Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/ Tez adı : Adalet ilkelerinin Osmanlıdan günümüze Türk Hukukunda görünümü 2010-2017
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Hukuki belirsizlik iddialarıyla ilgili hakimlerin konumu 2006-2009
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./ 2000-2005
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2018-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2018-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI 2010-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2008-2010
Yönetilen Tezler
AYNUR GÜMÜŞ Yüksek Lisans AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE MASUMİYET KARİNESİ (TÜRKİYE KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME) 2023
SELİN CÜRDEK Yüksek Lisans Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Yerel Yönetimlerde Kadının Temsili: Antalya İli Örneği 2021
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bildiriler
İNSAN HAKLARI HUKUKU SİSTEMİNDEDEVLETLERİN İNSAN HAKLARINA SAYGI YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 26.04.2019) - FSCONGRESS 2019
İnsancıl Hukuk ve Sivillerin Korunması Söylemez Tuğçe Zişan, DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Uluslararası - Özet bildiri - (17.12.2020 - ) - II. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
Pandemi Dönemi "Yeni" Temel Hak ve Hürriyetler Rejimi DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.05.2021 - ) - FSCONGRESS 2021 "“Economic, Social and Political Impacts of COVID-19 Pandemic”
YARGI ETİĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL GELİŞMELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Ulusal - Tam metin bildiri - (02.10.2019 - 04.10.2019) - IX. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu
Kitap
Disiplinlerarası Çocuk Hakları Ansiklopedisi DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:BM Çocuk Hakları Komitesi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuğun Kimliğini Koruma Hakkı, Çocuğun Özel Yaşamına Saygı Hakkı, Çocuğun Üstün Yararı - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Astana - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:677 - ISBN:978-605-72478-1-0 2023
Hukuka Giriş DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Hukukun Temel İlkeleri - Ders Kitabı - Yayın Evi:Astana Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:420 - ISBN:978-605-9623-34-6 - (Bölüm Sayfaları:181 - 211) 2017
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku DOĞAN İLYAS,DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İfade Özgürlüğü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Astana Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:468 - ISBN:978-605-9623-97-1 - (Bölüm Sayfaları:257 - 280) 2019
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku DOĞAN İLYAS,DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Suç ve Cezaların Kanuniliği ve Geçmişe Yürütülememesi İlkesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Astana Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:468 - ISBN:978-605-9623-97-1 - (Bölüm Sayfaları:211 - 220) 2019
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku DOĞAN İLYAS,DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Adil Yargılanma Hakkı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Astana Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:468 - ISBN:978-605-9623-97-1 - (Bölüm Sayfaları:179 - 210) 2019
Türk Modernleşmesi (XIX. ve XX. Yüzyılda Türk Düşünürleri) DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türk Modernleşmesine Özgün Bir Bakış: Kemal Tahir - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Astana Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:320 - ISBN:978-605-9623-56-8 - (Bölüm Sayfaları:191 - 238) 2018
Adalet İlkeleri ve Türk Hukukundaki Serüveni DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lykeion Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:472 - ISBN:978-605-67619-3-5 2017
İnsan Hakları Hukuku Ders Kitabı DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya KArşı Sözleşme - Ders Kitabı - Yayın Evi:Astana - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:560 - (Bölüm Sayfaları:201 - 223) 2013
İnsan Hakları Hukuku Ders Kitabı Doğan İLyas. Demirdal Mustafa Balkan Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tarihsel Süreç Işığında İngiltere'de İnsan Hakları Belgeleri - Ders Kitabı - Yayın Evi:Astana - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:560 - ISBN:978-605-5010-010-0 - (Bölüm Sayfaları:51 - 67) 2014
Editör
İnsan Haklarını İcat Etmek DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN Ulusal - - Yayın Evi: Lykeion - Editör - ISBN:978-605-74998-2-0 2021
Anayasa Teorisi Verfassungtheorie Ulusal - - Yayın Evi: Lale Yayıncılık - Yrd. Editör 2014