Eğitim Bilgileri
Doktora University of Exeter Political Science Department Tez adı : Culture Identity and Politics 1996-2001
Yüksek Lisans University of Exeter Political Science Department/Postgraduate Tez adı : Civil Society and Democracy 1994-1995
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR./ 1987-1991
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2022-
PROFESÖR AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2016-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2009-2016
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2004-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2001-2004
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 1993-2001
Yönetilen Tezler
TUĞBA AYTAY Doktora Siyasi Liderlikte Algı ve İmaj Yönetimi 2023
MUSTAFA İLHAN Doktora Türkiye'de mülki idare sisteminin oluşumunun politika transferi perspektifinden analizi 2022
ABDURRAHİM ERKAM ARSLAN Yüksek Lisans Türkiye'de göçmenlerin entegrasyonu: Belediyelerin ve göçmen derneklerinin rolü 2022
YILMAZ ALTUN Yüksek Lisans Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) ve Türk idare sisteminin işleyişine etkileri 2022
DINARA BAKHSHIYEVA Yüksek Lisans 90'lı yıllardan günümüze Rusya ve Türkiye örneğinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği 2021
ALİ ALLAHVERDİYEV Yüksek Lisans Türkiye`de yeni sağ politikalar 2015
FERHAT ÇAKIR Yüksek Lisans İnönü Dönemi Tek Parti iktidarının ilke ve politikalarının çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte değişimi 2015
TAYLAN CAN DOĞANAY Yüksek Lisans Devlet ve toplum ilişkisinde siyasal iktidar dengeleri: Yeni merkez yeni çevre 2014
ÖZGÜL ÜNALAN Yüksek Lisans Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma döneminde izlenen siyasetin, erken Cumhuriyet dönemindeki siyasal ve toplumsal yapıya yansımaları 2011
BİLAL AGDAG Yüksek Lisans 28 şubat askeri müdahalesi ve Türk siyasetine etkileri: Türkiye'de asker-siyaset ilişkisinin tarihsel serüveni bağlamında bir inceleme 2010
EMEL GÖNEN Yüksek Lisans Örgüt kültürü ve İNG Bank örneği 2010
SERKAN YURTÇU Yüksek Lisans Türkiye'de bürokrasi ve organize suç örgütleri ilişkisi sorunu ve bir çözüm önerisi: Demokrasinin derinleştirilmesi 2010
RECEP KÖSE Yüksek Lisans Kamu güvenliği politikaları bağlamında organize suç ve bu suçlarla mücadele yöntemleri 2010
SAVAŞ DURDU Yüksek Lisans Avrupa Birliği üyelik sürecinin türk emniyet teşkilatı ezerine etkileri 2007
Projeler
Avrupa Birliği Tamamlandı Improvement of Civilian Oversight of Internal Security Sector Project (10.12.2009-11.06.2010)
İdari Görevler
Dekan NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-2023
Rektör Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Genel Sekreter NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-2022
Dekan AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2016-2021
Anabilim Dalı Başkanı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2016-
Bölüm Başkanı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2016-2018
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2013
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2011
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2016
Makaleler
Siyasi Liderlikte Algı ve İmaj yönetiminin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi TOK NAFİZ, ÜNSAL AYTAY Tuğba Ulusal - Hakemli - Google Scholar, Advanced Science Index, Open Academic Journal Index - Özgün Makale - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.52791/aksarayiibd.1169190 2023
A Liberal Approach to the Islamic System of Dhimmah ŞAHİN BİCAN,TOK NAFİZ,SAMBUR BİLAL,MENTZEL PETER Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Al-Shajarah (Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civililation (ISTAC) 2014
Geleneksel Adalet Anlayışlarından Çevresel Adalet Anlayışına KILIÇ SELİM,TOK NAFİZ Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost;ASOS - Özgün Makale - Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 2014
Çevrecilikte Yeni Bir Kimlik Ekolojizm KILIÇ SELİM, TOK NAFİZ Uluslararası - Hakemli - EBSCO;ASOS;PAIS;IPSA; Sociological Abstracts; Colombia International Affairs Online; Worldwide Political Sciences Abstracts; social Services Abstracts; Linguistics & Language Behaviour Abstracts - Özgün Makale - Akademik İncelemeler Dergisi 2013
İktidarın Weberyan Meşruiyet Kaynakları Açısından Bir Adalet ve Kalkınma Partisi Analizi TOK NAFİZ, KOÇAL VEDAT Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 2013
Küreselleşme ve Yerinden Olma Sorununun Çevresel Güvensizliklere Bağli Değişen Tabiati Bağlaminda İklim Mültecileri TOK NAFİZ, KORKUT RECEP Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost;Index Islamicus;ASOS;Index Coprnicus;Brill Bibliographies;Araştırmax;ANIJI - Özgün Makale - AKADEMİK BAKIŞ 2012
Niğde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kurumlarinda Kalan Sığınmacı ve Mültecilerle İlgili Gözlemler TOK NAFİZ, KORKUT RECEP Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost;Index Islamicus;ASOS;Index Coprnicus;Brill Bibliographies;Araştırmax;ANIJI - Özgün Makale - AKADEMİK BAKIŞ 2010
Ulus Cemaat ve Cemiyet Cemaat ve Cemiyet Uluslar TOK NAFİZ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Demokrasi Platformu 2010
Çokkültürlülüğe Yanıt olarak Tekkültürcülük ve Çokkültürcülük TOK NAFİZ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Demokrasi Platformu 2006
Liberal Demokratik Toplumda Vatandaşlık ve Eğitim TOK NAFİZ Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost;ASOS; Index Islamicus - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2005
İki Liberal Çoğulculuk Modeli TOK NAFİZ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Liberal Düşünce Dergisi 2005
Gelişim Sürecinde Mekansal Hareketliliğin Toplumsal Yaşama Etkileri Üzerine Bir İnceleme KILIÇ SELİM, TOK NAFİZ Ulusal - Hakemli - ULAKBIMSBVT - Özgün Makale - İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, 2004
An Essay on Gramsci s Concept of Civil Society TOK NAFİZ Ulusal - Hakemli - ULAKBIMSBVT - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 2003
Two Liberal Models of Cultural Pluralism The Non interference and The Non discrimination TOK NAFİZ Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost;ASOS;Index Islamicus - Özgün Makale - AÜ SBF Dergisi 2003
Nationalism State and Cultural Survival TOK NAFİZ Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost;ASOS; Index Islamicus - Özgün Makale - AÜ SBF Dergisi 2002
Person Humanity and Identity TOK NAFİZ Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost;Index Islamicus;ASOS - Özgün Makale - AÜ SBF 2002
A Critique of Kymlicka s Theory of Minority Rights TOK NAFİZ Uluslararası - Hakemli - The Middle East Journal; International Development Abstracts; Geographical Absracts - Özgün Makale - Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Adminsitrative Studies 2002
Bildiriler
Türkiye nin Balkanlara Yönelik Dış Politikası TOK NAFİZ, KİRAZ SAMİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.05.2011 - 05.06.2011) - 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
Race as a Theory of Explanation Ethnicity and Nationalism TOK NAFİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.03.1998 - 24.03.1998) - University of Exeter, Department of Politics Graduate Conference,
Çok Kültürlülük Çok Etniklilik ve Türkiye de Liberal Demokrasi TOK NAFİZ Ulusal - Tam metin bildiri - (14.05.2005 - 15.05.2005) - LDT Özgürlük ve Demokrasi Sempozyumu
AK Parti İktidarı Bağlamında Ortadoğu ile İlişkilerin Türkiye Siyasetine Etkileri TOK NAFİZ, KOÇAL VEDAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.10.2012 - 11.10.2012) - Middle Eastern Congress on Politics and Society
Cultural Identities Nationalism and State TOK NAFİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.03.1999 - 06.03.1999) - Western Political and International Relations Theory Conference, University of Exeter,
Kitap
Siyaset Bilimi TOK NAFİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Siyasal İdeolojiler - Ders Kitabı - Yayın Evi:Orion - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:486 - ISBN:978-9944-769-70-9 - (Bölüm Sayfaları:117 - 186) 2012
Res Publica TOK NAFİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Liberal Milliyetçilik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Doğu-Batı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:372 - ISBN:978-975-8717-93-4 - (Bölüm Sayfaları:267 - 285) 2013
Dünyada ve Türkiye de Siyasal İdeolojiler TOK NAFİZ, KOÇAL A. Vedat Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Anarşizm - Ders Kitabı - Yayın Evi:Orion - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:50 - ISBN:6055145101 - (Bölüm Sayfaları:395 - 445) 2013
Demokrasi Teorisinde Güncel Tartışmalar TOK NAFİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çokkültürcülüğün Meydan Okuduğu Milliyetçilik Kimlik Siyaseti: Ulus, Ulus-Devlet ve Liberal Demokrasi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:268 - ISBN:9944769105 - (Bölüm Sayfaları:65 - 84) 2008
Cumhuriyetçilik Antik Bir Düşünce Geleneği Üzerine Çağdaş Yorumlar TOK NAFİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Liberalizm ve Cumhuriyetçilik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:269 - ISBN:978-9944-769-09-9 - (Bölüm Sayfaları:45 - 88) 2008
Cumhuriyetçilik Antik Bir Düşünce Geleneği Üzerine Çağdaş Yorumlar TOK NAFİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Giriş; Liberalizm ve Cumhuriyetçilik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:269 - ISBN:978-9944-769-09-9 2008
Göç Politikalarına Disiplinler Arası Bir Bakış TOK NAFİZ, KARADEMİR ALPER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Aksaray İli'nde İkamet Eden Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Detay Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:390 - ISBN:978-605-254-651-2 - (Bölüm Sayfaları:325 - 348) 2022
Yeni Sağ Küreselleşme ve Türkiye Türkiye nin AK Partili Yılları TOK NAFİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yeni Sağ, Türkiye ve Adalet ve Kalkınma Partisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:397 - ISBN:978-605-5145-32-3 2014
Siyasal Düşünceler Tarihi TOK NAFİZ,OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:John Locke - Ders Kitabı - Yayın Evi:Orion - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:944 - ISBN:978-605-5145-49-1 - (Bölüm Sayfaları:463 - 497) 2016
Kültür Kimlik ve Siyaset TOK NAFİZ Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ayrıntı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:340 - ISBN:9755393846 2003
Sosyal Bilimler Ansiklopedisi 3 TOK NAFİZ, GÜRBÜZ Ö. Bahadır Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Milliyetçilik - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:TÜBİTAK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:384 - ISBN:9786053124344 (3.C) - (Bölüm Sayfaları:102 - 105) 2021
Sosyal Bilimler Ansiklopedisi 3 TOK NAFİZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Laiklik - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:TÜBİTAK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:384 - ISBN:9786053124344 (3.C) - (Bölüm Sayfaları:1 - 3) 2021
Sosyal Bilimler Ansiklopedisi TOK NAFİZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Cumhuriyetçilik - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:TÜBİTAK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:516 - ISBN:9786053124320 (1.C) - (Bölüm Sayfaları:219 - 221) 2021
Yeni İmparatorluk Çağı Selim KILIÇ, NAFİZ TOK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küreselleşme Sürecinde Emperyalizm ve Yerel Yönetimler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Say - Sayfa Sayısı:424 - ISBN:9754687125 - (Bölüm Sayfaları:329 - 382) 2008
Devletin Dönüşümü ve Yeni Dönem Kamu Yönetimi TOK NAFİZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küreselleşme ve Ulus-Devletin Dönüşümü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Çizgi - Sayfa Sayısı:299 - ISBN:6055999070 - (Bölüm Sayfaları:15 - 36) 2008
Kamusal Alan ve Türkiye TOK NAFİZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Liberal Demokratik Toplumda Kamusal Alan, Adalet, İstikrar ve Birlik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Asil yayıncılık - Sayfa Sayısı:255 - ISBN:9759091526 - (Bölüm Sayfaları:111 - 133) 2006
Editör
Yeni Sağ Küreselleşme ve Türkiye Türkiye nin AK Partili Yılları TOK NAFİZ, ÖZEL MEHMET, KOÇAL A VEDAT, KILIÇ SELİM, YILMAZ RAGIP, EVCİ SAMET Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: ORİON - Editör - ISBN:978-605-254-651-2 2014
Cumhuriyetçilik Antik Bir Düşünce Geleneği Üzerine Çağdaş Yorumlar TOK NAFİZ Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Orion - Editör 2008