Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MİNERALOJİ PETROGRAFİ ANABİLİM DALI 2007-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MİNERALOJİ PETROGRAFİ ANABİLİM DALI 1999-2006
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MİNERALOJİ PETROGRAFİ ANABİLİM DALI 1996-1998
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde Kayseri Altunhisar Dikilitaş Araplı Yeşilhisar yöresine ait kil yataklarının tespiti yayılımı ve köken olarak kıyaslanması (29.05.2009-09.10.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor PLİYOSEN YAŞLI MELENDİZ VOLKANİTLERİNDE (NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ, KB NİĞDE) HİDROTERMAL ALTERASYONLA İLİŞKİLİ MİNERAL OLUŞUMLARININ İNCELENMESİ. (19.08.2020-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Kavuklu (Eminlik-NIĞDE) bölgesi Paleosen yaşlı deniz tabanı volkanizması ürünü yastık lavların alterasyonu sonucu gelişen kil minerallerinin incelenmesi. (14.08.2014-03.04.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Yapı Malzemesi olarak kullanılan tüf ve granitlerin ısı ve ateş etkisiyle Mineralojik Petrografik değişimlerinin incelenmesi (14.06.2010-02.12.2015)
DİĞER Tamamlandı Osmancalı Manisa Muradiye yöresinin Mineralojik Petrografik İncelenmesi (-)
DİĞER Tamamlandı Niğde Bölgesi Ham Kaolin Kilinden Metakaolin Üretilebilirliğinin Araştırılması ve Üretilen Metakaolinin Beton Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi (-)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2014-2021
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014
Makaleler
Influence of calcined diatomite content and elevated temperatures on the properties of high strength mortars produced with basalt sand SARIDEMİR MUSTAFA,ÇELİKTEN SERHAT,ÇİFLİKLİ MURAT,Karahançer Mustafa Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Structural Concrete - Doi: 10.1002/suco.202000063 2021
Examination of mechanical properties and microstructure of alkali activated slag and slag\u2010metakaolin blends exposed to high temperatures AKÇAÖZOĞLU SEMİHA, ÇİFLİKLİ MURAT, BOZKAYA ÖMER, ATİŞ CENGİZ DURAN, ULU CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Structural Concrete - Doi: 10.1002/suco.202000080 2021
Hydrothermal alteration-related kaolinite/dickite occurrences in ignimbrites: an example from Miocene ignimbrite units in Avanos, Central Turkey ÇİFLİKLİ MURAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Arabian Journal of Geosciences 2020
Mechanical and microstructural properties of HFRHSCs containingmetakaolin subjected to elevated temperatures and freezing-thawingcycles SARIDEMİR MUSTAFA,ÇİFLİKLİ MURAT,SOYSAT FARUK Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - CONSTRUCTİON AND BUİLDİNG MATERİALS 2018
NİĞDE YÖRESİ ÜRİNER SİSTEM (BÖBREK TAŞI) TAŞLARININ MİNERALOJİK OLARAK İRDELENMESİ ÇİFLİKLİ MURAT,ŞENER MEHMET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2018
Adverse effects of high temperatures and freeze-thaw cycles onproperties of HFRHSCs containing silica fume and metakaolin ÇİFLİKLİ MURAT,SARIDEMİR MUSTAFA,SOYSAT FARUK Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Construction and Building Materials 2018
KAVUKLU BÖLGESİ (ULUKIŞLA-NİĞDE) PALEOSEN-YAŞLI YASTIK LAVLARIN ALTERASYON MİNERALOJİSİ ÇİFLİKLİ MURAT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.502345 2018
Microstructural Analyses of High Strength Concretes Containing Metakaolin at High Temperatures SARIDEMİR MUSTAFA,SEVERCAN METİN HAKAN,ÇİFLİKLİ MURAT,ÇELİKTEN SERHAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Civil Engineering 2017
Determination of the Trace Elements Effecting The Colorof the Gypsum Mineral TÜMÜKLÜ ALİ,ÇİFLİKLİ MURAT,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - International Journal of Engineering Research and Management 2016
The influence of elevated temperature on strength and microstructure of high strength concrete containing ground pumice and metakaolin SARIDEMİR MUSTAFA,SEVERCAN METİN HAKAN,ÇİFLİKLİ MURAT,çelikten serhat,ÖZCAN FATİH,ATİŞ CENGİZ DURAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.07.109 2016
Evaluation Of The Relationships Between The Strength Properties Of Hsc Containing Sf And Gp At A Low Water Binder Ratio SARIDEMİR MUSTAFA,SEVERCAN METİN HAKAN,ÇİFLİKLİ MURAT,şerafettin acer Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 2015
FESLEĞEN YAYLA KOYUNLU NİĞDE BÖLGESİ KAOLİNLERİNİN MİNERALOJİK PETROGRAFİK İNCELENMESİ ÇİFLİKLİ MURAT,ÇOPUROĞLU İBRAHİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ 2015
Alteration of glassy volcanic rocks to Na and Ca smectites in the Neogene basin of Manisa western Anatolia Turkey ÇİFLİKLİ MURAT,ÇİFTÇİ EMİN,bayhan hasan Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Clay Minerals - Doi: 10.1180/claymin.2013.048.3.08 2013
Determination of Heavy Metals in Soils Around Afsin Elbistan Thermal Power Plant Kahramanmaras Turkey TÜMÜKLÜ ALİ,ÇİFLİKLİ MURAT,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Asian Journal of Chemistry 2008
Bildiriler
Orta Anadolu Fay Kuşağı ile İlgili Volkanitlerdeki Kil Mineralleri ve Jenezi Mercanobası Melendiz Niğde ÇİFLİKLİ MURAT,YALÇIN Mehmet Gürhan Ulusal - Tam metin bildiri - (28.05.1998 - 30.05.1998) - Niğde Üni. Jeo. Müh. Workshop I
Niğde Yöresi Fesleğen Yayla Kaolin Kilinden Metakaolin Üretilebilirliğinin Araştırılması AKÇAÖZOĞLU KUBİLAY,ÇİFLİKLİ MURAT,ÖZCAN FATİH,ÖZER ERHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.10.2010 - 29.10.2010) - International Science and Technology Conference
CLAY MİNERALS OCCURRİNG İN A NEOGENE LACUSTRINE BASIN OF MANİSA WESTERN ANATOLİA TURKEY CHARACTERİZATİON AND ECONOMİC SİGNİFİCANCE ÇİFLİKLİ MURAT,BAYHAN Hasan,ÇİFTÇİ EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (26.06.2011 - 01.07.2011) - Europian Clay Conference EUROCLAY 2011
Pliyosen yaşlı Melendiz volkanitlerinde (Niğde Volkanik Kompleksi, KB Niğde) hidrotermal alterasyonla ilişkili kil mineral oluşumları. ÇİFLİKLİ MURAT,BOZKAYA ÖMER Ulusal - Özet bildiri - (25.09.2019 - 28.09.2019) - 18. ulusal kil sempozyumu
NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ (KB NİĞDE) ERKEN-GEÇ PLİYOSEN YAŞLI MELENDİZ VOLKANİTLERİNİN HİDROTERMAL ALTERASYON ÖZELLİKLERİ ÇİFLİKLİ MURAT,BOZKAYA ÖMER Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2018 - 26.10.2018) - Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu
Aktepe Ürgüp Nevşehir Bölgesi Piroklastlarının Alterasyon minerallerinin Tespiti Mineralojisi ve oluşum mekanizmasının Araştırılması İlk Bulgular ÖZSOY Merve,ÇİFLİKLİ MURAT,ERSOY ORKUN,HUFF Warren D Ulusal - Özet bildiri - (19.09.2012 - 22.09.2012) - 15.Ulusal Kil Sempozyumu
Investigation of the Physical and Chemical Properties of Kaolins used in Alkali Activated Material Achievement yıldırım yıldız,ÇİFLİKLİ MURAT Uluslararası - Özet bildiri - (16.05.2016 - 18.05.2016) - 7.Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu
KAOLEN GRUBU KİL MİNERALLERİNİN REİTVELD YÖNTEMİYLE FAZ ANALİZLERİNİN YAPILMASI Yıldırım Yıldız,ÇİFLİKLİ MURAT Ulusal - Özet bildiri - (02.09.2015 - 05.09.2015) - 16.ULUSAL KİL SEMPOZYUMU
OSMANCIK KARGI ÇORUM HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ ENERJİ TÜNELİ GÜZERGAHINDA KESİLEN KİLLİ SEVİYELERİN MİNERALOJİSİ Anıl Ergülmez,ÇİFLİKLİ MURAT Ulusal - Özet bildiri - (02.09.2015 - 05.09.2015) - 16. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU
Editör
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 5 Sayı 2 ÇİNER FEHİMAN,MERİÇ PAGANO SÜREYYA,AKÇAÖZOĞLU SEMİHA,AKPINAR MUHAMMET VEFA,ERDEM HAKAN,ÇELİK CAHİT TAĞI,UÇURUM METİN,TORAMAN YUSUF ÖNER,ALKAN MAHMUT,ÇİFLİKLİ MURAT,TEZEKİCİ BEKİR SAMİ,YILDIRIM METİN,SİVRİKAYA OSMAN,TOROS SERKAN Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Ömer Halisdemir Üniversitesi - Yayın Kurulu Üyeliği 2018
Tokat Yöresi Jasper Oluşumlarının Mineralojik-Petrografik, Jeokimyasal Özellikleri ve Süstaşı Olarak Kullanılabilirliği ÇİFLİKLİ MURAT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: ömer halisdemir üniversitesi mühedislik fakültesi dekanlığı - 2020
ömer halisdemir üniversitesi mühedislik bilimleri dergisi ÇİFLİKLİ MURAT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: ömer halisdemir üniversitesi mühedislik fakültesi - Editör 2016
ömer halisdemir üniversitesi mühedislik bilimleri dergisi ÇİFLİKLİ MURAT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: ömer halisdemir üniversitesi mühedislik fakültesi dekanlığı - Editör 2016
ISPARTA İL MERKEZİ YERALTISUYU KALİTESİNİN JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER KULLANILARAK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE HARİTALANMASI ÇİFLİKLİ MURAT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniv. Mühendislik fak. - Editör 2017
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ERDEM HAKAN,ÇİNER FEHİMAN,YILDIRIM ZELİHA,ÇELİK CAHİT TAĞI,TORAMAN ÖNER YUSUF,ÇİFLİKLİ MURAT,YALÇIN MEHMET KÜRŞAT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2017
MERMER TOZU VE ATIK LASTİK PARÇALARI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KİLLİ ZEMİNLERİN (KIRMIZI KİL) DONMA-ÇÖZÜLME DAVRANIŞI ÇİFLİKLİ MURAT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Hlisdemir üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Editör 2017
15 Ulusal kil sempozyumu Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Üniversitesi - Editör 2012