Eğitim Bilgileri
Doktora NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersinde Çevrimiçi Uygulamaların Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi 2014-2019
Yüksek Lisans NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ Tez adı : Konya ili ortaöğretim ikinci kademe öğrencilerinin müziksel beğenileri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma 2011-2013
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ/MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 2007-2011
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2020-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2017-2020
Makaleler
Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma İle İlgili Geliştirilmiş Ölçme Araçlarının İncelenmesi: İçerik Analizi Çalışması SOYCAN MERVE,BABACAN EZGİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Elektronik Sosyal Bilimler Dersgisi - Doi: https://doi.org/10.17755/esosder.409006 2019
The Investigation of Communication Skills of Students at Different Departments at a State Unıversity in Turkey ALTUN MERYEM,KÜRTÜL NECMETTİN,SOYCAN MERVE Uluslararası - Hakemli - DIDS, Scientific Indexing Services SIS,Directory of Research Journals Indexing DRJI, Research Bible, New Jour,New Jour, Science Center ,Sensei, EBSCO, Scientific Commons, Google Scholar, INDEX COPERNICUS İNTERNATİONAL, CiteFactor, Scribd, SciRate.Com, BASE, docstc, reff cross - Özgün Makale - İnternational Journal of Scientific Research and Management (IJSRM) - Doi: 10.18535/ijsrm/v6i9.sh05 2018
Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması SOYCAN MERVE,HAMZAOĞLU BİRER AYSUN RABİA Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. 2018
The relationship between secondary school grade point average scores and musical interest in Turkey SOYCAN MERVE,VURAL FEYZAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO Publishing, ICAAP – The International Consortium for the Advancement of Academia Publication, DOAJ – Directory of Open Acsess Journals, Intute – Social Sciences, WesCat – Western Michigan University Libraries Catalog, Worldcat, ULAKBİM, MelCat, J-Gate Gatewat, Ulrich’s Periodicals Directory. Social Sciences: Comprehensive Works, ASOS - Akademia Sosyal Bilimler Enstitüsü ULAKBİM - Özgün Makale - International Journal of Human Sciences - Doi: https://doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3372 2015
Bildiriler
Pınarbaşı Türkülerinin Eğitim Dağarına Aktarılması SOYCAN MERVE Ulusal - Tam metin bildiri - (10.05.2018 - 12.05.2018) - 1. Pınarbaşı Aziziye Sempozyumu
Kocaeli Bölgesine Yapılan Göçlerin Kocaeli Müziğine Yansıması VURAL FEYZAN,SOYCAN MERVE Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.03.2018 - 11.03.2018) - Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V
Kocaeli Bölgesine Yapılan Göçlerin Kocaeli Müziğine Yansıması VURAL FEYZAN,SOYCAN MERVE Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.03.2018 - 11.03.2018) - Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-V
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersinde Karşılaştığı Güçlükler ve Çözüm Önerileri: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği HAMZAOĞLU BİRER AYSUN RABİA,SOYCAN MERVE Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.07.2018 - 08.07.2018) - 2nd International Scientific and Vocational Studies Congress
Kitap
Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar 1 SOYCAN MERVE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türk Kültüründe Üflemeli Çalgılar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-1-912503-23-0 - (Bölüm Sayfaları:218 - 226) 2018
Sanatsal Faaliyetler
1. Amatör Müzisyenler Festivali Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve Müzikoloji Topluluğu Ulusal - WORKSHOP /Workshop yöneticiliği / - Yer: 1. Amatör Müzisyenler Festivali - Flüt Workshop Yöneticiliği - 25.05.2017 - 26.05.2017
FLÜT KONSERİ Düzenleyen(ler):Düzenleyen: Arş. Gör. Merve SOYCAN İcracılar: Gizem Çalışkan, İpek Erdoğan, Emine Karabey, Aydanur Çavuş, Büşra Çifci, Yazel Kara, Ceren Beşler, Ferda Çıblakbaş, Cansel Yalçın, Sinem Kurnaz, Zeynep Aslan Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu / - Yer: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konser Salonu - 23.05.2018 - 23.05.2018
Waltz no.2 Düzenleyen(ler): Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI /Düzenlemeler / - Yer: Flüt Konseri - 23.05.2018 - 23.05.2018
FLÜT KONSERİ Düzenleyen(ler):Düzenleyen: Arş. Gör. Merve SOYCAN İcracılar: Ferda Bostancıoğlu, Gizem Çalışkan, Cansu Koç, Rabia Dağ, Pınar Özkan, Yeşim Günar, Ceyda Pehlivangil, Şener Umut Şen, Mehmet Ali Mamuk, Ceren Beşler, Yazel Kara, Deniz Koyuncu Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu / - Yer: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konser Salonu - 02.05.2019 - 02.05.2019
Başkalaşım-Uluslararası Jürili Karma Sergisi Açılış Konseri, Oda Müziği Konseri Düzenleyen(ler):Ali DELİKARA, Aysun Rabia HAMZAOĞLU BİRER, Çiğdem Eda ANGI, Mehmet ARSLANBOĞA, Merve SOYCAN, Serkan ÖZAY. Uluslararası - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler / - Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi, Niğde. - 01.10.2019 - 01.10.2019
Orkestra Konseri Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Müzik Eğitimi AnaBilim dalı Öğrenci Orkestrası Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler / - Yer: Orkestra Eşlikli Solo Flüt İcracısı : Menuet ve Badinerie adlı eserler, Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konser Salonu - 01.06.2017 - 01.06.2017