Eğitim Bilgileri
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2018-2021
Doktora SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)/ Tez adı : Konjonktürel hareketlerin işletme sermayesi üzerine etkileri 1996-2002
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FİNANSMAN ANABİLİM DALI/ Tez adı : AB Mali Piyasaları ile Türk Mali Piyasaları ve bir Uygulama 1994-1996
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/ 1989-1993
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI 2014-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI 2008-2014
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI 2002-2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI 1993-2002
Yönetilen Tezler
ENES AÇIKGÖZ Yüksek Lisans Kitle fonlaması ve Türkiye uygulaması 2023
MEHMET SİNAN ÇELİK Doktora Algoritmik ve yüksek frekanslı işlemlerin likidite ve volatilite üzerine etkisi: BİST-30 örneği 2023
AMIR MOHAMMAD NAZARI Yüksek Lisans Finansal raporlarda bilgi manipülasyonuna yönelik teorik bir inceleme 2023
NACİYE ALEVOK İZCİ Doktora BİST İMALAT SEKTÖRÜNÜN SON YİRMİ YIL İÇİNDEKİ EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE FİNANSAL ESNEKLİK DEĞERİNİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ 2021
DERYA DAŞTAN Yüksek Lisans Finansal risk yönetiminin firma değeri üzerine etkileri: bist gıda, içecek ve tütün sektöründe bir uygulama 2021
NURİ OZAN AYDOĞDU Yüksek Lisans İşletmelerde sermaye yapısının belirlenmesi: BİST'te yer alan girişim sermayesi şirketleri üzerine bir uygulama 2019
ZEYNEP UTLİ Yüksek Lisans Gayrimenkul Değerlemesi ve Gayrimenkul Değerlemesi Üzerine Bir Uygulama 2019
NİZAMETTİN BAŞARAN Doktora Ekonomik katma değer - pazar katma değeri ilişkisi: Bist çimento sektöründe bir uygulama 2018
ELÇİN GÜLBAHAR Yüksek Lisans Enerji yatırım projelerinin değerlendirilmesi 2018
EYUP ATİOĞLU Doktora Mega spor olaylarına ev sahipliği yapan ve yapmayan ülkelerin uluslararası turizm gelirlerinin kişi başı gayri safi yurt içi hasıla üzerindeki etkisinin incelenmesi 2018
EYYÜP ENSARİ ŞAHİN Doktora Küresel lojistik firmalarının finansal etkinlik analizi ve yapısal eşitlik modeli ile değerlendirilmesi 2017
NURETTİN ÜNSAL Doktora Türkiye'de kamu ve özel bankaların tarımın finansmanındaki rolü ve ekonometrik bir uygulama 2017
KADİR GÜLÇİN Yüksek Lisans Türkiye'de petrol endüstrisi ve finansal yatırım kararları 2015
SERAP DAŞ Yüksek Lisans Firmalarda sermaye yapısının belirleyicileri: BİST'te işlem gören madencilik sektörü firmaları üzerine bir uygulama 2015
METİN GEÇİLİ Yüksek Lisans İşletmeler üzerinde etkili olan sermaye yapısı kararları ile bu kararları etkileyen faktörlerin incelenmesi 2014
SELÇUK SERİN Yüksek Lisans Duygusal emeğin tükenmişlik ve iş tatminine etkisi: Sağlık sektöründe bir uygulama 2014
SERKAN SÖNMEZ Yüksek Lisans Çalışan bireylerin işkolik olma durumu ve sağlıkla ilgili yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi: Kars ili uygulaması 2014
ERSAN KAAN ÖRKELİ Yüksek Lisans Çalışanlarda iş stresi: Sağlık çalışanları üzerine bir uygulama 2014
ÖZLEM EGE Yüksek Lisans Basel II' nin KOBİ' ler üzerine etkisi 2010
KARTAL DEMİRGÜNEŞ Doktora Ekonomik katma değerin hisse senedi getirileri ve firma değeri üzerindeki etkisi 2009
ESRA GÜNGÖR Yüksek Lisans Yatırım fonları ve Türkiye'de yatırım fonlarının portföy yapısında hisse senetlerinin oranını etkileyen faktörlerin araştırılması 2006
HÜSEYİN SERDAR YALÇINKAYA Yüksek Lisans Ar-ge faaliyetlerinin finansmanı ve firma değerine etkisi 2005
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı ALGORİTMİK VE YÜKSEK FREKANSLI İŞLEMLERİN LİKİDİTE VE VOLATİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ: BİST-30 ÖRNEĞİ (11.04.2022-26.05.2023)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Marka Kent Niğde Projesi (01.03.2018-20.06.2019)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (01.01.2014-31.12.2014)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (01.01.2013-31.12.2013)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Niğde Aksaray Doğalgaz Pazar Araştırma Etüdü (01.01.2002-31.12.2002)
İdari Görevler
Dekan NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Enstitü Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2014-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2015
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013
Rektör Danışmanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2002-2005
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2002-2004
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2002-2004
Ödüller
10. Ulusal Finans Sempozyumu En İyi 2. Tebliğ Ödülü Finans Bilim Platformu - Türkiye İş Bankası Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2006
Makaleler
YENİ GİRİŞİMLER VE YATIRIMCILAR İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMİ: PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, ÇELİK MEHMET SİNAN, AÇIKGÖZ ENES Uluslararası - Hakemli - asos, İndex copernicus, Scientific İndexing Services - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.56574/nohusosbil.1305189 2023
SERMAYE PİYASALARINDA ALGORİTMİK VE YÜKSEK FREKANSLI İŞLEM STRATEJİLERİ ÇELİK MEHMET SİNAN, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Uluslararası - Hakemli - Asos, Index Copernicus, Scientific Indexing Services - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2022
Multi-echelon and multi-period supply chain management network design considering different importance for customers management using a novel meta-heuristic algorithm SİPAHİ DÖNGÜL ESRA, ARTANTAŞ ERKİN, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Uluslararası - Hakemli - SCOPUS - Özgün Makale - International Journal of Information Management Data Insights - Doi: 10.1016/j.jjimei.2022.100132 2022
The effect of technological developments on the stock market: evidence from emerging market ÇELİK MEHMET SİNAN, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - APPLIED ECONOMICS LETTERS - Doi: 10.1080/13504851.2022.2128172 2022
Exploring the Relationship between Abusive Management, Self-Efficacy and Organizational Performance in the Context of Human\u2013Machine Interaction Technology and Artificial Intelligence with the Effect of Ergonomics Shanyu Lin, SİPAHİ DÖNGÜL ESRA, UYGUN SERDAR VURAL, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, Dinh Tran, Ngoc Huy, Pham Van Tuan Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Sustainability - Doi: 10.3390/su14041949 2022
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, ÇELİK MEHMET SİNAN, DAŞTAN Derya Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.1075437 2022
Can the VIX Index Be Used As An Indicator for the Borsa Istanbul Sustainability Index and Corporate Governance Index? ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, ÇELİK MEHMET SİNAN, ARTANTAŞ ERKİN Uluslararası - Hakemli - SCOPUS - Özgün Makale - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 2021
Türkiye'nin Ülke Kredi Notları İle Doğrudan Yabancı Yatırımları Arasındaki Uzun Dönemli İlişki: Standard&Poors Örneği VERGİLİ GİZEM,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,BALAT Asuman Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ASOS Index, OAJI, Acarindex,Sobiad,ResearchBİb - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.20875/makusobed.457240 2018
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,VERGİLİ GİZEM,AKTAN CEYDA Ulusal - Hakemli - EBSCOHOST - Özgün Makale - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 2018
YENİ BİR HEDGE ENSTRUMANI OLARAK BİTCOİN: BİTCONOMİ ARSLAN HALİL,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,UYSAL MUSTAFA,Kayhan Temur Uluslararası - Hakemli - ASOS Akademia Sosyal Bilimler (2011-...)EBSCO (2012-...)Index Copernicus (2012-...)New Jour (2012-...)CAB Abstracts (2013-...)ProQuest (2013-...)SOBIAD (2016-...) - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.415713 2018
Takvim Anomalilerinin Hisse Getirileri ve Varyansı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Hisse Senedi Piyasası Üzerinde Bir Çalışma Kayhan Temur,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,UYSAL MUSTAFA,ARSLAN HALİL Uluslararası - Hakemli - Index CopernicusEBSCOASOS IndexSobiad IndexProQuestDOAJAcademic KeysEurasian Scientific Journal IndexJournal FactorJournalSeekCAB AbstractsScience Library Index - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.381031 2018
RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RISK AND BUSINESS RISK WİTH FIRM VALUES IN THE LOGISTICS INDUSTRY AN ANALYSIS ON BRICS T COUNTRIES ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,AKTAN CEYDA Uluslararası - Hakemli - EBSCO, DOAJ - Özgün Makale - Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2016icafr22440 2016
THE DEFENCE SPENDİNG GROWTH NEXUS IN TURKEY UÇAN OKYAY,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO, - Özgün Makale - EUROPAN SCİENTİFİC JOURNAL 2016
İMKB de İşlem Gören Spor Firmalarının Seryame Yapısıın Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, ŞAHİN EYYÜP ENSARİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Verimlilik Dergisi 2013
Finansal Performansın Ölçülmesinde Nakit Akımına Dayalı Bir yöntem Nakit Katma Değer ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, ŞAHİN EYYÜP ENSARİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Verimlilik Dergisi 2013
Petrol ve Doğalgaz Fiyatları ile İmalat ve Kimya Petrol Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki İlişki ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, GÜMÜŞ GÜLÜZAR KURT, TAŞKIN F D, ÇAĞLI E Ç Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 2013
Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme Etkileşimi Panel Bütünleşme ve Nedensellik Analizi ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, DEMİRGÜNEŞ KARTAL, GÖZBAŞI ONUR Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Afyon Kocatepe Üniv. İİBF Dergisi 2012
Ar Ge Faaliyetlerinin Finansmanı ve Ar Ge Faaliyetlerinin Firma Değerine Etkisi ve İMKB de İşlem Gören Firmalar Üzerine Bir Çalışma YALÇINKAYA HÜSEYİN SERDAR, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, GÖKTÜRK İ E Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 2011
Ekonomik Katma Değer ve Yatırım Kararları DEMİRGÜNEŞ KARTAL, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, BAN ÜNSAL Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2010
Basel II Düzenlemesinin Kobi ler Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, EGE ÖZLEM, BAN ÜNSAL Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2010
Ekonomik Katma Değer EVA Bakış Açısıyla Finanslama Kararları ALP ALİ, DEMİRGÜNEŞ KARTAL, BAN ÜNSAL, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Celal Bayar Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi 2009
Ekonomik Katma Değerin Bilgi Verme İçeriğinin Analiz Edilmesine Yönelik Ampirik Çalışma DEMİRGÜNEŞ KARTAL, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, ŞAMİLOĞLU FAMİL, BAN ÜNSAL VE GÜZEL ADNAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2009
KURUMSAL YÖNETİM BAKIŞAÇISIYLA ENTELLEKTÜEL SERMAYE ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008
Halka Açık Firmaların Beta Katsayılarının Regresyon Modeli ile Tespiti ve Halka Açık Olmayan Firmalara Yönelik Uygulanabilirliği ERCAN METİN KAMİL, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, DEMİRGÜNEŞ KARTAL, KÜÇÜKKAPLAN İLHAN VE BAŞÇI EŞREF SAVAŞ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Dokuz Eylül Üniv İİBF 2008
İşletme Sermayesi Gereksinimini Etkileyen Değişkenler Üzerine İMKB de Bir Uygulama ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2008
Araştırma Geliştirme Yatırımlarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi İMKB de Bir Uygulama ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - MPM VERİMLİLİK DERGİSİ 2008
Entellektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Entellektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi ile Tespiti: Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Üretim Firmaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İMKB Dergisi 2007
Determination of Effect of Intellectual Capital on Firm Value via Value Added Intellectual Coefficient Methodology An Empirical Study on ISE Listed Manufacturing Firms ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Uluslararası - Hakemli - ALAN - Özgün Makale - ISE Review 2007
Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBi lerin Finansal Uygulamaları açısından İller Arası Karşılaştırılması KÜÇÜKKAPLAN İLHAN, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Selçuk Üniv. Sosyal Bil. MYO Dergisi 2007
Fiyat Kazanç Oranını Belirleyen Etkenler Üzerine İMKB de Ampirik Bir Uygulama ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Erciyes Üniv. SBE Dergisi 2007
Finansal Performansın Ölçülmesinde Alternatif Bir Yöntem Ekonomik Katma Değer ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Atatürk Üniv. İİBF 2004
İşletme Sermayesi Likiditesinin Ölçümünde Kullanılan Modern Yöntemler ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, BAN ÜNSAL Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2003
Sendikasyon Kredileri Türkiye Açısından Sendikasyon Kredilerinin Kullanım Hacmi ve Geleceği ÖZDEMİR MUHARREM, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Gazi İİBF 1996
Bildiriler
YAPAY ZEKA VE SERMAYE PİYASALARINDA UYGULANMASI ÇELİK MEHMET SİNAN, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Tam metin bildiri - (21.05.2022 - ) - Congress of AI-Human Interaction in Business
VİX ENDEKSİ İLE SP(STANDART AND POOR’xxS) 500 HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ: ABD ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ÇELİK MEHMET SİNAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2019 - 25.10.2019) - 6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ICAFR’xx19
CRYPTOGRAPHY AND TRANSFORMATION OF MONEY UÇAN OKYAY,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.05.2019 - 12.05.2019) - Middle East International Conference on Multidisciplinary Studies
Ekonomik Katma Değer-Pazar Katma Değeri İlişkisi: Ampirik Bir Uygulama ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2018 - 30.06.2018) - 4. International Congress On Economics And Business
Startup Firmaları İçin Alternatif Finansman Tekniği: Kitle Fonlaması ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ Ulusal - Özet bildiri - (22.03.2018 - 25.03.2018) - INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım İle Ekonomik Büyüme İlişkisi Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,VERGİLİ GİZEM,AKTAN CEYDA Uluslararası - Özet bildiri - (13.12.2017 - 17.12.2017) - 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Organize Hayvancılık Bölgesi: Bolvadin'e İlişkin Bir Değerlendirme ÇONKAR MEHMET KEMALETTİN,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,VERGİLİ GİZEM Ulusal - Özet bildiri - (13.10.2017 - 15.10.2017) - Uluslararası Bolvadin Sempozyumu
Relationship Between Financial Risk and Business Risk With Firm Values in the Logistics Industry: An Analysis on BRICS-T Countries ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,AKTAN CEYDA Uluslararası - Özet bildiri - (12.05.2016 - 14.05.2016) - 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
The Relationship Between Human Development Index And Growth Turkey s Way To European Union UÇAN OKYAY,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,Esra Koçak Uluslararası - Özet bildiri - (11.09.2014 - 14.09.2014) - International Association of Social Science Research(IASSR)
An Empirical test of Income Distribution and Migration Relationship A Case of Turkey UÇAN OKYAY,PARLAKYILDIZ FATMA MERVE,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2013 - 29.06.2013) - 10th International Conference on Developments in Economic Theory and Policy
An Amprical Test of Income istribution and Migration Relationship A Case Of Turkey UÇAN OKYAY, PARLAKYILDIZ F M, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2013 - 28.06.2013) - 10th International Conference Developments in Economic Theory and Policy
İmalat ve Kimya-Petrol-Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki İlişki ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,KURT GÜMÜŞ GÜLÜZAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR Ulusal - Tam metin bildiri - (03.11.2010 - 06.11.2010) - 14. Ulusal Finans Sempozyumu
Ar Ge Kavramı ve Ar Ge Faaliyetlerinin Finansmanında Karşılaşılan Zorluklar YALÇINKAYA HÜSEYİN SERDAR, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Tam metin bildiri - (22.05.2009 - 23.05.2009) - I. Ulusal Ereğli Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri
Stock Price Reaction to Outgoing Foreign Direct Investments Engaged by ISE (Istanbul Stock Exchange) Listed Companies ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ÇITAK LEVENT,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL,GÖZBAŞI ONUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.08.2008 - 22.08.2008) - ICSS International Conference on Social Sciences: Economics of Money, Banking and Finance
Stock Price Reaction to Outgoing Foreign Direct Investments Engaged by ISE Listed Companies ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.08.2008 - 22.08.2008) - International Conference Science
Stock Price Reaction to Outgoing Foreign Direct Investments Engaged by ISE Istanbul Stock Exchange Listed Companies ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ÇITAK LEVENT,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL,GÖZBAŞI ONUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.08.2008 - 22.08.2008) - International Conference on Social Sciences, “Economics of Money, Banking and Finance”, Organized by Social Sciences Research Society
Entellektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Entellektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi İle Ölçülmesi Türkiye de Faaliyet Gösteren Bankalar Üzerinde Ampirik Bir Çalışma ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, DEMİRGÜNEŞ KARTAL Ulusal - Tam metin bildiri - (09.10.2005 - 12.10.2005) - 9. Ulusal Finans Sempozyumu
Entellektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Entellektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi İle Ölçülmesi ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL Ulusal - Tam metin bildiri - (29.09.2005 - 30.09.2005) - 9. Ulusal Finans Sempozyumu: Stratejik Finans
Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entellektüel Sermaye ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Tam metin bildiri - (10.05.2005 - 12.05.2005) - IV. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi
Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kurumsal Yönetim Uygulamaları ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Tam metin bildiri - (21.05.2004 - 22.05.2004) - III Ulusal Orta Anadolu Kongresi
Kitap
GİRİŞİM FİNANSMANI Girişimciler İçin Alternatif Finansman Yöntemleri ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KİTLE FONLAMA - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:156 - ISBN:978-625-365-413-9 - (Bölüm Sayfaları:79 - 100) 2023
Firma Değerlemesi Banka Uygulaması ERCAN METİN KAMİL,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,KÜÇÜKKAPLAN İLHAN,BAŞCI EŞREF SAVAŞ,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatür Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:160 - ISBN:0 2006
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi İle Firma Değerlemesi Özellikli Durumlar METİN KAMİL ERCAN, MUTLU BAŞARAN ÖZTÜRK, İLHAN KÜÇÜKKAPLAN, E SAVAŞ BAŞÇI KARTAL DEMİRGÜNEŞ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:110 - ISBN:978-944-165-71-6 2008
Orient And Occident Turkey at the Cross Road ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Transaction Publishier - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:143 - ISBN:3-8258-6397-2 2003
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi İle Firma Değerlemesi Özellikli Durumlar ERCAN METİN KAMİL,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,KÜÇÜKKAPLAN İLHAN,BAŞCI EŞREF SAVAŞ,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:120 - ISBN:0 2008
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi İle Firma Değerlemesi: Özellikli Durumlar ERCAN METİN KAMİL,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,KÜÇÜKKAPLAN İLHAN,BAŞCI EŞREF SAVAŞ,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:125 - ISBN:978-9944-165-71-6 2008
Firma Değerlemesi: Banka Uygulaması ERCAN METİN KAMİL,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,KÜÇÜKKAPLAN İLHAN,BAŞCI EŞREF SAVAŞ,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatür Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:147 - ISBN:975-04-0382-7 2006
Uluslararası Finansman Yönetimi ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Uluslararası Finansal Piyasalar - Ders Kitabı - Yayın Evi:Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını 2013
Marka Değerinin Tespiti METİN KAMİL ERCAN, MUTLU BAŞARAN ÖZTÜRK, İLHAN KÜÇÜKKAPLAN, E SAVAŞ BAŞÇI KARTAL DEMİRGÜNEŞ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İMKB YAYINI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:136 - ISBN:978-975-6450-47-5 2010
Firma Değerlemesi METİN KAMİL ERCAN, MUTLU BAŞARAN ÖZTÜRK, İLHAN KÜÇÜKKAPLAN, E SAVAŞ BAŞÇI KARTAL DEMİRGÜNEŞ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatür - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:132 - ISBN:975-04-0382-7 2006
Değere Dayalı Yönetim ve Entellektüel Sermaye METİN KAMİL ERCAN, MUTLU BAŞARAN ÖZTÜRK, KARTAL DEMİRGÜNEŞ Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:201 - ISBN:975-8640-78-2 2003
Bolvadin Araştırmaları-1 ÇONKAR MEHMET KEMALETTİN,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,VERGİLİ GİZEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Organize Hayvancılık Bölgesi:Bolvadin'e İlişkin Değerlendirme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1902 - ISBN:978-605-7557-54-4 - (Bölüm Sayfaları:2044 - 2069) 2018
Financial Management from an Emerging Market Perspective ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,VERGİLİ GİZEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Effects of Working Capital Management on Mining Firm’s Profitability: Empirical Evidence from an Emerging Market - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:InTechOpen - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:330 - ISBN:978-953-51-3736-8 - (Bölüm Sayfaları:189 - 204) 2018
Değere Dayalı Yönetim ve Entellektüel Sermaye ERCAN METİN KAMİL,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:214 - ISBN:975-8640-78-X 2003
Sosyal Bilimler Alanında Güncel Çalışmalar ATİOĞLU EYUP, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Olimpiyat Oyunları’nın Ev Sahibi Ülke Ekonomilerine Etkisi: Panel Veri Analizi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:342 - ISBN:978-625-7680-98-1 - (Bölüm Sayfaları:113 - 129) 2021
Editör
GİRİŞİM FİNANSMANI Girişimciler İçin Alternatif Finansman Yöntemleri ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, ERCAN METİN KAMİL Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gazi Kitabevi - Editör - ISBN:978-625-365-413-9 2023
16. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı KOL SUAT,BEŞİRLİ HAYATİ,ÇORUH HACER,ÖZDEMİR MUSTAFA ÇAĞLAR,ERDOĞAN EKREM,KAÇMAZ MUHAMMET,ŞAN FİLİZ,TUZCUOĞLU FERRUH,İMAMOĞLU ABDÜLVAHİT,AKSU DURSUN,İNANÇLI SELİM,SÜMER KUTLUK KAĞAN,ŞAK NAZAN,ÇÖTOK TUFAN,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ESEN SİNAN,TUNA GÜLFEN,ÇİTÇİ UMUT SANEM,COŞKUN SEVDA YAŞAR,ÜNĞAN MUSTAFA CAHİD,SÜTÜTEMİZ NİHAL,KÖSEOĞLU ÖZER,NACAK OSMAN,YILDIZ HABİB,BENGÜ HALUK,ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,ALTUNIŞIK REMZİ,İSKENDER MURAT,ŞAHİN KÖKSAL,AKINCI ÇÖTOK NESRİN,YAMAN ÇETİN,HERGÜNER GÜLTEN,URAL SELÇUK,ÖZTÜRK GÜLİN,MİRZAOĞLU SIVACI FATMA GÜLAY,TÜRKAY OĞUZ,KOCA MEHMET KÜRŞAT,GÜLBEYAZ KÜRŞAD,ERCAN MURAT,TAŞKIN KAMİL,AKBIYIK ADEM,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,CAN MUHAMMED ZAHİT,ŞANVER CAHİT Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı - Editör - ISBN:978-975-498-251-0 2018
16. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı KOL SUAT,BEŞİRLİ HAYATİ,ÇORUH HACER,ÖZDEMİR MUSTAFA ÇAĞLAR,ERDOĞAN EKREM,KAÇMAZ MUHAMMET,CAN MUHAMMED ZAHİT,ŞAN FİLİZ,TUZCUOĞLU FERRUH,İMAMOĞLU ABDÜLVAHİT,AKSU DURSUN,İNANÇLI SELİM,SÜMER KUTLUK KAĞAN,ŞAK NAZAN,ÇÖTOK TUFAN,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ESEN SİNAN,TUNA GÜLFEN,ÇİTÇİ UMUT SANEM,COŞKUN SEVDA YAŞAR,ÜNĞAN MUSTAFA CAHİD,SÜTÜTEMİZ NİHAL,KÖSEOĞLU ÖZER,NACAK OSMAN,YILDIZ HABİB,ŞANVER CAHİT,BENGÜ HALUK,ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,ALTUNIŞIK REMZİ,İSKENDER MURAT,ŞAHİN KÖKSAL,AKINCI ÇÖTOK NESRİN,YAMAN ÇETİN,HERGÜNER GÜLTEN,URAL SELÇUK,ÖZTÜRK GÜLİN,MİRZAOĞLU SIVACI FATMA GÜLAY,TÜRKAY OĞUZ,KOCA MEHMET KÜRŞAT,GÜLBEYAZ KÜRŞAD,ERCAN MURAT,TAŞKIN KAMİL,AKBIYIK ADEM,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını - Editör - ISBN:978-975-498-252-7 2018
6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRE BİLDİRİ KİTABI CAN AHMET VECDİ,BENGÜ HALUK,ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,KÜÇÜKER METEHAN,ÇELİK MEHMET SİNAN,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Dijital - Editör 2019
Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF derğisi BENGÜ HALUK,DERAN ALİ,ÖZULUCAN ABİTTER,GÜRBÜZ ESEN,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,DOĞAN SELEN,BÜLBÜL HASAN,KILIÇ SELİM,YÜCEL FATİH,UÇAN OKYAY,AKIN MURAT,ARSLAN SEÇKİN,ALPER ALİ EREN,ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ömer Halisdemir Üniversitesi - Yayın Kurulu Üyeliği 2016