Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI/ Tez adı : Değişik substitüe amin grubları blunduran farklı 2 naftilgliolisimlerin potansiyometrik titrasyon yöntemiyle asitlik sabitlerinin tayini 1995-1998
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ 1988-1993
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ PR. 2015-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2012-2015
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-2012
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI 1995-2006
Projeler
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı Değişik substitue amin grupları bulunduran farklı glioksimlerin potansiyometrik titrasyon yöntemiyle asitlik sabitlerinin pKa tayini (05.05.1997-04.05.1999)
Bildiriler
DEĞİŞİK NAFTİLGLİOKSİMLERİN SUSUZ ORTAMDAKİ ASİTLİK SABİTLERİNİ TAYİNİ AKKAYA MUSTAFA,PEKACAR ALİ İHSAN Ulusal - Tam metin bildiri - (31.08.2000 - 04.09.1999) - XIII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ SAMSUN
1 2 BİS İSONİTROSO P METOLSİ FENİL KETİMİN ETAN ve METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ DEMİR İBRAHİM,PEKACAR ALİ İHSAN,YILDIRIM UÇAN SELMA,AKKAYA MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (04.09.2004 - 08.09.2006) - XX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ KAYSERİ
1 2 FENİLİMİNO İZONİTROZO 2 ASETİLNAFTALİNİN ve METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU UÇAN MUSTAFA,DEMİR İBRAHİM,YILDIRIM UÇAN SELMA,AKKAYA MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (04.09.2004 - 08.09.2006) - XX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ KAYSERİ