Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR)/ Tez adı : İklim, tercihli yemleme ve verim düzeyinin süt sığırlarında beslenme davranışları ve süt verim özelliklerine etkileri 2004-2008
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Maya ve Lactobacillus kültürüne dayalı probiyotiklerin süt sığırlarında süt verimi ve kompozisyonuna etkileri 2002-2004
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/ZOOTEKNİ PR./ 1997-2001
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ 2020-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ 2016-2020
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ/SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI PR. 2015-2016
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ 2009-2015
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI 2002-2009
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Farklı Bor Kaynaklarının Sütten Kesilmiş Kuzularda Besi Performansı Et Kalitesi Kemik veRumen Gelişimi Üzerinde Etkileri (27.06.2013-31.05.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Bilgisayar Destekli Yumurta Döllülük Kontrol Sistemi (21.06.2019-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Fermente et ve süt ürünlerinden izole edilen LAB (Laktik Asit Bakterileri) ’xxnin multiplex PCR ile tanımlanması, gıda patojenleri üzerindeki antimikrobiyal aktivitesinin ve antibiyotik direncinin belirlenmesi (20.06.2017-15.09.2018)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Fermente et ve süt ürünlerinden izole edilen LAB'nin multiplex PCR ile tanımlanması gıda patojenleri üzerindeki antimikrobiyal aktivitesinin ve antibiyotik direncinin belirlenmesi (20.06.2017-15.09.2018)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı PROPOLİS İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BALIK YAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ (19.12.2016-28.05.2019)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı The effects of cell free extract of Lactobacillus plantarum and Pediococcus acidolactici alone or in combination with thyme and laurel extracts on microbiological and chemical quality of fermented sardine (19.09.2016-25.03.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Su Ürünleri Atıklarının Doğal Laktik Asit Bakterileri İle Fermentasyonu Sonucu Biyodönüşümü Fermentasyon Ürünlerinin Kalitesi ve Hayvan Beslenmesinde Kullanılabilirliği (11.01.2014-11.03.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Propolis etanol ekstraktının balık etindeki Morganella psychrotolerans gelişimi ve balık kalitesi üzerine etkisi (09.08.2017-11.03.2019)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Propolis etanol ekstraktının balık etindeki Morganella psychrotolerans gelişimi ve balık kalitesi üzerine etkisi (09.08.2017-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Propolis etanol ekstraktının balık etindeki Morganella psychrotolerans gelişimi ve balık kalitesi üzerine etkisi (09.08.2017-)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı III (04.06.2013-04.06.2018)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Windows Web ve PDA tabanlı arayüzler kullanılarak ruminant hayvanlarda Koyun Keçi ve Süt sığırlarında en düşük maliyetli rasyon hazırlama projesi ile ilgiili sanayi bakanlığından ürün tanıtım ve pazarlama desteği alınmıştır (03.11.2014-01.12.2015)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Çekirdek Kabağı Artıklarından Silaj Yapılabilme İmkanları Üzerine Bir Araştırma (01.11.2011-01.01.2014)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Su Ürünleri Atıklarının Doğal Laktik Asit Bakterileri ile Fermentasyonu Sonucu Biyodönüşümü Fermentasyon Ürünlerinin Kalitesi ve Hayvan Beslenmesinde Kullanılabilirliği (01.04.2014-01.02.2016)
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı Windows Web ve PDA tabanlı arayüzler kullanılarak ruminant hayvanlarda Koyun Keçi ve Süt sığırlarında en düşük maliyetli rasyon hazırlama (01.04.2013-01.04.2014)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde bölgesinde bulunan ökse otunun yem değerinin in vitro gaz üretim yöntemi ile belirlenmesi (01.01.2016-02.05.2018)
Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Tamamlandı Gıda Atıklarından Teknolojik İşlemler ile Alternatif Yem Hammaddesi Geri Kazanımı ve Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Karma Yem Sanayinde Ağ Tabanlı Bir İzlenebilirlik Sistemi Tasarımı ve Uygulaması (-)
BAP Tamamlandı İklim Tercihli Yemleme ve Verim Düzeyinin Süt Sığırlarında Beslenme Davranışları ve Süt Verim Özelliklerine Etkileri (-)
BAP Tamamlandı Sütten Kesimden Önce Buzağılarda Kesif ve Kaba Yem Verilme Şeklinin Rumen Gelişimi ve Buzağı Performansı Üzerine Etkileri (-)
DİĞER Tamamlandı Tercihli Yemlenin Farklı Çağda Verim Düzeyinde ve Ortam Koşullarında Sığırlarda Yemlenme Davranışı (-)
BAP Tamamlandı Tercihli Yemleme ve Öğünlü Yemlemenin Laktasyonun Başındaki Sağmal Keçilerin Yem Tercihine Süt Verimi ve Kompozisyonuna Etkileri (-)
BAP Tamamlandı Maya ve lactobacillus kültürüne dayalı probiyotiklerin süt sığırlarında süt verimi ve süt kompozisyonuna etkileri (-)
BAP Tamamlandı Çekirdeksiz ve Çekirdekli Zeytin Küspesi Pirina nın Farklı Yem Katkı Maddeleri İle Silajlarının Yapılması ve İn Vitro Sindirilebilirliklerinin Belirlenmesi (-)
BAP Tamamlandı Zeytin Küspesi Pirina ve Karasu nun Yem Değerinin İn Vitro Gaz Üretim Yöntemi Ile Belirlenmesi (-)
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2020
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015-2015
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2016
Ödüller
En iyi sunum 3. lüğü Hayvan Besleme Derneği/IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2007
TESEKKÜR A N I M A L I A 2 0 1 5 Ticari (Özel), TÜRKİYE 2015
TESEKKÜR ANİMAL EXPO Ticari (Özel), TÜRKİYE 2015
TESSEKKUR Star Fuarcılık Ticari (Özel), TÜRKİYE 2015
TESEKKÜR CNR EXPO Ticari (Özel), TÜRKİYE 2015
Makaleler
Determination of the Effect of Some Properties on Egg Yield with Regression Analysis Met-hod Bagging Mars and R Application ÇANGA DEMET,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - TURJAF - Doi: DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i8.1705-1712.3468 2020
Evaluation of some commercial dairy rations in terms of chemical composition, methane production, net energy and organic matter digestibility BOĞA MUSTAFA,KURT ÖZER,ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,ATALAY ALİ İHSAN,KAMALAK ADEM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Progress in Nutrition 2020
Classifying Milk Yield Using Deep Neural Network BOĞA MUSTAFA,ÇEVİK KERİM KÜRŞAT,BURGUT AYKUT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY - Doi: https://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/20190527090506 2020
The Role of Selected Lactic Acid Bacteria on Organic Acid Accumulation during Wet and Spray-Dried Fish-Based Silages. Contributions to the Winning Combination of Microbial Food Safety and Environmental Sustainability KÜLEY BOĞA ESMERAY,ÖZYURT GÜLSÜN,ÖZOĞUL İLYAS,BOĞA MUSTAFA,AKYOL İSMAİL,Rocha Joao, M,ÖZOĞUL FATİH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Microorganisms 2020
Mobile application to obtain minimum cost feed mixes BOĞA MUSTAFA,ÇEVİK KERİM KÜRŞAT,ÖNDER HASAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES - Doi: 10.3906/vet-1912-31 2020
Importance of Plants in Terms of Sustainability in Building Bumper Zone in Farm Areas SANDAL ERZURUMLU GÜLDEN,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Derleme Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i10.2092-2098.3530 2020
Daha Hızlı Bölgesel-Evrişimsel Sinir Ağları ile Sığır Yüzlerinin Tanınması DANDIL EMRE,TURKAN MUSA,BOĞA MUSTAFA,ÇEVİK KERİM KÜRŞAT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - Doi: 10.35193/bseufbd.592099 2019
Body Condition Score (BCS) Segmentation and Classification in Dairy Cows using R-CNN Deep Learning Architecture ÇEVİK KERİM KÜRŞAT,BOĞA MUSTAFA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - European Journal of Science and Technology - Doi: 10.31590/ejosat.658365 2019
Daha Hızlı Bölgesel-Evrişimsel Sinir Ağları ile Sığır Yüzlerinin Tanınması DANDIL EMRE,TURKAN MUSA,BOĞA MUSTAFA,ÇEVİK KERİM KÜRŞAT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - Doi: 10.35193/bseufbd.592099 2019
A Hybrid Approach of Data Envelopment Analysis Based Grey Relational Analysis: A Study on Egg Yield KÜÇÜKÖNDER HANDE,Demirarslan Pınar Çelebi,BURĞUT AYKUT,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY - Doi: 10.17582/journal.pjz/2019.51.3.903.912 2019
Determination of Nutritive Value of Soybean Varieties Using in Vitro Methods and Gas Production Technique. AYAŞAN TUGAY,BOĞA MUSTAFA,BAYLAN MİKAİL,ERGÜL ŞERİFE,KUTAY HARUN,SABER Saim N,Mızrak Cengizhan,Cubukçu Pınar Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Iranian Journal of Applied Animal Science 2019
Sustainable Agriculture in Turkey: Potential, Obstacles and Recommendations SEÇER ARZU,BULUT MUTLU,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Indeks Copernicus - Özgün Makale - Black Sea Journal of Public and Social Science 2019
Determination of nutritive value of soybean varieties using in vitro methods and gas production technique AYASAN TUGAY,BOĞA MUSTAFA,BAYLAN MİKAİL,ERGÜL S,KUTAY HARUN,SABER S naim,MIZRAK CENGİZHAN,CUBUKCU CUBUKCU Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Iranian Journal of Applied AnimalScience (IJAS) 2019
Bilgisayar Destekli Otomatik Yumurta Döllülük Kontrolü BOĞA MUSTAFA,ÇEVİK KERİM KÜRŞAT,KOÇER HASAN ERDİNÇ,BURGUT Aykut Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi - Doi: 10.9775/kvfd.2018.21329 2019
Farklı Gelişme Dönemlernde Biçilen Guar(Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’xxın Yem Verimi ve Aklitesi KUŞVURAN ALPASLAN,UNZİLE UYSAL CAN,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Turkish Journal of Nature and Science 2019
A hybrid Approach of data encelopment analysis based grey relational analysis a study on egg yield. KÜÇÜKÖNDER HANDE,demirarslan pınar çelebi,aykut burğut,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY 2019
Niğde İli Sığırcılık İşletmelerinde Atık Yönetimi ERKAN CAN MÜGE,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Emeraina sources citition index - Özgün Makale - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi - Doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.469383 2019
Determination of In Vitro Gas Production Kinetics and Chemical Compositions of Ligustrum and Jasmine Tree Leaves ERİŞEK ABDULKADİR,KILIÇ ÜNAL,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - Black Sea Journal of Agriculture 2019
Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi KUŞVURAN ALPASLAN,CAN ÜNZİLE,BOĞA MUSTAFA Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türk Doğa ve Fen Dergisi 2019
Computer-Assisted Automatic Egg Fertility Control BOĞA MUSTAFA,ÇEVİK KERİM KÜRŞAT,KOÇER HASAN ERDİNÇ,BURGUT AYKUT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi - Doi: 10.9775/kvfd.2018.21329 2019
The Effects of the Dam On The Ecosystem and Landscape Design Proposal: The Case of Akkaya Dam SANDAL ERZURUMLU GÜLDEN,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Peyzaj Planlama, peyzaj Tasarım - Özgün Makale - Black sea Journal of Engineering and Science 2019
Chemical, bioactive properties and in vitro digestibility ofspray-dried fish silages: Comparison of two discard fish(Equulites klunzingeri and Carassius gibelio) silages ÖZYURT GÜLSÜN,BOĞA MUSTAFA,UÇAR YILMAZ,KÜLEY BOĞA ESMERAY,POLAT ABDURAHMAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - AQUACULTURE NUTRITION 2018
Chemical, bioactive properties and in vitro digestibility of spray-dried fish silages: Comparison of two discard fish (Equulites klunzingeri and Carassius gibelio) silages ÖZYURT GÜLSÜN,BOĞA MUSTAFA,UÇAR YILMAZ,KÜLEY BOĞA ESMERAY,POLAT ABDURAHMAN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - AQUACULTURE NUTRITION 2018
Niğde Bölgesinde Bulunan Ökse Otunun Yem Değerinin In Vitro Gaz Üretim Yöntemi İle Belirlenmesi BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,BURĞUT AYKUT Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM), - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 2018
Effects of different ration scenarios on fecal-greenhouse gas emissions from awassi ewes YURTSEVEN SABRİ,AVCI MEHMET,ÇETİN MEHMET,ÖZTÜRK İRFAN,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Derg. 2018
Emıssıons of some greenhouse gases from the manure of ewes fed on pomegranate peel, yucca extract, and thyme oil. Applıed Ecology and Envıronmental Research YURTSEVEN SABRİ,AVCI MEHMET,ÇETİN MEHMET,ÖZTÜRK İRFAN,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 2018
The Importance Of Sheep Shelters In Cold Clımate Regıon ERKAN CAN MÜGE,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Rootindex, - Özgün Makale - Black Sea Journal Of Agriculture 2018
Determination of the In Vitro Gas Production and Potential Feed Value of Olive, Mulberry and Sour Orange Tree Leaves OLFAZ MUSTAFA,KILIÇ ÜNAL,BOĞA MUSTAFA,MOHAMOUD ABDİ ABDİWALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Open life sciences - Doi: 10.1515/biol-2018-0033 2018
Biotransformation of Seafood Processing Wastes Fermented with Natural Lactic Acid Bacteria The Quality of Fermented Products and Their Use in Animal Feeding ÖZYURT GÜLSÜN,ÖZKÜTÜK ALİ SERHAT,BOĞA MUSTAFA,DURMUŞ MUSTAFA,BOGA Esmeray Kuley Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences - Doi: 10.4194/1303-2712-v17_3_11 2017
Biotransformation of Seafood Processing Wastes Fermented with Natural Lactic Acid Bacteria The Quality of Fermented Products and Their Use in Animal Feeding ÖZYURT GÜLSÜN,ÖZKÜTÜK ALİ SERHAT,BOĞA MUSTAFA,DURMUŞ MUSTAFA,KÜLEY BOĞA ESMERAY Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES - Doi: 10.4194/1303-2712-v17_3_11 2017
The Effects of Some Essential Oils on in-Vitro Gas Production of Different Feedstuffs BOĞA MUSTAFA,KILIÇ ÜNAL Uluslararası - Hakemli - GOOGLE - Özgün Makale - International Journal of Advances in Agriculture Sciences 2017
Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi SEÇER ARZU,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Derleme Makale - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Doğa Bilimleri Dergisi 2017
Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi SEÇER ARZU,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - DOAJ, tUBİTAK ULAKBİM, CAB abstract, AGRIS, SCOPUS - Derleme Makale - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi - Doi: 10.18016/ksudobil.280469 2017
Performance and eating behaviour of crossbred goats in Mediterranean climate of Turkey KOLUMAN NAZAN,BOĞA MUSTAFA,silanikove nissim,GÖRGÜLÜ MURAT Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Revista Brasileira de Zootecnia - Doi: 10.1590/S1806-92902016001200006 2016
Turkish republic egg production rising brand in Europe FİLİK GÖKHAN,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - DOAJ, CABI, GOOGLE SCHOOLAR - Özgün Makale - science Papers. Series D.Animal Science 2016
Niğde İlinin Çamardı İlçesinde Küçükbaş Hayvan YetiştiriciliğindePazarlama Yapısı Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri BOĞA MUSTAFA,SEÇER ARZU Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2016
Niğde İlinin Çamardı İlçesinde Akkaraman Koyun Yetiştiriciliğinin Teknik Yönden İncelenmesi Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Sunulması BOĞA MUSTAFA,SEÇER ARZU Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - NOBEL İNTENATİONAL JOURNAL 2015
Farklı toprak tuzluluk düzeylerinin bazı buğdaygil yem bitkilerinin in vitro gaz üretimi ve yem değerleri üzerine etkisi KILIÇ ÜNAL,YURTSEVEN SABRİ,BOĞA MUSTAFA,AYDEMİR SALİH Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 2015
Yapay Sinir Ağları ile Laktasyon Süt Veriminin Modellenmesi KÜÇÜKÖNDER HANDE,BOĞA MUSTAFA,burğut aykut ,ÜÇKARDEŞ FATİH Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Hayvansal Üretim 2015
Determination of potential nutritive value of cotton gin trash produced from different feed companies ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,BOĞA MUSTAFA,ATALAY ALİ İHSAN,GÜVEN İNAN,KAYA EMRAH Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Applied Animal Research 2015
Zeytin Yağı Yan Ürünlerinin Ruminant Beslemede Kullanım Olanakları BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 2014
Chemical composition and in vitro gas production kinetics of some tree leaves obtained in the medİterranean region of Turkey. BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Anadolu J Agr Sci 2014
Effects of feeding methods, season and production level onlactation performance and feeding behaviour of dairy cows BOĞA MUSTAFA,GÖRGÜLÜ MURAT,ŞAHİN AHMET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Bulgarian Journal of Agricultural Science 2014
Boga M Yurtseven S Kilic U Aydemir S Polat T 2014 Determination of nutrient contents and invitro gas production values of some legume forages grown in the Harran plain saline soils BOĞA MUSTAFA,YURTSEVEN SABRİ,KILIÇ ÜNAL,AYDEMİR SALİH,polat t Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - AsianAustralas. J. Anim. Sci. 2014
Dolomitin süt sığırlarında süt verimi ve süt kompozisyonuna etkisi Görgülü M,, ÇelikL,, Boğa M,, Serbester, U Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Yem magazin 2014
Ruminant Hayvan Beslemede Organik İz Minerallerin Önemi Boğa M, Filik G, Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 2014
Süt Sığırlarında Sıcaklık Stresi Üreme ve Besleme İlişkisi Boğa M,, FilikG,, BurğutA, Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Süt Dünyası Dergisi 2014
Küçük ölçekli süt sığırcılığı işletmeleri için sürü yönetim program Boğa M,, Yavuzer E, Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Hasad dergisi 2013
Effect of varieties on potential nutritive value of pistachio hulls Boğa M,, Güven I,, Atalay A,I,, Kaya, E Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Kafkas Univ Vet Fak Dergisi 2013
Potential nutritive value of honey locust Gleditsia triacanthos pods from different growing sites for ruminants Kamalak A, Guven I, Kaplan M, Boga, M Atalay, A I and Ozkan, C O Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Agricultural Science and Technology 2012
The effects of choice feeding and season on the feeding behaviour and growth performance of calves Journal of Animal and Feed Sciences Gorgulu M,, Akyol MA, Boga M, Goncu, S, Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Animal and Feed Sciences 2012
The effects of different compounds in some essential oils on in vitro gas production KILIÇ ÜNAL,BOĞA MUSTAFA,GÖRGÜLÜ MURAT,ŞAHAN ZEYNEP Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Animal and Feed Sciences 2011
Buzağı Büyütme ve Besleme Programları Boğa M,, Ceyhan A Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Hasad dergisi 2011
An Implementation of Consumer Oriented Traceability in Compound Feed Journal of Information Technology in Agriculture Cebeci Z, BogaM, ErdoganY, Çelik, L, Uzun Y Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Information Technology in Agriculture 2011
Meal criterion and feding behaviour in sheep and goats Gorgulu M, Boga M, Sahinler S, Kılıc U and Darcan, N Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Options Mediterranean 2011
Chemical Composition and Nutritive Value of Oak Quercus robur Nut and Leaves KILIÇ ÜNAL,BOĞA MUSTAFA,güven inan Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Applied Animal Research 2010
Potential nutritive value of honey locust Gleditsia triacanthos pods from different growing sites for ruminants Kamalak A, Guven I, Kaplan M,, Boga M Atalay, AI, Ozkan, CO Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Agricultural Science and Technology 2010
Effects of feeding regime without roughage on performances and rumen development of calves during preweaning period Karakök SG, Boğa M, Kılıç Ü, Görgülü M, Doran F Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Agricultural Sciences 2010
Effect of different feeding on Methane and Carbon Dioxide emission milk yield and Composition of lactating Awassi Sheep YURTSEVEN SABRİ,ÇETİN MEHMET,ÖZTÜRK İRFAN,CAN ABDULLAH,BOĞA MUSTAFA,Tekin s,hüseyin T Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Asian Journal of Animal and Veterinary Advences 2009
Effect of previous plant on chemical composition of sweet corn grain idikul Levent,BOĞA MUSTAFA,ATALAY ALİ İHSAN,kara SN,KAMALAK ADEM Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Animal and Veterinary Advances 2009
Protein İçeriği Farklı Ayçiçeği Tohumu Küspelerinin İn Vitro Gaz Üretim Tekniği Ve Enzim Tekniği Sonuçları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Kılıç Ü,, Boğa M, Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Tubav Bilim Dergisi 2009
Behavioral responses of dairy calves to cafeteria feeding vs single feeding Boğa M,, Sahin A,, Kılıç A,, Gorgulu M, Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Animal and Veterinary Advances 2009
Diet selection and eating behaviour of lactating goats subjected to time restricted feeding in choice and single feeding system GÖRGÜLÜ MURAT,BOĞA MUSTAFA,ahmet şahin,SERBESTER UĞUR,KUTLU HASAN RÜŞTÜ,ŞAHİNLER SUAT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Small Ruminant Research 2008
Ruminant Hayvanlarda Telafi Edici Büyüme ve Etkileri Boğa M,, Görgülü M,, Yurtseven S Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Journal of Animal Production 2008
Effect of probiotics based on Lactobacillus sp and Lactobacillus sp. plus yeast (Sacchromyces cerevisiae) on milk yield and milk composition of dairy cows BOĞA MUSTAFA,GÖRGÜLÜ MURAT Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Cuban Journal of Agricultural Science 2007
Effects of probiotics based on Lactobacillus sp and Lactobacillus sp plus yeast Sacromyces cerevisiae on milk yield and milk composition of dairy cows BOĞA MUSTAFA,GÖRGÜLÜ MURAT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Cuban Journnal of Agricultural Science 2007
Ruminantlarda Yem Tercihinin Oluşumu Yurtseven S,, Boğa M, Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Journal of Animal Production 2007
Ruminant Beslenmesinde Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Kılınç Ü,, Boğa M, Görgülü M Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Yem magazin 2007
Bildiriler
Derin Öğrenme ile Vücut Kondisyon Skoru (VKS) Sınıflandırılması ÇEVİK KERİM KÜRŞAT,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (31.10.2019 - 02.11.2019) - 2019 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU) - Doi: 10.1109/ASYU48272.2019.8946405
The Effects of Essential Oil of Coriander Coriandrum sativum Cinnamon Cinnamomum verum Garlic Allium sativum Oleaster Eleagnus angustifolia Orange Peel Citrus cinensis on In Vitro True Digestibility of Wheat Straw Soybean Meal and Barley Sahan. Z, Görgülü. M,, Çelik. L,, Boga, M, Kutlu, HR Uluslararası - Özet bildiri - (30.04.2010 - 02.05.2010) - 7th Joint Symposium organised by the Rowett Institute of Nutrition and Health,
Su ürünleri kaynaklı laktik asit bakterileri ve fermentatif ürünlerinin hayvan beslemesinde kullanılabilirliği ÖZYURT GÜLSÜN,KÜLEY BOĞA ESMERAY,BOĞA MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (29.10.2015 - 31.10.2015) - Ulusal tarım kongresi
Niğde ili çamardı ilçesinde akkaraman koyun yetiştiriciliğinin teknik yönden incelenmesi, sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması BOĞA MUSTAFA,SEÇER ARZU,çetin tolga Ulusal - Özet bildiri - (29.10.2015 - 31.10.2015) - Ulusal tarım kongresi
Süt sığırlarında kuru dönem beslenmesinde anyon katyon dengesi ve önemi BOĞA MUSTAFA,baysal nesrin,yanmaz nur,akkocaoğlu gonca Ulusal - Özet bildiri - (29.04.2015 - 30.04.2019) - 11.Ulusal Zootekni öğrenci kongresi
HAYVANCILIKTA MARS KULLANIMI VE BIR UYGULAMA ÇANGA DEMET,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health
Bal arıları tarafından üretilen propolisin kanatlı hayvanlarda kullanım olanakları gezer recep,ademoğlu muhammed ali,yirik şule,burğut aykut,BOĞA MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (27.04.2018 - 29.04.2018) - 8. Tarım öğrenci kongresi
Tanenlerin Gıda Maddesi olarak Kullanım olanakları Çığdık Hülya,sümbül merve,yirik şule,burğut aykut,BOĞA MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (27.04.2018 - 29.04.2018) - 8.Tarım Öğrenci Kongresi
Farklı Mevsimlerde Siyah Alaca Süt İneklerinin Sabah Akşam Süt Kompozisyonunun Değişimi Filik. G,, Görgülü. M,, Boğa. M Ulusal - Tam metin bildiri - (27.04.2011 - 30.04.2011) - I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı
PAZAR ARTIĞI ELMA VE PATATESİN SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILMA OLANAKLARI BOĞA MUSTAFA,BURĞUT AYKUT,DUMAN MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi
Pazar artığı Elme ve Patatesin Süt Sığırlarında Kullanılma Olanakları BOĞA MUSTAFA,Burğut Aykut,DUMAN MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi
Estimation of behavior in poultry using image processinf method BOĞA MUSTAFA,burğut aykut Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2018 - 28.09.2018) - International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH)
DETERMINATION OF IN VITRO GAS PRODUCTION KINETICS AND CHEMICAL COMPOSITIONS OF LIGUSTRUM AND JASMINE TREE LEAVES ERİŞEK ABDULKADİR,KILIÇ ÜNAL,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2018 - 28.09.2018) - International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18)
Investıgatıng The Effect of Heat Stress On Egg Yıeld Durıng 23th And 71th Weeks Wıth Data Envelopment Analysıs (Dea). KÜÇÜKÖNDER HANDE,ÇELEBİ DEMİRARSLAN PINAR,burğut aykut,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2018 - 28.09.2018) - International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18)
Unchecked Anımal Shelters And Theır Damages In Farm. ANTALYA, 26 – 28 SEPTEMBER, 2018. ERKAN CAN MÜGE,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2018 - 28.09.2018) - International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18)
Evaluatıon of Sheep Breeds And Sheep Farmıng. ERKAN CAN MÜGE,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2018 - 28.09.2018) - International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18)
The Effects Of Dam On The Ecosystem And Landscape Desıgn Proposal: The Case Of Akkaya Dam.) SANDAL ERZURUMLU GÜLDEN,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2018 - 28.09.2018) - International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18
Sustaınable Agrıculture In Turkey: Potentıal, Obstacles And Recommendatıons. I ANTALYA, 26 – 28 SEPTEMBER, 2018. SEÇER ARZU,BULUT MUTLU,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2018 - 28.09.2018) - nternational Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18)
FEED ADDITIVES USED FOR REDUCTION OF ENTERIC METHANE PRODUCTION MOHAMOUD ABDİ ABDİWALİ,KILIÇ ÜNAL,ERİŞEK ABDULKADİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2018 - 28.09.2018) - International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18)
Determination of in Vitro Digestibility of Distiller s Dried Grains with Solubles DDGS by Gas Production Technique 26 28 September 2016 Bursa TURKEY BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2016 - 28.09.2016) - 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry,
Biosafety Applications in Commercial Poultyr Farm 26 28 September 2016 Bursa TURKEY BOĞA MUSTAFA,SEÇER ARZU Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2016 - 28.09.2016) - 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry,
Effect of Oil Seed and Oils from Oil Seeds Rich in Linoleic and linolenic Asids on Milk Yield Milk Composition and Methane Production of Lactating Cows YAMAN SEMA,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2016 - 28.09.2016) - 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry,
Determination of in Vitro Digestibility of Soybean Meal and Canola Meal by Gas Production Technique 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry 26 28 September 2016 Bursa TURKEY YAMAN SEMA,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2016 - 28.09.2016) - 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry
Süt Sığırlarında Ayak Sağlığının Korunması ve Süt Veriminde Biyotinin Önemi Boğa M. Yurtseven S, Kılıç Ü, Ulusal - Tam metin bildiri - (26.08.2012 - 30.08.2012) - 4. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi
Orta Laktasyondaki İvesi Koyunlarında Metan üretimini Etkileyen Faktörler Karageçili. R,, Bökü. E,R,, Elmas. H,, Özçelik, S, Küçükoğlu, M, Alakuş, B, Yurtseven, S, Boğa, M, Öztürk, İ Ulusal - Tam metin bildiri - (26.08.2012 - 30.08.2012) - 5.Zootekni Öğrenci Kongresi
Obtaining data for meal criterion for dairy cows in a computerized feeding system Boğa. M,, Sahinler. S,, Görgülü. M,, Kılıç, U, Göncü, S and Cebeci, Z Aksoy, M Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.08.2012 - 30.08.2012) - 4th International Conference HAICTA
The Effects Of Some Essentıal Oıls On Rumen Total Bacterıa And Protozoa Numbers Boga. M, Kilic. U, Gorgulu M. Uluslararası - Özet bildiri - (26.08.2012 - 30.08.2012) - 63nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
The Effects Of Some Essentıal Oıls On In Vıtro Gas Productıon Of Dıfferent Feedstuffs Boga. M, Kilic. U, Gorgulu. M Uluslararası - Özet bildiri - (26.08.2012 - 30.08.2012) - 63nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
Development Of An Ict Based Traceability System In Compound Feed Cebeci.Z,,, Erdogan. Y,, Alemdar. T,, Celik, L, Boga, M, Uzun, Y, Coban, H D, Gorgulu, M, Tosten, F Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.03.2009 - 27.03.2009) - 4th Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics
The Effects of Vegetable oils on quality of goat meat Antalya TURKEY 25 30 September 2016 erisek Abdulkadir,BOĞA MUSTAFA,KILIÇ ÜNAL Uluslararası - Poster - (25.09.2016 - 30.09.2016) - IGA, 12 th International Conferance On Goats.
Boga M Kilic U Erisek A 2016 The Effects of Pasture Based Raising On The Composition Of Goat Milk IGA 12th International Conferance On Goats Antalya TURKEY 25 30 September 2016 BOĞA MUSTAFA,KILIÇ ÜNAL,erişek Abdulkadir Uluslararası - Poster - (25.09.2016 - 30.09.2016) - 12th International Conferance On Goats
Potential use of different mushroom species to ıncrease nutritional value of wheat straw BOĞA MUSTAFA,Burgut Aykut,YURTSEVEN SABRİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2018 - 27.04.2018) - 7th InternationalMolecular Biology and Biotechnology
Çiftlik Hayvanlarında Otomatik Yemleme Sisteminde Öğünler Arası Sürenin Hesaplanmasında Bir Bilgisayar Uygulaması Şahinler. S, Boğa, M, Görgülü, M, Ulusal - Tam metin bildiri - (24.06.2012 - 26.06.2012) - 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Zootekni Öğrencilerinin Alan Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma Önder. H, Selvi, K Ç, Boğa, M, Şahin, M, Ulusal - Poster - (24.06.2012 - 26.06.2012) - 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Yem ve Piliç Eti Zincirlerinde Tüketici Yönelimli İzlenebilirlik Yaklaşımları Cebeci. Z, Boğa, M, Erdoğan, Y, Çelik,L, Uzun, Y, Çoban, HD, Tösten, F Ulusal - Tam metin bildiri - (24.06.2009 - 26.06.2009) - 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Yemleme Sistemi ve Verim Düzeyinin Süt Sığırlarında Performans ve Süt Kompozisyonuna Etkileri BOĞA MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (24.06.2009 - 26.06.2009) - 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Nane Mentha longifolia Kişniş Coriandrum sativum Defne Laurus nobilis Biberiye Rosmarinus officinalis Uçucu Yağlarının Buğday Samanı SFK ve Arpanın in vitro Gerçek Kuru Madde Sindirilebilirliklerine Etkileri Şahan. Z, Boğa, M, Çelik, L, Görgülü, M Ulusal - Tam metin bildiri - (24.06.2009 - 26.06.2009) - 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Ruminantlarda Metan Yayılımın Azaltılması Yurtseven. S, Boğa, M, Ulusal - Tam metin bildiri - (24.06.2009 - 26.06.2009) - 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Alman Alaca x Kıl Melezi Sütçü Keçilerin Yem Seçimi ve Davranışları Üzerine Yemleme Metodu ve Yemlemede Zaman Sınırlamasının Etkileri Görgülü. M, Boğa, M, Serbester, U, Tekeli, A, Kutlu, HR, Şahin, A, Ulusal - Tam metin bildiri - (24.06.2007 - 28.05.2008) - IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi
Küresel Isınmayı Tetikleyen İnekler Filik. G,, Boğa. M, Ulusal - Tam metin bildiri - (23.09.2010 - 25.09.2010) - II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Konresi
Ruminant Hayvanlarda Besleme Süt Yağ Düzeyi İlişkisi Boğa. M, Körhasanoğulları, A, Saber , SN Ulusal - Tam metin bildiri - (23.05.2013 - 25.05.2013) - 9.Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi
Çiftlik Hayvanlarında Süt İçirme Programı Boğa. M,, Çevik. K K Ulusal - Özet bildiri - (23.01.2013 - 25.01.2013) - Akademik Bilişim Konferansı
Keçilerde Sürü Kontrol Programı Boğa. M,, Yavuzer. E Ulusal - Özet bildiri - (23.01.2013 - 25.05.2013) - Akademik Bilişim Konferansı
Effects of different compounds of some essential oils on in vitro gas production and estimated parameters Kılıç. U,, Boğa. M,, Görgülü. M,, Şahan Z, Uluslararası - Özet bildiri - (22.08.2010 - 27.08.2010) - 61 st Annual Meeting of the European Association for Animal Production
Determination of Feed Value of Mistletoe Viscum album L subsp album by in Vitro Gas Production Technique BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (21.10.2016 - 23.10.2016) - 4th International Symposium on Development of KOP Region.
Süt Sığırlarının Performansları Üzerine Sıcaklık Stresinin Etkisi ve Çözüm Yolları Filik. G, Boğa, M, Yurtseven, S, Şentürk, R, Erişek, A, Ulusal - Tam metin bildiri - (21.05.2009 - 23.05.2009) - 5. Zootekni Öğrenci Kongresi
Bazı Yem Hammaddelerinin İn Vitro Gaz Üretimi Rumen Parçalanabilirlikleri ve Enerji İçeriklerinin Belirlenmesi Kılıç. Ü Garipoğlu A V, Boğa M, Yurtseven S, Ulusal - Tam metin bildiri - (21.05.2008 - 23.05.2008) - 4. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi.
Effect of Yucca Schidegera Extracts In Vitro Gas Production YAMAN SEMA,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (21.02.2017 - 22.02.2017) - International Livestock Nutrition Summit (Ilns-2017)
Effect of Yucca Schidegera extracts on in vitro gas production YAMAN SEMA,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (21.02.2017 - 22.02.2017) - International Livestock Nutrition Summit
Silaj Kalitesini Belirleme Yöntemleri Filik. G, Boğa. M,, Rofıq M. N Ulusal - Tam metin bildiri - (20.05.2011 - 22.05.2011) - 7.Zootekni Öğrenci Kongresi
Konjuge Linoleik Asit Cla ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi Çınar. I,, Boğa. M,, Dündar. K,, Yurtseven, S, Filik, G Ulusal - Tam metin bildiri - (20.05.2010 - 22.05.2010) - VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi
Ruminantların Performansı Üzerine Selenyumun Etkisi Erdoğdu. Y,, Boğa. M,, Filik. G,, Rofiq M, N Ulusal - Tam metin bildiri - (20.05.2010 - 21.05.2010) - VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi 20-21
Karanfil Uçucu Yağının Clove Oil Ruminantlarda In Vitro Gerçek KM ve NDF Sindirilebilirliği ve Yemin Enerji Içeriğine Etkileri Rofiq. M N, Görgülü. M, Boğa. M,, Samil Atan, Niyazi Bircan, Cem Ozalp Ulusal - Tam metin bildiri - (17.05.2012 - 19.05.2012) - 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi,
Determination of nutritive value of alfalfa varieties using in vitro methods and gas production technique. BOĞA MUSTAFA,AYAŞAN TUGAY,CİNLİ HARUN,SABER Saim N,YAMAN SEMA,AVCI MUSTAFA,BURGUT AYKUT Uluslararası - Özet bildiri - (16.11.2017 - 18.11.2017) - International Advanced Researches Engineering Congress-2017,
Apitherapy New Breath:Colony Air Burğut Aykut,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (16.11.2017 - 18.11.2017) - International Advanced Researches Enginering Congress
Determination of Nutritive Value of Alfa Varieties Using in vitro MEthods and Gas Production Technique BOĞA MUSTAFA,ayaşan Tugay,CİNLİ HARUN,Saber Naim,YAMAN SEMA,Burğut Aykut Uluslararası - Özet bildiri - (16.11.2017 - 18.11.2017) - International Advanced Researches Enginering Congress
Consumer’s Food Safety Perception in Chicken Meat: Academıcians in Nigde Omer Halisdemir University in Turkey BOĞA MUSTAFA,SEÇER ARZU,ÖZTORNACI BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (15.11.2017 - 19.11.2017) - Congress on Social and Economıc Sciences
Consumers food safety perception in chicken meat:Academicians in Nigde Omer Halisdemir Universty in Turkey BOĞA MUSTAFA,SEÇER ARZU,ÖZTORNACI BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (15.11.2017 - 19.11.2017) - 3rd International Congress on Social and Economic Science
The effects of cotton oile additives to diets based on different forages Alfalfa corn silages on Greenhouse Gas Emissions From Slurries in Awassie Ewes YURTSEVEN SABRİ,ÇETİN MEHMET,AVCI MEHMET,ARI HALİL,ÖZTÜRK İRFAN,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (15.09.2016 - 17.09.2016) - VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists. PhD Students and Stuents of Agriculture Colleges
Electronic Commerce Density in Animal Science in Turkey ÖNDER HASAN,ABACI SAMET HASAN,BOĞA MUSTAFA,ŞAHİN MUSTAFA,ŞEN UĞUR Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies
Factors Effecting Milk Urea Nitrogen BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - ICAFOF. International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies
Factors Effecting Milk Urea Nitrogen BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - ICAFOF. International Conference on Agriculture, Forest, food Science and Technologies
Electronic Commerce Density in Animal Science in Turkey ÖNDER HASAN,ABACI SAMET HASAN,BOĞA MUSTAFA,ŞAHİN MUSTAFA,ŞEN UĞUR Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Texchnologies (ICAFOF)
The effect of Pomegranate Peel, Yucca Saponin and Thyme oil on Gaseous Emission of Manure (Methane, Carbon Dioxide and Nitrous oxside) in Awassi Sheep Fed in Normal Farming Condition YURTSEVEN SABRİ,AVCI MEHMET,ÇETİN MEHMET,ÖZTÜRK İRFAN,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - ICAFOF İnternational Conferance on Agriculture, Forest Food Science and Technologies
Effect of Pine Bark Extract on In Vitro Gas Production YAMAN SEMA,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF)
Factors Affecting Milk Urea Nitrogen (MUN) BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF)
Laktasyondaki Koyunlarda Metan Yayılımının Azaltılması için Değişik Yemleme Uygulamaları Yurtseven. S,, Çetin. M,, Öztürk. İ,, Boğa, M, Can A Ulusal - Tam metin bildiri - (14.09.2011 - 16.09.2011) - 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Programı
Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Besin Madde İçerikleri ve In Vitro Gaz Üretimi Üzerine Toprak Tuz Düzeyinin Etkisi Kılıç. Ü,, Yurtseven. S,, Boğa. M,, Aydemir S, Ulusal - Tam metin bildiri - (14.09.2011 - 16.09.2011) - 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Programı
An Implementation of Consumer Oriented Traceability in Compound Feed and Poultry Meat Chains in Turkey Cebeci. Z,, Boğa. M,, Erdoğan. Y,, Çelik, L, Uzun Y, Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2010 - 18.06.2010) - 3 rd International Congress on Information and communication Technologies in Agriculture, food forestry and Environment
Seasonal changes of feeding behavior of fattening cattle differing Gorgulu. M,, Boga. M,, Kılıc. U,, Filik G Uluslararası - Özet bildiri - (14.06.2010 - 18.06.2010) - 3 rd International Congress on Information and communication Technologies in Agriculture, food forestry and Environment
DEVELOPMENT OF AN ICT BASED TRACEABILITY SYSTEM IN COMPOUND FEED INDUSTRYInternational Congress on Aspects and Visions of Applied Economics and Infomatics Deprecen Hungary CEBECİ ZEYNEL,ERDOĞAN YOLDAŞ,ALEMDAR TUNA,ÇELİK LADİNE,BOĞA MUSTAFA,uzun yusuf,çoban hacı durdu,GÖRGÜLÜ MURAT,funda tosten Uluslararası - Özet bildiri - (14.06.2009 - 18.06.2009) - International Congress on Aspects and Visions of Applied Economics and Infomatics. Deprecen, Hungary.
the effect of lactic asid bacteria isolated from fish on microbiological quality of silage made from fish proceesing waste Özyurt GÜLSÜM,BOĞA MUSTAFA,küley boğa Esmeray,ÖZKÜTÜK ALİ SERHAT,DURMUŞ MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (13.10.2015 - 16.10.2015) - TAFT 20115
Kuley Boga E Boga M Durmus M Ucar Y Kosker A R 2016 The effects of cell free extract of Lactobacillus plantarum and Pediococcus acidophilus alone or in combination with thyme and laurel extracts on microbiological and chemical quality of fermented sardine 12 14 October 2016 Split Croatia küley boğa esmeray,BOĞA MUSTAFA,DURMUŞ MUSTAFA,UÇAR YILMAZ,kosker ali rıza Uluslararası - Özet bildiri - (12.10.2016 - 14.10.2016) - 46th WEFTA conference
POTENTIAL USAGE OF RUMEN MICROORGANISMS ARTAN ONAT TUBA,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.09.2019 - 13.09.2019) - International Congress onDomestic Animal Breeding Genetics and Husbandry
Development of The New Photosensitive Drug For Photodynamic Therapy In Veterinary Medicine YABAŞ EBRU,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.09.2019 - 13.09.2019) - International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry
Combination effect of clove and orange peel oils on rumen gas and methane production using in vitro gas production technique Rofiq MNasir,GÖRGÜLÜ MURAT,güney Okan,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (10.06.2012 - 13.10.2012) - Emili 2012
Use of Licorice root in animal feed as active ingredient CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,YAMAN SEMA,BOĞA MUSTAFA,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (10.05.2017 - 12.05.2017) - International congress on medical and aromatic plants
Meal criterion and feeding behaviour in sheep and goats. GÖRGÜLÜ MURAT,BOĞA MUSTAFA,SAHİNLER SUAT,KILIC ÜNAL,DARCAN NAZAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.10.2011 - 12.10.2011) - CIHEAM/CSIC/Universidad de Leon/FAO, 31-34 oPTİONS mEDİTERRANEENNES
Determination of Nutrient and in vitro gas production values of Buckweat Fagopyrumesculentum Moench Stalks CİVANER AYŞE GÜL,BOĞA MUSTAFA,çürek mustafa,FİLİK GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.06.2016 - 11.06.2016) - Agriculture for life, life for Agriculture
Buzağılarda sütten kesim öncesi serbest kesif yemle besleme BOĞA MUSTAFA,Yalçın Abdullah,CİNLİ HARUN Ulusal - Özet bildiri - (09.05.2016 - 11.05.2016) - 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi
Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Rasyonda Bulunan Hammadde Oranlarının Belirlenmesi BOĞA MUSTAFA,ÇEVİK KERİM KÜRŞAT Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2017 - 10.12.2017) - 1st International Turkish World Engineering and Science Congress
Yumurta Döllülük Kontrolünde Farklı Yaklaşımlar BOĞA MUSTAFA,ÇEVİK KERİM KÜRŞAT,KOÇER HASAN ERDİNÇ,BURGUT AYKUT Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 10.11.2019) - 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi
Different Approaches in Egg Fertility Control BOĞA MUSTAFA,ÇEVİK KERİM KÜRŞAT,KOÇER HASAN ERDİNÇ,BURGUT AYKUT Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 10.11.2019) - Conference: 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress
Effect of propolis extract on fish oil quality during long-term storage UÇAK İLKNUR,YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA,AKYOL ETHEM,YATMAZ H Aydan,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2018 - 09.11.2018) - International Congress on Agriculture and Animal Sciences
İn vitro metod ve ga Üretim Tekniği Kullanırak Soya Çeşitlerinin besin değerinin tespiti ayaşan tugay,BOĞA MUSTAFA,mızrak cengizhan,Ergül Şerife,CİNLİ HARUN,Saber Naim,Çubukçu Pınar,Şahar Ahmet Korhan Uluslararası - Özet bildiri - (06.10.2017 - 08.10.2017) - BALNİMALCON
Determination of Nutritive Value of Soybean Varieties Using In Vitro Methods and Gas Production Technique AYAŞAN TUGAY,BOĞA MUSTAFA,MIZRAK CENGİZHAN,ERGÜL ŞERİFE,CİNLİ HARUN,Saber Seyyed Naeim,ÇUBUKÇU PINAR,SAHAR AHMET KORHAN Uluslararası - Özet bildiri - (06.09.2017 - 08.09.2017) - International 8th Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON 2017
Organik kanatlı beslemede tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA,BAYLAN MİKAİL,BOĞA MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (06.09.2015 - 09.09.2015) - Doğu Karadeniz II.Organik Tarım Kongresi 6-9 Ekim 2015, Pazar/Rize
Kaba yem miktar ve kalitesinin organik süt sığırcılığında verimliliğe etkisi YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA,ULUTAŞ ZAFER,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,BOĞA MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (06.09.2015 - 09.09.2015) - Doğu Karadeniz II.Organik Tarım Kongresi 6-9 Ekim 2015, Pazar/Rize
Organik sütün KLA içeriği ve İnsan sağlığı açısından önemi YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA,BOĞA MUSTAFA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,burğut aykut Ulusal - Özet bildiri - (06.09.2015 - 06.09.2015) - Doğu Karadeniz II.Organik Tarım Kongresi 6-9 Ekim 2015, Pazar/Rize
Season and Choice Feeding Affecting Performance and Milk Composition of Low or High Yielding Cow Boga. M, Gorgulu M, Kutlu H R Uluslararası - Özet bildiri - (05.11.2009 - 07.11.2009) - 3rd International FEED SAFETY Conference - Methods and Challenges
Hayvancılık İşletmelerinde İş Güvenliği ve Sağlığı BOĞA MUSTAFA,SEÇER ARZU,ŞENGEZER HÜSEYİN HALUK Ulusal - Özet bildiri - (05.10.2016 - 08.10.2016) - 3. Ulusal Tarım Kongresi 05-08 Ekim 2016.
Süt Sığırcılığında Ayçiçeği Tohumu ve Küspesinin Kullanımının Süt Kompozisyonuna Etkileri BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA Ulusal - Özet bildiri - (05.10.2016 - 08.10.2016) - 3. Ulusal Tarım Kongresi 05-08 Ekim 2016.
EFFECT OF PYRACANTHA COCCINEA SEED EXTRACT ON GAS, METHANE EMISSION AND DIGESTIBILITY OF ALFALFA HAY ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,BOĞA MUSTAFA,ŞAHİN MUSTAFA,ATALAY ALİ İHSAN,KURT ÖZER,KAMALAK ADEM Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2018 - 09.09.2018) - 3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), September 5-9, 2018 Belgrade, Serbia
EFFECT OF SPECIES ON CHEMICAL COMPOSITION AND POTENTIAL NUTRITIVE VALUE OF LATHYRUS HAYS KAMALAK ADEM,ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,ATALAY ALİ İHSAN,ÜLGER İSMAİL,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2018 - 09.09.2018) - 3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), September 5-9, 2018 Belgrade, Serbia
Effect of species on chemical composition and potential nutritive value of lathyrus hays KAMALAK ADEM,ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,ATALAY ALİ İHSAN,ÜLGER İSMAİL,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2018 - 09.09.2018) - 3rd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics
Effect of Pyracantha coccinea seed extract on gas, methane emission and digestibility of alfalfa hay ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,BOĞA MUSTAFA,ŞAHİN MUSTAFA,ATALAY ALİ İHSAN,Kurt Özer,KAMALAK ADEM Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2018 - 09.09.2018) - 3rd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics
Combination Effect of Clove and Cinnamon Oil on in Vitro Rumen Gas and Methane Production Proceeding of the 2nd International Seminar on Animal Industry Rofiq. MN, Martono. S, Görgülü. M, Boga, M Uluslararası - Özet bildiri - (05.06.2012 - 06.06.2012) - Proceeding of the 2nd International Seminar on Animal Industry Jakarta
The effect of micowave cooking on tokopherol content of some fish species Ozogul. F,, Boga. M, Kuley BE. Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.11.2010 - 06.11.2010) - 40 th WEFTA Annual Meeting
Öğrencilerin sosyo ekonomik durumunun zootekni bölümü seçimi üzerine etkisi burgut aykut,BOĞA MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Piliç Eti Zincirinde Coğrafi İzlene Bilirlik Uygulaması Cebeci Z. Boğa M, Ulusal - Tam metin bildiri - (04.02.2009 - 06.02.2009) - XI. Akademik bilişim konferansı
Yavuzer E Boğa M Yavuzer M N Aytaç S 2016 Consumer s Food Safety Perceptıon Who Came To Trout Farm s Restaurant In Central Anatolıa Regıon International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences FABA 3 5 NOVEMBER 2016 ANTALYA TURKEY YAVUZER EMRE,BOĞA MUSTAFA,yavuzer nüket,AYTAÇ SERTAN Uluslararası - Poster - (03.11.2016 - 05.11.2016) - International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences” (FABA)
Citrus Pulp as Alternative Feed Source SOYCAN ÖNENÇ SİBEL,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (03.10.2013 - 05.10.2013) - VIth International Balkan Animal Conference
Ruminant Hayvan Beslemede Enginar Kullanımı AYAŞAN TUGAY,BOĞA MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (03.09.2015 - 05.09.2015) - 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Zeytin yağı yan ürünlerinin hamsi etinden izole edilen bakterilerin gelişimi ve biyojenik amin üretimi üzerine etkileri Kuley. E,, Boga. M,, Balıkcı. E,, Gokdogan, S, Yazgan, S, Uçar, Y, Durmuş, M, Ulusal - Özet bildiri - (03.09.2013 - 06.09.2013) - XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu konferansı
The effects on fattenning performance of using in lambs rations of different boron sources sarıcicek B, Zehra ,yıldırım betül,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Özet bildiri - (03.06.2015 - 06.06.2015) - BALNIMALCON 2015
Web TabanlıKarma Yem Hazırlama Programı İç Anadolu Bölgesi 1 Tarım ve Hayvancılık Kongresi Çevik. KK,, Boğa. M Ulusal - Özet bildiri - (02.10.2014 - 04.10.2014) - 1. Tarım ve Hayvancılık Kongresi
Possibilities of Using Prickly Cactus (Opuntiaficus-Indica) Pear in Ruminant Animal Feeding BOĞA MUSTAFA,KILIÇ ÜNAL Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 05.11.2017) - Proc Dairy Science Park IV
An Alternative Protein Source-Insect İn Animal Nutrition – (Review) BOĞA MUSTAFA,YAMAN SEMA Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 05.11.2017) - Proceedings of the 4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park
Ruminant Hayvanlar İçin Karma Yem Hazırlama Programı Boğa. M, Çevik K K Ulusal - Tam metin bildiri - (01.02.2012 - 03.05.2012) - Akademik Bilişim
Karma Yem Sanayinde Ağ Tabanlı Bir İzlenebilirlik Sistemi Tasarımı ve Uygulaması BOĞA MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - ( - ) - 26. Cebeci Z., Erdoğan Y., Çelik L., Boğa M., Uzun Y., Kaynak E.,
Su Ürünleri Kaynaklı Vıbrıo Parahaemolytıcus un İnsan Sağlığına Etkisi Küley. E,, Özoğul. F,, Özoğul. Y,, Boğa, M, Ulusal - Poster - ( - ) - XVI. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi
Editör
A comparison of the nutritional content and in vitro digestibility of Amaranthus powellii Willd. straw (APS) to some roughage feeds BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: TÜBİTAK Turk J Vet Anim Sci - Editör 2020
Ruminal kinetics of carbohydrates, gas production and bromatology of sugarcane silage with high levels of sodium benzoate BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: TUBİTAK Turk J Vet Anim Sci - Editör 2020
A comparison of the nutritional content and digestibility of Amaranthus powellii Willd. straw (APS) to some roughage feeds SARIÇİÇEK BETÜL ZEHRA,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Turk J Vet Anim Sci - 2020
Black Sea Journal of Agriculture KURAN MEHMET,josefne jonas miko,GÜLER AHMET,liopa tsakalidi aglaia,selvi kemal çağatay selvi,golmohammadi farhood,ERENER GÜRAY,terinejad alireza,khalid muhammad,GARİPOĞLU ALİ VAİZ,YAMAK UMUT SAMİ,voicu gheorghe,BOĞA MUSTAFA,vladut valentin,ŞAHİN MUSTAFA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Black Sea Journal Of Agriculture - 2019
Black Sea Journal of Agriculture ŞEN UĞUR,ÖNDER HASAN,KURAN MEHMET,GÜLER AHMET,Mikone Jonas Edit Mikone,LIOPA TSAKALIDI Litsa,SELVİ KEMAL ÇAĞATAY,GOLMOHAMMADI Farhood,Khalid Muhammad,ERENER GÜRAY,TERINEJAD Alireza,GARİPOĞLU ALİ VAİZ,YAMAK UMUT SAMİ,VOICU Gheorghe,BOĞA MUSTAFA,VLADUT Valentin,ŞAHİN MUSTAFA,BIRIŞ SorinŞtefan,ERDEM HÜSEYİN,ABDELGAYED ABDELGAYED,ÖĞÜN Sinan,EFE ERCAN,DENGİZ ORHAN,UZUN FERAT,SHRESTHA Jiban,BALKAYA AHMET,BOZ İSMET,ÖZCAN MUHARREM,AKSOY HASAN MURAT,AYAN İLKNUR,KORKMAZ KÜRŞAT,MERCAN LEVENT,TEMİZEL KADİR ERSİN,ARSLAN HAKAN,ARICI ŞERİFE EVRİM,KILIÇ ÜNAL,PEKŞEN AYSUN,GÜZEY YUSUF ZİYA,ŞİRİN EMRE,ATASEVER SAVAŞ,Ayaşan Turgay,ERPER İSMAİL Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - 2018