Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİM DALI 2020-
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2020
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİM DALI 2005-2015
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 1999-2004
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİM DALI 1996-1999
Yönetilen Tezler
KAAN ÖCAL Yüksek Lisans ALADAĞLAR VE BOLKAR DAĞLARI'NIN ÇIĞ DUYARLILIKLARININ HARİTALANMASI 2022
CEM SAK Yüksek Lisans Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin Yapımında Kullanılan Taşlar ve Sorunları 2022
MEHMET BAHADIR TOSUNLAR Doktora Tarihi taş anıtlardaki bozunmaların tespitine ve çözümlerine ilişkin bir model önerisi: Karaman Madenşehri nekropol anıtları örneği 2021
AHMAD MONIR SADIQ Yüksek Lisans Niğde Kalesi ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi Kapsamındaki Tarihi Yapılar ve Yapımında Kullanılan Taşlar 2021
MEHMET ERGÜN HATIR Doktora Kapadokya Bölgesi 19. yy. Osmanlı kiliselerindeki taş malzemelerin bozunma nedenleri ve rehabilitasyonu için öneriler; Niğde Küçükköy Kilisesi örneği 2019
MİŞEL KABACA Yüksek Lisans St. Pierre Kilisesi (Hatay) yöresinin mühendislik jeolojisi açısından değerlendirilmesi 2019
AYTÜL KOŞTAN TASAK Yüksek Lisans Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) yöresindeki temel zeminlerinin oturma ve sıvılaşma yönünden değerlendirilmesi 2019
ALİ TURGUT Yüksek Lisans Niğde yöresindeki kültürel yapılarda kullanılan yapı taşlarının kaynak alanları 2019
ONUR ÇETİZ Yüksek Lisans Niğde 2. Kademe Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattındaki Alanın Mühendislik Jeolojisi Açısından Değerlendirilmesi. 2018
OZAN UZUN Yüksek Lisans Doğal puzolanların karakteristik özellikleri ve katkı malzemesi olarak beton dayanımına etkisi 2017
AGAH BAHADIR CEYLAN Yüksek Lisans Nevşehir yöresi ignimbiritlerinin doğal yapı malzemesi olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi 2016
GONCA BAHADIR AK Yüksek Lisans Kaplama taşı olarak kullanılan andezitler ve sorunları: Niğde Üniversitesi kampüsü 2015
ERKAN CEYLAN Yüksek Lisans Doğal yapı taşlarının farklı koşullardaki su emme kapasitelerinin karşılaştırılması 2014
MÜJDAT YAMAN Yüksek Lisans Van il merkezinin yerleşime uygunluk yönünden değerlendirilmesi 2013
BURAK SOLAK Yüksek Lisans Farklı piroklastik kayaçların petrografik özelliklerinin mekanik özelliklerine etkisi 2012
EVREN POŞLUK Yüksek Lisans Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 26 nolu tünelin TBM kazı performansının QTBM metodu ile tahmini 2012
EMRE SAVAŞ Yüksek Lisans Kırıkkale ili katı atık depolama alanının jeolojik- jeoteknik incelenmesi 2010
BÜLENT KAYA Yüksek Lisans İstanbul metrosu, şaft 10 şantiyesi anahat tünellerinin mühendislik jeolojisi özellikleri 2010
ŞEYHMUS KILIÇASLAN Yüksek Lisans İstanbul-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu (batı kesimi) Bursa çevre yolu km 100+00 ile km 107+600 arasında kalan kesimin mühendislik jeolojisi açısından değerlendirilmesi 2008
SEVİL TOKGÖZ Yüksek Lisans Bahçeli Roma havuzu ve Kemerhisar su kemerlerinin jeoarkeolojik incelenmesi 2008
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Kemerhisar/Tyana Yöresinin Holosen Paleocoğrafyası (25.05.2016-05.01.2021)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Tyana 2018 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları (21.05.2018-31.12.2018)
-Tübitak 3001 Tamamlandı Sulak Alan Ekosistemlerinde Arazi Kullanımı Değişimlerinin Toprakların Organik Karbon Bütçesi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerindeki Etkileri (15.10.2018-28.12.2020)
TÜBA Tamamlandı Temel Jeolojik Özellikleri ve Doğal Anıtlar Envanteri Buldan Denizli Birecik Suruç Urfa Klikya Bölgeleri (13.11.2002-13.11.2004)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Niğde Kent Merkezi Yeraltısuyu Sisteminin Hidrojeokimyasal ve İzotopik Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi (13.03.2020-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde yöresi tarihi yapılarında kullanılan taşların kaynak alanları (12.06.2017-13.12.2019)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Tyana Antik Kenti 2021 yılı kazıları (06.07.2021-31.12.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde Yöresi Kuvaterner Bazaltlarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi (03.09.2002-03.09.2004)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Harç ve Beton Karışımlarında Kullanılmak Üzere İnce Öğütülmüş Alumino-Silikat Esaslı Yüksek Performanslı Doğal Mineral Katkı Malzemelerinin Geliştirilmesi (03.03.2011-03.03.2013)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Nanotanecikler İçeren Yüksek Miktarda Doğal Puzolan Katkılı Çimentolar Özellikler Hidratasyon ve Hamur İç Yapısı (01.12.2013-02.05.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Kayaçların Farklı Koşullardaki Su Emme Kapasitelerinin Karşılaştırılması (01.10.2013-09.02.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Akkaya Baraj Gölü Menbaa Bölgesinin Hidrojeokimyasal İncelemesi (01.06.2016-10.10.2019)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Zayıf Kayaların Direncini Etkileyen Parametreler Niğde Nevşehir Yöresi Piroklastikleri (01.06.2010-01.06.2012)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Farklı piroklastik kayaçların petrografik özelliklerinin mekanik özelliklerine etkisi (01.06.2010-01.06.2012)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Bahçeli Roma Havuzu ve Kemerhisar Su Kemerlerinin Jeoarkeolojik İncelenmesi (01.06.2007-01.08.2008)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Yapı Taşı Olarak Kullanılan Niğde Nevşehir Yöresi Tüflerinin Mühendislik Özellikleri (01.06.2006-01.08.2008)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 2019 Yılı Tyana Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları (01.04.2019-09.10.2019)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Niğde Yöresindeki Tarihi Yapılarda Kullanılan Taşlar Ve Sorunları (01.03.2007-01.03.2010)
Patentler
SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY Patent Çimento esaslı yapı malzemelerinde kullanım için ultra ince, doğal alümina-silikat esaslı yüksek performanslı minero-kimyasal katkı malzemeleri Patent Başvuru Sahipleri:Burak UZAL,Mustafa KORKANÇ Patent Buluş Sahipleri:Burak Uzal,Mustafa Korkanç 2015
Makaleler
Effects of Land-Use Change on the Soil Organic Carbon and Selected Soil Properties in the Sultan Marshes, Turkey YAŞAR KORKANÇ SELMA, KORKANÇ MUSTAFA, Mert Muhammet Hüseyin, Geçili Abdurrahman, SERENGİL YUSUF Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Wetlands - Doi: 10.1007/s13157-022-01577-z 2022
Arazi kullanımının sulak alandan tarıma dönüştürülmesinin bazı toprak özellikleri üzerindeki etkileri ve bunların toprak derinliği ile değişimi YAŞAR KORKANÇ SELMA, KORKANÇ MUSTAFA, Mert Muhammet Hüseyin, Geçili Abdurrahman, SERENGİL YUSUF Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.1031860 2022
Atmospheric and anthropogenic deterioration of the İvriz rock monument: Ereğli-Konya, Central Anatolia, Turkey KORKANÇ MUSTAFA, İNCE İSMAİL, HATIR MEHMET ERGÜN, TOSUNLAR MEHMET BAHADIR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Bulletin of Engineering Geology and the Environment - Doi: 10.1007/s10064-021-02105-9 2021
Intelligent detection of deterioration in cultural stone heritage HATIR MEHMET ERGÜN, İNCE İSMAİL, KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Building Engineering - Doi: 10.1016/j.jobe.2021.102690 2021
The deep learning method applied to the detection and mapping of stone deterioration in open-air sanctuaries of the Hittite period in Anatolia HATIR MEHMET ERGÜN, KORKANÇ MUSTAFA, SCHACHNER ANDREAS, İNCE İSMAİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Cultural Heritage - Doi: 10.1016/j.culher.2021.07.004 2021
A COMPREHENSIVE AND COMPARATIVE EXPERIMENTAL ANALYSIS ON THERMAL CONDUCTIVITY OF TiO2-CaCO3/WATER HYBRID NANOFLUID: PROPOSING NEW CORRELATION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK OPTIMIZATION Öcal Sultan, GÖKÇEK MURAT, ÇOLAK ANDAÇ BATUR, KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Heat Transfer Research - Doi: 10.1615/HeatTransRes.2021039444 2021
An assessment of deterioration in cultural heritage: the unique case of Eflatunpinar Hittite Water Monument in Konya, Turkey BOZDAĞ ALİ,İNCE İSMAİL,BOZDAĞ AYLA,HATIR MEHMET ERGÜN,TOSUNLAR MEHMET BAHADIR,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Bulletin of Engineering Geology and the Environment - Doi: 10.1007/s10064-019-01617-9 2020
NON-DESTRUCTIVE TEST INVESTIGATIONS ON THE DETERIORATION OF ROMAN MAUSOLEUM IN KARADAG CENTRAL ANATOLIA, TURKEY TOSUNLAR MEHMET BAHADIR,OKTAÇ BEYCAN ARİFE DENİZ,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY ARCHAEOMETRY - Doi: 10.5281/zenodo.4016084 2020
Evaluation of Weathering Effects Due to Surface and Deep Moisture in a Roman rock tomb: Lukianos monument Konya (Turkey) İNCE İSMAİL,KORKANÇ MUSTAFA,HATIR MEHMET ERGÜN Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY ARCHAEOMETRY 2020
Evaluation of Weathering Effects Due to Surface and Deep Moisture in a Roman Rock Tomb: Lukianos Monument Konya (Turkey) İNCE İSMAİL,KORKANÇ MUSTAFA,HATIR MEHMET ERGÜN Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY ARCHAEOMETRY 2020
Ak Medresenin (Niğde) Yapımında Kullanılan Taşların Mühendislik Özellikleri ve Sorunları KORKANÇ MUSTAFA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: https://doi.org/10.28948/ngumuh.757299 2020
Interpreting sulfated crusts on natural building stones using sulfur contour maps and infrared thermography KORKANÇ MUSTAFA,HÜSEYİNCA MEHMET YAVUZ,HATIR MEHMET ERGÜN,TOSUNLAR MEHMET BAHADIR,BOZDAĞ ALİ,Özen Latif,İNCE İSMAİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Environmental Earth Sciences - Doi: 10.1007/s12665-019-8377-y 2019
Evaluating the deterioration effects of building stones using NDT: the Küçükköy Church, Cappadocia Region, central Turkey HATIR MEHMET ERGÜN,KORKANÇ MUSTAFA,BAŞAR MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Bulletin of Engineering Geology and the Environment - Doi: https://doi.org/10.1007/s10064-018-1339-x 2019
Determination of deterioration of the main facade of the Ferit Paşa Cistern by non-destructive techniques (Konya, Turkey) İNCE İSMAİL,BOZDAĞ ALİ,TOSUNLAR MEHMET BAHADIR,HATIR MEHMET ERGÜN,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Environmental Earth Sciences - Doi: 10.1007/s12665-018-7595-z 2018
The Determination of Deteriorations on The Mısırlıoğlu Bridge (Konya, Turkey) by Non-Destructive Techniques (NDT) TOSUNLAR MEHMET BAHADIR,HATIR MEHMET ERGÜN,İNCE İSMAİL,BOZDAĞ ALİ,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - International Journal of Architecture Planning 2018
Historical Granaries at Taşkale (Turkey) Under Risk: A Geotechnical Analysis KORKANÇ MUSTAFA,İNCE İSMAİL,HATIR MEHMET ERGÜN,TOSUNLAR MEHMET BAHADIR Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Mediterranean Archaeology Archaeometry - Doi: 10.5281/zenodo.1161353 2018
Zayıf Kayaçlarda Makinalı Kazı Performansının Kestirilmesindeki Zorluklar Poşluk Evren,KORKANÇ MUSTAFA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Jeoloji Mühendisliği Dergisi - Doi: 10.24232/jmd.486013 2018
Characterization of building stones from the ancient Tyana aqueducts, Central Anatolia, Turkey: implications on the factors of deterioration processes KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Bulletin of Engineering Geology and the Environment 2018
Niğde kent merkezi alüvyon akiferinin yeraltısuyu kalitesini etkileyen doğal ve antropojenik faktörlerin incelenmesi DOKUZ UĞUR ERDEM,YAŞAR KORKANÇ SELMA,KORKANÇ MUSTAFA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2018
NİĞDE BÖLGESİ AGREGA KAYNAKLARI VE SORUNLARI KORKANÇ MUSTAFA,TUĞRUL ATİYE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2017
Puzolanlar, puzolanların çimento ve beton sektöründeki önemi KORKANÇ MUSTAFA Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Yer Mühendisliği Dergisi 2017
Evaluation of spatial and temporal water quality in the Akkaya dam watershed (Niğde, Turkey) and management implications YAŞAR KORKANÇ SELMA,Kayıkçı Sedef,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of African Earth Sciences - Doi: doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2017.01.034 2017
YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU TÜNELLERİNDE GÜVENLİK TÜNELİ MODELLEMELERİ: ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ 26 NUMARALI TÜNEL ÖRNEĞİ Poşluk Evren,KORKANÇ MUSTAFA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2017
GÜMÜŞLER-AKTAŞ (NİĞDE) BÖLGESİNİN GENEL JEOLOJİSİ VE YAPI MALZEMESİ POTANSİYELİ KORKANÇ MUSTAFA,Şener Tuğçe,Doğan Büşra,Başkara Tarık Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2017
Physical and chemical degradation of grassland soils in semi arid regions A case from Central Anatolia Turkey YAŞAR KORKANÇ SELMA,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of African Earth Sciences - Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2016.08.021 2016
Estimation of engineering properties of selected tuffs by using grain matrix ratio KORKANÇ MUSTAFA,Solak Burak Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of African Earth Sciences - Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2016.05.008 2016
Impact of the surface roughness of stones used in historical buildings on biodeterioration KORKANÇ MUSTAFA,SAVRAN AHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Construction and Building Materials - Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.01.073 2015
Structural geological problems in Gümüşler archeological site and monastery KORKANÇ MUSTAFA,TUĞRUL ATİYE,SAVRAN AHMET,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Environmental Earth Sciences - Doi: 10.1007/s12665-014-3739-y 2015
Deterioration of different stones used in historical buildings within Nigde province Cappadocia KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Construction and Building Materials - Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.07.033 2013
Toxic gas emissions from the Kayseri peat deposit central Anatolia Turkey Şener M, Korkanç M, Furkan MF, Yaşar Korkanç Selma,Özgür FZ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Earth System Science - Doi: 10.1007/s12040-012-0226-2 2012
Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanının Jeolojik Jeoteknik İncelemesi Savaş E, Korkanç M Ulusal - Hakemli - SCOPUS ULAKBİM GeoREF Geobase/Geo Abstracts EBSCO - Özgün Makale - Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2010
İgnimbiritlerin Jeomekanik Özelliklerinin Yapı Taşı Olarak Kullanımına Etkisi Nevşehir Taşı Korkanç M Ulusal - Hakemli - SCOPUS ULAKBİM GeoREF Geobase/Geo Abstracts EBSCO - Özgün Makale - Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2007
Sel ve Taşkınların Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkileri Yaşar Korkanç S, Korkanç M Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - ZKÜ. Orman Fakültesi Dergisi 2006
Evaluation of selected basalts from the point of alkali silica reactivity KORKANÇ MUSTAFA,TUĞRUL ATİYE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Cement and Concrete Research - Doi: 10.1016/j.cemconres.2004.06.013 2005
Evaluation of selected basalts from Niğde Turkey as source of concrete aggregate KORKANÇ MUSTAFA,TUĞRUL ATİYE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Engineering Geology - Doi: 10.1016/j.enggeo.2004.06.015 2004
Beton agregası olarak kullanılacak bazaltların alkali silis reaksiyonu yönünden incelenmesi KORKANÇ MUSTAFA,TUĞRUL ATİYE Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Yerbilimleri Dergisi 2004
Buldan Denizli Yöresinin Temel Jeolojik Özellikleri ve Jeolojik Miras Envanteri Yalçın M N, Gürpınar O, Altınok Y, Özer N, Özler M, Hoşgörmez H, Ündül Ö, Bulkan-Yeşiladalı Ö, Şenyuva T, Gözübol A M, Dalgıç S, Tuğrul A, Zarif İ H, Korkanç M Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi 2004
Birecik Şanlıurfa yöresinin temel jeolojik özellikleri ve jeolojik miras envanteri Gürpınar O, Yalçın MN, Gözübol A M, Tuğrul A, Dalgıç S, Korkanç M, Hoşgörmez H, Altınok Y, Özer N, Özler M, Bulkan-Yeşiladalı Ö, Ündül Ö, Zarif İ H, Şenyuva T Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi 2004
Sivaslı Uşak mermer yataklarının jeolojik ve mühendislik özellikleri Aysal N, Korkanç M Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Yerbilimleri Dergisi 2002
Bildiriler
Ecemiş fay kuşağı boyunca Eynelli Bademdere Niğde bölgesinin tektonik incelenmesi Korkanç M, Gürel A Ulusal - Tam metin bildiri - (28.05.1998 - 30.05.1998) - Ecemiş Fay Kuşağı Çalışma Grubu Workshop-I
Peyzajda Kullanılan Sulama Suyunun Kaplama Taşlarına Etkisi KORKANÇ MUSTAFA,DOKUZ UĞUR ERDEM,YAŞAR KORKANÇ SELMA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.06.2019 - 29.06.2019) - 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICETEM)
Determination of Deteriorations in the Portal of the İnce Minareli Madrasa HATIR MEHMET ERGÜN,KORKANÇ MUSTAFA,TOSUNLAR MEHMET BAHADIR,BOZDAĞ ALİ,İNCE İSMAİL Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - International Congress on Engineering and Life Science
Evaluation of Deteriorations Due to Air Pollution in Building Stones by non-Destructive Testings (NDT): Karatay Madrasa (Konya, Turkey) HATIR MEHMET ERGÜN,KORKANÇ MUSTAFA,HÜSEYİNCA MEHMET YAVUZ,TOSUNLAR MEHMET BAHADIR,BOZDAĞ ALİ,İNCE İSMAİL Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - International Congress on Engineering and Life Science
Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi İkinci Etap İkinci Kesim İnönü Köseköy 34 Nolu Tünelde Karşılaşılan Tünel İçi Deplasmanların Etkileri Ve Çözüm Önerileri Poşluk E, Korkanç M, Aygar EB Ulusal - Özet bildiri - (25.04.2011 - 29.04.2011) - 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Niğde Kent Merkezi Alüvyon Akiferinin Yeraltısuyu Kalitesini EtkileyenDoğal ve Antropojenik Faktörlerin İncelenmesi DOKUZ UĞUR ERDEM,YAŞAR KORKANÇ SELMA,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (24.10.2018 - 26.12.2018) - Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu
KAPADOKYA YÖRESİ DOĞAL PUZOLANLARININKARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE BETON DAYANIMINA ETKİSİ KORKANÇ MUSTAFA,Uzun Ozan,UZAL BURAK Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2018 - 27.10.2018) - Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu
KAPLAMA TAŞI OLARAK KULLANILAN FARKLI ANDEZİTLERİNKARŞILAŞTIRILMASI: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KORKANÇ MUSTAFA,Bahadır Ak Gonca Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2018 - 27.10.2018) - Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu
Investigation of Mechanical Effect of Addition High-Amount Nano-SiO2 and Nano-CaCO3 to the Cement Systems Containing High Volume Natural Zeolite and Pumice İLKENTAPAR SERHAN,UZAL BURAK,KARAHAN OKAN,KORKANÇ MUSTAFA,ATİŞ CENGİZ DURAN,DURAK UĞUR Uluslararası - Özet bildiri - (24.04.2018 - 27.04.2018) - 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering
Effect of High Dosage Nanoparticles Addition on the Compressive and Flexural Strength on Cement Systems Containing a High Volume of Volcanic Tuff İLKENTAPAR SERHAN,UZAL BURAK,KARAHAN OKAN,KORKANÇ MUSTAFA,ATİŞ CENGİZ DURAN,DURAK UĞUR Uluslararası - Özet bildiri - (24.04.2018 - 27.04.2018) - 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering
Yapı ve Kaplama Taşı Seçimi ve Sorunları: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşke Örneği KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2022 - ) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi
Kireçtaşının Mühendislik Özellikleri Ve Sorunları: İvriz Kaya Anıtı KORKANÇ MUSTAFA,TOSUNLAR MEHMET BAHADIR,İNCE İSMAİL,HATIR MEHMET ERGÜN Ulusal - Özet bildiri - (23.04.2018 - 27.04.2018) - 71. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı
Fraktin Rölyefinin Bulunduğu Kayacın Mühendislik Özellikleri Ve Sorunları KORKANÇ MUSTAFA,HATIR MEHMET ERGÜN,İNCE İSMAİL,TOSUNLAR MEHMET BAHADIR Ulusal - Özet bildiri - (23.04.2018 - 27.04.2018) - 71. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı
Andesites used as facing stone and their problems A case from Nigde University Campus KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (22.10.2014 - 25.10.2014) - V. Global Stone Congress, Antalya, Turkey, 22-25 October 2014.
Engineering properties and problems of rocks used in historical monuments Tyana Aqueducts case Nigde Turkey Korkanç M., Tuğrul A. Uluslararası - Özet bildiri - (21.08.2010 - 27.08.2010) - General Meeting of the International Mineralogical Association IMA2010
Leçelik dolgu gerecinin sıkışma ve puzolonik özellikleri üzerine bir araştırma Özbayoğlu UF, Gürel A, Korkanç M Ulusal - Tam metin bildiri - (21.05.1998 - 23.05.1998) - GAP 2. Mühendislik Kongresi
Niğde Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni nde Kullanılan Taşların Mühendislik Özellikleri Ve Sorunları Korkanç M Ulusal - Tam metin bildiri - (20.11.2009 - 21.11.2009) - III. Ulusal Taş Sempozyumu Geçmişten Geleceğe Ticaret Yapılarında Taş
Determination of Weathering in the Ferit Paşa Cistern (Konya, Turkey) by Non-Destructive Tests BOZDAĞ ALİ,İNCE İSMAİL,KORKANÇ MUSTAFA,TOSUNLAR MEHMET BAHADIR,HATIR MEHMET ERGÜN Uluslararası - Özet bildiri - (19.05.2017 - 21.05.2017) - International Congress on Cultural Heritage and Tourism (ICCHT - 2017)
Niğde Yöresi Agrega Potansiyeli Korkanç M, Tuğrul A Ulusal - Tam metin bildiri - (17.10.2007 - 20.10.2007) - Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu
Ovaçiftliği-Senirköy (Kayseri) Yöresinde Farklı Arazi Kullanımlarının Bazı Toprak Özellikleri Üzerindeki Etkileri YAŞAR KORKANÇ SELMA,KORKANÇ MUSTAFA,Geçili Abdurrahman,Karaca İlker Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
Andaval Kilisesi (Niğde) Yapımında Kullanılan Taşlar ve Antik Taş Ocağı Araştırmaları KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
Suitability of Quaternary basalts for concrete aggregates Korkanç M, Tuğrul A Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2003 - 18.09.2003) - Industrial Minerals and Building Stones, IMBS 2003,
KAPLAMA TAŞLARININ BOZUNMASINDA MİKROİKLİM ETKİSİ: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YERLEŞKE ÖRNEĞİ KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.10.2022 - 15.10.2022) - 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICETEM)
Tyana Kemerhisar Su Kemerlerinin Jeoarkeolojik Özellikleri 62 Türkiye Jeoloji Kurultayı Korkanç M, Tokgöz S Ulusal - Özet bildiri - (13.04.2009 - 17.04.2009) - 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bahçeli Antik Roma Havuzunun Mühendislik Özellikleri Korkanç M, Tokgöz S Ulusal - Özet bildiri - (13.04.2009 - 17.04.2009) - 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Sazlıca Niğde bölgesi karstik çöküntülerin oluşumu Korkanç M Ulusal - Özet bildiri - (12.10.1998 - 16.10.1998) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Fırat Üniversitesi’nde Jeoloji Müh. Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu
Yüksek hızlı tren tünellerinde altyapı güvenlik önerileri Poşluk E, Korkanç M, Gıcır A., Oğul K, Ulusal - Tam metin bildiri - (11.10.2012 - 13.10.2012) - I.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Çalıştayı, 11-13 Ekim 2012,
Doğal Yapı Taşlarının Farklı Koşullardaki Su Emme Kapasitelerinin Karşılaştırılması Ceylan Erkan,KORKANÇ MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (11.04.2016 - 15.04.2016) - 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Kaplama Taşı Olarak Kullanılan Andezitler ve Sorunları Bahadır Ak Gonca,KORKANÇ MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (11.04.2016 - 15.04.2016) - 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Niğde yöresi bazaltların petrografik ve kimyasal özelliklerinin agrega olarak kullanımlarına etkisi Korkanç M, Tuğrul A Ulusal - Özet bildiri - (11.04.2005 - 17.04.2005) - 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı
NİĞDE KENT MERKEZİ, ALÜVYON AKİFERİNİN HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ DOKUZ UĞUR ERDEM,YAŞAR KORKANÇ SELMA,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (10.04.2017 - 14.04.2017) - 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Niğde Kent Merkezi Alüvyon Akiferinin Hidrojeokimyasal Özellikleri DOKUZ UĞUR ERDEM,YAŞAR KORKANÇ SELMA,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (10.04.2017 - 12.04.2017) - 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Tyana antik kenti (Kemerhisar,NİĞDE) ve yöresinin Holosen dönemi paleoortamsal özellikleri GÜRBÜZ ALPER,ŞENER MEHMET,KORKANÇ MUSTAFA,ŞATIR ERDAĞ DİLEK,TEKTAŞ MURAT Uluslararası - Özet bildiri - (10.04.2017 - 14.04.2017) - Uluslararası katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras
DOĞAL PUZOLANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİVE KATKI MALZEMESİ OLARAK BETON DAYANIMINAETKİSİ Uzun Ozan,KORKANÇ MUSTAFA,UZAL BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (10.04.2017 - 14.04.2017) - Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Ankara İstanbul hızlı tren projesi 2 etap 26 nolu tünelin TBM kazı performansının Qtbm metodu ile tahmini Poşluk E, Ertin A, Korkanç M, Pilatin RY, Apaydın Poşluk E, Arıca E, Ulusal - Tam metin bildiri - (08.12.2011 - 09.12.2011) - KAYAMEK’2011-X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu
Farklı Özellikteki Piroklastiklerin Petrografik Özelliklerinin Jeomekanik Özelliklerine Etkisi Solak B, Korkanç M Ulusal - Tam metin bildiri - (08.12.2011 - 09.12.2011) - KAYAMEK’2011-X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu
Tünellerde zayıf kaya davranışı Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi 34 nolu tünel örneği Poşluk E, Oğul K, Topal İ, Korkanç, M., Aygar, E. B., Ulusal - Tam metin bildiri - (08.12.2011 - 09.12.2011) - KAYAMEK’2011-X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu
DETERMINATION OF SOME METAL CONCENTRATIONS IN NIĞDE-AKKAYA DAM YAŞAR KORKANÇ SELMA,Kayıkçı Sedef,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (08.11.2017 - 12.11.2017) - 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ONENVIRONMENTAL RESEARCHESAND TECHNOLOGY (ICERAT)
DETERMINING SOLUBLE SALTS IN SURFACE RUNOFF GENERATED FROMAGRICULTURAL LANDS IN NIĞDE-AKKAYA DAM CREEK WATERSHED YAŞAR KORKANÇ SELMA,Dorum Gamze,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (08.11.2017 - 12.11.2017) - 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ONENVIRONMENTAL RESEARCHESAND TECHNOLOGY (ICERAT)
Effect of Nanoparticle Addition on the Pore Size Distribution and Compressive Strength of High-Volume Natural Pozzolan Cementitious Systems İLKENTAPAR SERHAN,UZAL BURAK,KARAHAN OKAN,KORKANÇ MUSTAFA,ATİŞ CENGİZ DURAN Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 10.05.2017) - International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE)
Preliminary Studies in the Determination of Deteriorations in Eflatunpınar Hitit Water Monument (Konya, Turkey) by Non-Destructive Tests İNCE İSMAİL,BOZDAĞ ALİ,BOZDAĞ AYLA,TOSUNLAR MEHMET BAHADIR,HATIR MEHMET ERGÜN,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (08.02.2018 - 09.02.2018) - 20. World Academy of Science, Engineering and Technology Conference (WASET)
İstanbul Metropolitan Alanında Üretilen Agregalar ve Özellikleri Tuğrul A, Zarif İH, Ündül Ö, Yılmaz M, Korkanç M Ulusal - Tam metin bildiri - (07.12.2005 - 09.12.2005) - İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu III
Yapı Taşı Olarak Kullanılan Zayıf Kayaların Mühendislik Özellikleri Niğde Yöresi Tarihi Yapılarından Örnekler Korkanç M, Solak B Ulusal - Özet bildiri - (05.04.2010 - 09.04.2010) - 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Yeraltı Kaya Yapılarında Süreksizliklerin Etkisi Gümüşler Manastırı Niğde Örneği Korkanç M, Özgür F Z Ulusal - Özet bildiri - (05.04.2010 - 09.04.2010) - 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Katı Atık Depolama Alanlarında Yapılan Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları Kırıkkale İli Örneği Savaş E, Korkanç M Ulusal - Poster - (05.04.2010 - 09.04.2010) - 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı
DOCUMENTATION AND DESTRUCTION PROBLEMS OF NİĞDE KÜÇÜKKÖY CHURCH HATIR MEHMET ERGÜN,BAŞAR MEHMET EMİN,KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2018 - 06.05.2018) - 3. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜR KONGRESİ
Niğde yöresi bazaltlarının beton agregası olarak kullanılabilirliği KORKANÇ MUSTAFA,TUĞRUL ATİYE Ulusal - Tam metin bildiri - (03.12.2003 - 04.12.2003) - 3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu “agrega (beton, asfalt), çimento hammaddeleri madenciliği”
Fariske/Göktepe (Karaman, Türkiye) Kaya mezarlarındaki bozunmaların tahribatsız deney yöntemleriyle (NDT) belirlenmesi KORKANÇ MUSTAFA,İNCE İSMAİL,HATIR MEHMET ERGÜN,BOZDAĞ ALİ,TOSUNLAR MEHMET BAHADIR,DOĞANAY OSMAN Ulusal - Tam metin bildiri - (03.10.2019 - 05.10.2019) - Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu
Niğde yöresi tarihi yapılarında kullanılan taşların kaynak alan araştırmaları KORKANÇ MUSTAFA,Turgut Ali Ulusal - Tam metin bildiri - (03.10.2019 - 05.10.2019) - Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu
Niğde yöresi bazaltlarının jeomekanik özellikleri Korkanç M, Tuğrul A Ulusal - Tam metin bildiri - (02.11.2006 - 03.11.2006) - VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (Rockmech’2006)
Niğde yöresi bazaltlarının agrega kaynağı olarak değerlendirilmesi Korkanç M, Tuğrul A Ulusal - Tam metin bildiri - (02.10.2006 - 04.10.2006) - IV. Ulusal Kırmataş Sempozyumu,
Kitap
Tyana Kazı ve Araştırmalar I İNCE İSMAİL,KORKANÇ MUSTAFA,Soylu Ali Can Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tyana antik kentinin (Kemerhisar, Niğde) jeolojik jeoteknik özellikleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Arkeoloji ve Sanat Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:328 - ISBN:978-605-396-503-9 - (Bölüm Sayfaları:209 - 220) 2019
TYANA: KAZI VE ARAŞTIRMALAR I KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tyana (Kemerhisar) Su Kemerlerinde Kullanılan Kayaçlar ve Mühendislik Özellikleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:328 - ISBN:978-605-396-503-9 - (Bölüm Sayfaları:221 - 230) 2019
Editör
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi GÖKÇEK MURAT,YÜCEL HASAN ERHAN,DOKUZ AHMET ŞAKİR,KORKANÇ MUSTAFA Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Dergi park-Tr dizin - Yrd. Editör 2019
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi YÜCEL HASAN ERHAN,DOKUZ AHMET ŞAKİR,KORKANÇ MUSTAFA Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Yrd. Editör 2018