Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (DR)/ Tez adı : Bazı metal ve boya iyonları katkılı hidrojellerin dielektrik özelliklerinin incelenmesi 2012-2018
Yüksek Lisans BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Grafen transistörlerin elektriksel parametrelerinin belirlenmesi 2009-2011
Lisans BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK PR./ 2005-2009
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/OPTİSYENLİK PR. 2018-
Projeler
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı Farklı derişimlerde Fe3O4 nanoparçacık katkılı hidrojellerin yapısal, optik ve dielektrik karakterizasyonu (30.12.2019-15.02.2022)
ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor Farklı derişimlerde nikel çinko demir oksit NiZnFe4O4 nanoparçacık katkılı hidrojellerin optoelektronik uygulamalarının araştırılması (21.06.2021-)
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı Bazı Metal ve Boya İyonları Katkılı Hidrojellerin Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi (15.07.2015-15.07.2018)
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2020
Makaleler
Impedance characterization of hydrothermally synthesized nickel zinc ferrite nanoparticles for electronic application OKUTAN MUSTAFA, ÖZTÜRK MUHİTTİN, Okutan Sonay, YEŞİLOT GÜRSEL, YALÇIN ORHAN, Bablich Andreas, Bolívar Peter Haring Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Elsevier BV - Doi: 10.1016/j.physe.2024.115900 2024
Fullerene C60: Dielectric and elastic properties of E8 nematic liquid crystal OKUTAN MUSTAFA, ÖZTÜRK MUHİTTİN, YEŞİLOT GÜRSEL, YALÇIN ORHAN, Bolívar Peter Haring Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Physica B: Condensed Matter - Doi: 10.1016/j.physb.2023.415462 2024
Origin of the effects of optical spectrum and flow behaviour in determining the quality of dry fig, jujube, pomegranate, date palm and concentrated grape vinegars. ÖZTÜRK MUHİTTİN, YALÇIN ORHAN, TEKGÜNDÜZ CEMAL, TEKGÜNDÜZ ERKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy - Doi: 10.1016/j.saa.2021.120792 2022
Analysis of the effect of low dye concentration for electrical system applications of reactive red 45 dye loaded hydrogels ÖZTÜRK MUHİTTİN, COŞKUN RAMAZAN, OKUTAN MUSTAFA, YALÇIN ORHAN, KIRSOY AHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - PHYSICA B-CONDENSED MATTER - Doi: 10.1016/j.physb.2022.413774 2022
Analysis of electromagnetic properties of Ce\u2013Zn substituted barium hexaferrite for electronic circuit applications OKUTAN MUSTAFA, ÖZTÜRK MUHİTTİN, KIRSOY AHMET, ARAZ İSA, YENER TUBA, YALÇIN ORHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Physica B: Condensed Matter - Doi: 10.1016/j.physb.2021.413608 2022
Equivalent device and optical band gaps analysis of acidic red dye imprinted hydrogels COŞKUN RAMAZAN, OKUTAN MUSTAFA, YALÇIN ORHAN, ÖZTÜRK MUHİTTİN, KIRSOY AHMET, ÖNCAN Mehmet Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Polymer Research - Doi: 10.1007/s10965-022-03026-1 2022
Investigation of Optical and Flow Properties of Avocados by Spectroscopy and Rheology Methods YALÇIN ORHAN, ÖZTÜRK MUHİTTİN, GÖRGÜLÜER ÖMER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Acta Physica Polonica A - Doi: 10.12693/APhysPolA.141.481 2022
Equivalent circuit properties of organic food extracts doped hydrogels and their applications in bioelectronics OKUTAN MUSTAFA, COŞKUN RAMAZAN, ÖZTÜRK MUHİTTİN, YALÇIN ORHAN, TOKER CUMALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Molecular Liquids - Doi: 10.1016/j.molliq.2021.116401 2021
Evaluation of quality the pumpkin, wild plum, pear, cabbage traditional homemade vinegars using the spectroscopy and rheology methods ÖZTÜRK MUHİTTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy - Doi: 10.1016/j.saa.2021.119896 2021
Determination of the effects of the production process for the calcite doped hydrogels on electronic circuit applications YALÇIN ORHAN, ÖZTÜRK MUHİTTİN, OKUTAN MUSTAFA, COŞKUN RAMAZAN, ÖNCAN Mehmet Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Physica B: Condensed Matter - Doi: 10.1016/j.physb.2021.413282 2021
Evaluation of the effect of dose change of Fe3O4 nanoparticles on electrochemical biosensor compatibility using hydrogels as an experimental living organism model ÖZTÜRK MUHİTTİN, OKUTAN MUSTAFA, COŞKUN RAMAZAN, ÇOLAK BEKTAŞ, YALÇIN ORHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS - Doi: 10.1016/j.molliq.2020.114574 2021
Investigation of the traditional organic vinegars by UV–VIS spectroscopy and rheology techniques YALÇIN ORHAN,TEKGÜNDÜZ CEMAL,ÖZTÜRK MUHİTTİN,TEKGÜNDÜZ ERKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2021
β-MnO2 nanorods investigation of dielectric properties for electronic applications OKUTAN MUSTAFA, DOĞAN BİNGÖLBALİ NURCAN, ÖZTÜRK MUHİTTİN, YALÇIN ORHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Molecular Structure - Doi: 10.1016/j.molstruc.2021.130516 2021
Determination of Quality in Homemade Vinegars by Spectroscopy and Rheology Methods ÖZTÜRK MUHİTTİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - Doi: 10.29130/dubited.882634 2021
Origin of the synthetic circuits and comparison effects of different dose malachite green oxalate doped hydrogel COŞKUN RAMAZAN,OKUTAN MUSTAFA,ÖZTÜRK MUHİTTİN,YALÇIN ORHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS - Doi: 10.1016/j.matchemphys.2018.10.012 2019
Experimental model to describe the dielectric response of different dye and nanoparticles doped hydrogels for biological cell membranes and biological systems COŞKUN RAMAZAN,OKUTAN MUSTAFA,ÖZTÜRK MUHİTTİN,YALÇIN ORHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Molecular Liquids - Doi: 10.1016/j.molliq.2019.112072 2019
Origin of the synthetic circuits and the Brownian motion in stretchable crystal violet doped and biocompatible composite hydrogels ÖZTÜRK MUHİTTİN,COŞKUN RAMAZAN,OKUTAN MUSTAFA,YALÇIN ORHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Molecular Liquids - Doi: 10.1016/j.molliq.2017.11.008 2018
Optic and Dielectric Properties of Different Amount NiFe sub2/sub O sub4/sub Nanoparticles Loaded Hydrogels: Synthetic Circuits Applications OKUTAN MUSTAFA,COŞKUN RAMAZAN,ÖZTÜRK MUHİTTİN,ÖZSUCU CANAN,YALÇIN ORHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - ECS Journal of Solid State Science and Technology - Doi: 10.1149/2.0131808jss 2018
Impedance properties and comparison effects of different dose safranin doped hydrogels COŞKUN RAMAZAN,YALÇIN ORHAN,OKUTAN MUSTAFA,ÖZTÜRK MUHİTTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Non-Crystalline Solids - Doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2017.01.034 2017
The effects of lithographic residues and humidity on graphene field effect devices KANTAR BEHİYE BOYARBAY,ÖZTÜRK MUHİTTİN,ÇETİN HİDAYET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Bulletin of Materials Science - Doi: 10.1007/s12034-016-1338-0 2017
Dielectric properties of Rhodamine-B and metal doped hydrogels OKUTAN MUSTAFA,COŞKUN RAMAZAN,ÖZTÜRK MUHİTTİN,YALÇIN ORHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Physica B: Condensed Matter - Doi: 10.1016/j.physb.2014.09.010 2015
Comparison Effects and Dielectric Properties of Different Dose Methylene-Blue-Doped Hydrogels YALÇIN ORHAN,COŞKUN RAMAZAN,OKUTAN MUSTAFA,ÖZTÜRK MUHİTTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - The Journal of Physical Chemistry B - Doi: 10.1021/jp402219t 2013
Bildiriler
OUR VALUE, RESPONSIBILITIES, RIGHTS AND THE ROLE OF OUR NEEDS IN THE IDEAL OF TARGET-FOCUSED YOUTH GÖRDELES BEŞER NALAN, ÖZTÜRK MUHİTTİN, KARATAŞ ABDULLAH, TEKTAŞ ÖZLEM Ulusal - Tam metin bildiri - (25.10.2022 - ) - 9. ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
SPECTROSCOPY AND RHEOLOGY METHOD APPROACH IN THE EVALUATION OF ANTIBACTERIAL PROPERTIES AND QUALITY OF ORGANIC VINEGARS ÖZTÜRK MUHİTTİN Uluslararası - Özet bildiri - (15.09.2021 - 16.09.2021) - HAGIA SOPHIA 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES
Investigation Of The Effect Of Apple Type On The Quality Of Apple Vinegar By Uv Spectroscopy Method ÖZTÜRK MUHİTTİN Uluslararası - Özet bildiri - (24.04.2021 - 25.04.2021) - 2. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS
ORGANİK ALIÇ SİRKESİNİN KALİTESİ ÜZERİNDE ÜRETİM SÜRECİ ETKİLERİNİN UV-VİS SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ ÖZTÜRK MUHİTTİN Uluslararası - Özet bildiri - (22.02.2021 - 25.02.2021) - International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies