Eğitim Bilgileri
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (DR)/ Tez adı : Suça yatkın ergenlerde olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirme programının etkinliğinin incelenmesi 2003-2008
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Kemoterapi alan lenfomalı hastaların yaşam kalitesi 1997-2001
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK PR./ 1993-1997
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/ 2008-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ/İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ 2004-2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ 2000-2003
Yönetilen Tezler
TUĞBA UZUNÇAKMAK Ergenlerde öz bakım eğitiminin öz bakım gücüne etkisi 2012
ESİN CERİT Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri 2012
FUNDA TOSUN GÜLEROĞLU Gebelerin cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi 2012
FATMA SEZER Evli kadınların, aile içi şiddete yönelik tutumları ve evlilik uyumlarının belirlenmesi 2018
KEZBAN BOZAN Erken adölesan dönemdeki akran zorbalığının aile işlevleri ve çocuk davranışları ile ilişkisinin belirlenmesi 2018
ŞEYMA TOK AYDIN İntramüsküler enjeksiyonu shotblocker ile uygulamanın ağrı şiddetine etkisi 2019
ALİ BOZKURT İdrar yolu enfeksiyonu olan çocuğa sahip annelerin enfeksiyonun tedavisi ve korun yolları konusundaki bilgi ve tutumlarının belirlenmesi 2019
EYLÜL BAŞER Yaygın anksiyete bozukluğu olan ergenlerde anne baba tutumlarının incelenmesi 2020
FUAT ÖZDEMİR Prone Pozisyonu, Emzik Verme ve Anne Sütü Koklatılması Uygulamalarının Prematüre Yenidoğanda Stres ve Ağrı Üzerine Etkisi 2018
AŞİRE OSKAY Çalışan Ergenlerin Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar ve Psikolojik Belirtiler 2018
ÖZLEM ÇALIŞIR Hastaneye yatan çocukların annelerinin akılcı ilaç kullanımına ilişkin tutumlarının belirlenmesi 2019
MERT HÖKKAŞ Hemşirelerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ve etkileyen faktörler 2019
ZEYNEP ERGÜN TURGUT ERGENLERDE YEME TUTUMU VE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ 2019
MUNİSE BUSE ÖLMEZ ERGENLERİN HASTANE ANKSİYETE-DEPRESYON DÜZEYLERİ İLE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2019
ÖZLEM TEKTAŞ Parçalanmış Aileye Sahip Ergenlere Verilen Psikoeğitimin Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Tarzlarına Etkisi 2019
FURKAN NURTAN Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Yaşadıkları Sınav Kaygısı ile Algıladıkları Anne Baba Tutumu Arasındaki İlişki 2019
YURDAGÜL SEZEN 1.Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuran Kronik Hastalığa Sahip Bireylerin Psikososyal Uyumlarının Belirlenmesi 2020
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı ERGENLERİ SUÇA İTEN FAKÖTLERİN İNCELENMESİ (29.12.2011-05.03.2015)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı GENÇLER EL ELE (17.12.2013-17.09.2014)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLLERİN VE ONLARA EĞİTİM VEREN ÖĞRETMENLERİN DESTEKLENMESİ (07.06.2010-24.12.2012)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı HEMŞİRELERE VERİLEN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ (07.04.2006-01.03.2007)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 06 OSYO 002 EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA FONU (04.01.2006-05.06.2007)
İdari Görevler
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2017-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2017-
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2017-2017
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2016-2018
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ 2016-2018
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2017
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-2017
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2011-2014
Ödüller
SÖZEL SUNUM İKİNCİLİK ÖDÜLÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ Mesleki Dernekler, TÜRKİYE 2009
ARAŞTIRMA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ NOVARTİS ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ Ticari (Özel), TÜRKİYE 2004
Makaleler
Striae gravidarum in primigravid women: prevalence, risk factors, prevention interventions and body image KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KIZILIRMAK AYNUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine - Doi: 10.1080/14767058.2019.1591363 2019
The determination of parent attitude and childhood trauma in adolescent pushed into crime (tur) GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,BİLAÇ ÖZNUR,OZAN EROL Uluslararası - Hakemli - E-SCI, SCOPUS, Index Copernicus - Özgün Makale - Journal of Clinical Psychiatry - Doi: 10.5505/kpd.2019.94834 2019
Suicide Risk and Depression in Individuals with Chronic Illness GÜRHAN NERMİN,GÖRDELES BEŞER NALAN,POLAT ÜLKÜ,KOÇ MEDİNE Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Community Mental Health Journal - Doi: 10.1007/s10597-019-00388-7 2019
Profiles of the Patient Who Had Compulsory Hospitalization in a District Psychiatric Hospital GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,DOĞAN SATI,UZUNOĞLU GÜLÇİN,TAŞ GÜLSENAY Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Archives of Psychiatric Nursing - Doi: 10.1016/j.apnu.2017.05.002 2017
The Effects of Self Care Education of Adolescents on the Power of Self Care. UZUNÇAKMAK TUĞBA,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - DOAJ EBSCOhostGoogle ScholarOpen J-GateProQuestWorldCatEMcareCINAHLZDBTOC PremierAcademic Journals DatabaseGenamics Journal Seek - Özgün Makale - The International Journal of Caring Sciences 2017
The Profiles of Children Pushed to Crime Who are Treated in a Regional Psychiatric Hospital in Turkey GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Anatolian Journal of Psychiatry - Doi: 10.5455/apd.215632 2016
Evaluation of Sexual Functions of the Pregnant Women TOSUN GÜLEROĞLU FUNDA,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - The Journal of Sexual Medicine - Doi: 10.1111/jsm.12347 2014
Levels of Emotional Intelligence of Nursing Students CERİT ESİN,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - DOAJ EBSCOhostGoogle ScholarOpen J-GateProQuestWorldCatEMcareCINAHLZDBTOC PremierAcademic Journals DatabaseGenamics Journal Seek - Özgün Makale - International Journal of Caring Sciences 2014
Evaluation of Group Counseling for Families of Intellectual Disabled Children GÖRDELES BEŞER NALAN,İNCİ FİGEN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Psychiatric Nursing - Doi: 10.5505/phd.2014.94830 2014
Akciğer Kanseri Olan Hastaların Ölüm Anksiyetesine Yönelik Psikiyatri Hemşiresinin Etkinliğinin İncelenmesi ÇAM MAHİRE OLCAY,GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2011
Bir Yatılı Bölge Okulunda Akran İstismarı ve Farkındalık Eğitiminin Etkisi BOZKURT SATI,AKBIYIK AYŞE,YÜZÜK SEVİNÇ,GÖRDELES BEŞER NALAN,SAĞKAL MİDİLLİ TÜLAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Görülen Psikiyatrik Semptomlar GÖRDELES BEŞER NALAN,İNCİ FİGEN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - New Sympouism 2010
Psikiyatri Hemşireliği İle İlgili Verilen Eğitimin Hemşirelerin Terapötik Ortam Algiları Motivasyonlarına Etkisi ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,YILDIRIM SERAP,GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türkiye klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 2010
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelere Yönelik Doğum Sonrası Depresyon Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi ÇAM MAHİRE OLCAY,SAĞKAL MİDİLLİ TÜLAY,BOZKURT SATI,GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009
Suça Yatkın Ergenlerde Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Programının Etkinliğinin İncelenmesi GÖRDELES BEŞER NALAN,ÇAM MAHİRE OLCAY Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Anadolu Psikiaytri Dergisi 2009
Quality Of Life In Lyphoma Patients GÖRDELES BEŞER NALAN,ÖZ FATMA Uluslararası - Hakemli - uluslarası - Özgün Makale - Clinical Excellence for Nurse Practioners 2005
Cost of Alzheimer s Disease in a Developing Country Setting ZENCİR MEHMET,KUZU KURBAN NEVİN,GÖRDELES BEŞER NALAN,ERGİN AHMET,ÇATAK BİNALİ,ŞAHİNER TÜRKER Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Geriatric Psychiatry. 2005
Effects of a Comprehensive Educational Program on Quality of Life and Emotional Issues of Dementia Patient Caregivers KUZU KURBAN NEVİN,GÖRDELES BEŞER NALAN,ZENCİR MEHMET,ŞAHİNER TÜRKER,ERGİN NESRİN,ERDOĞAN ÇAĞDAŞ,ERGİN AHMET,ÇATAK BİNALİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal Of Geriatric Nursing 2005
Bildiriler
Personality Traits and Dysfunctional Attitudes of Patients Diagnosed Irritable Bowel Syndrome GÖRDELES BEŞER NALAN,DEĞİRMENCİOĞLU ARİFE ZUHAL,BAYSAN ARABACI LEYLA Uluslararası - Özet bildiri - (31.10.2018 - 03.11.2018) - INTERNATIONAL CONGRESS on BIOLOGICAL and MEDICAL SCIENCES 2018
KOAH Tanısı Almış Bireylerin Hastalığa Psikososyal Uyumları ve Etkileyen Faktörler GÖRDELES BEŞER NALAN,TEKTAŞ ÖZLEM,KESKİN SELMA Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2019 - 28.04.2019) - ULUSLARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMA LAR KONGRESİ
Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KARATAŞ ABDULLAH,ALBAYRAK GÜLDENER,FURAT MİNA,ÖZKAN RECEP,CAN YÜCEL,ÇETİN ARZU Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
Suça İtilmiş Ergenlerde Çocukluk Çağı Travmalarının Belirlenmesi GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,BİLAÇ ÖZNUR,OZAN EROL Uluslararası - Özet bildiri - (20.11.2018 - 23.11.2018) - V. ULUSLARARASI IX. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
Ergenleri Suça İten Faktörlerin İncelenmesi TALAS MUSTAFA,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Özet bildiri - (14.05.2016 - 15.06.2016) - 1. ULUSLARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz Yeterlilik Düzeyi İle Meslek Seçimi Arasındaki İlişki GÖRDELES BEŞER NALAN,KOCAÖZ SEMRA Uluslararası - Özet bildiri - (06.11.2016 - 09.11.2016) - IV. ULUSLARRASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
Primigravidlerde Stria Gravidarum: Prevalans, Vücut Algısı ve Önlemeye Yönelik Girişimler KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KIZILIRMAK AYNUR Ulusal - Özet bildiri - (05.11.2017 - 08.11.2017) - 5. ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ
KOAH Tanısı Alan Bireylerin Hastalığa Bireylerin Hastalığa Psikososyal Uyumu ve Hemşirenin Rolü KESKİN SELMA,GÖRDELES BEŞER NALAN,TEKTAŞ ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (05.07.2018 - 08.07.2018) - II. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2018)
Yaşlı Bireye Bakım Verenlerde Tükenmişlik GÖRDELES BEŞER NALAN,BOZKURT SATI,BAYSAN ARABACI LEYLA Ulusal - Özet bildiri - (05.03.2014 - 07.03.2014) - 3. GERİTARİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU
Suça Yönelen Çocuk-Ergen GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Tam metin bildiri - (04.06.2009 - 06.06.2009) - III. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
Suça Yatkın Ergenlerde Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Programının Etkinliğinin İncelenmesi GÖRDELES BEŞER NALAN,ÇAM MAHİRE OLCAY Ulusal - Özet bildiri - (04.06.2009 - 06.06.2009) - III. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
The Determination of First Grade Level of University Students’ Separation-Individuation Properties GÖRDELES BEŞER NALAN,İNCİ FİGEN Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2014 - 03.09.2014) - III. ULUSLARARASI VII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
Kitap
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BAKIM SANATI ÇAM MAHİRE OLCAY,GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE ETİK - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İstanbul Tıp Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:17 - ISBN:978-605-4499-92-2 - (Bölüm Sayfaları:237 - 254) 2014
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BAKIM SANATI GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ERGENLİK DÖNEMİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İstanbul Tıp Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1109 - ISBN:978-605-4499-92-2 - (Bölüm Sayfaları:707 - 773) 2014
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PSİKİYATRİK BELİRTİ VE BULGULAR - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ANKARA NOBEL TIP KİTAP EVLERİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:18 - ISBN:978-605-9215-14-5 - (Bölüm Sayfaları:61 - 78) 2016
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ÇOCUK-ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:32 - ISBN:978-605-9215-14-5 - (Bölüm Sayfaları:663 - 694) 2016
YAŞAMIN SIRRI İLETİŞİM GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİM - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:15 - ISBN:978-6059215-41-1 - (Bölüm Sayfaları:309 - 324) 2017
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar KARATAŞ ABDULLAH,YALÇINKAYA ELVAN,GÖRDELES BEŞER NALAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Dahil Etme Programlarının Gençlerin Sosyal Entegrasyonlarındaki Rolü: Gençler Elele Projesi Örneğ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ivpe - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-9940-540-41-8 2018