Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/ÇEVİRİ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR (DR) (İNGİLİZCE)/ 2019-
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÇEVİRİ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Orhan Kemal’xxin Baba Evi ve Avare Yıllar adlı eserlerindeki kültürel unsurların İngilizceye çevirisinin incelenmesi 2015-2019
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ/MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR. (İNGİLİZCE)/ 2005-2010
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018
Makaleler
ORHAN KEMAL’İN BABA EVİ VE AVARE YILLAR ADLIESERLERİNDEKİ KÜLTÜREL UNSURLARIN İNGİLİZCEYEÇEVİRİSİNİN İNCELENMESİ ÖZTÜRK MERVE Uluslararası - Hakemli - SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ - Özgün Makale - SOBİDER - Doi: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5069 2019
Bildiriler
Eğitim yöneticilerinin devlet okullarına devam eden Suriyeli öğrencilerin eğitimlerine ilişkin görüşleri KUBİLAY SEVDA,ÖZTÜRK MERVE,ŞAYİR GÖNÜL Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.05.2018 - 12.05.2018) - 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ