Eğitim Bilgileri
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI (DR)/ Tez adı : Türk Dünyası coğrafyasında tespit edilmiş hayvan masalları üzerinde bir inceleme 2002-2004
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Niğde masalları 1998-2000
Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./ 1994-1998
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2018-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2012-2018
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2008-2012
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2004-2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2003-2004
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 1998-2003
Yönetilen Tezler
YASEMİN KATI Doktora Halk Anlatılarında Değerler Eğitimi 2021
CANAN PELİT Yüksek Lisans 21. YÜZYIL AŞIKLARINDAN AŞIK TEMEL TURABİ 2020
CANER KIZILASLAN Yüksek Lisans Elazığ Baskil ilçesi monografisi 2019
ALİ ŞİMŞEK Yüksek Lisans İskilip monografisi 2019
ÜMMEHAN UZUNTAŞ Yüksek Lisans NİĞDE VE YÖRESİNDEN DERLENEN MANİLER 2019
KARLYGASH ASHIRKHANOVA Doktora Kazakistan'da halk hekimliği 2019
EREN BÜLBÜL Yüksek Lisans Nazan Bekiroğlu'nun eserlerinde halk bilimi unsurları 2018
ÖZLEM ZÜRRİ Yüksek Lisans Âşık Hilmi Kınalı'nın Hayatı Sanatı ve Şiirleri 2018
EMRAH KURUL Yüksek Lisans Abbas Sayar'ın eserlerinde halk bilimi unsurları 2018
EZGİ KULAK Yüksek Lisans Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde halk bilimi unsurları 2016
MEHMET ÇOLAK Yüksek Lisans Adana geleneksel çocuk oyunları 2015
ÖMER YALÇIN Yüksek Lisans Çamardı'da eski Türk inançlarının izleri 2015
OĞUZ MEMMEDLİ Yüksek Lisans Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri 2015
SİBEL GÖZEN Yüksek Lisans Aksaray Ortaköy İlçesi monografisi 2014
MUHAMMED BEKDİK Yüksek Lisans Ereğli masalları 2014
MERVE BOZDOĞAN Yüksek Lisans Türk halk hikâyelerinde imtihan motifi üzerine bir inceleme 2013
OĞUZHAN ATLI Yüksek Lisans Kemal Tahir'in eserlerinde halk bilimi unsurları 2011
HÜSEYİN KÜRŞAT TÜRKAN Yüksek Lisans Âşık Kıraç Ata'nın (Ekrem Kıraç) hayatı sanatı ve şiirleri üzerine bir inceleme 2011
CÜNEYT ATEŞ Yüksek Lisans Şereflikoçhisar monografisi 2010
Projeler
BAP Tamamlandı Kırım Tatar Masalları (-)
BAP Tamamlandı Niğde Folkloru (-)
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015-2017
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
Ödüller
AHMET YESEVÎ BAŞARI ÖDÜLÜ Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2016
Dede Korkut Türk Dünyasına Hizmet Ödülü Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) ve Türk-Eğitim Sen Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2018
The Best Paper Award Presented to INTERNATIONAL CENTRAL ASIA SYMPOSIUM Yurtdışı Üniversite, KIRGIZİSTAN 2018
BİLGE TONYUKUK TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLÜ Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2020
Niğde’nin Enleri Ödülü Küresel Gazeteciler Konseyi Mesleki Dernekler, TÜRKİYE 2020
Makaleler
Dede Korkut Kitabı Üzerine BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemsiz - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Bizim Külliye 2021
БАТЫРЛАР ЖЫРЫНДАҒЫ АТ БЕЙНЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ / FEATURES OF THE IMAGE OF A HORSE IN THE SONG OFHEROES KOSHEKOVA Aynur,BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - OPENAİRE, İSAM, İAD, ASOS - Özgün Makale - Milli Kültür Araştırmaları Dergisi - Doi: 0000-0001-8672-9481 2020
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Hocayla İlk Tanışmam BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - İSSU, İdealonline, TÜBİTAK TO-KAT - Özgün Makale - ErciyesDergisi 2019
Dede Korkut Kitabında Ölümle ilgili Âdetler ve Uygulamalar BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemsiz - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - BİZİM KÜLLİYE 2019
Dede Korkut Kitabı Bağlamında Oğuzlarda Toy Geleneği BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi - Doi: https://doi.org/10.33692/avrasyad.664207 2019
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in Hayatı ve Eserleri BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - AKPINAR DERGİSİ 2019
MALATYA HALK KÜLTÜRÜNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ İNANIŞ VE UYGULAMALARI BAKIRCI NEDİM,KATI YASEMİN Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Türük Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.12992/TURUK835 2019
KIRIM TATAR MASALLARINDAN “ALTIN ELMA” ADLI MASALINARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - TÜRÜK DERGİSİ - Doi: http://dx.doi.org/10.12992/TURUK843 2019
Kırgız Masallarında Fakirlik BAKIRCI NEDİM,TÜRKAN HÜSEYİN KÜRŞAT Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi, Araştırmax Bilimsel Yayın Indexi, Türk Eğitim İndeksi, İdeal Online, Akademik Dizin, Journalindex, CiteFaktor Acadeic Scientific Journals, Open Academic Journals Index, Directory Of Research Journals İndexing, Advanced Sciences Index, International Scientific Indexing (ISI),Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Globalacademicindex. - Özgün Makale - Avrasya Uluslararası araştırmalar Dergisi 2018
Dede Korkut Kitabı’nda ve Halk Hikâyelerinde Evlilik BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - EBSCO, ProQuest Index, DergiPark, OAJI, ASOS, Türk Eğitim İndeksi, İndex Copernicus - Özgün Makale - Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.12992/TURUK801 2018
Dede Korkut Kitabı’nda Sosyal Hayat BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - ULAKBİM, İSSUU, İdeaonline, TÜBİTAK TO-KAT - Özgün Makale - Erciyes 2017
Dede Korkut Kitabında Yer Alan Hayvanlar Üzerine BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - İSSUU, Tübitak ULAKBİM Dergipark, İdealonline, TÜBiTAK To-Kat - Özgün Makale - Erciyes Dergisi 2016
Ahmet Yesevi ve Millî Kimliğimiz BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - İSSUU, Tübitak ULAKBİM Dergipark, İdealonline, TÜBiTAK To-Kat - Özgün Makale - Erciyes 2016
Ignacz Kunos un Derlediği Masal Metinlerinde Yer Alan Mitolojik Unsurlar Üzerine Bir İnceleme BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - EBSCO Host, DOAJ,tei, ASOS, Dergi Park Akademik, Arastirmax, OAJI, Akademik Dizin - Özgün Makale - Internatıonal Journal Of Eurasıa Socıal Scıences (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi) 2015
Türk Masalları Üzerine BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - EBSCO Publishing, Ulakbim, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi - Özgün Makale - Türk Dünyası Araştırmalrı Dergisi 2015
EFLÂTUN CEM GÜNEY’İN “MASALLAR” ADLI KİTABINDA YER ALANMETİNLERDE MİTOLOJİK UNSURLAR BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - EBSCO, ProQuest, DergiPark, OAJI, ASOS, Index Copernicus, tei, SOBİAD - Özgün Makale - Türük Dergisi 2014
TEKKE VE ZAVİYELERİN BALKANLAR’DAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ BAKIRCI NEDİM,TÜRKAN HÜSEYİN KÜRŞAT Uluslararası - Hakemli - EBSCO, ProQuest, DergiPark, OAJI, ASOS, Index Copernicus, tei, SOBİAD - Özgün Makale - Türük Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.12992/TURUK835 2013
Âşık Kıraç Ata nın Tasnif Ettiği İlbey ile Mihrinaz Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türük Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.12992/TURUK64 2013
Kırım Tatar Masallarında Kalıp İfadeler BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Çalı 2012
Eğitim Yönüyle Hayvan Masalları BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemsiz - - Özgün Makale - Ulttıq Tärbiye (Milli Eğitim) 2012
Köroğlu Destanlarında Köroğlu ve Binitinin Kıyafet Şekil Değiştirmesi BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA - Özgün Makale - Turkish Studies 2010
Hıdırellez ve Niğde de Unutulan Bir Gelenek Niğde Cumaları BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA - Özgün Makale - Turkish Stadies 2010
Prof Dr Saim Sakaoğlu nun Gümüşhane ve Bayburt Masalları Adlı Kitabında Yer Alan Ayağına Diken Batan Serçe Adlı Masalın Varyantları Üzerine BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Erciyes 2008
Niğde Mezar Taşı Sözleri Üzerine Bir İnceleme BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Akpınar 2008
Niğde Folklorunda Çocuk Oyunları BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Milli Folklor 2007
Niğde de İş Yerlerine Verilen İsimler Üzerine Bir İnceleme BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türk Dili 2007
Niğde Masallarında Modern Unsurlar BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Akpınar 2006
Prof Dr Saim Sakaoğlu nun Türk Dünyası Destanları Üzerine Araştırmaları BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Türk Dünyası Araştırmaları 2005
Bilinmeyen Bir Halk Âşığı İbrahim Dabak BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Erciyes 2005
Halk Anlatmalarında Ermeni Tipler BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, MLA, EBSCO, LLBA, UPD - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2003
Niğde Masallarında Atasözü Deyim Dua ve Beddualar BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Erciyes 2001
Yozgat Manileri BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Erciyes 2000
Niğde İli Bahçeli Kasabasında Doğum Düğün Ölüm Adetleri BAKIRCI NEDİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Erciyes 1999
Bildiriler
Kırım Tatar Masallarında Vatan Anlayışı BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.08.2014 - 06.09.2014) - 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkiye de Yerel Dergicilik ve Akpınar Dergisi BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2007 - 28.10.2007) - 15. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, 26-28 Ekim 2007, Elazığ / Türkiye
Ignacz Kunos un Derlediği Masal Metinlerinde Mitolojik Unsurlar BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.08.2015 - 30.08.2015) - 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
Hatay Âşıklarının Dilinde Kıbrıs BAKIRCI NEDİM,TÜRKAN HÜSEYİN KÜRŞAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.10.2010 - 25.10.2010) - II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 21-23 Ekim 2010, İzmir / Türkiye
Sosyo-Kültürel Bağlamda Kırıkhan Yörüklerinde Hayvancılık BAKIRCI NEDİM,TÜRKAN HÜSEYİN KÜRŞAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.04.2019 - 24.04.2019) - II. Uluslararası Yörük Yaşamı, Kültürü ve Türk Sanatları Sempozyumu
KIRGIZ MASALLARINDA FAKİRLİK BAKIRCI NEDİM,TÜRKAN HÜSEYİN KÜRŞAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2018 - 20.04.2018) - ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANAN İSTANBUL ADLI TÜRKÇE DERS KİTABINDA DİLBİLGİSİ-OKUMA ÜZERİNE ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER: B1 ÖRNEĞİ BAKIRCI NEDİM,TÜRKAN HÜSEYİN KÜRŞAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 19.10.2018) - X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
YABANCILARA TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIRALAMA VE STRATEJİ HATALARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BAKIRCI NEDİM,ARI BÜLENT Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Halk Edebiyatının Manzum Kaynaklarından Yararlanılması Üzerine Bir Deneme BAKIRCI NEDİM,H Kürşat Türkan Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.10.2014 - 18.10.2014) - VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
HALK İNANIŞLARI BAĞLAMINDA HATAY NUSAYRİLERİNİN GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE YAPILAN UYGULAMALAR: SAMANDAĞ ÖRNEĞİ BAKIRCI NEDİM,TÜRKAN HÜSEYİN KÜRŞAT,Sekitmen Rabia Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.05.2019 - 16.05.2019) - MOTİF ULUSLARARASI GENÇ HALKBİLİMCİLER VE TÜRK DÜNYASI KONGRESİ
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş ın Şiirlerinde Gurbet BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.05.2013 - 14.05.2013) - Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2013, Kırşehir / Türkiye
Türkiye’de Nevruz Bayramı BAKIRCI NEDİM,ASHIRKHANOVA KARLYGASH Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.03.2018 - 15.03.2018) - Somut Olmayan Kültürel Miras Çerçevesinde Uluslararası Nevruz Sempozyumu: ”Büyük Bozkırın Ulusal Gelenekleri”
Altunhisarlı Âşık Mevlüt Yıldırımve Destanları Üzerine BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.10.2019 - 12.10.2019) - II. Uluslararası Develi Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi
Arap Aleviliğinde Amcalık Geleneği: Hatay Örneği TÜRKAN HÜSEYİN KÜRŞAT,BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.12.2018 - 08.12.2018) - 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
Kazak Masallarında Fakirlik BAKIRCI NEDİM,TÜRKAN HÜSEYİN KÜRŞAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.12.2018 - 08.12.2018) - 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler KIongresi
Irak Türkmen Edebiyatı Yazılı ve Sözlü Edebiyat BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.11.2008 - 08.11.2008) - 16. Hazar şiir Akşamları, 6-8 Kasım 2008, Elazığ / Türkiye
TÜRKİYE’DE VE BOSNA HERSEK’TE ORTAK BİR GELENEK: ODA AÇMA VE TEL HELVA ÇEKME BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.09.2017 - 11.09.2017) - 8. BALKANLARDA ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
NİĞDE DEN DERLENMİŞ TOZLU BEY İLE TİLKİ MASALI İLE KIRGIZİSTAN DAN DERLENMİŞ TİLKİNİN DÜNÜRCÜ OLUŞU TÜLKÜNÜN CUUÇU BOLUŞU ADLI MASALIN MOTİF AÇISINDAN MUKAYESESİ BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Âşık Seyranî’nin Şiirlerinde Toplumsal Eleştiri BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2018 - 06.10.2018) - I. Uluslararası Develi-Âşık Seyranî ve Türk Kültürü Kongresi
Ahmet Yesevi nin Hikmetlerinde İnsan BAKIRCI NEDİM,TÜRKAN HÜSEYİN KÜRŞAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.12.2016 - 04.12.2016) - Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
Kitap
Doğan Kaya Armağanı I BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Elazığ-Harput Türkülerinde Dağ Kültü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Vilayet Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:816 - ISBN:978-605-69012-7-0 - (Bölüm Sayfaları:345 - 358) 2021
Türk Dünyası Hayvan Masalları II BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:LAP LAMBERT Academic Publishing - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:524 - ISBN:3330015306 / 978-3-330-01530-2 2016
Türk Dünyası Hayvan Masalları I BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:LAP LAMBERT Academic Publishing - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:608 - ISBN:3659960993 / 978-3-659-96099-4 2016
Tarihsel ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Tıp: Metinler Tarih Uygulamalar Kavramlar Terimler BAKIRCI NEDİM,Ashirkhanova Karlygash Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kazak Halk Hekimliğinde Tıp Terimleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Detay Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-254-264-4 - (Bölüm Sayfaları:29 - 58) 2020
Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı / Prof. Dr. Ali berat Alptekin Armağanı BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dadaloğlunun Şiirlerinde Dağ Kültü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:901 - ISBN:978-605-2074-27-5 - (Bölüm Sayfaları:369 - 379) 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Mehmet Erdem / Erdemoğlu - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Mehmet Dokucu / Kışlaoğlu, Boranoğlu - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Cabbar Türkyılmaz / Cebri - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Fahrettin Dolgun / Fahrânî - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kemalî Baba - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Mevlüt Yıldırım - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İbrahim Akıncı - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2018
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ali Ozan/ Ozan - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi üniversitesi - Basım Sayısı:1 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Fikret Dikmen - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2018
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Mehmet Ali Arıkan / Muhammed Ali - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2018
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İbrahim Dabak - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2018
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ali Ercan - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2018
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sadık - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Mehmet Kocatürk - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Şöhret Yıldız / Deli Şöhret - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Halil Alpat / Ozan Nefer - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2018
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tunay Özkan / Borlu Ozan Safaî - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2018
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sabri Özdağ - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 2017
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ziya Özdağ - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi üniversitesi - Basım Sayısı:1 2017
Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde’den Derlenen Hurşit İle Mahmihri Hikâyesi Eş Metni Üzerine Bir İnceleme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-975-456-111-1 - (Bölüm Sayfaları:423 - 440) 2013
19. Yüzyıl Âşıklarından Niğdeli Âşık Tahiri BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:337 - ISBN:978-605-5184-86-5 2017
Keloğlan Masalları BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akçağ Yayınları - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-342-059-0 2013
Niğde Aşıklık Geleneği ve Niğdeli Halk Şairi İbrahim Dabak BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Niğde Belediyesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:453 - ISBN:978-605-89207-1-2 2010
Kırım Tatar Masalları BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen Yayınevi - Sayfa Sayısı:554 - ISBN:978-975-6527-58-0 2010
Niğde Masalları BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Niğde Yüksek Öğretim Vakfı - Sayfa Sayısı:374 - ISBN:9944-5011-0-7 2006
Türk Dünyası Coğrafyasında Tespit Edilmiş Hayvan Masalları Üzerinde Bir İnceleme BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Manas Yayıncılık - Sayfa Sayısı:824 - ISBN:978-975-6089-39-2 2010
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Âşık Tahiri - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi 2013
Prof Dr Saim Sakaoğlu na Armağan BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kırgızistan’da Anlatılan Hayvan Masalları Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen-SOTA Yayınları - ISBN:975-6527-22-6 - (Bölüm Sayfaları:400 - 423) 2006
Niğde Üzerine Şiirler BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Tümü - - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Niğde Valiliği - Sayfa Sayısı:382 - ISBN:978-605-89207-0-5 2009
81 İlde Kültür ve Şehir Niğde BAKIRCI NEDİM,İsmail Özmel Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Gelenek ve Görenekleriyle Niğde - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Boğaziçi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:334 - ISBN:978-975-451-336-3 - (Bölüm Sayfaları:157 - 162) 2015
81 İlde Kültür ve Şehir Niğde BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde Mezar Taşları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Boğaziçi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:334 - ISBN:978-975-451-336-3 - (Bölüm Sayfaları:141 - 144) 2015
81 İlde Kültür ve Şehir Niğde BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde Efsaneleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Boğaziçi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:334 - ISBN:978-975-451-336-3 - (Bölüm Sayfaları:146 - 152) 2015
81 İlde Kültür ve Şehir Niğde BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde Çocuk Oyunları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Boğaziçi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:334 - ISBN:978-975-451-336-3 - (Bölüm Sayfaları:185 - 195) 2015
81 İlde Kültür ve Şehir Niğde BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde Mutfağı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Boğaziçi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:334 - ISBN:978-975-451-336-3 - (Bölüm Sayfaları:229 - 252) 2015
81 İlde Kültür ve Şehir Niğde BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde Masalları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Boğaziçi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:334 - ISBN:978-975-451-336-3 - (Bölüm Sayfaları:171 - 184) 2015
81 İlde Kültür ve Şehir Niğde BAKIRCI NEDİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Hıdırellez ve Niğde Cumaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Boğaziçi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:334 - ISBN:978-975-451-336-3 - (Bölüm Sayfaları:163 - 167) 2015
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Şifaî - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Ünivesitesi 2014
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bezmi - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi 2014
Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Nidai - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi 2014
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü BAKIRCI NEDİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Meknuni - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmet Yesevi Üniversitesi 2014
Editör
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi BAKIRCI NEDİM,KAŞOĞLU AYLA,KOLAÇ EMİNE,ÇOBANOĞLU ÖZKUL,ARIK SABİRE,ÜÇGÜL SEVİNÇ,OLCAY TÜRKAN,ELİUZ ÜLKÜ,ERDOĞAN TÜRKAN,ÖNCÜL KÜRŞAT,YILDIRIM SEYFULLAH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Avrasyad Yay. - 2019
ASOSJOURNAL (The Journal Academic Social Science) Dergisi BAKIRCI NEDİM,ELİAÇIK MUHİTTİN,ÖZCAN TARIK,İLHAN NADİR,IŞIKHAN CİHAN,BULAT MUSTAFA,ELİRİ İSA,SUNKAR MURAT,SELÇUK BAHİR,ÖNER ENGİN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Karbey Yay. - 2019
TÜRÜK BAKIRCI NEDİM,YILMAZ OZAN,BAYRAM BÜLENT,KÖK ABDULLAH,CERİTOĞLU MURAT,UĞURLU SERDAR,TOPÇU ÇİĞDEM,DEMİRAY ERDİNÇ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Türük Yay. - Yayın Kurulu Üyeliği 2019
Akpınar Dergisi Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Tekden - Editör 2006