Eğitim Bilgileri
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (DR)/ Tez adı : Aktif öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kendi kendine öğrenme ve eleştirel düşünme becerileri ile öz yeterlilik inançlarına ve erişilerine etkisi 2006-2009
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLKÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İlköğretim altıncı sınıf fen bilgisi dersinde aktif öğrenme yaklaşımını kullanmanın akademik başarı, tutum ve kalıcılık üzerine etkisi 2004-2006
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 2000-2004
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2010-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2005-2006
Yönetilen Tezler
İSMET OLCAY ERDOĞAN Yüksek Lisans ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN STEM UYGULAMALARININ 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE KAVRAMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 2023
AYŞE ÖZER Yüksek Lisans Fen Bilimleri Dersinde Hafıza Teknikleri Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine ve Öğrendiklerini Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeylerine Etkisi 2021
FATMAGÜL ZEYREK Yüksek Lisans Oyunlaştırmaya Dayalı Fen Bilimleri Dersi Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına ve Öğrendiklerini Günlük Hayatta Kullanma Düzeylerine Etkisi 2021
HANDEGÜL BİLGİN Yüksek Lisans Fen bilimleri öğretmenlerinin fen bilimleri dersi için geliştirilmiş bir android tabanlı mobil uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesi 2019
SEDA CEYLANER Yüksek Lisans Eğitim fakültesi öğretim üyelerinin ve fen bilgisi öğretmenlerinin aktif öğrenme uygulamalarına yönelik görüşlerinin karşılaştırmalı incelemesi 2018
HACER KENDİRLİ Yüksek Lisans Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) destekli fen bilimleri dersi uygulamalarının yedinci sınıf öğrencilerinin fene yönelik ilgilerine etkisi 2017
SERDAR HARUNOĞULLARI Yüksek Lisans Fen bilimleri öğretmenlerini aktif öğrenmeyi benimsemeye ve uygulamaya motive etmede önemli faktörlerin incelenmesi 2017
HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK Yüksek Lisans Ortaokul fen ve teknoloji öğretmenlerinin aktif öğrenmeye ilişkin algı profillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 2014
Projeler
Diğer (Ulusal) Devam Ediyor Öğrencilerin öğrenme sürecinde yaşadıkları problemlerin tespitine ve müdahale programları ile iyileştirilmesine yönelik dijital bir modülün geliştirilmesi (26.06.2020-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Aktif Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi (25.08.2016-03.11.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Güncel Öğrenme Yaklaşımları ile Fen Eğitimi (GOYFE) (21.01.2018-27.01.2018)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Aktif Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi (16.12.2016-28.12.2018)
Avrupa Birliği Tamamlandı Enhancement of High School Students Knowledge Capacity and Awareness Toward Climate Change Mitigation by Sustainable Training in Niğde, TR2013/0327.05.01-02/006 (15.09.2017-09.05.2019)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Yazılım Destekli Bilim Kitlerinin Geliştirilmesi (01.02.2022-21.09.2022)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Tarsus Bilim Şenliği: 7’Den 70’E Bilimsel Bakış (01.01.2019-01.07.2019)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Aladağlar Milli Parkında ve Bolkar Dağlarında Niğde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi ve Doğa Sporları Okulu (01.01.2012-01.10.2012)
Avrupa Birliği Tamamlandı Creating active learning material for science educators of vocational education (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Öğretmenim Kapadokya Yaz Kampı (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırma Yapma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı JURE konferans katılım bursu (-)
BAP Tamamlandı İlköğretim Altıncı Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Aktif Öğrenme Yaklaşımının Kullanılması (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Kapadokya Yöresinde Ekoloji Temelli Yaz Kampı (-)
İdari Görevler
Atık Yönetim Koordinatör Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2017
Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2015
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-2017
Ödüller
Uluslararsı Bilimsel Yayınları Teşvik programı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2013
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı ULAKBİLİM Kamu, TÜRKİYE 2012
Makaleler
Development and validation of climate change awareness scale for high school students GÖNEN ÇAĞDAŞ, DEVECİ ECE ÜMMÜ, AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Environment, Development and Sustainability - Doi: 10.1007/s10668-022-02213-w 2022
Examining the Primary School Teacher Candidates’ Science Learning Skills in Terms of Their Attitudes Towards Science and Their Science Teaching Self-Efficacy Beliefs AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - International Journal of Educational Methodology - Doi: 10.12973/ijem.8.4.853 2022
Investigation of Pre-Service Teachers' Awareness of STEM and STEM Teaching Intention AYDOĞAN YENMEZ ARZU, GÖKÇE SEMİRHAN, AYDEDE MERYEM NUR, ÇELİK KORAT TUĞBA Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - IOJET 2021
Öğretmen Adaylarının Çevresel Farkındalıklarının Sosyo-Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,ÇAYCI BARIŞ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Trakya Eğitim Dergisi - Doi: 10.24315/ trkefd.316242 2018
Öğretim Üyelerine Yönelik Aktif Öğrenme Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,AYDIN ŞEVKET Ulusal - Hakemli - ULAKBİM Dergipark - Özgün Makale - International Journal of Active Learning (IJAL) 2017
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikroskop Kullanımına Yönelik Görüşleri ve Kullanım Yeterlilikleri. ÇAYCI BARIŞ,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Hakemli - SOBİAD, Google Scholar - Özgün Makale - Researcher: Social Science Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.18301/rss.439 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümüne Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: (Niğde İl’xxi Örneği) Develi Esra,Gürsoy Hasan Hüseyin,Özçelik Emrah,Emik Hasan,Yavuz Gülser,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KARA EMİNE ERMAN Uluslararası - Hakemli - Çevre Eğitimi - Özgün Makale - TURKSOSBİLDER(Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi) 2017
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Aktif Öğrenme Eğilimleri AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Hakemli - ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST) - Özgün Makale - Kastamonu Eğitim Dergisi 2017
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Aktif Öğrenme Kavramına Yönelik Algıları AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,Öztürk Halil İbrahim Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Tukish Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9096 2016
The Effect of Active Learning Based Science Camp Activities on Primary School Students Opinions Towards Scientific Knowledge and Scientific Process Skills AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Electronic Journal of Environmental Education 2016
Aktif Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,ANGHEL ELENA,JANOS PLATOS Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) - Doi: 2146-9466 2015
Assessment of Science and Technology Teachers Perceptions Towards Active Learning ÖZTÜRK Halil İbrahim,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Hakemli - ISI-Thomson Reuters - Özgün Makale - International Journal of Academic Research - Doi: 10.7813/2075-4124.2015/7-3/A.2 2015
Science Teachers Research Skills Through the Use of Scientific Method The Case of Turkey AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Educational Research and Reviews - Doi: 10.5897/ERR2015.2308 2015
The Effect of Ecology Based Nature Actıvıtıes on Undergraduate Students Scıentıfıc Process Skills AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,SAVRAN AHMET Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education 2012
Aktif Öğrenme Uygulamalarinin Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi Meryem Nur AYDEDE, Teoman KESERCİOĞLU Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - H. Ü. Journal of Education 2012
Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 2010
Students Opinions Regarding the Usage of Computer Technologies İn Constructivist Learning Environment AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL,ARABACIOĞLU SERTAÇ Uluslararası - Hakemli - EBSCO, ULAKBİLİM - Özgün Makale - International Journal of Human Science 2010
Fen Bilgisi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Başarıya Etkisi KAHYAOĞLU HÜLYA,YAVUZER YASEMİN,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Hakemli - uluslararası hakemli dergi - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2010
The Effect of Active Learning Based Activities on Students Learning Levels in Primary School Sixth Grade Science Course Meryem Nur AYDEDE Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - E-Journal of New World Sciences Academy 2010
Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Ulusal - Hakemli - ULAKBİLİM - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi 2009
Aktif Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersindeki Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,MATYAR FATİH Uluslararası - Hakemli - ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST) - Özgün Makale - Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 2009
Fen Bilgisi Öğretiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımının Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,MATYAR FATİH Uluslararası - Hakemli - ULAKBİLİM - Özgün Makale - Journal of Turkish Science Education 2009
Aktif Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,MATYAR FATİH Ulusal - Hakemli - Ulakbilim - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,Çağlayan Çiğdem,MATYAR FATİH,GÜLNAZ OSMAN Ulusal - Hakemli - Ulakbilim - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006
Bildiriler
Eğitimde Bilişim Ağı Destekli Fen Bilimleri Dersi Uygulamalarının Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fene Yönelik İlgilerine Etkisi KENDİRLİ Hacer, AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.11.2021 - ) - 19th International Primary Teacher Education Symposium (IPTES 2021)
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri İle Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Aktif Öğrenmenin Uygulanma Şekillerine Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi AYDEDE MERYEM NUR, CEYLANER Seda Ulusal - Tam metin bildiri - (06.09.2019 - ) - International Symposium on Active Learning (ISAL)
Çevre sorunları farkındalık düzeylerinin karikatürler kullanılarak incelenmesi AYDEDE MERYEM NUR, ÖZTÜRK HALİL İBRAHİM Uluslararası - - (06.09.2019 - 08.09.2019) - International Symposium on Active Learning
Fen bilimleri dersinde fen öğretmenlerinin laboratuvar kullanma durumlarının incelenmesi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,ÇAYCI BARIŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.06.2019 - 29.06.2019) - I. Uluslararası UMAY İnovatif Araştırmalar Kongresi
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİKFARKINDALIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı
Investigation of Pre-Service Teachers’ Awareness on Climate Change in Terms of Demographic Characteristics AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.05.2019 - 18.05.2019) - Uluslararası Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Kongresi
Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) Destekli Fen Etkinliklerinin Öğrencilerin Fen Derslerine Yönelik İlgilerine Etkisinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,Kendirli Hacer Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.09.2018 - 16.09.2018) - Akşemseddin Uluslararsı İnsan, Toplum, Spor Bilimleri Sempozyumu
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN 2013 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,ÇAYCI BARIŞ,BİLGİN Handegül Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
2013 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,ÇAYCI BARIŞ,BİLGİN Handegül Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.12.2017) - I. International Scientific and Vocational Studies Congress
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikroskop Kullanımına Yönelik Görüşleri ve Kullanım Yeterlikleri ÇAYCI BARIŞ,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
How Self Directed Learners Learn Science AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.06.2016 - 01.07.2016) - 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, Krakow/Polonya
The Effect of Active Learning Based Nature Activities on University Students Opinions towards Scientific Knowledge and Conceptual Understandings about Nature AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.03.2016 - 18.03.2016) - International Conferance New Perspectives in Science Education, Firenze/İtalya
Niğde İlinde Görev Yapan Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Aktif Öğrenmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Özet olarak basıldı AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Özet bildiri - (11.09.2014 - 14.09.2014) - XI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana/Türkiye
Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Erişilerine ve Özyeterlilik İnançlarına Etkisi Özet olarak basıldı AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde/Türkiye
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Basınç Konusundaki Kavram Yanılgıları Özet olarak basıldı AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,ÖZTÜRK Halil İbrahim Ulusal - Özet bildiri - (23.09.2010 - 25.09.2010) - IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir/Türkiye
The observation of students learning process during the inquiry based laboratort activities KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.06.2010 - 02.07.2010) - Third World Conferance on Science and Technology Education, Tartu/Estonya
İlköğretim Öğrencilerinin Aktif Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Görüşleri AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL,ARABACIOĞLU SERTAÇ Ulusal - Tam metin bildiri - (07.06.2010 - 08.06.2010) - V. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir/Türkiye
Aktif Öğrenme Yöntemlerinden Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Bir Araştırma AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Tam metin bildiri - (07.06.2010 - 08.06.2010) - V. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir/Türkiye
Teachers Opinions About Science Project Development Process, İstanbul/Türkiye AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conferance on Educational Science, İstanbul - Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.588
The Effect of Active Learning Applications on Students Views about Scientific Knowledge AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conferance on Educational Science, İstanbul/Türkiye - Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.589
Effect of inquiry based laboratory activities on students attitudes towards laboratory and their opinions AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2008 - 26.09.2008) - International Organization for Science and Technology Education Conferance, İzmir/Türkiye
The use of observation form to assess students learning process on science laboratory course AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2008 - 26.09.2008) - International Organization for Science and Technology Education, Türkiye
Aktif Öğrenmeye Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Özgüvenlerine Etkisi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Ulusal - Tam metin bildiri - (02.05.2008 - 04.05.2008) - VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale/Türkiye
İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinliklere Katılma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Tam metin bildiri - (05.09.2007 - 07.09.2007) - XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat/Türkiye
İlköğretim Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Anlayışına Yönelik Algıları AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Ulusal - Tam metin bildiri - (05.09.2007 - 07.09.2007) - XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat/Türkiye
Kitap
Çevre Eğitimi GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre okuryazarlığı ve sürdürülebilirlik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Anı yayıncılık, Ankara - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:410 - ISBN:978-605-170-284-1 - (Bölüm Sayfaları:249 - 276) 2019
Uzaktan Eğitim Sürecinde Örnek Etkinliklerle STEM Uygulamaları (Editör) YILMAZ ADEM, Ertuğrul Akyol Buket, AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:440 - ISBN:978-625-8044-21-8 2021
Uzaktan Eğitim Sürecinde Örnek Etkinliklerle STEM uygulamaları AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Uzaktan Eğitimde Aktif Öğrenmeye Dayalı STEM Eğitimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:440 - ISBN:978-625-804421-8 - (Bölüm Sayfaları:307 - 3018) 2021
Teorinin Uygulamayla Birleştirildiği AKTİF ÖĞRENME ORTAMLARI AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğiten Kitap Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:115 - ISBN:978-625-7527-97-2 2021
Editör
'International Journal of Active Learning' (IJAL) AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Meryem Nur AYDEDE - Editör 2022
'International Journal of Active Learning' (IJAL) AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Meryem Nur AYDEDE - Editör 2022
Uzaktan Eğitim Sürecinde Örnek Etkinliklerle STEM Uygulamaları YILMAZ ADEM, ERTUĞRUL AKYOL BUKET, AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK - Editör - ISBN:978-625-8044-21-8 - Doi: 10.14527/9786258044218 2021
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖRNEK ETKİNLİKLERLE STEM UYGULAMALARI YILMAZ ADEM, Ertuğrul Akyol Buket, AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: PEGEM - Editör - ISBN:978-625-8044-21-8 - Doi: 10.14527/9786258044218 2021
International Journal of Active Learning (IJAL) AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2021
International Journal of Active Learning AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2021
International Journal of Active Learning AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Meryem Nur AYDEDE - 2019
International Journal of Active Learning (IJAL) AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Meryem Nur AYDEDE - 2019
ıjal AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,FETTAHLIOĞLU PINAR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2018
International Journal of Active Learning AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,FETTAHLIOĞLU PINAR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - Editör 2018