Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZSİZ)/ 2023-
Yüksek Lisans ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE BİLİMLERİ (YL) (TEZSİZ)/ 2021-2022
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Sentinel-2 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Niğde İlinde Tarımsal ve Kentsel Alan Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonuyla Değerlendirilmesi 2020-2022
Yüksek Lisans NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Pb, Cd, Sb ve Ni kirliliğine maruz kalmış tarım topraklarının Yonca (Medicago Sativa L.) bitkisi kullanılarak doğal arıtımı 2016-2019
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İÖ)/ Tez adı : Nevşehir ıslah organize sanayi işletmelerinde iş güvenliği risk analizi ve model yaklaşım stratejileri 2016-2019
Doktora NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA (DR)/ Tez adı : Tekirdağ ili Marmara kıyı havza karakteristikleri ve taşkın risk faktörlerinin belirlenerek coğrafi bilgi sistemleri (CBS) veri tabanının oluşturulması 2008-2013
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Konya çevresinde sebze bahçelerinde uygulanan damla sulama sistemleri üzerine bir araştırma 2003-2006
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA PR./ 1998-2002
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MİMARLIK FAKÜLTESİ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ/BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI 2022-
DOÇENT NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ARAZİ VE SU KAYNAKLARI ANABİLİM DALI 2019-2022
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ARAZİ VE SU KAYNAKLARI ANABİLİM DALI 2014-2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ARAZİ VE SU KAYNAKLARI ANABİLİM DALI 2008-2013
Yönetilen Tezler
HACER ÇELİK Yüksek Lisans Afet ve Acil Durum Müdahale Verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Mekânsal Modellemesi: Kayseri AFAD Örneği 2024
MOHAMMAD AALIM NAZARI Yüksek Lisans Nevşehir ili toprak ve su kaynakları potansiyelinin çevresel boyutlarıyla birlikte coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ortamında değerlendirilmesi 2022
YİĞİTCAN BALLI Yüksek Lisans İç Anadolu bölgesinde şebekeden deşarj edilen atıksu miktarlarının yıllar bazındaki değişim seyri ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yardımıyla mekansal analizi 2021
OĞUZHAN ARSLAN Yüksek Lisans Ankara ili içme suyu kalite parametrelerinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ortamında farklı enterpolasyon yöntemleri kullanılarak modellenmesi 2021
ABDURRAHMAN YUSUF PEKACAR Yüksek Lisans İstanbul-Ankara otoyoluna yakın tarım arazilerindeki ağır metal kirlilik düzeylerinin belirlenerek coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yardımıyla mekânsal olarak haritalanması 2021
EDA NUR ARIKAN Yüksek Lisans Bazı ağır metallerce kirlenmiş tarım topraklarının çim bitkisi (Lolium perenne L.) kullanılarak fitoremediasyon yöntemleriyle doğal arıtımı 2021
ESRA CAN Yüksek Lisans Nevşehir organize sanayi bölgesi topraklarında ağır metal kirliliğinin belirlemesi ve coğrafi bilgi sistemleri ((CBS) ile mekansal analizi 2021
PELİN KOCAMAN Yüksek Lisans Çorlu-Çerkezköy civarındaki bazı fabrikalara yakın tarım arazilerindeki çeşitli ağır metal kirlilik düzeylerinin toprak ve bitki analizleri ile belirlenmesi 2016
ŞÜKRAN ERTEN Yüksek Lisans Vermikompostun domates ve biberin büyüme ve besin elementi içeriğine etkisi 2016
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Ağır Metal Kirliliğine Maruz Bırakılmış Tarım Topraklarının Fitoremediasyon Teknikleri Yardımıyla Doğal Arıtımı (Proje Araştırıcısı) (24.07.2018-16.10.2019)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde Bölgesinde Faaliyet Gösteren Alabalık Çiftliklerinin Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi ve Çevresel Etkilerinin Araştırılması (Proje Araştırıcısı) (23.12.2018-19.04.2023)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Trakya Bölgesinde Uzun Yıllar Yağış ve Sıcaklık Değişimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Trend Analizi Kullanarak Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi (Proje Araştırıcısı) (18.10.2015-20.12.2016)
Özel Kuruluşlar Tamamlandı Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi Topraklarında Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Mekânsal Analizi (TEMA Vakfı) (Proje Danışmanı) (18.02.2019-15.02.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Kızılırmak Havzasında Bazı Meteorolojik Parametrelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Değerlendirilmesi ve İklim Tahmin Modellerinin Oluşturulması (Proje Yürütücüsü) (17.05.2016-20.12.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Görüntü Sınıflandırması Yoluyla Farklı Uydu Görüntülerinden Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Veri Tabanının Oluşturulması: Nevşehir - Sarıhıdır Köyü Kızılırmak Sağ Sahil Bandı Tarım Arazileri Pilot Uygulaması (Proje Yürütücüsü) (17.04.2015-01.11.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Bazı Ağır Metallerce Kirlenmiş Tarım Topraklarının Çim Bitkisi (Lolium Perenne L.) Kullanarak Fitoremediasyon Yöntemleriyle Doğal Arıtımı (Proje Yürütücüsü) (10.08.2020-15.02.2021)
Özel Kuruluşlar Tamamlandı Çerkezköy Su Kaynakları Kullanımı ve Yönetimi (Proje Araştırıcısı) (08.08.2011-09.08.2012)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Trakya Bölgesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Bazı Havza Alanlarındaki Taşkın Hidrograflarının Belirlenmesine İlişkin Pilot Uygulamalar (Proje Araştırıcısı) (07.10.2015-19.12.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Gazioğlu Deresi Havza Alanı Yağış Akış İlişkilerinin Belirlenmesi (Proje Araştırıcısı) (06.10.2015-29.11.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Tekirdağ İli Marmara Kıyı Havza Karakteristikleri ve Taşkın Risk Faktörlerinin Belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Tabanının Oluşturulması (Proje Araştırıcısı) (05.11.2012-04.09.2013)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Zeytin Bitki Artıkları-Ahır Gübresi-Kum Karışımı İle Yapılacak Olan Vermikompostun Tarımda Kullanılabilirliğinin Araştırılması (Proje Araştırıcısı) (05.10.2013-02.06.2014)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Sürekli Solma Noktasının Tayininde Yeni Bir Yaklaşım Difüzyon Toprak Nem İlişkisi (Proje Araştırıcısı) (04.11.2012-10.10.2013)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Bazı Badem Anacı Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Uygulamaların Etkisi (Proje Araştırıcısı) (04.08.2015-20.11.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Nevşehir İlinde Yoğun Tarımsal Üretim Yapılan Alanlardaki Sulama Suyu Kaynakları İle Tarım Topraklarındaki Bazı Ağır Metallerin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Haritalanması (Proje Araştırıcısı) (04.05.2016-20.12.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zivzik Narının ( Punica Granatum L) Kısıntılı Sulama Koşullarında Sulama Programlarının Oluşturulması (Proje Araştırıcısı) (02.07.2014-14.12.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Siirt Koşullarında Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (Proje Araştırıcısı) (02.07.2014-14.12.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Ergene Nehrine Bitişik Tarım Alanlarındaki Değişimin Uzaktan Algılama (UA) İle Belirlenmesi (Proje Araştırıcısı) (01.12.2014-02.10.2015)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Çorlu Deresi Havza Morfolojik Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi (TÜBİTAK-2209) (Proje Danışmanı) (01.09.2011-10.06.2012)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Nevşehir İlinde Patates Üretim Alanlarındaki Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Mekansal Olarak Haritalanması (Proje Araştırıcısı) (01.05.2016-30.12.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Yeraltı Sularının Tarımsal Sulama Suyu Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Mekânsal Olarak Haritalandırılması: Nevşehir-Gülşehir İlçesi Tarım Arazileri Pilot Uygulaması (Proje Araştırıcısı) (01.01.2021-06.05.2023)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde İklim Koşullarında Çilek Çeşitlerine Uygulanacak Farklı Sulama Düzeyleri ve Aralıklarının Verim ve Kalite Parametrelerine Etkisinin Araştırılması (Proje Araştırıcısı) (01.01.2019-19.04.2023)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Bilecik İli Arazi Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uydu Görüntüleri Yardımıyla Belirlenmesi (Proje Araştırıcısı) (01.01.2014-05.05.2016)
İdari Görevler
Muafiyet ve İntibak Komisyonu Başkanı (Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Stratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi (Mimarlık Fakültesi) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Kalite Komisyonu Üyesi (Rektörlük) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Başkanı (Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Bölüm Başkanı (Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Mimarlık Fakültesi) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Fakülte Kurulu Üyesi (Mimarlık Fakültesi) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı (Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Fakülte Kurulu Üyesi (Mühendislik Mimarlık Fakültesi) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2022-2022
Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2022-2022
Tarımsal Makina Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2022-2022
Tarımsal Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2022-2022
Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi (Mühendislik Mimarlık Fakültesi) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2021-2022
Tanıtım ve İletişim Komisyonu Üyesi (Mühendislik Mimarlık Fakültesi) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2021-2022
Erasmus Koordinatörü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2019-2021
Nevşehir Valiliği Toprak Koruma Kurulu Üyesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2019-2022
Nevşehir Valiliği İl Kuraklık ve Kriz Merkezi Üyesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2019-2022
Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı Başkanı (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2019-2022
Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi (Rektörlük) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2018-2019
Farabi Koordinatörü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2018-2022
Amatör Telsizcilik Kulübü Akademik Danışmanı (Mühendislik Mimarlık Fakültesi) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2017-2022
Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2017-2018
Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2022
Bölüm Başkan Yardımcısı (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2022
Ödüller
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2017
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2019
SCI Yayın, Fakülte 3.lüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2017
Teşekkür TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2012
Teşekkür TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2010
Teşekkür ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2022
Teşekkür NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2018
En İyi Bildiri Ödülü CRAIOVA UNIVERSITY Yurtdışı Üniversite, ROMANYA 2016
Makaleler
Investigation of chemical change in water quality and spatial modeling with GIS mapping: A case study from Beşgöz Lake in Konya Province of Türkiye ÖDEN MUHAMMED KAMİL, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Desalination and Water Treatment - Doi: 10.1016/j.dwt.2024.100102 2024
Spatial Evaluation of Land and Soil Properties with Geography Information Systems (GIS): The Case Study from Meriç District of Thrace Region in Türkiye BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) - Doi: 10.24925/turjaf.v11i12.2394-2401.6466 2023
Spatial Analysis of Soil Resources Potential with GIS Mapping in Thrace Region of Türkiye BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, CAN ESRA Uluslararası - Hakemli - WorldCat, IndexCopernicus, CrossRef - Özgün Makale - International Journal of Engineering Technologies and Management Research (IJETMR) - Doi: 10.29121/ijetmr.v10.i2.2023.1296 2023
Impact of Global Warming on Aquaculture in Norway BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, UÇAK İLKNUR, ELSHEIKH WADAH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, WorldCat, CrossRef - Özgün Makale - International Journal of Engineering Technologies and Management Research - Doi: 10.29121/ijetmr.v10.i3.2023.1307 2023
Investigation of Seasonal Effects of Trout Farms on Water Quality in Nigde Province BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, AFREEN MALIHA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, DRJI, Open AIRE, Road, RootIndexing - Özgün Makale - Uluslararası Çevresel Eğilimler Dergisi 2023
Spatial Evaluation of Current Landuse, Elevation and Aspect Features of Nevsehir Province Lands (Türkiye) by GIS Mapping BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, NAZARI Mohammad Aalim Uluslararası - Hakemli - CrossRef - Özgün Makale - International Journal of Research in Advent Technology (IJRAT) 2023
Impact of Climate on Agricultural Production in England BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BAĞDATLI İLKNUR, KHALILY ROWIDA Uluslararası - Hakemli - CrossRef - Özgün Makale - Innovations in Agriculture - Doi: 10.25081/ia.2023-014 2023
Evaluation and Spatial Analysis of Agricultural Soils by GIS based Mapping in Nevsehir Province (Türkiye) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, NAZARI Mohammad Aalim Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, DRJI, WorldCat, ESJI, Road, OpenAIRE, - Özgün Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research 2022
The Assessment of Global Warming on Fish Production in Red Sea Region of Sudan ELSHEIKH WADAH, UÇAK İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - DRJI, Index Copernicus, WorldCat, ESJI, OpenAIRE, Road, - Özgün Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research (EJAR) 2022
GIS Based Mapping and Assessment of Major Soil Groups and Land Capabilities in Nevsehir Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, Nazari Mohammed Aalim Uluslararası - Hakemli - WorldCat, Mendeley, CrossRef - Özgün Makale - International Journal of Research in Advent Technology (IJRAT) - Doi: 10.32622/ijrat.101202204 2022
GIS Modelling and Evaluation of Climate Variability in Kızılırmak Watershed of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARSLAN OĞUZHAN, BALLI YİĞİTCAN, UĞUZ ARZU NEFİSE Uluslararası - Hakemli - Crossref, Index Copernicus - Özgün Makale - International Journal of Engineering Technologies and Management Research - Doi: 10.29121/ijetmr.v9.i5.2022.1153 2022
Assessment and Classification with GIS of Land Use Capability Classes and Land Types in Kayseri Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BALLI YİĞİTCAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, WorldCat, ESJI, DRJI, OpenAIRE - Özgün Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research (EJAR) 2022
Determining and GIS Mapping Some Soil and Land Properties in Nigde Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARIKAN EDA NUR Uluslararası - Hakemli - WorldCat, CrossRef, Index Copernicus - Özgün Makale - International Journal of Research in Advent Technology (IJRAT) - Doi: 10.32622/ijrat.102202202 2022
Effect of Climate Change on Agricultural Production: A Case Study Khartoum State, Sudan ELSHEIKH WADAH, UÇAK İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, MOFID ALİ Uluslararası - Hakemli - WorldCat, Road, Index Copernicus, Crossref - Özgün Makale - Open Access Journal of Agricultural Research (OAJAR) 2022
The Analysis of Climate Variability on Aquaculture Production in Karachi of Pakistan AFREEN MALİHA, UÇAK ILKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - WorlCat, Index Copernicus, Crossref - Özgün Makale - International Journal of Engineering Technologies and Management Research (IJETMR) - Doi: 10.29121/ijetmr.v9.i8.2022.1210 2022
Determination of Land Use Capabilities by GIS Analysis in Nigde Province, Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ÖZTEKİN MEHMET EREN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research (EJAR) 2021
Evaluation of pH Changes in Trout Farms: A Case Study of Niğde Region, Turkey BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - WorldCat, Ebscho, Index Copernicus, OpenAIRE - Özgün Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research (EJAR) 2021
Spatial Evaluation of Land and Soil Properties in the Example of Nevşehir Province, Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, CAN ESRA Uluslararası - Hakemli - Crossref - Özgün Makale - International Journal of Engineering Technologies and Management Research (IJETMR) - Doi: 10.29121/ijetmr.v8.i7.2021.1007 2021
Classification and Mapping of Land Use and Some Soil Properties in Kırşehir Province, Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARSLAN OĞUZHAN Uluslararası - Hakemli - WorldCat, OpenAIRE - Özgün Makale - International Journal of Engineering Technologies and Management Research (IJETMR) - Doi: 10.29121/ijetmr.v8.i8.2021.1022 2021
GIS Mapping of Land Slopes, Soil Depths, Erosian Classes, Large Soil Groups and Some Soil Properties: A Case Study of Kayseri Province in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BALLI YİĞİTCAN Uluslararası - Hakemli - CABI, WorldCat, Ebscho - Özgün Makale - Universal Journal of Agricultural Research - Doi: 10.13189/ujar.2021.090503 2021
Spatial Analysis of Soil Resources Potential by Using Geography Information Systems (GIS): A Case Study from Thrace Region, Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, CAN ESRA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ESJI - Özgün Makale - International Journal of Innovative Research and Reviews (INJIRR) 2021
Assessment of Some Land Properties by Using GIS in Niğde Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARIKAN EDA NUR Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, DRJI - Özgün Makale - International Journal of Recent Development in Engineering and Technology (IJRDET) 2021
Change Trend of Electrical Conductivity (EC) Values of Water Resources in Trout Farms Operating in Niğde Province, Turkey BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ESJI, DRJI - Özgün Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research (EJAR) 2021
Temperature Changes of Niğde Province in Turkey: Trend analysis of 50 years data BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, CAN ESRA Uluslararası - Hakemli - Ebscho, Doaj - Özgün Makale - International Journal of Ecology and Development Research - Doi: 10.5281/zenodo.3903763 2020
Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Ayçiçeği Bitkisinin (Helianthus annuus L.) Tane Verimi ve Bitki Su Stres İndeksi (CWSI) Üzerine Etkileri UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,DEĞİRMENCİ HASAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.35234/fumbd.677113 2020
Evaluation of Monthly Maximum, Minimum and Average Temperature Changes Observed for Many Years in Nevsehir Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARIKAN EDA NUR Uluslararası - Hakemli - Doaj, Index Copernicus - Özgün Makale - World Research Journal of Agricultural Science - Doi: 10.5281/zenodo.3833182 2020
The Analysis of Soil Temperatures in Different Depths Using Spearman’s Rho and Mann-Kendall Correlation Tests: The Case Study of Nigde Center in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BALLI YİĞİTCAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - International Journal of Engineering Technologies and Management Research - Doi: 10.29121/ijetmr.v7.i5.2020.679 2020
Evaluation of Maximum and Total Open Surface Evaporation by Using Trend Analysis Method in Nigde Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARIKAN EDA NUR Uluslararası - Hakemli - Ebscho - Özgün Makale - International Journal of Geography and Regional Planning - Doi: 10.5281/zenodo.3890231 2020
Soil Temperature Changes (1970-2019) in Ulukışla District in Turkey by Trend Analysis Methods BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BALLI YİĞİTCAN Uluslararası - Hakemli - Doaj, Index copernicus - Özgün Makale - International Journal of Plant Breeding and Crop Science (IJPBCS) - Doi: 10.5281/zenodo.4065111 2020
Trend Analysis of Precipitation Datas Observed for Many Years (1970-2019) in Niğde Center and Ulukisla District of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARSLAN OĞUZHAN Uluslararası - Hakemli - Ebscho, Index Copernicus, Doaj - Özgün Makale - International Journal of Recent Development in Engineering and Technology - Doi: 10.5281/zenodo.4119632 2020
GIS Mapping of Large Soil Groups, Current Land Use, Soil Depths and Slopes, Erosian in Kırsehir Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARSLAN OĞUZHAN Uluslararası - Hakemli - Index Copericus, Doaj - Özgün Makale - World Research Journal of Agricultural Sciences - Doi: 10.5281/zenodo.4334128 2020
Occupational Safety Risk Analysis of Organized Industrial Enterprises in Nevsehir Province of Turkey By Fine-Kinney Method BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,KILIÇ AHMET MAHMUT Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - International Journal of Engineering Technologies and Management Research - Doi: 10.29121/ijetmr.v7.i7.2020.722 2020
Analysis of precipitation datas by Mann Kendall and Spermans Rho rank correlation statistical approaches in Nevsehir Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, CAN ESRA Uluslararası - Hakemli - CrossRef, Ebscho, CAB Direct, WorldCat - Özgün Makale - Recent Research in Science and Technology - Doi: 10.25081/rrst.2019.11.6082 2019
Effects of Different Irrigation Levels and Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF), Photosynthesis Activator, Traditional Fertilizer on Yield and Growth Parameters of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) in Arid Climatic Conditions/title BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ERDOĞAN OKTAY Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Communications in Soil Science and Plant Analysis - Doi: 10.1080/00103624.2019.1566919 2019
Evaluation of The Number of Rainy Days Observed for Long Years Due to Global Climate Change in Nevsehir /Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARSLAN OĞUZHAN Uluslararası - Hakemli - WorldCat, CAD Direct, CrossRef, Google Scholar - Özgün Makale - Recent Research in Science and Technology - Doi: 10.25081/rrst.2019.11.6079 2019
Evaluation with Trend Analysis of The Open Surface Evaporation in Observed for Many Years:The Case Study in Nevsehir Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BALLI YİĞİTCAN Uluslararası - Hakemli - Ebscho, Google Scholar, CAB Direct, WorldCat, CrossRef - Özgün Makale - Recent Research in Science and Technology - Doi: 10.25081/rrst.2019.11.6081 2019
Effects of Different Irrigation Levels on European Corn Borer (Ostrinia nubilalis (Hübner)) Populations BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Plose One - Doi: 10.1371/journal.pone.0212595 2019
Remote Sensing Determination of Variation in Adjacent Agricultural Fields in the Ergene River ALBUT SELÇUK,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Dumanlı Ömer Uluslararası - Hakemli - World Cat, Google Scholar - Özgün Makale - Journal of Scientific and Engineering Research 2018
The Determination with Geographic Information Systems (GIS) Mapping of The Energy Use Efficiency of Potato Production Areas in Turkey: A Study in Nevşehir Province GÖKDOĞAN OSMAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ERDOĞAN OKTAY Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2018
Zeytin Budama Artıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Makro Elementler BELLİTÜRK KORKMAZ, GÖÇMEZ SELÇUK, TURAN HATİCE SEVİM, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ÜSTÜNDAĞ ÖZLEM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Tralleis Elektronik Dergisi 2018
The Determination of Temporal Change in Land Using with Satellite Images (Spot-5,6) in Bilecik Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,DORAN İLHAN,ADİLOĞLU SEVİNÇ,BELLİTÜRK KORKMAZ,ADİLOĞLU AYDIN Uluslararası - Hakemli - WorldCat - Özgün Makale - Advances in Plants Agriculture Research - Doi: 10.15406/apar.2018.08.00307 2018
The Indentification of Indicators in Tolerance of Biotic Stres Durability Determination in Maize Plant UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - DRJI, İndex Copernicus, Akademic Keys - Özgün Makale - International Journal of Recent Development in Engineering and Technology 2018
Bilecik-Osmaneli İlçesi İçme ve Kullanma Sularının Kalite Parametreleri Açısından Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, KALIPCI ERKAN, İPEK GÜNEŞ GONCA Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi - Doi: 10.17100/nevbiltek.336203 2017
Effects of Deficit Irrigation Treatments on Seed Yield, Oil Ratio and Water Use Efficiency of Sunflower (Helianthus annuusL.) UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2017
A New Process in Engineering Education of Turkey: Biosystem Engineering GÖKDOĞAN OSMAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - World Cat - Derleme Makale - Journal of Scientific and Engineering Research 2017
Effect of Different Applications on Rooting of Cuttings Some Almond Rootstocks (Prunus Dulcis L.) OĞUZ HALİL İBRAHİM,ERDOĞAN OKTAY,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2017
Determination of Water-Efficiency Relationships and Silage Quality Characteristics of the Maize Species for Silage (Zea Mays L.), The First Product Grown Under Semi-Arid Climate Conditions UÇAK ALİ BEYHAN,GENÇOĞLAN CAFER,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,TURAN NİZAMETTİN,ARSLAN HÜSEYİN,İNAL BEHCET Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2017
The Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and Deficit Irrigation Levels on Yield and Growth Parameters of the Silage Maize (Zea mays L.) ERDOĞAN OKTAY,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2017
Water Resources Have Been Threatened in Thrace Region of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,BELLİTÜRK KORKMAZ Uluslararası - Hakemli - Crossref - Derleme Makale - Advances in Plants Agriculture Research - Doi: 10.15406/apar.2016.04.00125 2016
Sulama Suyu Kaynakları ve Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.)’ta Arsenik Kontaminasyonunun Belirlenmesi: Nevşehir ilinde örnek bir uygulama OĞUZ HALİL İBRAHİM,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ERDOĞAN OKTAY,KARATEPE ASLIHAN,KARİPCİN FATMA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.16882/derim.2016.49349 2016
Negative Effects of Climate Change in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,BELLİTÜRK KORKMAZ Uluslararası - Hakemli - Crossref - Kısa Makale - Advances in Plants Agriculture Research - Doi: 10.15406/apar.2016.03.00091 2016
Turkish Agricultural Soils and Population BELLİTÜRK KORKMAZ,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - google scholar, WorldCat - Derleme Makale - Agricultural Research Technology: Open Access Journal - Doi: 10.19080/ARTOAJ.2016.01.555557 2016
Spatial Analysis of Good Agricultural Practices With Geography Information System in Aydın Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ERDOĞAN OKTAY, ERALP ÖNDER Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2016
Investigation of The Pesticide Consumptions by Regression Models in The Province of Aydın in Turkey ERDOĞAN OKTAY,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,GÖKDOĞAN OSMAN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2016
Spatial Analysis with GIS Mapping of Fungicide Consumption in Agricultural Areas ERDOĞAN OKTAY,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ZEYBEK AHMET Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2016
Possible Effects on Soil and Water Resources Observed in Nevşehir Province in Long Annual Temperature and Rain Changing BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BELLİTÜRK KORKMAZ, JABBARİ ANAHİTA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Eurasian Journal of Forest Science 2015
Determination of Performances of Some Maize Silage Genotypes and Crop Water Consumptions: A Case Study of Turkey’s Southeast Anatolia AYKANAT SAİT, KORKMAZ YASİN, UÇAK ALİ BEYHAN, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - Google Scholar, Doaj - Özgün Makale - EC Agriculture Journal 2015
Tarımsal Üretimde Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesinin Önemi: Tekirdağ İli Malkara ilçesi Örneği BELLİTÜRK KORKMAZ, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, FİDANCI SERHAT Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Kimya ve Sanayi Dergisi 2015
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu İle Çorlu Deresi Havza Alanı Sayısal Yükseklik Modelinin (SYM) Oluşturulması CANDAN DAMLA GÜLİZ, ALBUT SELÇUK, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2015
Topoğrafya ve Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Analiz Edilerek Ceviz Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Belirlenmesi: Tekirdağ İli Merkez Köyleri Örneği DELİBAŞ LOKMAN, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, DANIŞMAN ABDULKADİR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.17714/gufbed.2015.05.004 2015
Zeytin Budama Atıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Mikro Elementler BELLİTÜRK KORKMAZ, GORRES JOSEPH, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, GÖÇMEZ SELÇUK, TURAN HATİCE SEVİM, EKER MERVE, ASLAN SEVİNÇ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Tarım Vizyon Akademik Dergisi (Agriculture Vision Agriculture) 2015
Energy Balance of Rice Production in Turkey: A Case Study for Kirklareli Province BARAN MEHMET FIRAT,GÖKDOĞAN OSMAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,BELLİTÜRK KORKMAZ Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - EC Agriculture Journal 2015
Türkiye’de Organik Tarım Yükseliş Trendinde BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Tarım Vizyon Akademik Dergisi 2015
Trakya Bölgesinde Tarımsal Kuraklık ve Olası Etkileri BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Ulusal - Hakemsiz - - Derleme Makale - Trakya Toprak Dergisi 2015
The Importance and Role of Irrigation Water Quality in Agricultural Production BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,BELLİTÜRK KORKMAZ Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Derleme Makale - EC Agriculture Journal 2015
Spatial Analysis of Some Heavy Metals (Ni, Mn, Cu) in drinking water with GIS: A Case Study from the Central Anatolia Region in Turkey SAVCI SERPİL,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - Ebscho, DRJI - Özgün Makale - International Refereed Journal of Engineering and Sciences - Doi: 10.17364/IIB.2015412620 2015
Havza Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Etkin Rolü BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ÖZTÜRK BARIŞ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014
Tarımsal Sürdürülebilirlikte Uzaktan Algılamanın Yeri ve Önemi DORAN İLHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - CABI, Open AIRE - Derleme Makale - Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014
Toprak ve Su Kaynakları Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Belirlenmesi: Tekirdağ- Çerkezköy İlçesi Uygulaması BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, İSTANBULLUOĞLU AHMET, BAYAR ASLI NERGİZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Afyon Kocatepe Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 2014
Uzun Yıllık Sıcaklık Verilerindeki Değişim Trendinin Tarımsal Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi: Çorlu Örneği BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, İSTANBULLUOĞLU AHMET, ALTÜRK BAHADIR, ARSLAN CİHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2014
Satellite Technologies in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemsiz - - Derleme Makale - Journal of Coordinates 2014
Ergene Nehri Hayat Buluyor BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2014
Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği BELLİTÜRK KORKMAZ, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, POLAT SERDAR, METİNOĞLU MERYEM, BAÇ ADNAN, KANARYA GÖZDE, KARABULUT ÖZLEM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 2013
Trakya Bölgesi Su Kaynakları ve Gelecek Projeksiyonu BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Ulusal - Hakemsiz - - Derleme Makale - Trakyakent Dergisi 2013
Uzun Yıllık Yağış Verilerinin Trend Analizi ile Değerlendirilmesi Tekirdağ-Çorlu İlçesi Uygulaması İSTANBULLUOĞLU AHMET,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arslan Cihan Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2013
Trakya Bölgesinde Su Kaynakları Tükeniyor BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Ulusal - Hakemsiz - - Derleme Makale - Trakya Toprak Dergisi 2013
Evaluation of Trickle Irrigation Systems for Some Vegetable Crops in Konya-Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ACAR BİLAL Uluslararası - Hakemli - Ebscho, World Cat, Proquest - Özgün Makale - Journal of International Environmental Application Science 2007
Bildiriler
The Assessment of Carbon Footprint in Agricultural Production of Pakistan AFREEN MALIHA, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.12.2023 - ) - Ege 10. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
The Evaluation of Food Crisis and Climate Change During Covid-19 Period in Africa ELSHEIKH WADAH, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.12.2023 - ) - Ege 10. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Agricultural Production Assessment of The World During Covid-19 Period AFREEN MALIHA, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.12.2023 - ) - Selçuk 9. Uygulamalı Bilimler Kongresi
The Impact of Climate Change on Ecological Life Cycle in Sudan ELSHEIKH WADAH, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.12.2023 - ) - Selçuk 9. Uygulamalı Bilimler Kongresi
How The Covid-19 Pandemic Duration Affected The Agricultural Production in Pakistan? AFREEN MALIHA, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2023 - 10.11.2023) - 5. UluslararasI Karadeniz Modern Bilimsel AraştIrmalar Kongresi
Global Warming and Food Crisis During Covid-19 Pandemic Era in Sudan ELSHEIKH WADAH, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2023 - 10.11.2023) - 5. Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Climate Change and Agricultural Production in Azerbayjan BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BAĞDATLI İLKNUR, ELSHEIKH WADAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - ) - V. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2023), 15-17 September, Kırgızistan
Global Warming and Food Production in Uzbekistan AFREEN MALIHA, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - ) - V. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2023), 15-17 September, Kırgızistan
The Effects of Global Warming on Food Security in Kazakhstan BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, AFREEN MALIHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - ) - V. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2023), 15-17 September, Kırgızistan
Climate Change and Possibility Effects on Food Security in Pakistan ELSHEIKH WADAH, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - ) - V. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2023), 15-17 September, Kırgızistan
Food Crisis and Global Warming in Africa ELSHEIKH WADAH, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.09.2023 - 16.09.2023) - 3rd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF-2023)
Investigation of The Effect of Different Irrigation Levels to Be Applied To Strawberry Varieties on Fruit and Plant Development Parameters in Nigde Climate Conditions ŞEN Burak, GÜMÜŞ Berna, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, YETİK Ali Kaan Uluslararası - Özet bildiri - (07.10.2022 - 09.10.2022) - 6th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (TARGID) (7-9 October, 2022), Kütahya, Türkiye
The Impact of Climate Change on Agricultural Production in Punjab Province of Pakistan AFREEN MALIHA, UÇAK İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2022 - 24.06.2022) - IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2022)
Assessment of Global Climate Change on Aquaculture in Nile River, Sudan ELSHEIKH WADAH, UÇAK İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2022 - 24.06.2022) - IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2022)
The Negative Effect of Climate Change on Animals BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (24.11.2021 - ) - 4th International Conference on Applied Zoology (ICAZ-2021)
Bazı Arazi Özelliklerinin Niğde-Çiftlik İlçesi Örneğinde Mekansal Olarak İncelenmesi BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARSLAN OĞUZHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2021 - 28.10.2021) - VIII. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Nevşehir- Hacıbektaş İlçesi Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Değerlendirilmesi BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARSLAN OĞUZHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2021 - 28.10.2021) - VIII. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Niğde İlinde Uzun Yıllar Gözlemlenen İklim Değişikliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Mekansal Analizi BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARSLAN OĞUZHAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2021 - 07.10.2021) - 3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi
Evaluatıon of Climate Change with Geography Information Systems (GIS) and Trend Analysıs in Kızılırmak Basin BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARSLAN OĞUZHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.10.2021 - 07.12.2021) - 3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi
İç Anadolu Bölgesinde Uzun Yıllar Gözlemlenen Toplam Atık Su Miktarlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Değerlendirilmesi BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BALLI YİĞİTCAN Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2021 - ) - III. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, 16-20 Nisan 2021, Türkiye
Ankara İli İçme Suyu Elektriksel İletkenlik (EC) Değişimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Mekansal Olarak Değerlendirilmesi BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ARSLAN OĞUZHAN Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2021 - ) - III. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, 16-20 Nisan 2021,Türkiye
Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Değerlendirilmesi: İstanbul Anadolu Otoyoluna Yakın Tarım Alanları Uygulaması BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Pekacar Abdurrahman Yusuf Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2020 - 09.12.2020) - Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi
Evaluation of Small Dams Used by Animals for Drinking Water in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2020 - 08.12.2020) - 3rd International Conference on Applied Zoology, 7-8 December 2020, Faisalabad, Pakistan
The Effect of Supplemental Irrigation on Yield and Plant Components of Chickpea (Cicer arietinum L.) in Different Soil Conditions UÇAK ALİ BEYHAN, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2020 - 08.12.2020) - 3rd International Conference on Applied Zoology, 7-8 December 2020, Faisalabad, Pakistan
Nevşehir Organize Sanayi Bölgesinde Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Değerlendirilmesi BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Can Esra Uluslararası - Özet bildiri - (04.12.2020 - 05.12.2020) - 5. Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi
Ağır Metal Kirliliğine Maruz Kalmış Toprakların Çim Bitkisiyle (Lolium Perenne L.) Doğal Arıtımında pH ve EC’nin Değişim Seyri BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arıkan Eda Nur Uluslararası - Özet bildiri - (04.12.2020 - 05.12.2020) - 5. Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi
Şeker Mısırın ( Zea Mays Saccharata Sturt.) Beslenmedeki Yeri ve Önemi UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 27.04.2019) - 2nd Internatioanl Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), Marmaris
Arı Otunun Arıcılık Açısından Yeri ve Beslenmedeki Önemi UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 27.04.2019) - 2nd Internatioanl Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), Marmaris
Evaluation of Drinking Water Quality Characteristics in Nutrition BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arıkan Eda Nur Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 27.04.2019) - 2nd Internatioanl Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), Marmaris
Mısır Bitkisinde Biyotik (Sesamia Nonagrioides Lefebvre, Ostrinia Nubilalis Hübner) Stres Tarama Parametreleri UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.04.2019 - 24.04.2019) - 2nd Internatioanl Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Marmaris
Environmental Impact and Assessment in Water Resources Management BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Ballı Yiğitcan Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.04.2019 - 24.04.2019) - 2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Marmaris
Ayçiçeğinde (Helianthus Annuus L.) KuraklığaDayanıklılık Çalışmaları UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.04.2019 - 24.04.2019) - 2nd Internatioanl Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Marmaris
Farklı Sulama Düzeylerinde Doğrudan Ekim ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Enerji Analizi UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.04.2019 - 13.04.2019) - 2nd Internatioanl Conference on Energy Research (ENRES), Marmaris
Alternative Energy Resources as Nature Friendly in Irrigation Systems BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Can Esra Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.04.2019 - 13.04.2019) - 2nd Internatioanl Conference on Energy Research (ENRES), Marmaris
The Studies to Create Irrigation Sechedule in Maize Plant UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.04.2019 - 10.04.2019) - International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Marmaris
Importance of Irrigation Water Quality in Agricultural Production BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arslan Oğuzhan Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.04.2019 - 10.04.2019) - International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Marmaris
Investigation of Water-Yield Relationships in Maize Plant UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.04.2019 - 10.04.2019) - International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Marmaris
The Role and Importance of Sunflower Production in Food Consumption in Turkey UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.11.2018 - 30.11.2018) - International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), Alanya
Composting of Organic Agricultural Food Waste BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arıkan Eda Nur Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.11.2018 - 30.11.2018) - International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), Alanya
Environmental Recycling Contribution to National Economy BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Can Esra Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.11.2018 - 16.11.2018) - Internatioanl Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Alanya
Effects of Climate Change on Soil Pollution BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Can Esra Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.11.2018 - 16.11.2018) - Internatioanl Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Alanya
Heavy Metal Pollution and Removal Methods in Agricultural Lands Near Industrial Zones BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arıkan Eda Nur Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.11.2018 - 16.11.2018) - Internatioanl Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Alanya
Heavy Metal Pollution and Removing Methods in The Soil Pekacar Abdurrahman Yusuf,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.11.2018 - 16.11.2018) - Internatioanl Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Alanya
Ayçiçeğinde Sıcaklığın Verim ve Diğer Parametreler Üzerine Etkisi UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.11.2018 - 16.11.2018) - Internatioanl Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Alanya
Türkiye’de Mısır Üretiminde Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Mısırın Su Tüketiminin İrdelenmesi UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,DEĞİRMENCİ HASAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2018 - 09.11.2018) - Internatioanl Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS), Alanya
The Effect of Integrated Basin Management on Agricultural Production BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arslan Oğuzhan Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2018 - 09.11.2018) - International Congress on Agriculture and Animal Sceinces (ICAGAS), Alanya
Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Ayçiçeğinin Su Tüketimine Yönelik Çalışmalar UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,GENÇOĞLAN CAFER Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2018 - 09.11.2018) - Internatioanl Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS), Alanya
The Effect of Global Heat on Water Resources BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Özhan Eren Uluslararası - Tam metin bildiri - (31.10.2018 - 02.11.2018) - International Conference on Energy Research (ENRES), Alanya
Zeytin Budama Artıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Makro Elementler BELLİTÜRK KORKMAZ,GÖÇMEZ SELÇUK,Turan Hatice Sevim,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ÜSTÜNDAĞ ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2018 - 30.10.2018) - Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi
Remote Sensing Determination of Variation in Adjacent Agricultural Fields in the Ergene River ALBUT SELÇUK,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.05.2018 - 12.05.2018) - International Agricultural Science Congress
Assessment of Long-Term Average Sunrise Time in Greenhouse Heating BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arslan Oğuzhan,Ballı Yiğitcan Uluslararası - Özet bildiri - (24.04.2018 - 27.04.2018) - 3th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE)
What is The Biosystem Engineering and Which Topics The Training Curriculum Covers BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2018 - 20.04.2018) - ICOSS Social Conference
Hydraulic Principles and Material Properties of PE Pipes Used in Agricultural Irrigation Systems BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,KALIPCI ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (10.04.2018 - 12.04.2018) - The Internatinonal Conference on Materials Science Mechanical and Automation Engineerings and Technology
Assessment of Non-point Agricultural Source Pollution in the Coastal Shallow Waters CÜCE HÜSEYİN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (02.04.2018 - 05.04.2018) - 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF)
The Effect of Climate Change on Soil Temperatures: A Case Study from Bafra District of Kızılırmak Basin BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,CÜCE HÜSEYİN Uluslararası - Özet bildiri - (02.04.2018 - 05.04.2018) - 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food , Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF)
Annual Change in Monthly Average Evaporation Amount in Kayseri Province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Ballı Yiğitcan,Arslan Oğuzhan Uluslararası - Özet bildiri - (02.04.2018 - 05.04.2018) - 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF),
Ayçiçeğinde (Helianthusannuusl.) Kuraklığa Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi UÇAK ALİ BEYHAN,ARSLAN HÜSEYİN,ARSLAN DOĞAN,İNAL BEHCET,GENÇOĞLAN CAFER,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.04.2018 - 05.04.2018) - 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF)
Determination of some parameters in irrigation water resources and GIS mapping in Nevşehir province of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,BELLİTÜRK KORKMAZ,KARATEPE ASLIHAN Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Türk-Pak Conferenre Chemical Sciences (ITPCCS 2017)
The Standardization in Agricultural Irrigation Equipments BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (11.10.2017 - 13.10.2017) - 2nd International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC’17)
The Positive Impacts of Modern Irrigation Systems on Agricultural Biodiversity: A Case Study of Nevsehir-Derinkuyu District in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,CÜCE HÜSEYİN Uluslararası - Özet bildiri - (05.07.2017 - 08.07.2017) - International Symposium on EuroAsian Biodiversity
Impacts of Agricultural Drainage on Trophic Structure in the Coastal Wetlands: A Case Study of Kızılırmak Delta in Turkey CÜCE HÜSEYİN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (05.07.2017 - 08.07.2017) - International Symposium on EuroAsian Biodiversity
Obtaining Biogas From Animal And Agricultural Energy in Nevsehir City KALIPCI ERKAN,ŞAHİNKAYA SERKAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Kıvrak Gülizar Uluslararası - Özet bildiri - (05.07.2017 - 08.07.2017) - International Symposium on EuroAsian Biodiversity
The Assesment of Sprinkler Irrigation Systems Used in Agricultural Areas According to Hdroraulic Principles: A Case Study from Nevşehir Derinkuyu District of Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2017 - 27.05.2017) - 3th International Conference on Civil and Environmental Engineering
The Evaluation of Drinking and Domestic Water Through Quality Parameter by Geography Information Systems (GIS) in Bilecik-Osmaneli Province, KALIPCI ERKAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,İpek Güneş Gonca Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies
Total Water Amount Taken from the Drinking and Using Water Network in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Kocabaş Kübra,Lale Selen Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)
The Changing of The Solid Waste Quantity in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Taş Aylin,Hünger Rabia Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)
The Importance of Soil Analysis in Protected Vegetable Production: The Case Study of Antalya Province, Kumluca District in Turkey BELLİTÜRK KORKMAZ,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Baki Parlak Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)
The Importance of Remote Sensing (UA) in Determining Water Quality BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arslan Oğuzhan,Ballı Yiğitcan Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)
The Efficient Role of Geographical Information Systems (GIS) in Water Resources Management BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arslan Oğuzhan,Ballı Yiğitcan Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)
The Evaluation of The Greenhouse Gas Emission in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Ballı Yiğitcan Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 10.05.2017) - 2 th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE)
The Evaluation of Wastewater Amount in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arslan Oğuzhan Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 10.05.2017) - 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE)
The Rate of Renewable Energy Sources in Generated Energy Amounts in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Kocabaş Melike,Can Esra Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 10.05.2017) - 2 th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE)
The Amount of Some Gas Emission into the Atmosphere in Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ŞAHİNKAYA SERKAN,Arıkan Eda Nur,Kılbaş Şeyma Nur,Muştu İbrahim Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 10.05.2017) - 2 th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE)
Preparation of Noise Pollution Map of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Campus KALIPCI ERKAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ŞAHİNKAYA SERKAN,Özbek Adem Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 10.05.2017) - 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE)
Global Warming in Turkey and The Effect on Agricultural Production BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (17.11.2016 - 18.11.2016) - The 12th Annual Meeting ”Durable Agriculture – Agriculture of The Future, Romanya
Yeraltı Su Seviyesindeki Değişimin Zamana Bağlı Olarak İncelenmesi: Nevşehir Derinkuyu İlçesi Örneği BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2016 - 28.10.2016) - Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi (UKSAY) Sempozyumu
Siirt Koşullarında Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin, Verim ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,TURAN NİZAMETTİN,ARSLAN HÜSEYİN,MİKAİL NAZİRE Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2016 - 28.10.2016) - I. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (IMSEC-2016)
Görüntü Sınıflandırması Yoluyla Göktürk-2 Görüntüsünden Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi: Nevşehir - Sarıhıdır Köyü Kızılırmak Sağ Sahil Bandı Tarım Arazileri Pilot Uygulaması BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ÖZDARICI OK ASLI,OK ALİ ÖZGÜN,ERDOĞAN OKTAY,ALBUT SELÇUK,OĞUZ HALİL İBRAHİM Ulusal - Tam metin bildiri - (05.10.2016 - 07.10.2016) - VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS )
The Modeling of Groundwater Quality Parameters Used in Agricultural Irrigation Depending on Many Years BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.05.2016 - 27.05.2016) - International Conference on Engineering and Natural Science
Anız Yakmanın Çevre Üzerine Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri SAVCI SERPİL,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.05.2016 - 15.05.2016) - I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi
Nevşehir İli Su Kaynakları Potansiyeli BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2016 - 04.05.2016) - II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
Nevşehir İlinde Küresel Isınma ve Olası Etkileri BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2016 - 05.05.2016) - II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
Nevşehir İlinde Seracılık Faaliyetleri ve Yaygınlaştırma Olanakları BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2016 - 04.05.2016) - II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
Why Is the Reasons Choose? Manufactured Pipes From Polyethylene (Pe) Material in Irrigation Systems BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2016 - 08.04.2016) - Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı, Kapadokya (IMSTEC’16)
Damla Sulama Sistemlerinde Sulama Yeknesaklığının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Mekansal Olarak Haritalanması BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,UÇAK ALİ BEYHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (15.10.2015 - 16.10.2015) - III. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu
A New Process in Engineering Education of Turkey: Biosystem Engineering GÖKDOĞAN OSMAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Özet bildiri - (26.06.2015 - 28.06.2015) - 4th International Conference on Education, (ICED-2015), Rusya
Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Ayçiçeği Tane Verimi ve Bitki Su Stres İndeksi Üzerine Etkileri UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,DEĞİRMENCİ HASAN Ulusal - Özet bildiri - (09.06.2015 - 13.06.2015) - 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi
Sulama Suyu Kaynakları ve Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.)'ta Arsenik Kontaminasyonunun Belirlenmesi: Nevşehir ilinde örnek bir uygulama OĞUZ HALİL İBRAHİM, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ERDOĞAN OKTAY, KARATEPE ASLIHAN, KARİPCİN FATMA Ulusal - Özet bildiri - (07.06.2015 - ) - 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 9-13 Haziran, Bildiriler Kitabı s.15
Environmental Quality of Compost: Can Composting Earthworms (Eisenia fetida) Help Manage Compost Nutrient Ratios BELLİTÜRK KORKMAZ,Gorres Joseph,Turan Hatice Sevim,GÖÇMEZ SELÇUK,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Eker Merve,Aslan Sevinç Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 23.05.2017) - International Conference on Civil and Environmental Engineering
The Negative Effects of High Temperature and Low Moisture on Aftercrop Silage Maize UÇAK ALİ BEYHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 23.05.2015) - International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE)
Evaluation of Agricultural Drought with GIS in Some Irrigation Areas: The Sample of Nevsehir Province in Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,SAVCI SERPİL,UÇAK ALİ BEYHAN,GÖKDOĞAN OSMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 23.05.2015) - International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE)
Nevşehir İlindeki Hayvansal Atıklardan Elde Edilecek Enerjinin Sera Isıtmasında Kullanımı GÖKDOĞAN OSMAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,SAVCI SERPİL Ulusal - Özet bildiri - (28.04.2015 - 30.04.2015) - İç Anadolu Bölgesi II. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGİD)
Evsel ve Hayvansal Atıkların Biyogaz Üretiminde Kullanılarak Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi: Avanos İlçesi Örneği BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,SABANCI KADİR,OĞUZ HALİL İBRAHİM,ERDOĞAN OKTAY Ulusal - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 25.10.2014) - Avanos Sempozyumu
Sunflower Plants Cultivated in Different Time of the Crop Water Stress Index (CWS) is Determination UÇAK ALİ BEYHAN,ÇİL Ayşe Nuran,Çil Abdullah,TURAN NİZAMETTİN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Oğuz Abdulrezzak Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.09.2014 - 25.09.2014) - International Mesopotamia Agriculture Congress
Uzun Yıllık Maksimum, Minimum ve Ortalama Sıcaklık Değişimlerinin Zamansal Olarak İncelenmesi: Tekirdağ İl Merkezi Uygulaması ALBUT SELÇUK,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,GÖÇMEN ERHAN,ALTÜRK BAHADIR Ulusal - Tam metin bildiri - (21.05.2014 - 23.05.2014) - XII. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Taşkın Veri Tabanının Oluşturulması: Tekirdağ İli Marmara Kıyı Havzaları Örneği BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ALBUT SELÇUK,ALTÜRK BAHADIR Ulusal - Tam metin bildiri - (11.11.2013 - 13.11.2013) - TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara
Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği BELLİTÜRK KORKMAZ,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,POLAT SERDAR,METİNOĞLU MERYEM,BAÇ ADNAN,Kanarya Gözde,Karabulut Özlem Ulusal - Özet bildiri - (01.10.2013 - 04.10.2013) - XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
Irrigation Water Resources Found in Kırklareli Region Evaluation of Heavy Metals BELLİTÜRK KORKMAZ,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,POLAT SERDAR,METİNOĞLU MERYEM,BAÇ ADNAN,KANARYA GÖZDE,KARABULUT ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2013 - 24.09.2013) - The Second International Conference on Water, Energy and the Environment
Taşkın Kontrolü Çalışmalarında CBS’nin Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tekirdağ Maymun Deresi Havzası Pilot Uygulaması BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ALBUT SELÇUK Ulusal - Tam metin bildiri - (16.10.2012 - 19.10.2012) - IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu
Tekirdağ İlinde Maksimum Yağışlar ve Taşkınlar Açısından Önemi: Kayı Havzası Örneği BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,ALTÜRK BAHADIR,İSTANBULLUOĞLU AHMET Ulusal - Tam metin bildiri - (24.05.2012 - 25.05.2012) - II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu
Bazı Havza Karakteristik Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Modellenmesi: Tekirdağ Gazioğlu Havzası Uygulaması ALBUT SELÇUK,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Ulusal - Tam metin bildiri - (24.05.2012 - 25.05.2012) - II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu
Havza Su Verimi Hesaplamasında Kullanılan Yöntemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi: Edirne Alt Havza Uygulamaları GÖÇMEN ERHAN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,İSTANBULLUOĞLU AHMET Ulusal - Tam metin bildiri - (24.05.2012 - 25.05.2012) - II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu
Havza Taşkın Debisi Tahmininde Kullanılan Bazı Yöntemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,GÖÇMEN ERHAN,İSTANBULLUOĞLU AHMET Ulusal - Tam metin bildiri - (24.05.2012 - 25.05.2012) - II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu
Kitap
Novel Approach to Sustainable Temperate Horticulture BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ELSHEIKH WADAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Estimation of Horticulture Area Expansion and Crop Yield Quantification by Using Remotely Sensed Data and Geographic Information Systems - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:TAYLOR & FRANCIS - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:352 - ISBN:9781032535241 - (Bölüm Sayfaları:1 - 33) 2024
ICAFOF PROCEEDING E-BOOK (Editör ve Konferans Başkanı): International Conference on Agriculture, Food, Forestry Sciences and Technologies (ICAFOF), Kapadokya/Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ICAFOF - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1329 - ISBN:. 2017
FONGAR PROCEEDING E-BOOK (Editör ve Konferans Başkanı): International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), 28-30 November 2018, Alanya/Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:FONGAR - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:832 - ISBN:. 2018
ENAR PROCEEDING E-BOOK (Editör ve Kongre Başkanı): International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), 14-16 November 2018, Alanya/Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ENAR - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:2379 - ISBN:. 2018
ENRES PROCEEDING E-BOOK (Editör ve Konferans Başkanı): International Conference on Energy Research (ENRES), 31 October-2 November 2018, Alanya/Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ENRES - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:434 - ISBN:. 2018
ICAGAS PROCEEDING E-BOOK (Editör ve Kongre Başkanı): International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS), 7-9 November 2018, Alanya/Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,GÖKDOĞAN OSMAN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ICAGAS - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1268 - ISBN:. 2018
3th ICOCEE PROCEEDING E-BOOK (Editör ve Konferans Başkanı): 3th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 25-28 April 2018, Çeşme/Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, ŞAHİNKAYA SERKAN, KALIPCI ERKAN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ICOCEE - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:1414 - ISBN:. 2018
2nd ICAFOF PROCEEDING E-BOOK (Editör ve Konferans Başkanı): 2nd International Conference on Agriculture, Food, Forestry Sciences and Technologies (ICAFOF), 2-5 April 2018, Çeşme/Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ICAFOF - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:805 - ISBN:. 2018
2nd FONGAR PROCEEDING E-BOOK (Editör ve Konferans Başkanı): 2nd International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), 25-27 April 2019, Marmaris/Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:FONGAR - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:311 - ISBN:. 2019
2nd ENRES PROCEEDING E-BOOK (Editör ve Konferans Başkanı): 2nd International Conference on Energy Research (ENRES), 11-13 April 2019, Marmaris/Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ENRES - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:252 - ISBN:. 2019
2nd ENAR PROCEEDING E-BOOK (Editör ve Kongre Başkanı): 2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), 22-24 April 2019, Marmaris/Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ENAR - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:1894 - ISBN:. 2019
AGRIFOR PROCEEDING E-BOOK (Editör ve Kongre Başkanı): International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), 8-10 April 2019, Marmaris/Turkey BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:AGRIFOR - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1101 - ISBN:. 2019
Kuşadası Peyzaj Değerleri Kitabı BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Arslan Oğuzhan,Ballı Yiğitcan Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kuşadası İlçesinde Uzun Yıllar Gözlemlenen Sıcaklık ve Yağış Verilerinin Küresel İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Değerlendirilmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peyzaj Mimarları Odası Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:234 - ISBN:978-605-01-1236-8 - (Bölüm Sayfaları:59 - 76) 2020
Editör
Eurasian Journal of Agricultural Research (EJAR) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Tübitak Ulakbim Dergipark - Editör - Doi: 10.5281/zenodo.4445163 2023
International Journal of Agriculture and Food Science BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Comprehensive Publications - Editör - Doi: 10.33545/2664844X 2023
Innovations in Agriculture BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: NUSA - Nutriketo Scientific Association, Italy - Editör 2023
NEVU Journal of Engineering and Architecture BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli University - Editör 2021
Agricultural Research and Technology: Open Access Journal BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Juniper Publishers - Editör 2017
International Journal of Horticulture and Agriculture BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Symbiosis Online Publishing - Editör 2018
Journal of Soil Science and Plant Health BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Scitechno - Editör 2018
Integrative Plant Science and Moleculer Biology BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Scient - Editör 2018
Advances in Agricultural Technology and Plant Sciences BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Academic Strive - Editör 2018
Universal Journal of Agricultural Research BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Horizon Research Publishing Corporation - Editör 2019
RAS Engineering and Technology BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ras Publishers - Editör 2020
SCIREA Journal of Agriculture BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Scirea Publishing - Editör 2019
Global Journal of Scientific and Research Publications BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Global Journal of Scientific Research Publications - Editör 2019
RAS Agricultural Science and Technology BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ras Publishers - Editör 2019
International Journal of Engineering Technologies and Management Research (IJETMR) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Granthaalayah publication - Editör 2019
International Journal of Research in Advent Technology (IJRAT) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: MG Aricent Educational Foundation - Editör 2019
Journal of Crop Technology and Agricultural Science BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Enliven archive - Editör 2018
Journal of Agriculture and Aquaculture BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: escientific publishers - Editör 2019
International journal of Innovative Research and Reviews BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Tübitak Ulakbim - Editör 2019
International journal of Research-Granthaalayah BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Granthaalayah - Editör 2019
Current Investigations in Agriculture and Current Research (CIACR) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: lupine publishers - Editör 2019
International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch (IJAEB) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ijaeb - Editör 2019
Journal of Horticultural Science and Crop Research (JHSCR) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Annex Publishers - Editör 2018
Recent Research in Science and Technology BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Update Publishing - Editör 2018
Annals of Reviews and Research (ARR) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Juniper Publishers - Editör 2018
International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SN Publishers - Editör 2019
Journal of Water Resources and Ocean Science BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Science Publishing Group - Editör 2015
HSOA Journal of Plant Science: Current Research BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Herald Scholarly - Editör 2019
Open Access Journal of Agricultural Research (OAJAR) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Medwin Publishers - Editör 2017
Eurasian Journal of Food Science and Technology (EJFST) (Kurucusu) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Tübitak Ulakbim - Editör - Doi: 10.5281/zenodo.4445149 2017
Global Journal of Research in Agriculture & Life Sciences (GJRALS) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: GJR Publication - Editör 2021
National Journal of Advanced Research BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: AllNationalJournals - Editör 2020
Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: University of Craiova - Editör 2018
EC Agriculture BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ECronicon - Editör 2013