Eğitim Bilgileri
Doktora Johannes Gutenberg Universitaet Mainz Seminar für Orientkunde Fachbereich 15 Philologie III Tez adı : Der türkeitürkische Dialekt von Imrenler Bei Konya 1987-1993
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ 1982-1986
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 2014-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 2012-2014
DOÇENT Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Türkoloji 2010-2012
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 2009-2014
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1994-2009
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1996-2001
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1994-1995
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1994-1995
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1994-1995
Makaleler
Uygur Atasözlerinin Sentaksi Üzerine Bir İnceleme GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Hakemli - CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2014
NOTES TO SECOND PERSON IMPERATIVE FORMS IN MODERN TURKIC LANGUAGES GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Hakemli - •MLA, •EBSCO, •ASOS, •TEİ(Türk Eğitim İndeksi), •ARASTIRMAX, •Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),•Journal Seek,•Research Bible,•İSAM,•Index Copernicus•Mendeley. - Özgün Makale - International Journal of Social Science - Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_618 2013
ÖZBEK ATASÖZLERİNİN CÜMLE YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Hakemli - •MLA, •EBSCO, •ASOS, •TEİ(Türk Eğitim İndeksi), •ARASTIRMAX, •Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),•Journal Seek,•Research Bible,•İSAM,•Index Copernicus•Mendeley. - Özgün Makale - International Journal of Social Science - Doi: : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1129 2013
Kırgız Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerinde Bazı Gözlemler GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM,EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.4512 2013
Kırım Tatar Atasözlerinin Sentaksı Üzerine Bir Araştırma GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM,EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.4711 2013
Kırgızca Özbekçe ve Türkçede Odaklı Şimdiki Zaman GÜLTEKİN MEVLÜT Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Kırgız Tili Cana Adabiyatı 2012
Kırgızca ve Türkçedeki Emir Kipi GÜLTEKİN MEVLÜT Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Vestnik BGU 2011
Kırgız Türkçesinde Zarf Fiiller ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları Üzerine bir Araştırma GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Hakemli - CSA, EBSCO,LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2011
TÜRK DİLLERİNİN TİPİK ÖZELLİKLERİ GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.73 2007
Tarihî ve Yaşayan Türk Lehçelerinde Gelecek Zaman Ekleri Üzerine Bir Deneme GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Hakemli - CSAEBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2006
Asiyabad Özbek Ağzıyla Birkaç Nasrettin Hoca Fıkrası GÜLTEKİN MEVLÜT Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - İlmi Araştırmalar 2006
Kahramanmaraş Ağzına İlişkin Bazı Gözlemler GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Hakemli - CSA, EBSCO,LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2005
Karaim Türkçesi GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Hakemli - CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2002
Lügat ı Türki de Geçen Yapım Ekleri GÜLTEKİN MEVLÜT Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim ve Bilim Dergisi 2002
Bildiriler
ANADOLU AĞIZLARINDA KULLANILAN DIŞLIK(BARIŞ, HUZUR VB. KELİMESİ HAKKINDA GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.09.2012 - 28.09.2020) - VII. ULUSLARARASITÜRK DILI KURULTAYI
Notes to Second Person Imperative Forms in Modern Turkic Languages GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.09.2012 - 28.09.2012) - Altay Communities - Migrations and Emergence of Nations
Beiträge Zum Wortschatz des Altosmanischen Unter Berücksichtigung von Lu at i Türk aus dem 15 Jh GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.09.2012 - 28.09.2012) - Die Turkologie in Mainz - Traditionen und Perspektiven
Anadolu Ağızlarında Kullanılan Dışlık Barış Huzur vb Kelimesi Hakkında GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.09.2012 - 28.09.2012) - 7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
Özbek Türkçesinin Asiyabad Ağzında Şimdiki Zaman GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.10.2008 - 25.10.2008) - V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı
Azeri Türkçesi Futbol Terimleri Üzerine Bir Deneme GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.10.2008 - 25.10.2008) - VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı
Kırgız Türkçesinde Sıralama Bağlaçları GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2014 - 21.03.2014) - I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kırgız Türkçesinde Zarf Fiiller ve Türkiye Türkçesi Karşılıkları Üzerine Bir Deneme GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.05.2011 - 14.05.2011) - 9. Uluslararası Dünyada Türkçe Ögretimi Sempozyumu
KAHRAMANMARAŞ AĞZINA İLİŞKİN BAZI GÖZLEMLER GÜLTEKİN MEVLÜT Ulusal - Tam metin bildiri - (06.05.2003 - ) - I. Kahramanmaraş Sempozyumu
Das Suffix auf Gan im Afgano özbekischen Dialekt von Saripul GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2004 - 07.10.2004) - Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt. 5. Deutschen Turkologenkonferenz
Kırgız Cana Türk Tilderindegi Buyruk Kaalo Ingayı GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - Materiali mejdunarodnoy nauçno-praktiçeskoy konferentsii, posvaşçennoy 110. letiyu Kasıma Tınıstanova
Lügat i Türkî de Aslî Ünlü Uzunlukları GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - IV. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı
Kitap
Prof Dr Mehmet Özmen Armağanı GÜLTEKİN MEVLÜT Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Özbekçede Şimdiki Zaman Biçimleri ve -İshda Biçiminin Durumu - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Çukurova Üniversitesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:338 - ISBN:978-975-487-196-8 - (Bölüm Sayfaları:153 - 160) 2014
Turcology and Linguistics Eva Agnes CsatoFestschrift GÜLTEKİN MEVLÜT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkler Ağaçkakana Ne Derler? - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:HACETTEPE üıniversitesi YAYlNLARl - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:6 - ISBN:978 -975-491-367 - 5 - (Bölüm Sayfaları:203 - 208) 2014
Afganistan Özbekçesi Türkçe Sözlük GÜLTEKİN. Mevlüt, YOLDAŞ. M Asıf Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:247 - ISBN:975-591-363-7 2002
Çağdaş Azeri Türkçesi GÜLTEKİN MEVLÜT Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Net - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:203 - ISBN:975-92493-9-1 2005
Asiyabad dan Özbek Türkçesi Metinleri GÜLTEKİN MEVLÜT Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Net - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:202 - ISBN:975-00950-0-6 2006
Özbek Türkçesi Cümle Bilgisi GÜLTEKİN MEVLÜT Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:BİZİM BÜRO - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:263 - ISBN:978-605-85746-0-1 2013