Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2015-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2012-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2010-2015
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2006-2010
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI 1997-2006
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2009
Ödüller
2003 ASAM Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2004
TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2009
TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2010
Bildiriler
Spor Kültürü TALAS MUSTAFA Ulusal - Davetli konuşmacı - (29.05.2015 - 31.05.2015) - Bursaspor Çalıştayı
TEMEL İNSANİ DEĞERLERE İLİŞKİN PEDAGOJİK FORMASYONÖĞRENCİLERİNİN ALGILARININ İNCELENMESİ ÖZKAN RECEP,YALÇINKAYA ELVAN,TALAS MUSTAFA,POLAT BAYRAM Uluslararası - Özet bildiri - (29.03.2018 - 31.03.2018) - 6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRK KÜLTÜRÜNDE KURBAN GELENEĞİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ANALİZ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Davetli konuşmacı - (28.10.2016 - 30.10.2016) - 3. Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Türk Dünyası Kavramına İlişkin Metaforları YALÇINKAYA ELVAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.10.2016 - 30.10.2016) - 3.Çin'den Adriyatik'e sosyal Bilimler Kongresi
THE IMPORTANCE OF KAZAKHSTAN TURKIYE RELATIONS TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.12.2021 - ) - INTERNATIONAL CONGRESS OF KAZAKH HISTORY, CULTURE AND LANGUAGE
İletişim de Bir Kültürdür TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 27.10.2017) - 2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, müzik ve Sahne Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi
Türkiye’de Planlı Kalkınma Faaliyetleri Ve TaşıdığıGüçlükler DURAN SELAMİ,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (24.11.2017 - 25.11.2017) - 1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
Türkiye’deki Ekoturizm Konsepti Üzerine Bir Araştırma ADİL ŞENBAŞ,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (24.03.2017 - 25.03.2017) - 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar araştırmaları Kongresi
Ekonomi ve Sosyo-Kültürel Yapı TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (24.03.2017 - 25.03.2017) - 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi
Ekonomi ve Finanasa Sosyolojik Bakış TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (24.03.2017 - 25.03.2017) - 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi
Sağlıklı Toplumun Temeli İletişim Dili TALAS MUSTAFA Uluslararası - Davetli konuşmacı - (24.03.2016 - 25.03.2016) - Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi
TÜRKİYE’DE MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM İLE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.01.2019 - 27.01.2019) - 5th International Congress onVocational Technical Sciences
THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID DELIVERED FOR AFGHANISTAN ON PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION AFTER 2001 OSMAN MENTEŞ,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.10.2020 - 24.10.2020) - XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
Change from within or from outside Ambivalent role of civil society organization in Turkey KOC. MUSTAFA, TALAS.MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (23.07.2005 - ) - XVI. ISA World Congress of Sociology
TÜKETİM, KÜLTÜR VE BENLİK KAVRAMI GELİŞİMİ İLİŞKİSİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (22.12.2017 - 23.12.2017) - 1. Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
Malatya da Kayısı Monokültürü TALAS MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (22.05.2005 - 25.05.2003) - 1. Doğu Anadolu Sempozyumu-Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar
Bölgelerarası Dengesizlik ve Son Teşvik Yasasına Eleştirel Bir Yaklaşım TALAS MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (22.05.2005 - 25.05.2003) - 1. Doğu Anadolu Sempozyumu-Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar-
BİR EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ DENEMESİ: TÜRK ŞİİRİNDE GÖK TANRI ANLAYIŞININ İZLERİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.12.2018 - 23.12.2018) - 4. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ
Türk Kültüründe Saçı Geleneği TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.03.2019 - 23.03.2019) - 9. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxeSosyal Bilimler Kongresi
Küreselleşme Olgusu ve Tüketim Toplumu TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.08.2019 - 23.08.2019) - INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH AND PRACTISES
Türk Siyasî Tarihi nde Millî Mücadelenin Konumu TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.07.2005 - 21.07.2005) - Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele 1. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu
Neo Liberalism State and Civil Society TALAS. MUSTAFA, KOC. MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (19.02.2007 - 21.02.2007) - International Conference on Environment: Survival and Sustainability
TÜRKLERDE BOY, SOY SOP MESELESİ VE AVŞARLAR TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2018 - 22.04.2018) - ULUSLARARASI TARİHİ GELİŞİM SÜRECİNDE AVŞAR TÜRKMENLERİ KONGRESİ
TÜRK EĞLENCE KÜLTÜRÜ VE SULTAN NEVRUZ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2021 - ) - 4TH INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
Kafkasya’da Yeni Güç Odağı Olarak Azerbaycan-Türkiye Stratejik Ortaklığı TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.06.2021 - 20.06.2021) - III. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
SİYASAL KÜLTÜRÜN SİYASAL PAZARLAMA VE SİYASAL REKLAMLAR ÜZERİNE ETKİSİNİNSOSYOLOJİK ANALİZİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.12.2018 - 17.12.2018) - 3rd. INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION
ÇOCUK HAKLARININ KAVRAMSAL VE TARİHSEL SOSYOLOJİKANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.12.2018 - 17.12.2018) - 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION
GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ VE İNOVATİF PROJELERİ İLE ARAPGİR KIRSAL KALKINMA MODELİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.11.2021 - ) - International Anatolian Congress on Medicinal and Aromatic Plants
Bir Dış Tehdit Unsuru Olarak Küreselleşme Kültür Etkileşimi ve Türkiye TALAS MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (16.10.2003 - 03.10.2003) - 4. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu
Küreselleşme ve Türk Dünyası Vatandaşlığı Önerisi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (13.03.2017 - 14.03.2017) - 4. Uluslararası Çinden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi
Kültürel Miras Olarak Müzik TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.11.2011 - 13.11.2011) - Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu
Küreselleşme Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye nin Geleceği TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.06.2007 - 13.06.2007) - 5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat-Kırgızistan
Küreselleşme ve Kültür TALAS MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (11.06.2003 - 14.06.2003) - 9. Sosyal Psikiyatri Kongresi
GLOBALIZATION AND ENVIRONMENTAL MOVEMENTS TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 13.05.2017) - Ecology 2017 International Symposium
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE TÜRK SOSYO KÜLTÜREL SİSTEMİ TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.12.2021 - ) - 7th INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIOLOGY AND ECONOMICS
ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMUN GÜÇ KAYNAKLARI TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2019 - 14.06.2019) - 10TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
Sözsüz İletişimin Gücü TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.05.2019 - 12.05.2019) - MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY STUDIES
Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersine Bir Bakış YALÇINKAYA ELVAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (09.03.2018 - 11.03.2018) - 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
A SOCIOPOLITICAL ANALYZE ON AZERBAIJAN’S GEOSTRATEGIC POSITION TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2021 - ) - KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi
Türk Eğitim Sisteminde Mesleki Eğitim Problemleri TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (08.04.2017 - 10.04.2017) - 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES
Küreselleşme Teorileri TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.12.2018 - 09.12.2018) - 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Avantaj ve Sakıncalarıyla Uzaktan Eğitim TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.02.2020 - 09.02.2020) - II. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
GLOBALIZATION AND ITS MOTOR FORCES TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.09.2020 - 09.09.2020) - EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7
THE RELATIONS TURKEY AND EUROPA UNIONSIN CONTEXT GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.09.2020 - 09.09.2020) - EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7
TURKISH MUSIC AS CULTURAL HARITAGE TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.09.2020 - 09.09.2020) - EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7
Türk Dünyasında Kültürel Etkileşim TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.05.2015 - 08.05.2015) - 1. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ - 6-8 Mayıs 2015, Gölbaşı - Adıyaman - Doi: 2014 / 31220
Çocukların Eğitimi ve İletişim TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 06.10.2017) - 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE’DE SON DÖNEM KALKINMA PLANLARINDA KÜLTÜR TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.08.2021 - ) - V.ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Küreselleşme Siyaset ve Sivil Toplum TALAS MUSTAFA Uluslararası - Davetli konuşmacı - (05.05.2016 - 07.05.2016) - 2.Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
Doğu Akdeniz Savaşları Ortasında Türkiye’nin Kıbrıs Politikası TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2019 - 06.10.2019) - 1. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Ermeni Meselesi Çerçevesinde Osmanlı Devleti ve Türkiye TALAS MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (03.05.2003 - 05.05.2003) - Uluslararası Ermeni Terörizmi İnsan Haklarına Tehdittir
Girişimcilik Kültürü Niğde Koyunlu Örneği TALAS. MUSTAFA, YALÇINKAYA. ELVAN Ulusal - Tam metin bildiri - (02.10.2013 - 05.10.2013) - VII. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ
Kafkaslar Ortadoğu Balkanlar Üçgenindeki Türkiye nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri TALAS. MUSTAFA, KAYA. YAŞAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2007 - 05.10.2007) - Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya 2.Uluslararası Kongres
Türk Beslenme Kültürü ve Turizm İlişkisi TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.12.2011 - 04.12.2011) - 1. Uluslar arası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu
Küreselleşme Bölgeselleşme Bağlamında Türkiye AB İlişkileri TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - Avrupa’ya Türk Göçünün 50. Yılında Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Sergisi
Türkiye nin Kalkınma Planlarında Türk Dünyası Konusu TALAS. MUSTAFA, KAYA. YAŞAR Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkiye de Kültür Politikası ve Kültür Planlaması Ve Türk Dünyası Persfektifi KAYA. YAŞAR, TALAS.MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Küresel Bir Tasarım Çokkültürlülük TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - 1. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi
Sanatsal Faaliyetler
Tokyo Summit Düzenleyen(ler):İKSAD Uluslararası - Turkish-Japanese Relationships During Republican Term of Turkey - Yer: 5th. International Congress on Social Sciencess, China to Adriatic - 19.10.2017 - 24.10.2017