Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri yeterliliklerine ilişkin görüşleri 2010-2014
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının öğretim materyallerini kullanım düzeyleri (Kırşehir ili örneği) 2007-2010
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)/ 2003-2007
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2019-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2011-2015
Yönetilen Tezler
ESRA ÖZEL Yüksek Lisans TERSİNE MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMLI ROBOTİK ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA, PROBLEM ÇÖZME VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ 2024
MERAL ARDIÇ Yüksek Lisans BİLGİSAYARSIZ KODLAMA ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME, BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME VE TEMEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ 2024
MUHAMMED YASİN YÜCEL Yüksek Lisans DİJİTAL ZEKÂ OYUNLARININ 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖZ YETERLİKLERİNE, KAYGILARINA, MATEMATİK VE TEKNOLOJİ TUTUMLARINA ETKİSİ 2024
ŞİRİN KALIN Yüksek Lisans ETNOSTEM ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL ALAN GELİŞİMLERİNE, PROBLEM ÇÖZME VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ 2023
IŞIL AKÇAY Yüksek Lisans İlkokul İngilizce Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme ve Oyunlaştırma Yaklaşımlarının Akademik Başarıya, Kalıcılığa ve Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedeflerine Etkisi 2023
MAHMUT TEKELİOĞLU Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN TEKNOSTRES DÜZEYLERİ İLE TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2023
ATAHAN ZİLAYAN Yüksek Lisans ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE SİBER GÜVENLİK SAĞLAMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2023
Projeler
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı TÜBİTAK 2237 A - Bireyselleştirilmiş E-Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve E-Öğrenmede Yeni Eğilimler Semineri (27.05.2021-30.05.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Eğitim Teknolojisi Ofisi ETO (18.11.2013-10.10.2014)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Zamanlar Bağlamında İngilizce Öğretimi: Bir Mobil Oyun Geliştirme Ve Etkililiğini Test Etme (15.03.2018-15.02.2019)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Mobil Uygulama ile Uzaktan Sulama Yönetim Sistemi (12.02.2022-13.06.2020)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı TÜBİTAK 2237 A - Uzaktan Eğitimde Fen Bilimlerine Teknoloji Entegrasyonu Kursu (10.02.2021-12.02.2021)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Muhabbet Kuşlarının Yeni Teknoloji ile Beslenmesi (10.02.2020-01.06.2020)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Fazla Su Tüketimini Ortadan Kaldıran Akıllı Su Ölçer (10.02.2020-01.06.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME VE OYUNLAŞTIRMA YAKLAŞIMLARININ AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN DUYUŞSAL HEDEFLERİNE ETKİSİ (07.04.2023-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor ETNOSTEM ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL ALAN GELİŞİMLERİNE, PROBLEM ÇÖZME VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ (07.04.2023-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Yükseköğretimde Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonunda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları (Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği) EBT 2016/03-HIDEP (03.06.2016-27.12.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Okula Başlama Yaşı ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki EBT 2016 01-HIDEP (03.06.2016-30.12.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Artırılmış Gerçeklik Teknolojisiyle Desteklenen Geometri Öğretimi Uygulamaları EBT 2016 02-HIDEP (03.06.2016-30.12.2016)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Oksijen Seviyesine Göre Sınıfın Otomatik Havalandırılması (01.02.2020-30.06.2020)
İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Topluma Hizmet Uygulamaları Ders Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Ders Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Ödüller
Makale Performans Ödülü Üniversite, TÜRKİYE 2021
Makaleler
Matematik Dersi Çokgenler Konusunda GeoGebra Kullanımına Yönelik Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri YÜCEL MUHAMMED YASİN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - İndeks Copernicus - Özgün Makale - Hatay Mustafa Kemal University - Doi: 10.56677/mkuefder.1371358 2023
Öğretmenlerin Netlessfobi Durumlarının İncelenmesi ÖZEL ESRA, ÖNAL NEZİH Ulusal - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi, İndeks Copernicus - Özgün Makale - Siirt Eğitim Dergisi - Doi: 10.58667/sedder.1381579 2023
Teknoloji Destekli Fen Eğitimi Bağlamında Edpuzzle’a Yönelik Bir Değerlendirme ARDIÇ MERAL, TANIK ÖNAL NAGİHAN, ÖNAL NEZİH Ulusal - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi, İndeks Copernicus - Özgün Makale - Temel Eğitim Dergisi - Doi: 10.52105/temelegitim.20.5 2023
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Yazılmış Ulusal Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi AFŞİN TEKELİOĞLU MİNA LARA, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - Kapadokya Eğitim Dergisi 2023
Developing An Achievement Test For Primary School English Course: Validity And Reliability Study AKÇAY IŞIL, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - Journal of Teacher Education and Lifelong Learning - Doi: 10.51535/tell.1341862 2023
Online learning and teaching experiences of preservice science teachers during Covid-19 pandemic TANIK ÖNAL NAGİHAN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Educational Technology and Online Learning - Doi: 10.31681/jetol.1078486 2023
Öğretmen eğitiminde çevrimiçi bir ders etkinliği tasarımı: Padlet kullanımı ÖNAL NEZİH, TANIK ÖNAL NAGİHAN Uluslararası - Hakemli - İndeks Copernicus - Özgün Makale - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2022
Matematik ve fen bilimleri öğretmen adaylarının pandemideki uzaktan eğitim deneyimlerine ilişkin görüşleri ÖNAL NEZİH Ulusal - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi, Indeks Copernicus - Özgün Makale - Araştırma ve Deneyim Dergisi 2022
The effect of SOS Table learning environment on mobile learning tools acceptance, motivation and mobile learning attitude in English language learning ÖNAL NEZİH,ÇEVİK KERİM KÜRŞAT,ŞENOL VEYSEL Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Interactive Learning Environments - Doi: https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1690529 2022
Yükseköğretimde Teknoloji Entegrasyonu: Öğretim Elemanlarının Durumları ÇALIŞKAN ERKAN, ÖNAL NEZİH, GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yuksekogretim Dergisi - Doi: 10.2399/yod.21.608630 2021
The effect of augmented reality on the astronomy achievement and interest level of gifted students TANIK ÖNAL NAGİHAN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Education and Information Technologies - Doi: 10.1007/s10639-021-10474-7 2021
Investigation of middle school students’ attitudes towards Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) education and determination of the predictors GÖLOĞLU DEMİR CENNET, TANIK ÖNAL NAGİHAN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Science Learning 2021
Uzaktan eğitim sürecini değerlendirmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması GÖKÇE SEMİRHAN, ÖNAL NEZİH, ÇALIŞKAN ERKAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Başkent University Journal of Education 2021
The effect of technology-assisted and project-based learning approaches on students’ attitudes towards mathematics and their academic achievement GÖLOĞLU DEMİR CENNET, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Education and Information Technologies - Doi: 10.1007/s10639-020-10398-8 2021
Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilişim teknolojileri kullanımıyla ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaların sistematik olarak incelenmesi TANIK ÖNAL NAGİHAN,ÖNAL NEZİH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2020
Teaching science through distance education during the covid-19 pandemic TANIK ÖNAL NAGİHAN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Online Journal of Education and Teaching 2020
Fen lisesi öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının incelenmesi ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - Turkish Education Index - Özgün Makale - International Journal of Active Learning 2020
Arduino ile materyal tasarımı: Otomatik sınıf havalandırma sistemi ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, British Index - Özgün Makale - Pearson Journal of Social Sciences Humanities - Doi: http://dx.doi.org/10.46872/pj.196 2020
An investigation of cyberbullying and cyber-victimization of mathematics and science pre-service teachers TANIK ÖNAL NAGİHAN,ÖNAL NEZİH,ÇAKIR HASAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET) - Doi: 10.17220/mojet.2020.04.002 2020
Nomophobia: I can not live without my smartphone! ÖNAL NEZİH,TANIK ÖNAL NAGİHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje - Doi: https://doi.org/10.15516/cje.v22i2.3311 2020
İngilizce mobil öğrenme tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması ÖNAL NEZİH,TANIK ÖNAL NAGİHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.18506/anemon.427582 2019
Uzamsal becerilerin geliştirilmesi için üç boyut içerikli etkileşimli videoların kullanılabilirliğine yönelik bir inceleme ÇALIŞKAN ERKAN,GÖKÇE SEMİRHAN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 2019
Sosyal bilgiler öğretmen adayları perspektifinden bilim, teknoloji, öğretim materyali, bilgi-iletişim ve öğretmenlik algısı USLU SALİH,ÖNAL NEZİH,ÇETİN MEHMET Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2019
Metaphoric perceptions of high school students about nomophobia ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Research in Education and Science (IJRES) 2019
Educational website design process: Changes in TPACK competencies and experiences ÖNAL NEZİH,ALEMDAĞ ECENAZ Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Progressive Education - Doi: 10.29329/ijpe.2018.129.7 2018
Using technology in education from the pre-service science and mathematics teachers’ perspectives SAYLAN KIRMIZIGÜL ASLI,TANIK ÖNAL NAGİHAN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Education Studies - Doi: 10.5539/ies.v11n10p28 2018
Zamanlar bağlamında İngilizce öğretimi için bir mobil uygulama tasarımı: Sos Tablosu ÇEVİK KERİM KÜRŞAT,ÖNAL NEZİH,ŞENOL VEYSEL Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi - Doi: 10.5824/1309‐1581.2018.2.005.x 2018
Bilişim teknolojileri öğretmen adayları mesleki eğitimleri için neler düşünüyor? ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Degisi 2018
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bölümlerine yönelik bilişsel algılarının KİT aracılığıyla incelenmesi ÖNAL NEZİH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 2017
The correlation between the age of starting school and academic achievement BAŞTUĞ MUHAMMET,ÜNAL EMRE,YAZICI KUBİLAY,ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - H.W. Wilson - Özgün Makale - International Online Journal of Educational Science - Doi: https:// doi.org/ 10.15345/ iojes.2017.04.017 2017
The use of the interactive whiteboard in mathematics and mathematics lessons from the perspective of turkish middle school students ÖNAL NEZİH,GÖLOĞLU DEMİR CENNET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Higher Education - Doi: doi:10.5430/ijhe.v6n3p195 2017
Use of interactive whiteboard in the mathematics classroom: students’ perceptions within the framework of the technology acceptance model ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Jounal of Instruction - Doi: https://doi.org/10.12973/iji.2017.1045a 2017
Does teaching geometry with augmented reality affect the technology acceptance of elementary school mathematics teacher candidates? ÖNAL NEZİH,İBİLİ EMİN,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Practice 2017
Artırılmış gerçeklik eğitim uygulamaları ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarını etkiler mi? ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2017
Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin görüşleri ÖNAL NEZİH,ÇAKIR HASAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.17860/efd.51865 2016
Öğretim etkinliklerinde sanal müzelerin kullanımına ilişkin sosyal bilgiler öğretmen adayları ne düşünüyor? ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9275 2016
Development validity and reliability of TPACK scale with pre service mathematics teachers ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - H.W. Wilson - Özgün Makale - International Online Journal of Educational Sciences - Doi: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2016.02.009 2016
Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri yeterlilikleri ÇAKIR HASAN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education 2015
Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik içerik bilgilerine ilişkin özgüven algıları ÖNAL NEZİH,ÇAKIR HASAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 2015
Öğretmen adaylarının temel bilgi teknolojilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi ÇETİN OĞUZ,ÖNAL NEZİH,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161313 2015
Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ÖNAL NEZİH,ÇETİN OĞUZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014
Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması ÖNAL NEZİH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İlköğretim Online 2013
Meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının öğretim araç ve materyallerini kullanmalarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri ÖNAL NEZİH,BUDAK YUSUF Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 2013
Teachers views regarding the use of technological materials in pre school educational institutions ÖNAL NEZİH,KELEŞ OĞUZ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi/Mediterranean Journal of Educational Research AEAD/MJER 2013
Yedinci sınıflarda bilgisayar destekli geometri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi ÖNAL NEZİH,GÖLOĞLU DEMİR CENNET Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Özgün Makale - Turkish Journal of Education (TURJE) 2013
Öğretmen yetiştirme programlarının sistemik ve sistematik değerlendirilmesi ÖZAYDIN ÖZKARA BETÜL,GÜNBATAR MUSTAFA SERKAN,ÖNAL NEZİH,ÇAKIR HASAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama Dergisi 2012
Mobil teknolojilerin eğitimde kullanımına yönelik akademisyen görüşlerinin teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesi MENZİ ÇETİN NİHAL,ÖNAL NEZİH,ÇALIŞKAN ERKAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Ege Eğitim Dergisi 2012
Bildiriler
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Simülasyon Temelli STEM Etkinlikleri ile İlgili Görüşleri TANIK ÖNAL NAGİHAN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.12.2023 - 24.12.2023) - EGE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Öğretmen Adaylarının Tübitak 2209-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile İlgili Değerlendirmeleri TANIK ÖNAL NAGİHAN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.12.2023 - 24.12.2023) - EGE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Nomofobi Konusunda Yapılmış Ulusal Lisansüstü Tezlerin Sistematik İncelenmesi ARDIÇ MERAL, AĞAÇDELEN NERGİZ SEVİM, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.10.2023 - ) - CUMHURİYET ZİRVESİ 9. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Ebeveynlere Göre Çocuklarda Ekran Bağımlılığı AĞAÇDELEN NERGİZ SEVİM, ARDIÇ MERAL, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.10.2023 - 29.10.2023) - CUMHURİYET ZİRVESİ 9. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
WEB 2.0 Activities Based STEM Education: Pre-Service Teachers' Views ÖNAL NEZİH, AKÇAY IŞIL Uluslararası - Özet bildiri - (28.08.2023 - 01.09.2023) - ESERA
Birleştirilmiş Sınıflar İçin Dick, Carey ve Carey Modeli İle Tasarlanan Bir Dersin Etkililiğinin Değerlendirilmesi DOĞAN BEKİR, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Özet bildiri - (04.08.2023 - 06.08.2023) - IV. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
Morrison Ross ve Kemp Modeline Göre İlkokul 2.Sınıf Matematik Dersinde Bir Etkinlik Tasarımının Değerlendirilmesi DABAN HALİL, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.08.2023 - 06.08.2023) - IV. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Öğretimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri BAYRAKDAR MEHMET AKİF, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.07.2023 - 28.07.2023) - 5. INTERNATIONAL ANTALYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES CONGRESS
Lise Öğrencilerinin Perspektifinden Gagne'nin Öğretim Modeline Göre Tasarlanan MIT APP Inventor Etkinlikleri YAKAR YUNUS, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.04.2023 - 12.04.2023) - ÇANKAYA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH
Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimi İçin Sanal Müze Tasarlama Deneyimleri TANIK ÖNAL NAGİHAN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.11.2022 - ) - 6. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi
Okul Öncesi Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklikle Astronomi Öğretimine İlişkin Görüşleri TANIK ÖNAL NAGİHAN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.11.2022 - 25.11.2022) - 6. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi
Temel Eğitimde “Kodlama” ve “Robotik” Konularıyla İlgili Yapılmış Tezlerin Sistematik İncelenmesi KALIN ŞİRİN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.04.2022 - 24.04.2022) - World Children Conference-III
Okul Öncesinden Ortaöğretime Dijital Oyun Bağımlılığı İle İlgili Tezlerin Sistematik İncelenmesi AKÇAY IŞIL, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.04.2022 - 24.04.2022) - World Children Conference-III
Okul Öncesi Öğrencilerine Yönelik Bir Etkinlik Tasarımı: Makey Makey ile Yağmurun Oluşumu KALIN ŞİRİN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Özet bildiri - (17.11.2021 - 19.11.2021) - 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu
9.sınıf Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Kaygı Düzeylerini Azaltmaya Yönelik Bir Girişim: Edmodo Kullanımı AKÇAY IŞIL, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Özet bildiri - (17.11.2021 - 19.11.2021) - 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu
Teknolojinin Çevreye Etkisi Konusunda Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Düşünceleri TANIK ÖNAL NAGİHAN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.12.2019 - 22.12.2019) - BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretimde Kahoot Kullanımıyla İlgili Görüşleri TANIK ÖNAL NAGİHAN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.12.2019 - 22.12.2019) - BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu
Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarının Siberzorbalık Farkıdalıkları TANIK ÖNAL NAGİHAN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.09.2019 - 08.09.2019) - International Symposium on the Active Learning (ISAL)
Türkçe Öğretmen Adaylarının Kahoot Deneyimleri ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.09.2019 - 08.09.2019) - International Symposium on the Active Learning (ISAL)
Evde Bilişim Teknolojileri Kullanımının PISA 2015 Fen ve Matematik Okuryazarlığı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneklemi ÖNAL NEZİH,PEKTAŞ SAMİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 04.05.2019) - 13th International Computer Instructional Technologies Symposium
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 04.05.2019) - 13th International Computer Instructional Technologies Symposium
Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılıkları ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 04.05.2019) - 13th International Computer Instructional Technologies Symposium
Master Students’s Made Mistakes When Writing Scientific Research Report ÖNAL NEZİH,TANIK ÖNAL NAGİHAN Uluslararası - Özet bildiri - (18.07.2018 - 20.07.2018) - International Conference on New Horizons in Education (INTE 2018)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılıkları ile Dikkat Kontrolleri Arasındaki İlişki KILIÇ REMZİ,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III. INES Education and Social Science Congress
Sosyal Bilgilerde Cmap Tools Programı ile Kavram Haritası Geliştirme ÖNAL NEZİH,TOKCAN HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 )
Dijital Yetkinlik Kazandırma Odağında Ortaokul Türkçe Derslerine Yönelik Bir Eğitim Durumu Örneği CANLI SUNA,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 27.04.2018) - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi
Türkiye ve Kazakistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Başarı Durumlarının TIMSS Sonuçlarına Göre Karşılaştırılması KILIÇ REMZİ,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. International Academic Research Congress.
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Açısından Kendilerini Yeterli Hissediyor Mu? TANIK ÖNAL NAGİHAN,ÖNAL NEZİH,BÜYÜK UĞUR Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2017 - 13.10.2017) - 5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium
Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyon Düzeylerine Artırılmış Gerçekliğin Etkisi ÖNAL NEZİH Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2017 - 13.10.2017) - 5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium
What Are The Opinions of Prospective Science Teachers Regarding the Use of Technology in Education? TANIK ÖNAL NAGİHAN,ÖNAL NEZİH,BÜYÜK UĞUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.08.2017 - 18.08.2017) - International Educational Technology Conference 2017
Mathematics Lessons Within A Learning Environment Enriched With Teaching Materials: A Phenomenology Study ÖNAL NEZİH,TANIK ÖNAL NAGİHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.08.2017 - 18.08.2017) - International Educational Technology Conference 2017
Üstün Zekâlı Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutumları TANIK ÖNAL NAGİHAN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2017 - 26.05.2017) - 11th International Computer Instructional Technologies Symposium
Yükseköğretimde Teknoloji Entegrasyonundaki Engeller Ve Çözüm Yolları ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,ÇETİN OĞUZ,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2017 - 26.05.2017) - 11th International Computer Instructional Technologies Symposium
Türk Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlikleri ÖNAL NEZİH,USLU SALİH,ÜNLÜ AYÇA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
2017 Taslak İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı İçerisinde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Yeri ÖNAL NEZİH,KILIÇ REMZİ Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - International Congress Of Eurasian Social Sciences
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesi ÖNAL NEZİH,GÖKÇE SEMİRHAN,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.05.2016 - 18.05.2016) - 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusuyla İlgili Ulusal Lisansüstü Tezlerin Yöntem ve İçerik Açısından Değerlendirilmesi ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.05.2016 - 18.05.2016) - 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium
Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Ve Genel Öz Yeterliklerinin İncelenmesi ÖNAL NEZİH,KAPLAN CANSU,ÇOBAN RABİA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - 15.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
Eğitimde Animasyon ve Video Sunum Aracı Kullanımı Powtoon ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
İnternet Kullanım Durumlarının Temel Bilgisayar Dersine Yönelik Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi İBİLİ EMİN,ŞAHİN SAMİ,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Özet bildiri - (09.09.2015 - 11.09.2015) - 3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Dersi Akademik Başarıları İle Özdüzenleyici Öğrenme Becerileri Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ve Bilgisayar Öz Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İBİLİ EMİN,ÖNAL NEZİH,ŞAHİN SAMİ,KIŞOĞLU MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (09.09.2015 - 11.09.2015) - 3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium
Beyaz Pano İle Desteklenmiş Öğrenme Ortamının Öğrenenlerin Öz Yönelimli Öğrenme Yansımalarına Etkisi ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖNAL NEZİH,MANDACI ŞAHİN SEHER Ulusal - Özet bildiri - (16.05.2015 - 18.05.2015) - 2.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Problem Çözerken BilişimTeknolojilerinden Yararlanma Durumları ÖNAL NEZİH,ÇAKIR HASAN Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanma Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi ÖNAL NEZİH,İBİLİ EMİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.09.2014 - 20.09.2014) - 8th International Computer Instructional Technologies Symposium
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Eğitim Fakültesi Ofisine Yönelik Düşünceleri ve Beklentileri Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği ÇALIŞKAN ERKAN,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.09.2014 - 20.09.2014) - 8th International Computer Instructional Technologies Symposium
Üç Boyutlu Videoların Geometri Öğretiminde Kullanımına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri ÇALIŞKAN ERKAN,GÖKÇE SEMİRHAN,ÖNAL NEZİH Ulusal - Özet bildiri - (11.09.2014 - 14.09.2014) - XI. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine Yönelik Öz Güvenlerinin İncelenmesi ÖNAL NEZİH,ÇAKIR HASAN Uluslararası - Özet bildiri - (06.06.2013 - 08.06.2013) - 7th International Computer Instructional Technologies Symposium
Sanal Müzelerin Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (06.06.2013 - 08.06.2013) - 7th International Computer Instructional Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüşleri ve Eğitsel İçerikli Web Site Değerlendirme Yaklaşımları ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (06.06.2013 - 08.06.2013) - 7th International Computer Instructional Technologies Symposium
Nodexl Sosyal Ağ Çözümleme Aracı ÇALIŞKAN ERKAN,MENZİ ÇETİN NİHAL,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2012 - 06.10.2012) - 6th International Computer Instructional Technologies Symposium
Mobil Teknolojilerin Eğitimde Kullanımına Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi MENZİ ÇETİN NİHAL,ÖNAL NEZİH,ÇALIŞKAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2012 - 06.10.2012) - 6th International Computer Instructional Technologies Symposium
Teachers Views Regarding The Use of Technological Materials in Pre School Educational Institutions ÖNAL NEZİH,KELEŞ OĞUZ Uluslararası - Özet bildiri - (24.09.2012 - 26.09.2012) - 2nd New Trends on Global Education Conference
Kitap
Eğitimde Güncel Araştırmalar - VI TANIK ÖNAL NAGİHAN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Etkinlik Temelli Fen Öğretiminin Teknoloji Destekli Fen Öğretimi ile Karşılaştırılması: Nitel Bir Araştırma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Özgür Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:458 - ISBN:978-975-447-838-9 - (Bölüm Sayfaları:351 - 372) 2023
Eğitim Araştırmaları 2017 KILIÇ REMZİ,ÖNAL NEZİH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye ve Kazakistan İlkokul Dördüncü Sınıf Matematik Başarı Durumlarının TIMSS Sonuçlarına Göre Karşılaştırılması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Çizgi Kitapevi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:266 - ISBN:978-605-196-090-6 - (Bölüm Sayfaları:144 - 155) 2017
Pedagojiden Uygulamaya Yansımalar Teknolojinin Öğretim Ortamlarında Kullanımı AKÇAY IŞIL, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:9. Sınıf Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Kaygı Düzeylerini Azaltmaya Yönelik Bir Girişim: EDMODO Kullanımı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:326 - ISBN:978-625-6357-52-5 - (Bölüm Sayfaları:58 - 69) 2022
Pedagojiden Uygulamaya Yansımalar Teknolojinin Öğretim Ortamlarında Kullanımı KALIN ŞİRİN, ÖNAL NEZİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Okul Öncesi Öğrencilerine Yönelik Bir Etkinlik Tasarımı: Makey Makey ile Yağmurun Oluşumu - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:326 - ISBN:978-625-6357-52-5 - (Bölüm Sayfaları:166 - 179) 2022
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022 ÖNAL NEZİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:MOODLE Tabanlı Etkileşimli Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Tasarımına İlişkin Sezgisel Analiz - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:850 - ISBN:978-625-6357-24-2 - (Bölüm Sayfaları:519 - 533) 2022
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2021 ÖNAL NEZİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Günümüz Çağında ‘Dijital Psikoloji’ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:770 - ISBN:978-625-8044-24-9 - (Bölüm Sayfaları:177 - 191) 2021
Uzaktan Eğitim Sürecinde Türkçe Eğitimi CANLI SUNA,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkçe Derslerinde Öğrencilere Dijital Yetkinlik Kazandırma: Bir Eğitim Durumu Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:317 - ISBN:978-625-7228-95-4 - (Bölüm Sayfaları:55 - 86) 2020
Etkinlik Örnekleriyle Zenginleştirilmiş EĞİTİMDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI ÖNAL NEZİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Öğretimde Kullanılabilecek Teknoloji Destekli Uygulamalar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:238 - ISBN:978-605-241-238-1 - (Bölüm Sayfaları:1 - 13) 2018
Eğitimde Bilişim Teknolojileri I II ÖNAL NEZİH,İBİLİ EMİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:E-Öğrenme Ortamları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PegemAkademi - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:564 - ISBN:978-605-318-384-6 - (Bölüm Sayfaları:520 - 537) 2016
Eğitimde Bilişim Teknolojileri I II İBİLİ EMİN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Mobil Öğrenme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PegemAkademi - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:564 - ISBN:978-605-318-384-6 - (Bölüm Sayfaları:487 - 515) 2016
Otelcilik ve Turizm Alanında Öğretim Planlama Uygulama ve Değerlendirme BUDAK YUSUF,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Mesleki Eğitimde Modüler Program Geliştirmenin Gereği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ankara: Sözkesen Matbaacılık, Dağyeli Verlag. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:402 - ISBN:987-393-5597-27-2 - (Bölüm Sayfaları:15 - 26) 2013
Editör
International Journal of Active Learning ÖNAL NEZİH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - 2018
Etkinlik Örnekleriyle Zenginleştirilmiş EĞİTİMDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI ÖNAL NEZİH Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-605-241-238-1 - Doi: 10.14527/9786052412381 2018