Eğitim Bilgileri
Doktora SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)/ Tez adı : XVI. Yüzyılda Osmanlı hakimiyetinde Tımışvar Sancağı 2010-2019
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : 3457 numaralı Maliye Ahkam Defterine göre Osmanlılarda sosyal ve ekonomik hayat 2007-2009
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ 2010-
İdari Görevler
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2019
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2019
Makaleler
H.974/M.1566 Tarihli Tahrir Defterlerine Göre Lipova Sancağı SERDAROĞLU MURAT Uluslararası - Hakemli - asos, Crossref, AcademicKeys, ResearchBib , AkademikAraştırmalar İndeksi - Özgün Makale - VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2018
Modova Sancağında Tımar Rejimi SERDAROĞLU MURAT Uluslararası - Hakemli - SOBIAD, TIB, Cornell University, Research Bible - Özgün Makale - Cappadocia Journal of History and Social Sciences - Doi: 10.18299/cahij.109 2017
Tımışvar Sancağı’xxnda Tımar Rejiminin Teşekkülü ve İlk Uygulamalar (1555-1556) SERDAROĞLU MURAT Uluslararası - Hakemli - AcademicKeys, Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index - Özgün Makale - VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - Doi: 10.24186/vakanuvis.303279 2017
Kitap
MİLLİ MÜCADELE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ SERDAROĞLU MURAT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ (1950-1960) - Ders Kitabı - Yayın Evi:DETAY YAYINCILIK - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:333 - ISBN:978-605-254-141-8 - (Bölüm Sayfaları:307 - 321) 2021