Eğitim Bilgileri
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ENERJİ (DR)/ Tez adı : Metan ve metan-hidrojen karışımı yakıtların kullanıldığı gaz türbinlerinde yanmanın ve azot oksit oluşumunun modellenmesi 2002-2008
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : (D, T) füzyon nötronlarına maruz bırakılan çeşitli nükleer yakıt ve malzemelerin nötronik analizi 1999-2001
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR./ 1994-1998
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENERJİ ANABİLİM DALI 2018-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENERJİ ANABİLİM DALI 2012-2018
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENERJİ ANABİLİM DALI 2009-2012
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENERJİ ANABİLİM DALI 2008-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MAKİNE FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HİDROMEKANİK VE HİDROLİK MAKİNELER ANABİLİM DALI 2002-2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENERJİ ANABİLİM DALI 1999-2002
Yönetilen Tezler
BAKİ BARIŞ URHAN Doktora Bir Fotovoltaik Enerji Sisteminin Enerji Üretim Parametrelerinin Makine Öğrenmesi ve Dijital İkiz Yardımıyla Tahmini ve Optimizasyonu 2023
ÖZGE YOLDAŞ ÖZBAKIR Yüksek Lisans Hidrojen yakıt ikmal ve elektrik şarj istasyonları için bağımsız yenilenebilir enerji sistemlerinin optimum boyutlandırılması 2023
NİZAMETTİN YİĞİT AFŞAR Yüksek Lisans GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDEN ÜRETİLEN ELEKTRİK İLE ELDE EDİLEN HİDROJENİN TUZ KAVERNALARINDA DEPOLANMASININ TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ 2023
HİLMİ GÜLMEZ Yüksek Lisans KARŞILAŞTIRMALI TEKNO-EKONOMİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASINA DAYALI OLARAK GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN OPTİMUM SEÇİMİ 2023
UMUT GÖKDENİZ Yüksek Lisans Fotovoltaik panellerde tozlanmanın panel performansına etkisinin deneysel araştırılması 2022
SEDA ERGENÇ Yüksek Lisans Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santralleri İçin Teknik, Ekonomik ve Çevresel Değerlendirme 2021
HALIL DEMOLLI Doktora Makine öğrenmesi teknikleri kullanarak yenilenebilir enerji güç üretim tahmini ve optimum hibrit güç sistemi tasarımı 2020
NİZAMETTİN YİĞİT AFŞAR Yüksek Lisans GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNDEN ELDE EDİLEN HİDROJENİN TUZ KAVERNALARINDA DEPOLANMASININ TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ 2020
FATMA ÖZKAN Yüksek Lisans Yenilenebilir enerji destekli ters ozmoz deniz suyu desalinasyon sistemlerinin tekno-ekonomik analizi 2019
SULTAN ÖCAL Yüksek Lisans Isı transferi uygulamaları için çeşitli hibrit nanoakışkanların termofiziksel özelliklerinin incelenmesi 2019
CİHANGİR KALE Yüksek Lisans Farklı ölçeklerdeki katı atık depolama sahalarında biyogaz ve enerji üretim potansiyelinin araştırılması 2017
FATİH ŞAHİN Yüksek Lisans Buhar sıkıştırma ve termoelektrik teknolojilerinin kullanıldığı hibrit bir buzdolabında soğutma performansının incelenmesi 2015
SANCAR GÜNGÖR Yüksek Lisans Bir kömür gazlaştırma sisteminin enerji ve ekserji analizi 2015
HAKAN UÇAR Yüksek Lisans Rüzgar enerjisi destekli hidrojen üretim sistemlerinin tekno-ekonomik analizi 2012
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Güneş Enerjisi Destekli Termoelektrik Modüllerle Su arıtma Sistemi Tasarımı (24.02.2014-21.12.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Güneş Enerjisi Destekli Termoelektirk Modüllerle Su Arıtma Sistemi Tasarımı (18.01.2014-30.06.2014)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı AKAP-21. Ulusal Mekanik Kongre Düzenlemesi (15.08.2019-15.01.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Buhar Sıkıştırma ve Termoelektrik Teknolojilerinin Kullanıldığı Hibrit Bir Buzdolabında Soğutma Performansının İncelenmesi (08.10.2013-28.08.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Isı transferi uygulamaları için nanoakışkan olarak Kalsit (CaCO3)-Su/ Kalsit (CaCO3)-Al2O3-Su ve Kalsit (CaCO3)-TiO2-Su karışımlarının termofiziksel özelliklerinin araştırılması (03.10.2016-12.11.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Bir Gaz Türbininde Farklı Yakıtlar Kullanarak Yanma İşleminin Teorik ve Deneysel İncelenmesi (01.07.2006-30.10.2007)
-Tübitak 1001 Tamamlandı İnce Film Kompozit Membranlar ile Basınç Geciktirmeli Ozmoz (PRO) Prosesi Kullanılarak Sürdürülebilir Enerji Üretimi (01.04.2016-01.10.2019)
İdari Görevler
Enstitü Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-2023
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2020
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2016
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2013
Ödüller
Teşvik NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2011
Teşvik NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2010
Teşvik TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2005
Teşvik TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2007
Teşvik TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2009
Teşvik TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2010
Teşvik TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2008
Makaleler
Techno-enviro-economic design of small-scale membrane-based seawater desalination systems integrated with hybrid autonomous renewable power systems GÖKÇEK MURAT, ÖZKAN FATMA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY - Doi: 10.1002/ep.14206 2024
Optimum sizing of hybrid renewable power systems for on-site hydrogen refuelling stations: Case studies from Türkiye and Spain GÖKÇEK MURAT, Paltrinieri Nicola, Liu Yiliu, Badia Eulàlia, DOKUZ AHMET ŞAKİR, ERDOĞMUŞ AYŞE, URHAN Baki Barış, YOLDAŞ Özge Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2024.02.068 2024
Towards a Sustainability Framework for Hydrogen Refuelling Stations: a Risk-based Multidisciplinary Approach Paltrinieri Nicola, Yamamoto Toshiyuki, Rusin Andrzej, Sala Roser, Liu Yiliu, Sato Hitomi, GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Chemical Engineering Transactions (CET) - Doi: 10.3303/CET23105074 2023
An experimental and new study on thermal conductivity and zeta potential of Fe3O4/water nanofluid: Machine learning modeling and proposing a new correlation ŞAHİN FEVZİ, GENÇ ÖMER, GÖKÇEK MURAT, ÇOLAK ANDAÇ BATUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Powder Technology - Doi: 10.1016/j.powtec.2023.118388 2023
From experimental data to predictions: Artificial intelligence supported new mathematical approaches for estimating thermal conductivity, viscosity and zeta potential in Fe3O4-water magnetic nanofluids ŞAHİN FEVZİ, GENÇ ÖMER, GÖKÇEK MURAT, ÇOLAK ANDAÇ BATUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Elsevier BV - Doi: 10.1016/j.powtec.2023.118974 2023
Location based optimal sizing of hybrid renewable energy systems using deterministic and heuristic algorithms DEMOLLİ HALİL, DOKUZ AHMET ŞAKİR, ECEMİŞ ALPER, GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Energy Research - Doi: 10.1002/er.6849 2021
A comprehensive and comparative experimental analysis on thermal conductivity of TiO2-CaCO3/Water hybrid nanofluid: Proposing new correlation and artificial neural network optimization ÖCAL SULTAN, GÖKÇEK MURAT, ÇOLAK ANDAÇ BATUR, KORKANÇ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Heat Transfer Research - Doi: 10.1615/HeatTransRes.2021039444 2021
Yüksek Isı Akılı Hareketli Bir Plakadan Olan Isı Transferine Nanoakışkanların ve Çarpan Jetlerin Müşterek Etkisinin Sayısal İncelenmesi KILIÇ MUSTAFA,GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2021
Optimal sizing of off-grid hydrokinetic-based hybrid renewable power systems for a house load demand GÖKÇEK MURAT, KALE CİHANGİR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Energy Research - Doi: 10.1002/er.6509 2021
Analysis of wind energy potential and Weibull parameter estimation methods: a case study from Turkey GÜNGÖR AFŞİN,GÖKÇEK MURAT,UÇAR HAKAN,ARABACI EMRE,AKYÜZ ALİ ÖZHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Environmental Science and Technology - Doi: https://doi.org/10.1007/s13762-019-02566-2 2020
A techno-economic assessment of landfill gas emissions and energy recovery potential of different landfill areas in Turkey KALE CİHANGİR,GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Cleaner Production - Doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122946 2020
Wind power forecasting based on daily wind speed data using machine learning algorithms Demolli Halil,DOKUZ AHMET ŞAKİR,ECEMİŞ ALPER,GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Energy Conversion and Management - Doi: 10.1016/j.enconman.2019.111823 2019
Predicting potential of pressure retarded osmosis power for different estuaries in Turkey Saki Seda,UZAL NİĞMET,GÖKÇEK MURAT,ATEŞ NURAY Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Environmental Progress & Sustainable Energy - Doi: 10.1002/ep.13085 2019
Integration of hybrid power (wind-photovoltaic-diesel-battery) and seawater reverse osmosis systems for small-scale desalination applications GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - DESALINATION - Doi: 10.1016/j.desal.2017.07.006 2018
Methodology for a techno-economic evaluation of electricity production and GHG emissions estimation in landfill sites GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Global Warming - Doi: 10.1504/IJGW.2018.10017118 2018
Techno-economical evaluation of a hydrogen refuelling station powered by Wind-PV hybrid power system: A case study for İzmir-Çeşme GÖKÇEK MURAT,KALE CİHANGİR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.01.082 2018
Optimal design of a Hydrogen Refuelling Station (HRFS) powered by Hybrid Power System GÖKÇEK MURAT,KALE CİHANGİR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Energy Conversion and Management - Doi: 10.1016/j.enconman.2018.02.007 2018
Waste to Energy: Exploitation of Landfill Gas in Micro-Turbines GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences 2017
Experimental performance investigation of minichannel water cooled-thermoelectric refrigerator GÖKÇEK MURAT,Şahin Fatih Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Kısa Makale - Case Studies in Thermal Engineering - Doi: 10.1016/j.csite.2017.03.004 2017
Technical and economic evaluation of freshwater production from a wind powered small scale seawater reverse osmosis system WP SWRO GÖKÇEK MURAT,GÖKÇEK ÖZNUR BEGÜM Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Desalination - Doi: 10.1016/j.desal.2015.12.004 2016
Global Güneş Işınım Değerleri Tahmininde Ampirik Modellerin Karşılaştırılması KOÇER ABDÜLKADİR,GÖKÇEK MURAT,Yaka İsmet Faruk,GÜNGÖR AFŞİN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi 2016
Determining the best model for estimation the monthly mean daily global solar radiation on a horizontal surface A case study in Nigde Turkey Afsin Gungor,GÖKÇEK MURAT,Fusun Yalcin,Abdulkadir Kocer,Ismet Faruk Yaka,Gozde Tugce Sardogan Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) - Özgün Makale - World Journal of Engineering - Doi: 10.1260/1708-5284.12.3.307 2015
Comparison of Empirical Models for the Estimation of Monthly Global Solar Radiation at Nigde in Turkey Abdulkadir Kocer,GÖKÇEK MURAT,Afsin Gungor Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - British Journal of Applied Science & Technology - Doi: 10.9734/BJAST/2015/19129 2015
Kömür Gazlaştırma Sisteminin Ekserji Analizinde Bypass Oranının Önemi KOÇER ABDÜLKADİR,Güngör Sancar,GÖKÇEK MURAT,Yaka İsmet Faruk,GÜNGÖR AFŞİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2015
Hydrogen generation from small scale wind powered electrolysis system in different power matching modes GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2010.07.149 2010
Evaluation of Wind Characteristics and Energy Potential in Kayseri Turkey GENÇ MUSTAFA SERDAR,GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Energy Engineering - Doi: 10.1061/(ASCE)0733-9402(2009)135:2(33) 2009
Evaluation of electricity generation and energy cost of wind energy conversion systems WECSs in Central Turkey GÖKÇEK MURAT,GENÇ MUSTAFA SERDAR Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Applied Energy - Doi: 10.1016/j.apenergy.2009.03.025 2009
Investigation of wind characteristics and wind energy potential in Kirklareli Turkey GÖKÇEK MURAT,BAYÜLKEN Ahmet,BEKDEMİR ŞÜKRÜ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Renewable Energy - Doi: 10.1016/j.renene.2006.11.017 2007
A Techno Economical Evaluation for Installation of Suitable Wind Energy Plants in Western Marmara Turkey GÖKÇEK MURAT,ERDEM HASAN HÜSEYİN,BAYÜLKEN Ahmet Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Energy, Exploration & Exploitation - Doi: 10.1260/014459807783791791 2007
Gaz Türbinli Kombine Çevrim Sisteminin Termodinamik Optimizasyonu Çetin Burhanettin, Erdem Hasan Hüseyin, Sevilgen Süleyman Hakan, Gökçek Murat, Akkaya Ali Volkan Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Sigma-Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 2006
Rejuvenation of spent fuel in the force free helical reactor FFHR Yapıcı Hüseyin, Gökçek Murat Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Annals of Nuclear Energy - Doi: 10.1016/j.anucene.2004.10.003 2005
Endüstriyel Tesislerde Atıksuların Arıtılması ve Tekstil Sektöründe Uygulanması Öztürk Recep, Gökçek Murat Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi 2003
Bildiriler
Evaluation of Wind-Solar Hybrid Renewable Energy Systems using Loss of Power Supply Probability ECEMİŞ ALPER,Demolli Halil,GÖKÇEK MURAT,DOKUZ AHMET ŞAKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2019 - 27.10.2019) - International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’19)
Evaluation of Wind-Solar Hybrid Renewable Energy Systems using Loss of Power Supply Probability ECEMİŞ ALPER,demolli halil,GÖKÇEK MURAT,DOKUZ AHMET ŞAKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2019 - 27.10.2019) - International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’xx19)
Belirli Yük Talepleri için Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Rüzgâr Türbini Seçimi ECEMİŞ ALPER,Demolli Halil,DOKUZ AHMET ŞAKİR,GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Güneş Enerjisi Tahmini: Niğde İli Örneği Demolli Halil,ECEMİŞ ALPER,DOKUZ AHMET ŞAKİR,GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
Year-Ahead Wind Speed Forecasting using a Clustering-Statistical Hybrid Method DOKUZ AHMET ŞAKİR,demolli halil,GÖKÇEK MURAT,ECEMİŞ ALPER Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.09.2018 - 22.09.2018) - The International Conference on Innovative Engineering Applications
Comparative Experimental Investigation of Thermal Conductivities of Al2O3-distilled water and TiO2-distilled water Nanofluids GÖKÇEK MURAT,Öcal Sultan,KALE CİHANGİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.09.2018 - 22.09.2018) - International Conference on Innovative Engineering Applications
Year-Ahead Wind Speed Forecasting using a ClusteringStatistical Hybrid Method DOKUZ AHMET ŞAKİR,DEMOLLİ HALİL,GÖKÇEK MURAT,ECEMİŞ ALPER Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.09.2018 - 22.09.2018) - International Conference on Innovative Engineering Applications
FARKLI YAKIT TİPLERİ VE FARKLI YALITIM MALZEMELERİ ESAS ALINARAK OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ FARKLI İLLER İÇİN ARAŞTIRILMASI ÖCAL SULTAN,GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2018 - 20.04.2018) - IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu
KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARINDA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI: NİĞDE ÖRNEĞİ BEKAR GİZEM,KALE CİHANGİR,GÖKÇEK MURAT,ÖCAL SULTAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2018 - 20.04.2018) - 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu
Estimation of landfill gas and energy potential in Turkey GÖKÇEK MURAT,KALE CİHANGİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.12.2017 - 09.12.2017) - International Conference on Engineering Technologies
Pre-Feasibility Study of Eskişehir Landfill Gas to Energy GÖKÇEK MURAT,KALE CİHANGİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.12.2017 - 09.12.2017) - International Conference on Engineering Technologies
Salinity Gradient Energy Potential of High Saline Industrial Wastewaters in Pressure Retarded Osmosis Saki Seda,GÖKÇEK MURAT,ATEŞ NURAY,UZAL NİĞMET Uluslararası - Özet bildiri - (12.09.2017 - 15.09.2017) - The Porous and Powder Materials Symposium and Exhibitions (PPM)
Estimating Greenhouse Gas Emission And Energy Potential Of Eskişehir Landfill Area GÖKÇEK MURAT,KALE CİHANGİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.05.2017 - 21.05.2017) - 7th International 100 Renewable Energy Conference
Pressure Retarded Osmosis (PRO) Potential for Sustainable Power Generation in Meric River Turkey Saki Seda,UZAL NİĞMET,ATEŞ NURAY,GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 10.05.2017) - International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia)
Pressure Retarded Osmosis (PRO) Potential for Sustainable Power Generation in Meric River Turkey Seda Saki,UZAL NİĞMET,ATEŞ NURAY,GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 10.05.2017) - International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia)
Optimal Design of a Hydrogen Refueling Station Powered by Wind-PV Hybrid Power System GÖKÇEK MURAT,KALE CİHANGİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.03.2017 - 18.03.2017) - 2. International Hydrogen Tecnologies Congress
Feasibility study of a wind pv diesel hybrid power system for a reverse osmosis desalination system GÖKÇEK MURAT,KALE CİHANGİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.12.2016 - 08.12.2016) - SOLARTR Conference & Exhibition
Pressure Retarded Osmosis Pro Potential for Sustainable Power Generation in Seyhan River SAKİ Seda,GÖKÇEK MURAT,ATEŞ NURAY,UZAL NİĞMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.09.2016 - 24.09.2016) - 9 th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection
Basınç Geciktirmeli Ozmoz PRO Prosesi ile Sürdürülebilir Enerji Üretimi BÜLBÜL YUSUF ENES,GÖKÇEK MURAT,ATEŞ NURAY,UZAL NİĞMET Ulusal - Poster - (07.10.2015 - 08.10.2015) - Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (Memtek 2015)
Comparison of empirical models of the monthly mean daily global solar radiation on a horizontal surface KOÇER ABDÜLKADİR,GÖKÇEK MURAT,GÜNGÖR AFŞİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.10.2015 - 10.10.2015) - The Third European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES)
Kömür Gazlaştırma Sistemi Dizaynında Termodinamik Analizin Önemi GÜNGÖR SANCAR,KOÇER ABDÜLKADİR,GÖKÇEK MURAT,GÜNGÖR AFŞİN Ulusal - Tam metin bildiri - (02.10.2015 - 05.10.2015) - Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK)
Global Güneş Işınım Değerleri Tahmininde Ampirik Modellerin Karşılaştırılması KOÇER ABDÜLKADİR,GÖKÇEK MURAT,GÜNGÖR AFŞİN Ulusal - Tam metin bildiri - (01.10.2015 - 03.10.2015) - 3. Anadolu Enerji Sempozyumu
Kömür Gazlaştırma Sisteminin Ekserji Analizinde Bypass Oranının Önemi KOÇER ABDÜLKADİR,GÜNGÖR SANCAR,GÖKÇEK MURAT,GÜNGÖR AFŞİN Ulusal - Tam metin bildiri - (01.10.2015 - 03.10.2015) - 3. Anadolu Enerji Sempozyumu
Termoelektrik ve Buhar Sıkıştırmalı Hibrit Bir Buzdolabında Soğutma Performansının İncelenmesi GÖKÇEK MURAT,ŞAHİN FATİH,ÇAĞLAR SEVİM Ulusal - Tam metin bildiri - (01.10.2015 - 03.10.2015) - 3. Anadolu Enerji Sempozyumu
Tarımsal atıkların gazlaştırma yöntemi ile değerlendirilmesi KOÇER ABDÜLKADİR,Sancar GÜNGÖR,GÖKÇEK MURAT,GÜNGÖR AFŞİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.09.2015 - 11.09.2015) - 13. Uluslararası Yanma Sempozyumu
Determining The Best Model For Estimation The Monthly Mean Daily Global Solar Radiation On A Horizontal Surface A Case Study In Nigde Turkey GÜNGÖR AFŞİN,GÖKÇEK MURAT,YALÇIN FÜSUN,SARDOĞAN GÖZDE TUĞÇE Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.11.2014 - 21.11.2014) - SOLARTR 2014 Conference & Exhibition
Design of A Small Scale Reverse Osmosis Desalination Plant Powered by Wind Energy Uzal Nimet, Gökçek Öznur Begüm, Gökçek Murat Uluslararası - Özet bildiri - (02.09.2012 - 05.05.2006) - International Conference on Sustainable Energy Technologies
Kayseri Pınarbaşı Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Enerji Maliyeti Genç Mustafa Serdar, Gökçek Murat Ulusal - Tam metin bildiri - (16.10.2009 - 17.10.2009) - V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu
Estimation of Wind Energy Potential in Kayseri Genç Mustafa Serdar, Gökçek Murat Ulusal - Tam metin bildiri - (24.06.2007 - 27.06.2007) - ULIBTK’09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
Kızgın Buhar Basıncı ve Sıcaklığının Kombine Çevrim Performansına Etkisi Çetin Burhanettin, Erdem Hasan Hüseyin, Sevilgen Süleyman Hakan, Akkaya Ali Volkan, Gökçek Murat Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2006 - 26.05.2006) - 12. Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi
Silindirik Bir Yanma Odasında Yanma Karakteristikleri ve NOx Oluşumunun Sayısal İncelenmesi Gökçek Murat, Bekdemir Şükrü Ulusal - Tam metin bildiri - (24.05.2006 - 26.05.2006) - III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi
Türkiye de Hava Trafiği Yoğun Havaalanlarında Uçak İniş Kalkış Süreçlerinde Oluşan NOx Miktarının Belirlenmesi Gökçek Murat, Bekdemir Şükrü Ulusal - Tam metin bildiri - (12.05.2006 - 14.05.2006) - HaSeM’06 Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu
Bir Helisel DT Füzyon Reaktöründe Kullanılmış Yakıtların Gençleştirilmesi Gökçek Murat, Çeper Bilge Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.09.2005 - 30.05.2006) - 4rd International Advanced Technologies Symposium
Propan Yakıtlı Bir Yakıcıda Yanma ve Yerel Entropi Üretiminin Sayısal İncelenmesi Bekdemir Şükrü, Gökçek Murat, Demir Nesrin, Genç gamze Ulusal - Tam metin bildiri - (07.09.2005 - 09.09.2005) - 15. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi dahilinde "15. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
Kitap
Paths to Sustainable Energy GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Developing Wind Energy in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Intech - ISBN:978-953-307-401-6 2010
Tasarım
Experimental performance investigation of minichannel water cooled-thermoelectric refrigerator Tasarım Sahipleri:Murat Gökçek,Fatih Şahin Uluslararası - Bilimsel Tasarım - 10.08.2013 - 01.09.2017
Editör
Energy Engineering GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Tech Science Press - Yayın Kurulu Üyeliği 2021
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi GÖKÇEK MURAT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: DergiPark - Editör 2020
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi GÖKÇEK MURAT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Editör 2019
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi GÖKÇEK MURAT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2018
Mechanical Engineering Gökçek Murat Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Intech - Editör - ISBN:978-953-51-0505-3 2012
International Journal of Energy Engineering GÖKÇEK MURAT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Scientific & Academic Publishing Co. - Yayın Kurulu Üyeliği 2015
Thermal Energy and Power Engineering TEPE Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: American V-King Scientific Publishing - Yayın Kurulu Üyeliği 2013