Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Niğde ve Kayseri illeri Tavukçuluk İşletmelerinin Teknik Özellikleri Sorunları ve Çözüm Yolları 1994-1996
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/ZOOTEKNİ PR./ 1988-1993
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ/BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PR. 1993-
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Devam Ediyor Halk elinde Akkaraman Koyun ıslahı Projesi (25.02.2019-)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Devam Ediyor Halk elinde Koyun ıslahı Projesi (15.04.2015-)
Diğer (Ulusal) Devam Ediyor 51-004 Halk Elinde Akkaraman Koyunu Islah Projesi (06.06.2015-)
DİĞER Tamamlandı Niğde İlinde Yetiştirilen HOLSTEİN Irkı İneklerde sütteki Somatik Hücre sayısı ile Memenin Yapısal Özelliklerinin Subklinik Mastitis Süt verimi ve Süt Komposizyonu Üzerine Etkisi (-)
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2006-2007
Bildiriler
Reproductive Performance of Ewes and Survival Traits of Lambs in Akkaraman Reared in Niğde Province of Çiftlik CEYHAN AYHAN, NOYAN MEVLÜT Ulusal - Özet bildiri - (23.06.2022 - ) - ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI FEN BİLİMLERİ ve MÜHENDİSLİK KONGRESİ