Eğitim Bilgileri
Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR./ 1989-1993
Doktora İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (DR)/ Tez adı : Küreselleşme ve Türkiye`de kültür politikaları -2003
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İçtimaiyat Enstitüsü`nün tarihçesi ve Mehmet Eröz`ün izahlı bibliyografyası -1996
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2015-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2012-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2010-2015
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2006-2010
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI 1997-2006
Yönetilen Tezler
ADİL ŞENBAŞ Yüksek Lisans Küreselleşme Sürecinde Türk İktisat Düşüncesindeki Değişmeler 2022
SELAMİ DURAN Yüksek Lisans Cemil Meriç'te kültür ve medeniyet kavramlarının sosyolojik tahlili 2021
OSMAN MENTEŞ Doktora 2001 yılı sonrası Afganistan'a eğitim alanında yapılan uluslararası yardımlar 2020
TUERSUNJIANG ABULAITI Yüksek Lisans Çin kültüründeki millileşme ve yayılma süreci 2019
SEMA AĞAOĞLU Yüksek Lisans Alevilik ve sünnilik algısının toplumsal yansımaları üzerine bir araştırma 2018
AYŞE UYSAL Yüksek Lisans Ortaokul kademesindeki öğrencilerin tüketim davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 2017
HACI ARALA Yüksek Lisans 2005-2015 dönemi sosyal yardımlara sosyolojik bakış (Çiftlik örneği) 2017
KAMİL KAYA Yüksek Lisans Karacadağ Türkmen aşiretinde arabuluculuk ve arabuluculukta dinin etkisi: Siverek örneği 2017
AYDAN AYDINLIK Yüksek Lisans Çocuk haklarının gelişiminde okul öncesi eğitiminin yeri ve önemi "Ankara örneği" 2017
AYŞE UYSAL Yüksek Lisans Ortaokul kademesindeki Öğrencilerin Tüketim Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Tarafından incelenmesi 2017
FARIDULLAH TALASH Yüksek Lisans Afganistan-Çin ilişkileri 2016
LÜTFULLAH ÇELİKTEN Yüksek Lisans Sınıf öğretmenlerinin küresel vatandaşlık düzeyleri ile öğrencilere aktarmak istedikleri değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki 2015
MEHMET FATİH ÖZTÜRK Yüksek Lisans Okul-çevre ilişkilerinin sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından değerlendirilmesi 2015
MEHMET YÜKSEL Yüksek Lisans Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın araştırılması 2008
SERDAR AY Yüksek Lisans Misyonerlik ve Türkiye'de misyonerlik faaliyetleri 2007
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Ergenleri Suça İten Faktörler Niğde Örneği (26.10.2011-26.03.2015)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Gençler El Ele (17.12.2013-15.12.2014)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 2015 yılı TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Yarışması (03.02.2015-29.03.2015)
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2009
Ödüller
2003 ASAM Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2004
TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2009
TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2010
Makaleler
TÜRKİYE’DE SON DÖNEM KALKINMA PLANLARINDA KÜLTÜR TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] 2022
Perceptions of Doctoral Students: Satisfaction, Difficulties, Gained Skills and Performance in Publishing in Academic Journals BOZKURT VEYSEL, YALÇINKAYA ELVAN, KARATAŞ ABDULLAH, TALAS MUSTAFA, ŞAHİN ARZU Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Yüksekö¤retim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey) - Doi: 10.2399/yod.20.516442 2021
THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID DELIVERED FOR AFGHANISTAN ON PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION AFTER 2001 MENTEŞ OSMAN, TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - İndeks Copernicus - Özgün Makale - ZfWT - Doi: 10.46291/ZfWT/130104 2021
The Reflection of July 15 on the Turkish Sports World: An Applied Research YÜCEL ALİ SERDAR, TALAS MUSTAFA, KORKMAZ MURAT Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University - Doi: 10.18506/anemon.761638 2021
Malatya Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Zeitschrift für die Welt der Türken 2020
THE IMPORTANCE OF VOCATIONAL GUIDANCEFOR ADOLESCENTS IN CHOOSING A PROFESSION BEISENBAYEVA ZH A,SANGILBAYEV O S,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Rusian Sceince Citation Index - Özgün Makale - Психология және социология сериясы 2020
INDIVIDUAL ANTIDEPRESSANT USE AND ITS ANALYSIS FOR OECDCOUNTRIES GÜRKAN AYÇA,YÜCEL ALİ SERDAR,SEVİL ÜMRAN,TALAS MUSTAFA,KORKMAZ MURAT,KÜÇÜKÖZKAN YASEMİN Uluslararası - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi - Özgün Makale - INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, HEALTH AND MEDICAL SCIENCES 2019
İLETİŞİMİN SİYASAL PAZARLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SOSYOLOJİK ANA-LİZİ TALAS MUSTAFA,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - UHPAD 2018
ORTAOKUL KADEMESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN TÜKETİMDAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ UYSAL AYŞE,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - ESJI - Özgün Makale - UHPPD 2018
TÜRKİYE DE 8 YILLIK ZORUNLU EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİ İLE 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİMİN BAŞLANGICINA KADAR OLAN DÖNEMİ KAPSAYAN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİNİN ANALİZİ YÜCEL ALİ SERDAR,KORKMAZ MURAT,YILDIZ SEVİLAY,TALAS MUSTAFA,YILDIZ KAYA,SEVİL ÜMRAN,GÜRKAN AYÇA,ARAS GÖKŞEN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - ACED 2016
Karacadağ Türkmen Aşiretlerinde Arabuluculuk: Siverek Örneği KAYA KAMİL,TALAS MUSTAFA Ulusal - Hakemli - ESJI - Özgün Makale - Sosyolojik Düşün 2016
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, ASOS - Bilirkişi Raporu vb. - ACED 2015
HERMENEUTİK YÖNTEM ONTOLOJİK HERMENEUTİK ve HANS GEORG GADAMER TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, ASOS - Bilirkişi Raporu vb. - AKADEMİK BAKIŞ 2015
ANNE BABALARA UYGULANACAK CİNSEL GELİŞİM EĞİTİMİN 6 YAŞ ÇOCUKLARI BULUNAN EBEVEYNLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - I)ndex Copernicus, ASOS - Bilirkişi Raporu vb. - ACED 2015
THE ROLE AND IMPORTANCE OF PUBLIC INFORMATION IN POLITICAL PUBLIC RELATIONS TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - ZDB, ASOS - Bilirkişi Raporu vb. - ZFWT 2015
Foucault ve İronik Özgürlük TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Open Access, ASOS - Bilirkişi Raporu vb. - AKADEMİK BAKIŞ 2015
TÜRKİYE DE SİYASİ KÜLTÜR EKONOMİ ETKİLEŞİMİ İSTİKRARPROGRAMLARI TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - ZDB, ASOS - Bilirkişi Raporu vb. - ZFWT 2015
DEĞİŞEN DÜNYANIN YENİ YÜZÜ SOSYAL MEDYA TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Open Access, ASOS - Bilirkişi Raporu vb. - AKADEMİK BAKIŞ 2015
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÜÇ ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ AİLELERİNE VERİLEN CİNSEL EĞİTİM VE DEĞERLENDİRİLMESİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Index copernicus - Bilirkişi Raporu vb. - ACED 2015
Sosyal Medya ve Eğitim Etkileşimi Mehmet Fatih Öztürk,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - DOAJ, EBSCO - Özgün Makale - ZFWT 2015
THE ASSESSMENT ON COMMERCIAL BANKS OF THE EFFECTS OF CORPORATE IMAGE ONTOCUSTOMER LOYALTY THE CASE OF NEVSEHIR TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - ZDB - Bilirkişi Raporu vb. - ZFWT 2015
Toplumsal Bir Olgu Olarak Yoksulluk TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Open Access, ASOS - Bilirkişi Raporu vb. - Akademik Bakış 2015
Smoking and drug use among university students Itsrelation with social and family problems ŞAHBUDAK ERCAN,ÇALIŞIR GÜLSÜM,KORKMAZ MURAT,KIRIK ALİ MURAT,TALAS MUSTAFA,POYRAZ EMEL,GÜMÜŞ SEFER,YILDIZ KAYA,GÜRKAN AYÇA,GERMİR HATİCE NUR,ŞEN ERDAL Uluslararası - Hakemli - oPEN aCCESS - Özgün Makale - UHPPD 2015
An examinationof the methodsof coping with children agedbetween 7 and 17 andhaving different developmental characteristics ŞAHBUDAK ERCAN,GÜRKAN AYÇA,TALAS MUSTAFA,KARTA NURULLAH,SAÇAN SELVİNAZ,YILDIZ KAYA,ŞEN ERDAL Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - SSTB 2015
Practical Examination of the expectations of mathematics branch teachers working in schools under the ministry of national education regarding in service training in Turkey ŞAHBUDAK ERCAN,KORKMAZ MURAT,ŞEN ERDAL,ÇALIŞIR GÜLSÜM,TALAS MUSTAFA,YILDIZ KAYA,KARTA NURULLAH,GÜRKAN AYÇA,GERMİR HATİCE NUR Uluslararası - Hakemli - DRJI, EBSCO - Özgün Makale - ACED - Doi: 10.17359/ACED.2015714078 2015
Analysis of the Need of Flexibility in Working Lives of ortopedi phisiotheraphy and rehabilitation doctors who work in üniversities Research Hospitals and Private hospitals Korkmaz Murat,Kılıç Bülent,TALAS MUSTAFA,YÜCEL ALİ SERDAR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Applied Sciences - Doi: 10.3923/jas.2015 2015
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMLERİ İLE SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, ASOS - Bilirkişi Raporu vb. - AKADEMİK BAKIŞ 2015
Küreselleşmenin Ekonomik Sonuçları TALAS MUSTAFA, KAYA YAŞAR Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 2014
A Study On The Environmental Attitudes Of Candidate Teachers: YALÇINKAYA ELVAN,KARATAŞ ABDULLAH,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - TÜBİTAK Ulakbim SBVT - Özgün Makale - Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 2014
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLİMİKAVRAMLARININ KURUMSALLAŞMIŞHASTANELERDE ÇALIŞAN ORTOPEDİ UZMANDOKTOR KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ KORKMAZ MURAT, KILIÇ BÜLENT, YÜCEL ALİ SERDAR, TALAS, MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - UHBAB 2013
Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Önemi Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği TALAS MUSTAFA,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - IndexCopernicus, ZDB - Özgün Makale - ZFWT 2012
Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Persfektifi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - TÜBAR 2011
Bilgi Merkezinde Karar Verme Süreci YILMAZ MALİK,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, ZDB - Özgün Makale - ZFWT 2010
Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Tarım ve Gıda Güvenliği ve Çevre TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - Karadeniz Dergi 2010
Türkiye de Kültür Politika ve Planlamalarında alevilik Bektaşilik Meselesi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ 2010
Çevre Bilinci Konusunda Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Indeks Copernicus (IC) - Özgün Makale - ZFWT 2010
Türk Tarımının Küreselleşmesi ve Ortaya Çıkardığı Toplumsal Problemler TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - ZFWT 2009
Mehmet Eröz de Ölüm Adetleri Üzerine Bir Araştırma TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - ZFWT 2009
Atatürk Dönemi Kültür Politikaları TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2009
Küreselleşeme Yerelleşme Çerçevesinde Türk Aleviliği TALAS MUSTAFA, AKSOY NUMAN DURAK Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ 2009
Bölgelerarası Dengesizlik ve Son Teşvik Yasası Malatya Örneği TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2008
Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları TALAS MUSTAFA,KAYA YAŞAR Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - TÜBAR 2007
Türk Ermeni İlişkileri Üzerine Tarihsel Sosyolojik Bir Araştırma TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2007
Millî Kültürümüzün Dil Meselesi TALAS MUSTAFA Ulusal - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Türk Dünyası Araştırmaları 2006
Osmanlı Süsleme Sanatlarının Türk Kültür Tarihi Ekseninde Değerlendirilmesi TALAS MUSTAFA, AKSOY NUMAN DURAK Ulusal - Hakemli - MLA - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi 2006
ESKİ TÜRK DİNİ OLAN GÖKTANRI İNANCI VE TÜRK ALEVÎLİK-BEKTAŞÎLİĞİNİN BENZERLİKLERİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Ebsco - Özgün Makale - Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 2005
Tarihi süreçte Türk beslenme Kültürü ve Mehmet Eröz e göre Türk yemekleri TALAS MUSTAFA Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2005
Küreselleşmenin Sonucu Olarak Türkiye de Kimlik Krizi TALAS MUSTAFA Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Tabula Rasa Felsefe ve Teoloji 2005
Örnek Bir Dış Siyaset Modeli Olarak Atatürk ün Yurtta Barış Dünyada Barış Politikası TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Ebsco - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Türkiyat araştırmaları Dergisi 2004
Mehmet Eröz’de Türklerde Totemizm TALAS MUSTAFA Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Türkiyat Araştırmaları 2004
Mehmet Eröz deTürklerde Totemizm İzleri TALAS MUSTAFA Ulusal - Hakemli - ULAKBIM - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2004
Bildiriler
Küreselleşme ve Yeni Toplumsal Hareketler TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.12.2023 - 24.12.2023) - V. ULUSLARARASI AKDENĐZ BĐLĐMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Devlet Bahçeli’nin İnsanlığın Huzuru Projesinin Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Açısından Değerlendirilmesi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.12.2023 - 24.12.2023) - V. ULUSLARARASI AKDENĐZ BĐLĐMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Türkiye'de Yer Adlarında Oğuz Boylarından Örnekler TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.09.2023 - 30.09.2023) - 3. Uluslararsı Oğuz Boyları Sempozyumu
Küreselleşme ve Üretmeden Tüketme Kültürü TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.09.2023 - 30.09.2023) - III. Uluslararası Oğuz Boyları Sempozyumu
Değerler Erozyonu ve Toplumsal Çözülme TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2023 - ) - VII. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu
2023 Niğde Seçimlerinin Sosyolojik Olarak Analizi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2023 - ) - VII. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri
ÖZEL YETENEKLİ MÜLTECİ VE SIĞINMACI ÇOCUKLAR ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ KARAMAN ERKAN, TALAS MUSTAFA, DEMİR ZEKERİYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.12.2022 - ) - IV. ULUSLARARASI AKDENĐZ BĐLĐMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRK TARIMININ YAPISAL SORUNLARI VE TARIMSAL DESTEKLEMELER TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.12.2022 - ) - IV. ULUSLARARASI AKDENĐZ BĐLĐMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
SON DÖNEM TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA STRATEJİK DERİNLİK İÇEREN HUSUSLAR TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2022 - ) - II. ULUSLARARASIOĞUZ BOYLARI SEMPOZYUMU
MALATYA ETSİZ YEMEKLİ MUTFAK KÜLTÜRÜ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.09.2022 - ) - INTERNATIONAL MALATYA GASTRONOMY CULTURE AND TOURISM CONFERENCE
REAL CHILDEREN OF VIRTUAL WORLD TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.04.2022 - ) - WORLD CHILDREN CONFERENCE-III
UKRAYNA-RUSYA ÇATIŞMASI VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.03.2022 - 21.03.2022) - 5TH INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCEN ON SCIENTIFIC RESEARCH
TURKS AND CUSTOMS TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.02.2022 - ) - EUROASIA International Congress on Scientific Researches and Recent Trends
THE IMPORTANCE OF KAZAKHSTAN TURKIYE RELATIONS TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.12.2021 - ) - INTERNATIONAL CONGRESS OF KAZAKH HISTORY, CULTURE AND LANGUAGE
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE TÜRK SOSYO KÜLTÜREL SİSTEMİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.12.2021 - ) - 7th INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIOLOGY AND ECONOMICS
GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ VE İNOVATİF PROJELERİ İLE ARAPGİR KIRSAL KALKINMA MODELİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.11.2021 - ) - International Anatolian Congress on Medicinal and Aromatic Plants
A SOCIOPOLITICAL ANALYZE ON AZERBAIJAN’S GEOSTRATEGIC POSITION TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2021 - ) - KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE’DE SON DÖNEM KALKINMA PLANLARINDA KÜLTÜR TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.08.2021 - ) - V.ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Kafkasya’da Yeni Güç Odağı Olarak Azerbaycan-Türkiye Stratejik Ortaklığı TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.06.2021 - 20.06.2021) - III. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRK EĞLENCE KÜLTÜRÜ VE SULTAN NEVRUZ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2021 - ) - 4TH INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID DELIVERED FOR AFGHANISTAN ON PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION AFTER 2001 OSMAN MENTEŞ,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.10.2020 - 24.10.2020) - XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
GLOBALIZATION AND ITS MOTOR FORCES TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.09.2020 - 09.09.2020) - EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7
THE RELATIONS TURKEY AND EUROPA UNIONSIN CONTEXT GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.09.2020 - 09.09.2020) - EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7
TURKISH MUSIC AS CULTURAL HARITAGE TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.09.2020 - 09.09.2020) - EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7
Avantaj ve Sakıncalarıyla Uzaktan Eğitim TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.02.2020 - 09.02.2020) - II. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Doğu Akdeniz Savaşları Ortasında Türkiye’nin Kıbrıs Politikası TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2019 - 06.10.2019) - 1. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Küreselleşme Olgusu ve Tüketim Toplumu TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.08.2019 - 23.08.2019) - INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH AND PRACTISES
ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMUN GÜÇ KAYNAKLARI TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2019 - 14.06.2019) - 10TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
Sözsüz İletişimin Gücü TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.05.2019 - 12.05.2019) - MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY STUDIES
Türk Kültüründe Saçı Geleneği TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.03.2019 - 23.03.2019) - 9. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxeSosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE’DE MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM İLE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.01.2019 - 27.01.2019) - 5th International Congress onVocational Technical Sciences
BİR EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ DENEMESİ: TÜRK ŞİİRİNDE GÖK TANRI ANLAYIŞININ İZLERİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.12.2018 - 23.12.2018) - 4. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ
SİYASAL KÜLTÜRÜN SİYASAL PAZARLAMA VE SİYASAL REKLAMLAR ÜZERİNE ETKİSİNİNSOSYOLOJİK ANALİZİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.12.2018 - 17.12.2018) - 3rd. INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION
ÇOCUK HAKLARININ KAVRAMSAL VE TARİHSEL SOSYOLOJİKANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.12.2018 - 17.12.2018) - 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION
Küreselleşme Teorileri TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.12.2018 - 09.12.2018) - 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKLERDE BOY, SOY SOP MESELESİ VE AVŞARLAR TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2018 - 22.04.2018) - ULUSLARARASI TARİHİ GELİŞİM SÜRECİNDE AVŞAR TÜRKMENLERİ KONGRESİ
TEMEL İNSANİ DEĞERLERE İLİŞKİN PEDAGOJİK FORMASYONÖĞRENCİLERİNİN ALGILARININ İNCELENMESİ ÖZKAN RECEP,YALÇINKAYA ELVAN,TALAS MUSTAFA,POLAT BAYRAM Uluslararası - Özet bildiri - (29.03.2018 - 31.03.2018) - 6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersine Bir Bakış YALÇINKAYA ELVAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (09.03.2018 - 11.03.2018) - 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
TÜKETİM, KÜLTÜR VE BENLİK KAVRAMI GELİŞİMİ İLİŞKİSİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (22.12.2017 - 23.12.2017) - 1. Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkiye’de Planlı Kalkınma Faaliyetleri Ve TaşıdığıGüçlükler DURAN SELAMİ,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (24.11.2017 - 25.11.2017) - 1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
İletişim de Bir Kültürdür TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 27.10.2017) - 2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, müzik ve Sahne Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi
Çocukların Eğitimi ve İletişim TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 06.10.2017) - 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
GLOBALIZATION AND ENVIRONMENTAL MOVEMENTS TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 13.05.2017) - Ecology 2017 International Symposium
Türk Eğitim Sisteminde Mesleki Eğitim Problemleri TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (08.04.2017 - 10.04.2017) - 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES
Türkiye’deki Ekoturizm Konsepti Üzerine Bir Araştırma ADİL ŞENBAŞ,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (24.03.2017 - 25.03.2017) - 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar araştırmaları Kongresi
Ekonomi ve Finanasa Sosyolojik Bakış TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (24.03.2017 - 25.03.2017) - 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi
Ekonomi ve Sosyo-Kültürel Yapı TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (24.03.2017 - 25.03.2017) - 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi
Küreselleşme ve Türk Dünyası Vatandaşlığı Önerisi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (13.03.2017 - 14.03.2017) - 4. Uluslararası Çinden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Türk Dünyası Kavramına İlişkin Metaforları YALÇINKAYA ELVAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.10.2016 - 30.10.2016) - 3.Çin'den Adriyatik'e sosyal Bilimler Kongresi
TÜRK KÜLTÜRÜNDE KURBAN GELENEĞİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ANALİZ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Davetli konuşmacı - (28.10.2016 - 30.10.2016) - 3. Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
Küreselleşme Siyaset ve Sivil Toplum TALAS MUSTAFA Uluslararası - Davetli konuşmacı - (05.05.2016 - 07.05.2016) - 2.Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
Sağlıklı Toplumun Temeli İletişim Dili TALAS MUSTAFA Uluslararası - Davetli konuşmacı - (24.03.2016 - 25.03.2016) - Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi
Spor Kültürü TALAS MUSTAFA Ulusal - Davetli konuşmacı - (29.05.2015 - 31.05.2015) - Bursaspor Çalıştayı
Türk Dünyasında Kültürel Etkileşim TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.05.2015 - 08.05.2015) - 1. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ - 6-8 Mayıs 2015, Gölbaşı - Adıyaman - Doi: 2014 / 31220
Girişimcilik Kültürü Niğde Koyunlu Örneği TALAS. MUSTAFA, YALÇINKAYA. ELVAN Ulusal - Tam metin bildiri - (02.10.2013 - 05.10.2013) - VII. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ
Türk Beslenme Kültürü ve Turizm İlişkisi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.12.2011 - 04.12.2011) - 1. Uluslar arası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu
Kültürel Miras Olarak Müzik TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.11.2011 - 13.11.2011) - Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu
Küreselleşme Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye nin Geleceği TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.06.2007 - 13.06.2007) - 5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat-Kırgızistan
Kafkaslar Ortadoğu Balkanlar Üçgenindeki Türkiye nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri TALAS. MUSTAFA, KAYA. YAŞAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2007 - 05.10.2007) - Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya 2.Uluslararası Kongres
Neo Liberalism State and Civil Society TALAS. MUSTAFA, KOC. MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (19.02.2007 - 21.02.2007) - International Conference on Environment: Survival and Sustainability
Change from within or from outside Ambivalent role of civil society organization in Turkey KOC. MUSTAFA, TALAS.MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (23.07.2005 - ) - XVI. ISA World Congress of Sociology
Türk Siyasî Tarihi nde Millî Mücadelenin Konumu TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.07.2005 - 21.07.2005) - Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele 1. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu
Malatya da Kayısı Monokültürü TALAS MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (22.05.2005 - 25.05.2003) - 1. Doğu Anadolu Sempozyumu-Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar
Bölgelerarası Dengesizlik ve Son Teşvik Yasasına Eleştirel Bir Yaklaşım TALAS MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (22.05.2005 - 25.05.2003) - 1. Doğu Anadolu Sempozyumu-Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar-
Bir Dış Tehdit Unsuru Olarak Küreselleşme Kültür Etkileşimi ve Türkiye TALAS MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (16.10.2003 - 03.10.2003) - 4. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu
Küreselleşme ve Kültür TALAS MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (11.06.2003 - 14.06.2003) - 9. Sosyal Psikiyatri Kongresi
Ermeni Meselesi Çerçevesinde Osmanlı Devleti ve Türkiye TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2003 - 05.05.2003) - Uluslararası Ermeni Terörizmi İnsan Haklarına Tehdittir
Küreselleşme Bölgeselleşme Bağlamında Türkiye AB İlişkileri TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - Avrupa’ya Türk Göçünün 50. Yılında Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Sergisi
Türkiye nin Kalkınma Planlarında Türk Dünyası Konusu TALAS. MUSTAFA, KAYA. YAŞAR Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkiye de Kültür Politikası ve Kültür Planlaması Ve Türk Dünyası Persfektifi KAYA. YAŞAR, TALAS.MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Küresel Bir Tasarım Çokkültürlülük TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - 1. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi
Kitap
Farklı Yönleriyle Küreselleşme TALAS MUSTAFA,KAYA YAŞAR,BİLDİRİCİ SEFA SALİH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yeni Dünya Düzeni ve Güç Kaynakları. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Doğu Kütüphanesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:192 - ISBN:978-9944-397-23-0 2008
Niğde Yazıları 1 (Dil, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Kültür) TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde Beslenme Kültürünün Sosyal Antropolojik Analizi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:238 - ISBN:978-605-2074-99-2 - (Bölüm Sayfaları:196 - 202) 2023
An Armenian Fairy Tale for Adults: The Biggest Perception and Propaganda Operation in History TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Turkish-Armenian Relations in the Historical Process and the Position of Armenians in the Ottoman Social Structure - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ISRES Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:12 - ISBN:978-625-6959-32-3 - (Bölüm Sayfaları:13 - 25) 2023
SOSYOLOJİ MERTER FERİDUN, TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:LİSANS YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:507 - ISBN:978-605-5044-54-1 2017
Kültürel Antropoloji TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Uyarlanma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lisans - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:20 - ISBN:978-605-9498-50-0 2019
Küreselleşme, Siyasal Gruplar, Siyasal Kültür-Siyasal İletişim ve Türkiye TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:101 - ISBN:978-605-7875-07-5 2019
Eğitim Sosyolojisi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kültür ve Eğitim - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:20 - ISBN:978-605241-982-3 - (Bölüm Sayfaları:20 - 30) 2019
Eğitim Sosyolojisi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Eğitimde Güncel Değişmeler ve Gelişmeler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-9498-26-5 2018
Kültürel Sosyoloji Çalışmaları TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:160 - ISBN:2018-08-27 08:30:55 2018
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR KARATAŞ ABDULLAH,YALÇINKAYA ELVAN,GÖRDELES BEŞER NALAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Dahil Etme Programlarının Gençlerin Sosyal Entegrasyonlarındaki Rolü: Gençler Elele Projesi Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IVPE print - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:15 - ISBN:978-9940-540-41-8 - (Bölüm Sayfaları:461 - 476) 2018
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar KARATAŞ ABDULLAH,YALÇINKAYA ELVAN,GÖRDELES BEŞER NALAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Dahil Etme Programlarının Gençlerin Sosyal Entegrasyonlarındaki Rolü: Gençler Elele Projesi Örneğ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ivpe - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-9940-540-41-8 2018
Küreselleşme ve Psikiyatri TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küreselleşme ve Kültür - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:TTB Yayınları - Basım Sayısı:1 - ISBN:975-6984-58-9 2004
SOSYOLOJİ TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KÜLTÜR - Ders Kitabı - Yayın Evi:LİSANS YAYINCILIK - Basım Sayısı:3 2015
Çevre Eğitimi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre Kirliliği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PegemAkademi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-241-255-8 2018
Culture and Society ,KORKMAZ MURATTALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:DEVELOPMENT-EDUCATION RELATION AND COMPARATIVE ANALYSIS ON EDUCATION PROBLEMS IN TURKEY WITH OECD COUNTRIES ACCORDING TO PISA RESULTS - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications” - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:848 - ISBN:978-605-68150-0-3-5 - (Bölüm Sayfaları:370 - 392) 2018
Her Alanda Kadın Olmak TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri ve Eğitim - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ankara Nobel Tıp Akademi Kitabevleri - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:447 - ISBN:978-605-9215-50-3 - (Bölüm Sayfaları:97 - 110) 2018
Türkiye’de Sosyoloji II TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:”Mehmet Eröz:1930-1986” - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Phoenix Yayınevi - Basım Sayısı:1 2008
SOSYOLOJİ TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:EKONOMİ KURUMU - Ders Kitabı - Yayın Evi:LİSANS YAYINCILIK - Basım Sayısı:3 2015
Fırsat ve Tehditleriyle Küreselleşme TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küreselleşme Olgusu - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Edge Akademi - Basım Sayısı:1 2016
Ekonomi Sosyolojisi TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kültür ve Ekonomi - Ders Kitabı - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık - Basım Sayısı:1 2016
Çokkültürlülük Kıskacında Ulus Devlet ve Türkiye TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Doğu Kütüphanesi - Sayfa Sayısı:188 - ISBN:978-9944-397-33-9 2008
Farklı Yönleriyle Küreselleşme TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kavramsal Olarak Küreselleşme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Doğu Kütüphanesi - Sayfa Sayısı:192 - ISBN:978-9944-397-28-0 2008
Dünden Bugüne Küreselleşme Yerelleşme ve Türkiye TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küreselleşme Nedir? - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Sayfa Sayısı:204 - ISBN:978-605-5543-08-2 2010
Sosyal Antropoloji TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Uyarlanma - Ders Kitabı - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık 2014
Eğtiim Sosyolojisi TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Eğitimde Güncel Değişmeler ve Gelişmeler - Ders Kitabı - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık 2013
Sosyal Psikoloji TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KÜLTÜR - Ders Kitabı - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık 2013
Sosyoloji MERTER. FERİDUN, TALAS. MUSTAFA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - Ders Kitabı - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık - Sayfa Sayısı:480 - ISBN:978-605-4350-22-3 2013
Türkiye de Sanayi Teşviği Uygulamaları TALAS MUSTAFA Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Doğu Kütüphanesi - Sayfa Sayısı:188 - ISBN:978-9944-397-34-6 2008
Sanatsal Faaliyetler
Tokyo Summit Düzenleyen(ler):İKSAD Uluslararası - Turkish-Japanese Relationships During Republican Term of Turkey - Yer: 5th. International Congress on Social Sciencess, China to Adriatic - 19.10.2017 - 24.10.2017
Editör
ZfWT TALAS MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Türklerin Dünyası Enstitüsü - Editör 2023
Kent Sosyolojisi TALAS MUSTAFA,YİĞİT EMİN Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Lisans Yayıncılık - Editör - ISBN:978-605-9498-11-1 2017
VIOLENCE STUDIES ON THE AXIS OF CHILDREN AND WOMEN TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD PUBLISHING HOUSE - Editör 2022
EĞİTİME DAİR GÜNCEL-TOPLUMSAL YAKLAŞIMLAR TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD PUBLISHING HOUSE - Editör 2022
YÖNETİM-İLETİŞİM BAĞLAMINDA ŞİDDET, TERÖR VE SİBER SALDIRILAR TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD PUBLISHING HOUSE - Editör - ISBN:978-625-8007-37-4 2021
AÇIK, UZAKTAN VE ÇEŞİTLİ DİSİPLİNLERLE EĞİTİM TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD PUBLISHING HOUSE - Editör - ISBN:978-625-8061-34-5 2021
FARKLI YÖNLERİYLE UZAKTAN EĞİTİM TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD PUBLISHING HOUSE - Editör - ISBN:978-625-8007-38-1 2021
Eğitime Tarihsel, Teknolojik ve Yönetimsel Yaklaşımlar TALAS MUSTAFA, KARAMAN KASIM, YALÇINKAYA ELVAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD PUBLISHING HOUSE - Editör - ISBN:978-625-8061-32-1 2021
Kültürel Antropoloji TALAS MUSTAFA, ÇATLI ÖZEN GÖKÇEN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Lisans Yayıncılık - Editör - ISBN:978-605-94-98-50-0 2019
Siyaset, Yönetim ve Toplum Çalışmaları TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD - Editör - ISBN:978-625-7914-06-2 2020
Toplumsal Cinsiyet TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD - Editör 2020
Güncel Sosyoloji Araştırmaları TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD - Editör - ISBN:978-625-7897-66-2 2020
ACED Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi TALAS MUSTAFA,YILMAZLAR MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ACED - Editör 2018
Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi TALAS MUSTAFA,YILMAZLAR MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ACED - Editör 2018
Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi TALAS MUSTAFA,YILMAZLAR MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ACED - Editör 2018
Kültürel Antropoloji TALAS MUSTAFA,ÇATLI ÖZEN GÖKÇEN Ulusal - Kitap - Yayın Evi: lİSANS - Editör - ISBN:978-605-9498-50-0 2019
Ailede Çocuk, genç ve Yaşlılar Üzerine Araştırmalar TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İksad Publishing House - Editör 2019
Toplumsal Psikoloji Araştırmaları TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İksad Publishing House - Editör 2019
Çocukluk, Gençlik ve Yaşlılık Üzerine Araştırmalar 1 TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İksad Publishing House - Editör - ISBN:978-605-7875-29-7 2019
Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi (ACED) SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,TALAS MUSTAFA,YILMAZLAR MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ACED - Editör 2019
ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ TALAS MUSTAFA,YILMAZLAR MUSTAFA,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği - Yrd. Editör 2018
CURRENT STUDIES OVERSOCIAL SCIENCES TALAS MUSTAFA,KARATAŞ ABDULLAH,EMEK MUSTAFA LATİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İksad Publishing House - Editör 2018
YÖNETİM ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKACILIK ARAŞTIRMALARI TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İksad Publishing House - Editör 2018
TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİM ARAŞTIRMALARI TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İksad Publishing House - Editör - ISBN:978-605-7923-91-2 2018
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) FETTAHLIOĞLU ÖMER OKAN,TUNÇ AHMET,ŞAHBAZ NAMIK KEMAL,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dijital - 2018
MSABD National Multidisciplinary Refereed Journal of Social Sciences And Research ARAS GÖKŞEN,YÜCEL ALİ SERDAR,YILDIZ KAYA,SEVİL ÜMRAN,TALAS MUSTAFA,GÜRKAN AYÇA Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Güven Plus - Yayın Kurulu Üyeliği 2017
I. ULUSLARARASISOSYOLOJÝ VE EKONOMÝ KONGRESÝKONGRE TAM METİN TALAS MUSTAFA,BİLDİRİCİ SEFA SALİH Ulusal - Kitap - Yayın Evi: İKSAD - Editör - ISBN:978-605-9885-55-3 2017
The Congress Book of Full Text TALAS MUSTAFA,HOSHI NAGATAMO,DAMEZHAN SADYKOVA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İksad Publication - Editör - ISBN:978-605-9885-48-5 2017
The Book of Abstract TALAS MUSTAFA,HOSHI NAGATAMO Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Iksad Publication - Editör 2017
ACED Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi TALAS MUSTAFA,YILMAZLAR MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ACED - Editör 2017
ACED Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi TALAS MUSTAFA,YILMAZLAR MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ACED - Editör 2017
1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi Tam Metinler Kitabı TALAS MUSTAFA,S SALİH BİLDİRİCİ Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İksad Publications - Editör 2017
4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC- CONGRESS BOOK TALAS MUSTAFA,YALÇINKAYA ELVAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Institution Of Economic Development And Social Researches Publications - Editör 2017
SSTB International Refereed Academic Journal of Sports TALAS MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: BİNS MEDYA - Editör 2016
2 Çin den Adriyatik e Sosyal Bilimler Kongresi TALAS MUSTAFA,EMEK MUSTAFA LATİF Ulusal - Kitap - Yayın Evi: İksad Publications - Editör 2016
3 Çin den Adriyatik e Sosyal Bilimler Kongresi TALAS MUSTAFA,ZHUMASHEVA UMSUNAY,HAYRULLAHOĞLU BETÜL Ulusal - Kitap - Yayın Evi: İksad Publications - Editör - ISBN:ISBN –978-605-9885-12-6 2016
Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: BİNS MEDYA - Editör 2015
UHBAB TALAS MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: BİNS MEDYA - Editör 2016
IIB Journal TALAS MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: BİNS MEDYA - Editör 2016
Fırsat ve Tehditleriyle Küreselleşme Olgusu TALAS MUSTAFA,BİLDİRİCİ SAFA SALİH Ulusal - Kitap - Yayın Evi: EDGE AKADEMİ - Editör - ISBN:9786055152291 2016
Ekonomi Sosyolojisi ,TALAS MUSTAFAŞEN BÜLENT Ulusal - Kitap - Yayın Evi: LİSANS YAYINCILIK - Editör - ISBN:978-605-5044-87-9 2016
International Refereed Journal Of Architecture and Design TALAS MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: BİNS MEDYA - Yayın Kurulu Üyeliği 2015
Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi UHMAD TALAS MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: BİNS MEDYA - Yayın Kurulu Üyeliği 2015
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YöNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: BİNS MEDYA - Yayın Kurulu Üyeliği 2015
UHPPD TALAS MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: BİNS MEDYA - Yayın Kurulu Üyeliği 2015
UHPPD TALAS MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: BİNS MEDYA - Editör 2015
Sosyoloji MERTER. FERİDUN, TALAS. MUSTAFA Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Lisans Yayıncılık - Editör 2013
Dünden Bugüne Küreselleşme Yerelleşme ve Türkiye TALAS. MUSTAFA, KARA. BÜLENT Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Gazi Kitabevi - Editör 2010
Farklı Yönleriyle Küreselleşme TALAS. MUSTAFA, BİLDİRİCİ. SAFA SALİH Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Doğu Kütüphanesi Yayınları - Editör 2008
Sosyal Antropoloji TALAS. MUSTAFA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Lisans YayıncılıkK - Editör 2013