Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI/ Tez adı : Parasetamolün oluşturduğu antinosisepsiyon üzerine nalokson ve flumazenilin etkileri 2002-2007
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/ 1994-2000
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 2018-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2020
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Makaleler
General anesthesia versus combined interscalene nerve/superficial cervical plexus block in arthroscopic rotator cuff repair: A randomized prospective control trial Kılbasanlı Seval, KAÇMAZ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Medicine - Doi: 10.1097/MD.0000000000035522 2023
Comparison of spinal anaesthesia and erector spinae plane block in unilateral inguinal hernia Randomised clinical trial KAÇMAZ MUSTAFA, BOLAT HACI, ERDOĞAN ALİRIZA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Minimal Access Surgery - Doi: 10.4103/jmas.jmas_367_22 2023
The use of ilioinguinal and iliohypogastric nerve block anesthesia in inguinal bladder hernia repair ÖZTORUN KENAN, KAÇMAZ MUSTAFA, BOLAT HACI Uluslararası - Hakemli - ESCI, INDEX COPERNICUS, ICMJE - Özgün Makale - Annals of Clinical and Analytical Medicine - Doi: 10.4328/ACAM.21436 2023
Nörolojik İzlem Protokolü Kullanımının Beyin Ölümü Tanı Oranlarına Etkisi ANGIN MENGİ TUĞÇE, ŞİRİN HADİYE, KAÇMAZ MUSTAFA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi Dergisi - Doi: 10.18614/deutip.1213587 2023
Correlation of internal jugular vein, common carotid artery, femoral artery and femoral vein diameters with central venous pressure BAYRAKTAR MUHAMMET, KAÇMAZ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Medicine - Doi: 10.1097/MD.0000000000031207 2022
Komada optik sinir kılıf çapının prognostik değeri MENGİ TUĞÇE, KAÇMAZ MUSTAFA, YAKAR HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - DOAJ, TRDİZİN, EMBASE,TÜRKMEDLİNE, İNFOBASE. - Özgün Makale - Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Doi: 10.5505/tbdhd.2022.09216 2022
Shall we use low-pressure CO2 pneumoperitoneum in laparoscopic cholecystectomy? BOLAT HACI, KAÇMAZ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Annali Italiani di Chirurgia 2022
Spinal anesthesia versus combined sciatic nerve/lumbar plexus nerve block in elderly patients undergoing total hip arthroplasty: a retrospective study KAÇMAZ MUSTAFA, YÜKSEL TURHAN ZEYNEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Annals of Saudi Medicine - Doi: 10.5144/0256- 2022
Femoral nerve block versus spinal anesthesia in the treatment of saphenous vein ablation KAÇMAZ MUSTAFA, SERHATLIOĞLU FARUK Uluslararası - Hakemli - EBSCO, INDEX COPERNICUS,DRJI, ICMJE PUBLONS,SIS, ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Journal of Vascular Surgery 2022
Long-term 25-hydroxy vitamin D3 level of patients supplied with total thyroidectomy due to nodular goiter BOLAT HACI, KAÇMAZ MUSTAFA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pamukkale Tıp Dergisi 2022
The Relationship of Gastrointestinal Complications and Ventilator Related Status with Gastric Residual Volume in Intensive Care Patients KAÇMAZ MUSTAFA, ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, DESTEGÜL DİLEK, YÜKSEL TURHAN ZEYNEP, BAYRAKTAR MUHAMMET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Acta Medica Alanya - Doi: 10.30565/medalanya.868948 2021
The Effect of Femoral Nerve Block and Adductor Canal Block Methods on Patient Satisfaction in Unilateral Knee Arthroplasty: Randomized Non-Inferiority Trial KAÇMAZ MUSTAFA, YÜKSEL TURHAN ZEYNEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation - Doi: 10.1177/2151459321996632 2021
Field study for determining the effect of COVID-19 on healthcare workers ÇINAROĞLU NESİBE SULTAN, ÖZTORUN KENAN, KAÇMAZ MUSTAFA, YILMAZ ÖZTORUN ZEYNEP Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Annals of Clinical and Analytical Medicine - Doi: 10.4328/ACAM.20512 2021
Asemptomatik İçicilerde Sigara Bağımlılığının Noninvaziv Perfüzyon Parametrelerine Etkisi KAÇMAZ MUSTAFA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ahi Evran Medical Journal 2021
Comparison of spinal anaesthesia versus ilioinguinal–iliohypogastric nerve block applied with tumescent anaesthesia for single-sided inguinal hernia KAÇMAZ MUSTAFA,BOLAT HACI Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Hernia 2020
Çocukluk Döneminde Üçüncü Ventrikül Kolloid Kiste Bağlı Gelişen Akut Hidrosefali KAÇMAZ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Vaka Takdimi - Selcuk Tip Dergisi - Doi: 10.30733/std.2019.00949 2019
Comparison of ondansetron, tropisetron, and palonosetron for the prevention of postoperative nausea and vomiting after middle ear surgery AYDİN AHMET,KAÇMAZ MUSTAFA,BOYACI ADEM Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Current Therapeutic Research 2019
Effect of Venous Port Implantation Under Interscalene Block on Patient Satisfaction and Quality of Analgesia TURHAN MEHMET UGUR,KAÇMAZ MUSTAFA,ERDEN VEYSEL Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ISI Index, SCOPEMED,TURK MEDLINE, SOBIAD Index - Özgün Makale - THE ULUTAS MEDICAL JOURNAL 2019
İnhale Sentetik Kannabinoid Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Beyin Ödemi Tablosu KAÇMAZ MUSTAFA,Turhan Mehmet Ugur,Bayraktar Muhammet Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Vaka Takdimi - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) 2015
Effects of naloxone and flumazenil on antinociceptive action of acetaminophen in rats MADENOĞLU HALİT, KAÇMAZ MUSTAFA, AKSU RECEP, BİÇER CİHANGİR, YABA GÜLAY, YILDIZ KARAMEHMET, DOĞRU KUDRET, BOYACI ADEM Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Current Therapeutic Research - Doi: 10.1016/j.curtheres.2010.03.001 2010
Bildiriler
Total Diz Artroplastisi Analjezisinde Femoral Sinir Bloğu ile Adduktor Kanal Bloğuna Eklenmiş IPACK Bloğun Karşılaştırılması KAÇMAZ MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (19.05.2023 - ) - 19. ULUSAL REJYONEL ANESTEZİ KONGRESİ
Anestezi polikliniğine preoperatif değerlendirme için başvuran hastaların COVID-19 aşısına yönelik düşünce ve tutumları SÖZLÜ SUNUM S-197 SAYFA 530 KAÇMAZ MUSTAFA, Kılbasanlı Seval Ulusal - Tam metin bildiri - (05.11.2022 - ) - TÜRKİYE ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 56. ULUSAL KONGRESİ
İNME VE DİĞER AKUT YAPISAL BEYİN HASARI NEDENLERİNE BAĞLI KOMADA OPTİK SİNİR KILIF ÇAPININ PROGNOSTİK DEĞERİ: ÖN RAPOR ANGIN MENGİ TUĞÇE, KAÇMAZ MUSTAFA, YAKAR HÜSEYİN Ulusal - Özet bildiri - (19.12.2021 - ) - 5.TÜRKİYE İNME AKADEMİSİ VE UYGULAMALI KURSLAR
El Cerrahisinde İntravenöz Rejyonel Anestezi Ve Aksiller Sinir Bloğu Yöntemlerinin Hasta Memnuniyeti Ve Ameliyat Konforuna Etkisi: KAÇMAZ MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (28.10.2021 - ) - Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 55.Ulusal Kongresi
ARTROSKOPİK OMUZ CERRAHİSİ İÇİN PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ KOMBİNASYONU KAÇMAZ MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.08.2021 - ) - Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER`21)
YÜKSEK RİSKLİ GERİYATRİK HASTALARIN TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNDE USG EŞLİĞİNDE SHAMROCK YAKLAŞIMIYLA LOMBER PLEKSUS VE PARASAKRAL SİYATİK SİNİR BLOĞU KOMBİNASYONU DENEYİMLERİMİZ KAÇMAZ MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (19.05.2021 - 21.05.2021) - 17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
Propofole Bağlı Enjeksı̇yon Ağrısını Azaltmada 0.5 Mq/kg Dexmedetomı̇dı̇nı̇n Analjezı̇k Etkı̇sı̇ KAÇMAZ MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.04.2021 - 11.04.2021) - 6. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi
Kitap
KARDİYOVASKÜLER VE PULMONER ACİLLER KAÇMAZ MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulaması ve Ayarları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:©İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:373 - ISBN:ISBN: 978-625-8103-67-0 2023
Sağlık ve Bilim Güncel Tıp 2 KAÇMAZ MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sağlık Çalışanları Erişkin Temel Yaşam Desteğini Nasıl Uygulamalı? - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Efe Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:382 - ISBN:978-625-7601-79-5 - (Bölüm Sayfaları:17 - 31) 2021
Covid-19 Pandemisine Bütüncül Yaklaşım KAÇMAZ MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Anestezi Uygulamaları ve Yoğun Bakımda Havayolu Yönetimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:430 - ISBN:978-625-7106-80-1 - (Bölüm Sayfaları:175 - 185) 2020
Editör
Mevlana Medical Sciences OLTULU PEMBE, ARSLAN ABDULLAH, Karabekmez Furkan, ÖZER İLKAY, KAÇMAZ MUSTAFA, KANYILMAZ GÜL, SÖNMEZ MEHMET GİRAY, YILMAZ MEHMET TUĞRUL, EVRENOS MUSTAFA KÜRŞAT, BİLGE ONUR, AKÇA ÖMER FARUK, ARSLAN ŞEVKET Ulusal - Dergi - Yayın Evi: NEU PRESS - Yrd. Editör 2021