Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/ Tez adı : 8 haftalık uygulanan kompleks egzersiz programının sedanter bireylerde bazı fiziksel parametreler ve algılanan aktiviteye sağlık inanç durumu üzerine etkisinin araştırlılması 2018-2021
Yüksek Lisans HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ) (OMÜ ÜNİV. ORTAK)/ Tez adı : Açık alanlarda egzersiz yapan bireylerin beslenme alışkanlıkları, sağlık durumları ve fiziksel aktiviteye katılım düzeylerinin incelenmesi (Kayseri ili örneği) 2014-2017
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR./ 2008-2012
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2022-
Yönetilen Tezler
HAKAN YAYCIOĞLU Yüksek Lisans Futbolculara uygulanan geleneksel ısınma ile FIFA 11+ ısınma programlarının sürat, çeviklik, sıçrama ve hamstring kas kuvveti üzerine etkisi 2023
Makaleler
Eğitsel Oyunlara Katılan Masa Tenisi Sporcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi KÖROĞLU YAŞAR, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, SİTTİ SAMET Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilimleri Dergisi 2023
Adölesan Basketbolcuların Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları ve Branşa Yönelik Tutum İncelenmesi SİTTİ SAMET, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi - Doi: 10.38021/asbid.1351124 2023
Investigation of the effect of fartlek training on aerobic performance in adolescent female basketball players APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, SİTTİ SAMET Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - ROL Spor Bilimleri Dergisi - Doi: 10.5281/zenodo.10036155 2023
Fitness Üyelerinin Kaslı Olma Dürtüsünün Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, hançer hamdi murat, BAHADIR ZİYA Ulusal - Hakemsiz - Google Scholar - Özgün Makale - Spor, Sağlık ve Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023
Investigation Of the Reasons Why Individuals Who Trek Participate in The Activity (The Kayseri Province Example) APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, kaya bayram Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - Journal of Education and Recreation Patterns - Doi: 10.53016/jerp.v4i2.123 2023
A Study on The Examination of University Students' Cultures Of Being Healthy APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, KIZILKOCA MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi - Doi: 10.38021/asbid.1252012 2023
Investigation of the effect of HITT training applied to basketball players on sportive performance APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, ŞENGÜR EMRAH, Turasan İzzet Uluslararası - Hakemli - Crossref - Özgün Makale - Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi - Doi: 10.14687/jhs.v20i4.6387 2023
The effect of pre-exercise caffeine loading on body composition, blood parameters and resting pulse rate in women APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, İRİ RÜÇHAN Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - ROL Spor Bilimleri Dergisi - Doi: 10.5281/zenodo.10012872 2023
15-16 YAŞ KADIN VOLEYBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Habiboğlu Sedef, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Ulusal - Hakemli - Google Akademik - Özgün Makale - Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi 2023
Investigation of the Effect of Core Exercises Applied According to Tabata Protocol on Body Composition and Anaerobic Performance Parameters of Young Basketball and Handball Players APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, SİTTİ SAMET, Erbaşı Fatoş Yağmur, ADIGÜZEL SERDAR Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Journal of Pharmaceutical Negative Results - Doi: 10.47750/pnr.2022.13.S08.276 2022
8 HAFTALIK PLİOMETRİK EGZERSİZLERİN KIZ HENTBOLCULARDAKİ KUVVET VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, kaya bayram Uluslararası - Hakemli - Crossref - Özgün Makale - INTERNATIONAL REFERE ED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, HEALTH AN D MEDICAL SCIENCES - Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.43.4 2022
REKREATİF FAALİYETLERE KATILAN SPOR OKULU ÖĞRENCİLERİNİN KALP SAĞLIĞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, kaya bayram Uluslararası - Hakemli - Crossref - Özgün Makale - ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ - Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.2 2022
Covid-19 Salgını Döneminde Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi Üyelerinin Egzersiz Bağımlığının Araştırılması APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, SİTTİ SAMET Uluslararası - Hakemli - INDEX COPERNICUS - Özgün Makale - Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi - Doi: 10.33468/sbsebd.285 2022
Changes in body composition and blood parameters in sedentary women during 12 weeks of complex exercises APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, POLAT METİN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Pedagogy of Physical Culture and Sports - Doi: 10.15561/26649837.2022.05 2022
Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersinin Uygulanmasında Karşılaştıkları Problemler kaya bayram, Karakaya Mustafa, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, SUNAY HAKAN Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - Akdeniz Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi - Doi: 10.38021/asbid.1152075 2022
Sporcu Ebeveynlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Çalışma APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Ulusal - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - BEDEN Eğitimi Ve Efor Dergisi 2022
Maksimal Kuvvet Egzersizlerinin Amatör Futbolcularda Bazı Performans Parametrelerine Etkisinin Araştırılması APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, kaya bayram Ulusal - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - Spor, Sağlık ve Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022
Spor Okulu Öğrencilerinde Uygulanan 8 Haftalık Kor Antrenmanlarının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Araştırılması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, BAHADIR ZİYA Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research 2021
KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE VE KAYSERİ SPOR AŞ’DE GÖREV YAPAN ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDAKİ ÇALIŞANLARIN LİDERLİK VE OTORİTE ÖZELLİKLERİ SUNAY HAKAN, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, kaya bayram Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - The Journal of International Social Research 2021
Investigation of the Changes in the Physical Parameters of Fitness Members During the Covid-19 Pandemic Process (Sample Province of Kayseri) APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, kaya bayram, Karakaya Mustafa Uluslararası - Hakemli - Crossref - Özgün Makale - P J M H S - Doi: 10.53350/pjmhs211572264 2021
Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, POLAT METİN Uluslararası - Hakemli - Asos İndex, DRJI, Cite Faktör - Özgün Makale - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 2021
9 Haftalık Kuvvet ve Dayanıklılık Antrenmanlarının Kız Basketbolcularda Aerobik Performansa Etkisinin Araştırılması APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, SÜEL EMİN, AKKAYA Hacı Ahmet Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi - Doi: 10.33468/sbsebd.251 2021
YAZ VE KIŞ SPOR OKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN FUTBOL VE BASKETBOL BRANŞINI SEÇMELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER SUNAY HAKAN, kaya bayram, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, BAHADIR ZİYA Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - The Journal of International Social Research - Doi: 10.17719/jisr.10854 2020
Bildiriler
Farklı Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Beslenme ve Egzersiz Davranışlarının İncelenmesi KÖROĞLU YAŞAR, SİTTİ SAMET, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2023 - 29.09.2023) - 2. INTERNATIONAL CANKAYA SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS
Investigation of the effect of fartlek training on aerobic performance in adolesence female basketball players APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, SİTTİ SAMET Uluslararası - Özet bildiri - (08.09.2023 - 10.09.2023) - ERPA 2023 International Congresses on Education
Adölesan Kız Basketbolcularda Dinamik Germe Antrenmanlarının Esneklik ve Top Sürme Becerisi Üzerine Etkisi APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.07.2023 - ) - Bilsel Internatıonal Efes Scıentıfıc Researches And Innovatıon Congress 22-23 July 2023, İzmir/Turkey
REKREAKTİF SOSYAL YAŞAM MERKEZLERİNDEKİ KATILIMCILARININ FİZİKSEL AKTİVİTEDEN KAYNAKLI İYİ OLUŞ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, HABİBOĞLU SEDEF, KÖROĞLU YAŞAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.02.2023 - ) - 1.ULUSLARARASI SOSYAL VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYİCİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ) APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.02.2023 - ) - 1.ULUSLARARASI SOSYAL VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ
7 YAŞ GRUBU KAYAK BRANŞINA YÖNELİK UYGULANAN EUROFIT TEST PROTOKOLLERİNİN CİNSİYET BAKIMINDAN FİZİKSEL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SİTTİ SAMET, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2022 - ) - 6.ULUSLARARASI AVRASYA SPOR, EĞİTİM VE TOPLUM KONGRESİ
İlkokul 2.Sınıf Öğrencilerinin 30 Mt Sürat Testi ile Reaksiyon Sürelerinin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi SİTTİ SAMET, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Özet bildiri - (13.08.2022 - 13.08.2022) - Internationaly Eurasian Conference on Sport, Education, and Society * 24-26 October 2022 Diyarbakır-Türkiye
Çeşitli Sosyal Etkinliklere Katılan 11-15 Yaş Arası Çocukların Fiziksel Aktivite ve Beslenme Düzeyleri Üzerine bir Çalışma APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, KIZILKOCA MUSTAFA, SİTTİ SAMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.08.2022 - ) - UATSBYY kongresi
BASKETBOL ANTRENMANLARININ 15-16 YAŞ KIZLARDA SÜRAT ve ÇEVİKLİK PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.08.2022 - ) - ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
Spor Lisesi Öğrencilerinin Dengeli Beslenme ve Obezite ile İlgili Tutumları APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, GÜLER MUHAMMED Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.08.2022 - ) - MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
8 Haftalık Pliometrik Egzersizlerin Kız Hentbolculardaki Anaerobik Performans Üzerine Etkisinin Araştırılması APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, kaya bayram Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.03.2022 - ) - 1.ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ
Rekreatif Etkinliklere Katılan Orta Yaş Sedanter Bireylerin Fiziksel Parametrelerin İncelenmesi APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, kaya bayram Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2022 - ) - 12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ve Kayseri Spor AŞ’de Görev Yapan Çeşitli Pozisyonlardaki Çalışanların Liderlik ve Otorite Özellikleri’ APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.11.2021 - ) - 13.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi
9 Haftalık Kuvvet ve Dayanıklılık Egzersizlerinin Kız Basketbolcularda Dayanıklılık Performansa Etkisinin Araştırılması APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.11.2021 - ) - 1. Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi
PLATES, YOGA, ZUMBA VE YÜRÜYÜŞ-KOŞU YAPAN KADINLARIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ HALLERİ VE FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ MÜKEMMELLİĞİ İLE ÖZ GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.10.2021 - ) - 1.ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ
Kitap
Spor ve Sağlık Bilimlerinde Akademik Değerlendirmeler-2 SİTTİ SAMET, Eripek Ömer, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yüzme Sporunda Oluşabilecek Sakatlıklar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Tayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:234 - ISBN:978-625-6945-93-7 - (Bölüm Sayfaları:226 - 231) 2023
Sağlık ve Spor Bilimleri Alanında Akademik Değerlendirmeler. APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Basketbolda Performans Gelişimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:191 - ISBN:978-625-6945-51-7 - (Bölüm Sayfaları:48 - 56) 2023
SPOR BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRMELER-3 APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, KÖROĞLU YAŞAR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yaşlılarda Fiziksel Aktivite - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:195 - ISBN:978-625-6507-64-7 - (Bölüm Sayfaları:114 - 123) 2023
Kompleks Egzersiz Programının Sedanter Bireylerde Fiziksel Parametreler ve Algılanan Aktiviteye Sağlık İnanç Durumu Üzerine Etkisi APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:GECE kİTAPLIĞI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:111 - ISBN:978-625-7793-26-1 2021
SPOR VE SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR kaya bayram, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, SUNAY HAKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Plates, Yoga, Zumba ve Yürüyüş-Koşu yapan Kadınların Psikolojik İyi Oluş Halleri ve Fiziksel Görünüş Mükemmelliği ile Öz Güven Arasındaki İlişki - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:436 - ISBN:978-605-7594-96-9 - (Bölüm Sayfaları:244 - 275) 2021
BİLİMSEL SPOR 5 APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Basketbolda Kuvvet Antrenmanı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Serüven Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:244 - ISBN:978-625-7721-28-8 - (Bölüm Sayfaları:63 - 76) 2021
Spor Bilimlerinden Güncel Araştırmalar ve Değerlendirmeler SİTTİ SAMET, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Obezite ve Fonksiyonel Antrenman - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:iksad yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:188 - ISBN:978-625-8213-32-4 2022
Spor Bilimlerinde Akademik Yaklaşımlar APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, KIZILKOCA MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Egzersiz ve Sağlıklı Yaşam - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:GECE KİTAPLIĞI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:312 - ISBN:978-625-430-257-2 2022
Spor Bilimlerinde Güncel Tartışmalar APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, kaya bayram Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Covid-19 Pandemi Döneminde Adölesan ve Çocuklarda Fiziksel Aktivite - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:241 - ISBN:78-625-8109-73-3 2022
PSİKOLOJİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ SİTTİ SAMET, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İLKOKUL 2. SINIF ÖĞRENCİLERİN 30 METRE SÜRAT TESTİ İLE REAKSİYON SÜRELERİNİN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCENENMESİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD PUBLİSHİNG HOUSE - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:162 - ISBN:978-625-6380-06-6 - (Bölüm Sayfaları:151 - 159) 2022
Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar kaya bayram, APAYDIN MURAT BEKLEYİŞ, Karakaya Mustafa Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Bilgin Kültür ve Sanat Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1351 - ISBN:978-625-7799-73-7 - (Bölüm Sayfaları:1289 - 1297) 2022