Eğitim Bilgileri
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (DR)/ Tez adı : Suça yatkın ergenlerde olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirme programının etkinliğinin incelenmesi 2003-2008
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Kemoterapi alan lenfomalı hastaların yaşam kalitesi 1997-2001
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK PR./ 1993-1997
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2021-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2008-2021
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ/İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2004-2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2000-2003
Yönetilen Tezler
ZEYNEP ERGÜN TURGUT Yüksek Lisans Ergenlerde yeme tutumu ve çocukluk çağı travması arasındaki ilişki 2023
ŞÜKRAN ÜNLÜ Yüksek Lisans Hemşirelerin merhamet düzeyi ve bakım davranışları ile ilişkili faktörler ve merhametin bakım davranışına etkisi 2023
SEDAT ÜNLÜ Yüksek Lisans Hemşirelerde mesleki benlik saygısı ile bakım davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi 2023
FATMA YILDIRMIŞ Yüksek Lisans Hastanedeki Çocukların Annelerinin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama ve İlk Yardım Öz-Yeterliklerinin Değerlendirilmesi 2023
ŞEYMA HAS Yüksek Lisans Adölesanların birinci basamak sağlık hizmetlerinden beklentilerinin belirlenmesi 2023
ÖZLEM TEKTAŞ Yüksek Lisans Parçalanmış aileye sahip ergenlere verilen psikoeğitimin olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirme tarzlarına etkisi 2022
ÖZLEM BOZBUĞA Yüksek Lisans Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde aile merkezli bakım uygulamalarının değerlendirilmesi 2022
FURKAN NURTAN Yüksek Lisans Lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları sınav kaygısı ile algıladıkları anne baba tutumu arasındaki ilişki 2021
EYLÜL BAŞER Yüksek Lisans Yaygın anksiyete bozukluğu olan ergenlerde anne baba tutumlarının incelenmesi 2020
FUAT ÖZDEMİR Yüksek Lisans İntravenöz kan alma işleminde prone pozisyonu, emzik verme ve anne sütü koklatılması uygulamalarının term yenidoğanda stres ve ağrı üzerine etkisi 2020
YURDAGÜL SEZEN Yüksek Lisans 1.Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuran Kronik Hastalığa Sahip Bireylerin Psikososyal Uyumlarının Belirlenmesi 2020
ŞEYMA TOK AYDIN Yüksek Lisans İntramüsküler enjeksiyonu shotblocker ile uygulamanın ağrı şiddetine etkisi 2019
ALİ BOZKURT Yüksek Lisans İdrar yolu enfeksiyonu olan çocuğa sahip annelerin enfeksiyonun tedavisi ve korun yolları konusundaki bilgi ve tutumlarının belirlenmesi 2019
ÖZLEM ÇALIŞIR Yüksek Lisans Hastaneye yatan çocukların annelerinin akılcı ilaç kullanımına ilişkin tutumlarının belirlenmesi 2019
MERT HÖKKAŞ Yüksek Lisans Hemşirelerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ve etkileyen faktörler 2019
MUNİSE BUSE ÖLMEZ Yüksek Lisans ERGENLERİN HASTANE ANKSİYETE-DEPRESYON DÜZEYLERİ İLE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2019
KEZBAN BOZAN Yüksek Lisans Erken adölesan dönemdeki akran zorbalığının aile işlevleri ve çocuk davranışları ile ilişkisinin belirlenmesi 2018
AŞİRE OSKAY Yüksek Lisans Çalışan Ergenlerin Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar ve Psikolojik Belirtiler 2018
FATMA SEZER Yüksek Lisans Evli kadınların, aile içi şiddete yönelik tutumları ve evlilik uyumlarının belirlenmesi 2018
ESİN CERİT Yüksek Lisans Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri 2012
FUNDA TOSUN GÜLEROĞLU Yüksek Lisans Gebelerin cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi 2012
TUĞBA UZUNÇAKMAK Yüksek Lisans Ergenlerde öz bakım eğitiminin öz bakım gücüne etkisi 2012
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı ERGENLERİ SUÇA İTEN FAKÖTLERİN İNCELENMESİ (29.12.2011-05.03.2015)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı GENÇLER EL ELE (17.12.2013-17.09.2014)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLLERİN VE ONLARA EĞİTİM VEREN ÖĞRETMENLERİN DESTEKLENMESİ (07.06.2010-24.12.2012)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı HEMŞİRELERE VERİLEN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ (07.04.2006-01.03.2007)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 06 OSYO 002 EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA FONU (04.01.2006-05.06.2007)
İdari Görevler
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2017
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2018
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2018
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2017
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2014-2017
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2014
Ödüller
SÖZEL SUNUM İKİNCİLİK ÖDÜLÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ Mesleki Dernekler, TÜRKİYE 2009
ARAŞTIRMA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ NOVARTİS ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ Ticari (Özel), TÜRKİYE 2004
Makaleler
Evaluating the Social Anxiety Depression Levels and Accompanying Psychosocial Problems in Children Diagnosed with Enuresis YILMAZ ÖZTORUN ZEYNEP, GÖRDELES BEŞER NALAN, ÖZTORUN KENAN, BAYSAN ARABACI LEYLA Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Cureus, Inc. - Doi: 10.7759/cureus.28351 2022
Effect of Prone Position, Pacifier and Smelling Breast Milk on Pain and Stress Parameters Among Term Neonates Undergoing Venipuncture: A Randomized Controlled Trail Özdemir Fuat, EVGİN DERYA, GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - INDEX COPERNICUS - Özgün Makale - The Journal of Pediatric Research - Doi: 10.4274/jpr.galenos.2021.31957 2022
The Relationship Between Internet Addiction, Cyberbullying and Parental Attitudes AKKURT NURTAN KISMET, EVGİN DERYA, GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - E-SCI - Özgün Makale - J Pediatr Res - Doi: 10.4274/jpr.galenos.2022.65392 2022
Yerel Yönetim Birimleri Olarak Belediyelerin Salgın Hastalıklar Konusundaki Sorumlulukları: Covid 19 Pandemisi Örneği KARATAŞ ABDULLAH, GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021
Hastaneye Yatan Çocukların Annelerinin Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi ÇALIŞIR ÖZLEM, ÇALIŞKAN ZEHRA, GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO, CINAHL - Özgün Makale - TÜRKİYE KLİNİKLERİ HEMŞİRELİK BİLİMLERİ DERGİSİ - Doi: 10.5336/nurses.2020-75801 2021
İdrar yolu enfeksiyonu olan çocuğa sahip annelerin bilgi ve uygulamaları BOZKURT ALİ, EVGİN DERYA, GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sağlık Bilimleri Dergisi 2021
Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Ergenlerde Anne Baba Tutumlarının İncelenmesi EYLÜL BAŞER, GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - asos - Özgün Makale - JOURNAL OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND BEHAVIOR 2021
Relatıonship bullying in adolescent period with family functionalities and child behaviors BOZAN KEZBAN, EVGİN DERYA, GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Psychology in the School - Doi: 10.1002/pits.22501 2021
The levels of anxiety, depression and alexithymia in individuals diagnosed with diabetes and the affecting factors (eng) DEĞİRMENCİOĞLU ARİFE ZÜHAL, BAYSAN ARABACI LEYLA, GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - E-SCI - Özgün Makale - Journal of Clinical Psychiatry - Doi: 10.5505/kpd.2021.39259 2021
Determining the Attitudes of Mothers of Hospitalized Children Regarding the Rational Drug Use ÇALIŞIR ÖZLEM, ÇALIŞKAN ZEHRA, GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO, CINAHL, Index Copernicus - Özgün Makale - Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences - Doi: 10.5336/nurses.2020-75801 2021
Striae gravidarum in primigravid women: prevalence, risk factors, prevention interventions and body image KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KIZILIRMAK AYNUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine - Doi: 10.1080/14767058.2019.1591363 2020
Suça İtilmiş Ergenlerde Ebeveyn Tutumu ve Çocukluk Çağı Travmalarının Belirlenmesi (The Determination of Parent Attitude and Childhood Trauma in Adolescent Pushed into Crime) GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,BİLAÇ ÖZNUR,OZAN EROL Uluslararası - Hakemli - E-SCI, SCOPUS, Index Copernicus - Özgün Makale - Journal of Clinical Psychiatry - Doi: 10.5505/kpd.2019.94834 2019
Suicide Risk and Depression in Individuals with Chronic Illness GÜRHAN NERMİN,GÖRDELES BEŞER NALAN,POLAT ÜLKÜ,KOÇ MEDİNE Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Community Mental Health Journal - Doi: 10.1007/s10597-019-00388-7 2019
The Effects of Self Care Education of Adolescents on the Power of Self Care. UZUNÇAKMAK TUĞBA,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - The International Journal of Caring Sciences 2017
Profiles of the Patient Who Had Compulsory Hospitalization in a District Psychiatric Hospital GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,DOĞAN SATI,UZUNOĞLU GÜLÇİN,TAŞ GÜLSENAY Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Archives of Psychiatric Nursing - Doi: 10.1016/j.apnu.2017.05.002 2017
The Profiles of Children Pushed to Crime Who are Treated in a Regional Psychiatric Hospital in Turkey GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Anatolian Journal of Psychiatry - Doi: 10.5455/apd.215632 2016
Evaluation of Sexual Functions of the Pregnant Women TOSUN GÜLEROĞLU FUNDA,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - The Journal of Sexual Medicine - Doi: 10.1111/jsm.12347 2014
Levels of Emotional Intelligence of Nursing Students CERİT ESİN,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Hakemli - DOAJ EBSCOhostGoogle ScholarOpen J-GateProQuestWorldCatEMcareCINAHLZDBTOC PremierAcademic Journals DatabaseGenamics Journal Seek - Özgün Makale - International Journal of Caring Sciences 2014
Evaluation of Group Counseling for Families of Intellectual Disabled Children GÖRDELES BEŞER NALAN,İNCİ FİGEN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Psychiatric Nursing - Doi: 10.5505/phd.2014.94830 2014
Akciğer Kanseri Olan Hastaların Ölüm Anksiyetesine Yönelik Psikiyatri Hemşiresinin Etkinliğinin İncelenmesi ÇAM MAHİRE OLCAY,GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2011
Bir Yatılı Bölge Okulunda Akran İstismarı ve Farkındalık Eğitiminin Etkisi BOZKURT SATI,AKBIYIK AYŞE,YÜZÜK SEVİNÇ,GÖRDELES BEŞER NALAN,SAĞKAL MİDİLLİ TÜLAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Görülen Psikiyatrik Semptomlar GÖRDELES BEŞER NALAN,İNCİ FİGEN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - New Sympouism 2010
Psikiyatri Hemşireliği İle İlgili Verilen Eğitimin Hemşirelerin Terapötik Ortam Algiları Motivasyonlarına Etkisi ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,YILDIRIM SERAP,GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türkiye klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 2010
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelere Yönelik Doğum Sonrası Depresyon Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi ÇAM MAHİRE OLCAY,SAĞKAL MİDİLLİ TÜLAY,BOZKURT SATI,GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009
Suça Yatkın Ergenlerde Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Programının Etkinliğinin İncelenmesi GÖRDELES BEŞER NALAN,ÇAM MAHİRE OLCAY Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Anadolu Psikiaytri Dergisi 2009
Effects of a Comprehensive Educational Program on Quality of Life and Emotional Issues of Dementia Patient Caregivers KUZU KURBAN NEVİN,GÖRDELES BEŞER NALAN,ZENCİR MEHMET,ŞAHİNER TÜRKER,ERGİN NESRİN,ERDOĞAN ÇAĞDAŞ,ERGİN AHMET,ÇATAK BİNALİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal Of Geriatric Nursing 2005
Cost of Alzheimer s Disease in a Developing Country Setting ZENCİR MEHMET,KUZU KURBAN NEVİN,GÖRDELES BEŞER NALAN,ERGİN AHMET,ÇATAK BİNALİ,ŞAHİNER TÜRKER Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Geriatric Psychiatry. 2005
Quality Of Life In Lyphoma Patients GÖRDELES BEŞER NALAN,ÖZ FATMA Uluslararası - Hakemli - uluslarası - Özgün Makale - Clinical Excellence for Nurse Practioners 2005
KEMOTERAPİ ALAN LENFOMALI HASTALARIN ANKSİYETEDEPRESYON DÜZEYLERİ VE YAŞAM KALİTESİ GÖRDELES BEŞER NALAN, ÖZ FATMA Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003
Bildiriler
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ve ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI UĞURLUEL FURKAN, GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Özet bildiri - (27.09.2021 - ) - Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları
KOAH Tanısı Almış Bireylerin Hastalığa Psikososyal Uyumları ve Etkileyen Faktörler GÖRDELES BEŞER NALAN,TEKTAŞ ÖZLEM,KESKİN SELMA Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2019 - 28.04.2019) - ULUSLARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMA LAR KONGRESİ
Suça İtilmiş Ergenlerde Çocukluk Çağı Travmalarının Belirlenmesi GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,BİLAÇ ÖZNUR,OZAN EROL Uluslararası - Özet bildiri - (20.11.2018 - 23.11.2018) - V. ULUSLARARASI IX. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
Personality Traits and Dysfunctional Attitudes of Patients Diagnosed Irritable Bowel Syndrome GÖRDELES BEŞER NALAN,DEĞİRMENCİOĞLU ARİFE ZUHAL,BAYSAN ARABACI LEYLA Uluslararası - Özet bildiri - (31.10.2018 - 03.11.2018) - INTERNATIONAL CONGRESS on BIOLOGICAL and MEDICAL SCIENCES 2018
KOAH Tanısı Alan Bireylerin Hastalığa Bireylerin Hastalığa Psikososyal Uyumu ve Hemşirenin Rolü KESKİN SELMA,GÖRDELES BEŞER NALAN,TEKTAŞ ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (05.07.2018 - 08.07.2018) - II. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2018)
Primigravidlerde Stria Gravidarum: Prevalans, Vücut Algısı ve Önlemeye Yönelik Girişimler KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KIZILIRMAK AYNUR Uluslararası - Özet bildiri - (05.11.2017 - 08.11.2017) - 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Çocukluk Çağı Travmasının Riskli Davranışlar İntihar Olasılığı ve Depresif Belirtilerle İlişkisi KOÇ MEDİNE,GÖRDELES BEŞER NALAN,POLAT ÜLKÜ,GÜRHAN NERMİN Uluslararası - Özet bildiri - (06.11.2016 - 09.11.2016) - IV. Uluslar arası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Çocukluk Çağı Travmasının Riskli Davranışlar İntihar Olasılığı ve Depresif Belirtilerle İlişkisi KOÇ MEDİNE,GÖRDELES BEŞER NALAN,POLAT ÜLKÜ,GÜRHAN NERMİN Uluslararası - Özet bildiri - (06.11.2016 - 09.11.2016) - IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz Yeterlilik Düzeyi İle Meslek Seçimi Arasındaki İlişki GÖRDELES BEŞER NALAN,KOCAÖZ SEMRA Uluslararası - Özet bildiri - (06.11.2016 - 09.11.2016) - IV. ULUSLARRASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMASININ RİSKLİ DAVRANIŞLAR İNTİHAR OLASILIĞI VE DEPRESİF BELİRTİLERLE İLİŞKİSİ KOÇ MEDİNE,GÖRDELES BEŞER NALAN,POLAT ÜLKÜ,GÜRHAN NERMİN Uluslararası - Özet bildiri - (03.11.2016 - 06.11.2016) - IV uluslararası psikiyatri hemşireliği kongresi
Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KARATAŞ ABDULLAH,ALBAYRAK GÜLDENER,FURAT MİNA,ÖZKAN RECEP,CAN YÜCEL,ÇETİN ARZU Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
Ergenleri Suça İten Faktörlerin İncelenmesi TALAS MUSTAFA,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Özet bildiri - (14.05.2016 - 15.06.2016) - 1. ULUSLARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ
Doğal Çevreye Ait Sorunlar ve Doğal Çevrenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi KARATAŞ ABDULLAH,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
The Determination of First Grade Level of University Students’ Separation-Individuation Properties GÖRDELES BEŞER NALAN,İNCİ FİGEN Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2014 - 03.09.2014) - III. ULUSLARARASI VII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
Yaşlı Bireye Bakım Verenlerde Tükenmişlik GÖRDELES BEŞER NALAN,BOZKURT SATI,BAYSAN ARABACI LEYLA Ulusal - Özet bildiri - (05.03.2014 - 07.03.2014) - 3. GERİTARİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU
Suça Yatkın Ergenlerde Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Programının Etkinliğinin İncelenmesi GÖRDELES BEŞER NALAN,ÇAM MAHİRE OLCAY Ulusal - Özet bildiri - (04.06.2009 - 06.06.2009) - III. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
Suça Yönelen Çocuk-Ergen GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Tam metin bildiri - (04.06.2009 - 06.06.2009) - III. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
Kitap
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BAKIM SANATI GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ERGENLİK DÖNEMİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İstanbul Tıp Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1109 - ISBN:978-605-4499-92-2 - (Bölüm Sayfaları:707 - 773) 2014
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PSİKİYATRİK BELİRTİ VE BULGULAR - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ANKARA NOBEL TIP KİTAP EVLERİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:18 - ISBN:978-605-9215-14-5 - (Bölüm Sayfaları:61 - 78) 2016
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ÇOCUK-ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:32 - ISBN:978-605-9215-14-5 - (Bölüm Sayfaları:663 - 694) 2016
Afetlerde Ruhsal Sorunlar ve Psikiyatri Hemşireliği Yaklaşımları GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Afetlere maruz kalmanın nörobiyolojisi, travma açısından değerlendirme. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:4 - ISBN:2146-8893 - (Bölüm Sayfaları:7 - 10) 2023
500 SORU YANIT PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:21 - ISBN:978-605-2369-41-8 - (Bölüm Sayfaları:305 - 326) 2021
HEMŞİRELİKTE LİSANS TEMEL YERLİLİK SORULARI CİLT ı GÖRDELES BEŞER NALAN, DOĞAN SATI Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PSİKİYATRİDE TEDAVİLER VE HEMŞİRENİN ROLÜ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ankara Nobel Tıp Kitabevleri - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:2 - ISBN:978-625-7146-37-1 - (Bölüm Sayfaları:200 - 201) 2021
Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt II GÖRDELES BEŞER NALAN, DOĞAN SATI Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TEDAVİ EDİCİ ORTAM,BELİRLİ DAVRANIŞLARA YAKLAŞIM BİÇİMİ, PSİKİYATRİK BELİRTİ VE BULGULAR - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ankara Nobel Tıp Kitabevleri - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:3 - ISBN:978-625-7146-36-4 2021
İç Hastalıkları Hemşireliği ve Covid 19 ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK PINAR,GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:COVID-19: Hasta ve Yakınlarının Psikososyal Süreçleri ve Bakım Yönetimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:TÜRKİYE KLİNİKLERİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:5 - ISBN:978-625-401-099-6 - (Bölüm Sayfaları:73 - 77) 2020
Hemşirelikte Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt 1 GÖRDELES BEŞER NALAN, DOĞAN SATI Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:4.2.Tedavi Edici Ortam Psikiyatrik Hastalıklarda Belirti Ve Bulgular - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ankara Nobel Tıp - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:4 - ISBN:9786257146371 - (Bölüm Sayfaları:175 - 178) 2021
Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt-2 GÖRDELES BEŞER NALAN, DOĞAN SATI Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:4 12. Psikiyatride Tedaviler Ve Hemşirenin Rolleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ankara Nobel Tıp - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:3 - ISBN:9786257146364 - (Bölüm Sayfaları:214 - 216) 2021
500 SORU 500 YANIT PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KONSÜLTASYON LİYEZONPSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:8 - ISBN:978-605-2369-41-8 - (Bölüm Sayfaları:457 - 466) 2021
YAŞAMIN SIRRI İLETİŞİM GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİM - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:15 - ISBN:978-6059215-41-1 - (Bölüm Sayfaları:309 - 324) 2017
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar KARATAŞ ABDULLAH,YALÇINKAYA ELVAN,GÖRDELES BEŞER NALAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Dahil Etme Programlarının Gençlerin Sosyal Entegrasyonlarındaki Rolü: Gençler Elele Projesi Örneğ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ivpe - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-9940-540-41-8 2018
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BAKIM SANATI ÇAM MAHİRE OLCAY,GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE ETİK - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İstanbul Tıp Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:17 - ISBN:978-605-4499-92-2 - (Bölüm Sayfaları:237 - 254) 2014