Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR)/ Tez adı : Yozgat masallarında motif ve tip araştırması: İnceleme - metinler 1991-1994
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Tahir Kutsi Makal’xxın hayatı, eserleri, eserlerinde halk edebiyatı motifleri 1989-1991
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./ 1985-1989
Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2000-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI 1992-2000
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1990-1992
Yönetilen Tezler
SERHAT ÇELİKKANAT Yüksek Lisans Yahyalı folkloru 2021
TUĞÇE ARSLAN Yüksek Lisans Mehmet Çil Hayatı, Sanatı, Şiirleri 2021
MUHSİN EMİN SONAY Yüksek Lisans Tarsus / Gülek Yaylası Yörüklerinde Folklor ve Halk Edebiyatı 2020
VEYSEL ÇİNTAY Yüksek Lisans Âşık Şenlik'in şiir ve hikâyelerinde folklor unsurları 2019
SAFİYE İREM USANIR Yüksek Lisans Ragıp Önen'in hayatı, şiirleri, araştırma ve inceleme yazıları 2019
FERDİ ÇİPİL Yüksek Lisans Kemal Tahir ve Talip Apaydın'ın romanlarındaki halk kültürü unsurları 2019
RECEP KOÇAK Yüksek Lisans Nazım Hikmet'in şiirlerinde folklor unsurları 2017
ERKAN YILMAZ Yüksek Lisans Erciş folkloru 2016
OĞUZHAN UTKU Yüksek Lisans Âşık Özemir'in (Ali Yenmez) hayatı sanatı ve şiirleri üzerine bir inceleme 2015
CAHİT DENİZ Yüksek Lisans Niğde-Bor kaynaklı cönkler üzerine tetkik (1580-6694-42142 no.lu cönkler) 2015
GÖKHAN ÖZKAN Yüksek Lisans Sabah Gazetesi(3651-4380. sayılar–inceleme ve seçilmiş metinler) 2015
TUĞBA ÇAMLICA Yüksek Lisans Eskişehir Halkevi Yurt ve Kültür dergisinin halk bilimi açısından değerlendirilmesi 2012
HALDUN CEYLAN Yüksek Lisans Niğde Halkevi ve Akpınar dergisinin halk bilimi açısından değerlendirilmesi 2011
ZEHRA TEKBIYIK Yüksek Lisans Klasik Türk şiirinde Gül-i Ra'na 2008
FATİH YAĞMUR Yüksek Lisans Kırşehir türküleri 2007
FEDAYİ DOKUZ Yüksek Lisans Niğde - bor kaynaklı cönkler üzerinde tetkik ( 178 - 179 no'lu cönk) 2006
ZEKERİYA BOLAT Yüksek Lisans Niğde - bor kaynaklı cönkler üzerinde tetkik ( 176 - 177 no'lu cönk) 2006
ERTUĞRUL ELİTAŞ Yüksek Lisans Niğde aşıklık geleneği ve Bor'lu ozan safai 2006
ALİ GÖÇER Yüksek Lisans Aladağ (Karaevli, Karakoyunlu, Horzum, Müsürler, Honamlı, Karakeçili, Sarıkeçili, Keşefli...) yörüklerinin dil, folklor ve halk edebiyatı 1999
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2006-2008
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2006
Bölüm Başkanı Girne Amerikan Üniversitesi 2000-2002
Anabilim Dalı Başkanı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1994-2003
Ödüller
Bilge Tonyukuk Teşvik Ödülü TÜRK EĞİTİMSEN ve ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2020
Makaleler
Halk İnanışlarına Dayalı Halk Hekimliğinin Tarihî Türkçe Tıp Metinlerindeki (16.-17. Yüzyıl) İzleri ASLAN NAMIK,ARSLAN MERYEM Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - MILLI FOLKLOR 2020
Prof.Dr Mehmet Fatih Köksal Şahsi Kütüphanesinden Bir Cönk ve ”Derdikoyuk” Şiirleri ASLAN NAMIK Uluslararası - Hakemli - IC, MLA, CEEOL, EBSCO,Proquest Index, Asos Index - Özgün Makale - Bilimsel Eksen 2019
Türklerde Aile Anlayışı ve Çocuk ASLAN NAMIK Uluslararası - Hakemli - EBSCO PUBLISHING - Özgün Makale - Türk Dünyası Araştırmaları 2019
Hz Ali Cenknameleri Bağlamında Bir Eser Destan ı Ejderha ve Bazı Motifleri Üzerine ASLAN NAMIK Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Millî Folklor 2016
Ermeni İddiaları Bağlamında Bir Deneme Bogazlıyan Gürden Ermenileri ASLAN NAMIK Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Bilgiyurdu Dergisi 2015
Kültürel İşlevleri Bağlamında Masallar ve Bu Bağlamda Şahmaran MasalınınMetin Çözümlemesi ASLAN NAMIK Uluslararası - Hakemli - ASOS, ULAKBİM - Özgün Makale - Türk Dünyası Araştırmaları 2015
1924 Yılında Niğde İş Ocağı Matbaasında Basılan Bir Şiir Kitabı Edip Ali Baki ve Beş Kızlar ASLAN NAMIK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Akpınar 2015
Tamamlanamayan Devrim yahut Türkiye Cumhuriyeti ASLAN NAMIK Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Bilgiyurdu 2015
Bir Hatıra Defteri ve Borlu Ragıp Önen Üzerine ASLAN NAMIK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Akpınar Dergisi 2012
Kurt Motifinin Türk Menşe Efsanelerindeki Anlamı üzerine ASLAN NAMIK Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Milli Folklor 2010
Niğde Bor kaynaklı Dört Cönk ve Muhtemel Niğdeli Şairler ASLAN NAMIK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Akpınar Dergisi 2010
Tutak lı Şair Abdulkadir Bedirbeyoğlu Kılıç ve Gamgüder den Deyişler ASLAN NAMIK Uluslararası - Hakemli - Ebsco Publishing - Özgün Makale - Türk Dünyasın Araştırmaları 2010
Manzum Dinî Destanlar ve Kirdeci Ali ye Ait Olduğu Söylenen İki Destan Metni Güvercin ve Geyik Destanları ASLAN NAMIK Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Dergisi 2006
Borlu Kemali Baba Üzerine ASLAN NAMIK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Akpınar Dergisi 2006
Hak Anlatılarında Motif Tip Kavramı ASLAN NAMIK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Erciyes Dergisi 2006
Çoban Kültüne Bağlı Bir bereket Dileği ve Iduk Geleneğinin Anadolu daki Devamı ASLAN NAMIK Uluslararası - Hakemli - EBSCO, MLA - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2006
Şekil Değiştirme Motifinin Anlatılarımızdaki Bazı yansımaları Üzerine ASLAN NAMIK Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Milli Folklor 2004
Beyrek Hikâyesinin Yozgat tan Derlenen İki Yeni Varyantı Üzerine ASLAN NAMIK Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Milli Folklor 2004
15 yy Şairlerinden Kemal Ümmi nin Yayınlanmamış Bir Destanı ASLAN NAMIK Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Milli Folklor 1997
Yazma Hikâye Mecmuası ve Kesikbaş Destanı Üzerine ASLAN NAMIK Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Milli Folklor 1995
Bildiriler
Don Değiştirme Motifi ve Ahi Evranın Yılan Donuna Girmesi ASLAN NAMIK Ulusal - Tam metin bildiri - (12.10.2004 - 13.10.2004) - I. Ahi Evran-ı Veli Ahilik Araltırmaları Sempozyumu
Yozgat Boğazlıyan Gürden Yazıkışla Köyü Yer Adları Üzerine Bir Deneme ASLAN NAMIK Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - Uluslararası Bozok Sempozyumu
Türk Halk Anlatılarında Cengaver Kız Motifi ve Arabüzengi Üzerine ASLAN NAMIK Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu
Yozgat tan Derlenen Masallar Üzerine Bir Değerlendirme ASLAN NAMIK Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - I.Uluslararası Bozok Sempozyumu
Töre Masalları ve Keloğlan Köse Tipleri Üzerine ASLAN NAMIK Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları
Velayet nameye Göre Oğuzlar ve Osmanlı Ailesine Anadolu da Uç Beylik Verilmesi ASLAN NAMIK Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - I.UluslararasıTürk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu
Türk Folklorunda Küy ve Küyşi ASLAN NAMIK Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - 23. Uluslararası Karacaoğlan Sempozyumu
Şah İsmail Hikayesinde Bazı Motifler Üzerine ASLAN NAMIK Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - Uluslararası VIII Yunus Emre Sempozyumu
Türk Halk Anlatılarında Toleranslı Tipler ve Kıyafet Değiştirme Motifi Üzerine ASLAN NAMIK Ulusal - Tam metin bildiri - ( - ) - Kayseri Yöresi Kültür ve Sanat Şöleni
Kitap
Tarihsel ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Tıp: Metinler, Tarih, Uygulamalar, Kavramlar, Terimler ASLAN NAMIK Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bir İhtilacnâme ile Çınnâme ve Onlarda geçen Organ Adları Üzerine - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Detay Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-254-264-4 - (Bölüm Sayfaları:24 - 28) 2020
Destanlarla Erzincan ÖZSOY BEKİR SAMI,ASLAN NAMIK,DURBİLMEZ BAYRAM Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Erciyes Üniversitesi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:246 - ISBN:975-95415-1-3 1992
81 İlde Kültür ve Şehir NİĞDE ASLAN NAMIK,YILDIZ KISACIK SİBEL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde'de Yaşayan ve Kaybolan Zanaatlar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Boğaziçi yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:334 - ISBN:978-975-451-336-3 - (Bölüm Sayfaları:197 - 203) 2015
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü ASLAN NAMIK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:uryânî - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com 2013
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü ASLAN NAMIK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ülfetî - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com 2013
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü ASLAN NAMIK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Muhtâcî - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com 2013
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü ASLAN NAMIK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Molulu Revâî - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com 2013
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü ASLAN NAMIK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Erkiletli Âşık Hasan - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com 2013
Diriözler Armağanı ASLAN NAMIK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türk Folklorunda Küy ve Küyşi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:kömen 2008
Muzaffer Akkuş Armağanı ASLAN NAMIK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türk Halk anlatılarında Toleranslı Tipler ve Kıyafet Değiştirme Motifi Üzerine - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen yayınları 2013