Eğitim Bilgileri
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (DR)/ Tez adı : Aktif öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kendi kendine öğrenme ve eleştirel düşünme becerileri ile öz yeterlilik inançlarına ve erişilerine etkisi 2006-2009
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLKÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İlköğretim altıncı sınıf fen bilgisi dersinde aktif öğrenme yaklaşımını kullanmanın akademik başarı, tutum ve kalıcılık üzerine etkisi 2004-2006
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 2000-2004
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2010-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2005-2006
Yönetilen Tezler
AYŞE ÖZER Yüksek Lisans Fen Bilimleri Dersinde Hafıza Teknikleri Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine ve Öğrendiklerini Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeylerine Etkisi 2021
FATMAGÜL ZEYREK Yüksek Lisans Oyunlaştırmaya Dayalı Fen Bilimleri Dersi Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına ve Öğrendiklerini Günlük Hayatta Kullanma Düzeylerine Etkisi 2021
HANDEGÜL BİLGİN Yüksek Lisans Fen bilimleri öğretmenlerinin fen bilimleri dersi için geliştirilmiş bir android tabanlı mobil uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesi 2019
SEDA CEYLANER Yüksek Lisans Eğitim fakültesi öğretim üyelerinin ve fen bilgisi öğretmenlerinin aktif öğrenme uygulamalarına yönelik görüşlerinin karşılaştırmalı incelemesi 2018
HACER KENDİRLİ Yüksek Lisans Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) destekli fen bilimleri dersi uygulamalarının yedinci sınıf öğrencilerinin fene yönelik ilgilerine etkisi 2017
SERDAR HARUNOĞULLARI Yüksek Lisans Fen bilimleri öğretmenlerini aktif öğrenmeyi benimsemeye ve uygulamaya motive etmede önemli faktörlerin incelenmesi 2017
HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK Yüksek Lisans Ortaokul fen ve teknoloji öğretmenlerinin aktif öğrenmeye ilişkin algı profillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 2014
İdari Görevler
Atık Yönetim Koordinatör Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2015
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2017
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-2017
Ödüller
Uluslararsı Bilimsel Yayınları Teşvik programı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2013
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı ULAKBİLİM Kamu, TÜRKİYE 2012
Bildiriler
How Self Directed Learners Learn Science AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.06.2016 - 01.07.2016) - 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, Krakow/Polonya
Fen bilimleri dersinde fen öğretmenlerinin laboratuvar kullanma durumlarının incelenmesi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,ÇAYCI BARIŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.06.2019 - 29.06.2019) - I. Uluslararası UMAY İnovatif Araştırmalar Kongresi
The observation of students learning process during the inquiry based laboratort activities KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.06.2010 - 02.07.2010) - Third World Conferance on Science and Technology Education, Tartu/Estonya
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİKFARKINDALIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı
Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Erişilerine ve Özyeterlilik İnançlarına Etkisi Özet olarak basıldı AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde/Türkiye
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Basınç Konusundaki Kavram Yanılgıları Özet olarak basıldı AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,ÖZTÜRK Halil İbrahim Ulusal - Özet bildiri - (23.09.2010 - 25.09.2010) - IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir/Türkiye
Effect of inquiry based laboratory activities on students attitudes towards laboratory and their opinions AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2008 - 26.09.2008) - International Organization for Science and Technology Education Conferance, İzmir/Türkiye
The use of observation form to assess students learning process on science laboratory course AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2008 - 26.09.2008) - International Organization for Science and Technology Education, Türkiye
Investigation of Pre-Service Teachers’ Awareness on Climate Change in Terms of Demographic Characteristics AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.05.2019 - 18.05.2019) - Uluslararası Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Kongresi
The Effect of Active Learning Based Nature Activities on University Students Opinions towards Scientific Knowledge and Conceptual Understandings about Nature AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.03.2016 - 18.03.2016) - International Conferance New Perspectives in Science Education, Firenze/İtalya
Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) Destekli Fen Etkinliklerinin Öğrencilerin Fen Derslerine Yönelik İlgilerine Etkisinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,Kendirli Hacer Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.09.2018 - 16.09.2018) - Akşemseddin Uluslararsı İnsan, Toplum, Spor Bilimleri Sempozyumu
Niğde İlinde Görev Yapan Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Aktif Öğrenmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Özet olarak basıldı AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Özet bildiri - (11.09.2014 - 14.09.2014) - XI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana/Türkiye
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikroskop Kullanımına Yönelik Görüşleri ve Kullanım Yeterlikleri ÇAYCI BARIŞ,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
İlköğretim Öğrencilerinin Aktif Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Görüşleri AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL,ARABACIOĞLU SERTAÇ Ulusal - Tam metin bildiri - (07.06.2010 - 08.06.2010) - V. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir/Türkiye
Aktif Öğrenme Yöntemlerinden Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Bir Araştırma AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Tam metin bildiri - (07.06.2010 - 08.06.2010) - V. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir/Türkiye
Çevre sorunları farkındalık düzeylerinin karikatürler kullanılarak incelenmesi AYDEDE MERYEM NUR, ÖZTÜRK HALİL İBRAHİM Ulusal - - (06.09.2019 - ) - International Symposium on Active Learning
2013 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,ÇAYCI BARIŞ,BİLGİN Handegül Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.12.2017) - I. International Scientific and Vocational Studies Congress
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN 2013 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,ÇAYCI BARIŞ,BİLGİN Handegül Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinliklere Katılma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Tam metin bildiri - (05.09.2007 - 07.09.2007) - XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat/Türkiye
İlköğretim Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Anlayışına Yönelik Algıları AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Ulusal - Tam metin bildiri - (05.09.2007 - 07.09.2007) - XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat/Türkiye
Teachers Opinions About Science Project Development Process, İstanbul/Türkiye AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conferance on Educational Science, İstanbul - Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.588
The Effect of Active Learning Applications on Students Views about Scientific Knowledge AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conferance on Educational Science, İstanbul/Türkiye - Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.589
Aktif Öğrenmeye Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Özgüvenlerine Etkisi AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL Ulusal - Tam metin bildiri - (02.05.2008 - 04.05.2008) - VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale/Türkiye
Kitap
Uzaktan Eğitim Sürecinde Örnek Etkinliklerle STEM uygulamaları AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PEGEM - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:435 - ISBN:978-625-8044-21-8 - (Bölüm Sayfaları:307 - 318) 2021
Çevre Eğitimi GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre okuryazarlığı ve sürdürülebilirlik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Anı yayıncılık, Ankara - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:410 - ISBN:978-605-170-284-1 - (Bölüm Sayfaları:249 - 276) 2019
Teorinin Uygulamayla Birleştirildiği AKTİF ÖĞRENME ORTAMLARI AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğiten Kitap Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:115 - ISBN:978-625-7527-97-2 2021
Editör
'International Journal of Active Learning' (IJAL) AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Meryem Nur AYDEDE - Editör 2022
'International Journal of Active Learning' (IJAL) AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Meryem Nur AYDEDE - Editör 2022
Uzaktan Eğitim Sürecinde Örnek Etkinliklerle STEM Uygulamaları YILMAZ ADEM, ERTUĞRUL AKYOL BUKET, AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK - Editör - ISBN:978-625-8044-21-8 - Doi: 10.14527/9786258044218 2021
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖRNEK ETKİNLİKLERLE STEM UYGULAMALARI YILMAZ ADEM, Ertuğrul Akyol Buket, AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: PEGEM - Editör - ISBN:978-625-8044-21-8 - Doi: 10.14527/9786258044218 2021
International Journal of Active Learning (IJAL) AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2021
International Journal of Active Learning AYDEDE MERYEM NUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2021
International Journal of Active Learning AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Meryem Nur AYDEDE - 2019
International Journal of Active Learning (IJAL) AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Meryem Nur AYDEDE - 2019
ıjal AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,FETTAHLIOĞLU PINAR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2018
International Journal of Active Learning AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,FETTAHLIOĞLU PINAR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - Editör 2018