Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/MODA TASARIMI (DR)/ Tez adı : Giysilerdeki kup ve desen özelliklerinin beden formunun algılanmasına etkisi 2013-2018
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Meslek yüksekokulları tekstil/konfeksiyon programının öğrenci ve öğretim elemanları görüşlerine göre değerlendirilmesi 2003-2006
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ PR./ 1994-1998
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ/MODA TASARIMI ANASANAT DALI 2019-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU/TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ/GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PR. 2016-2019
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU/TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ/GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PR. 2009-2016
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU/TEKSTİL PR. 2002-2009
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU/TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ/HAZIR GİYİM PR. 1999-2002
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/HAZIR GİYİM PR. 1998-1999
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Kalite Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Anasanat Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-2020
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2018
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2014-2019
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2015
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012
Program Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2011
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-2010
Makaleler
Örme Giyim Tasarımında Optik Sanatın Etkileri SAKARYA MENEKŞE, AKÇAM TUTKU CEREN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Art-E Sanat Dergisi - Doi: 10.21602/sduarte.1170159 2022
Niğde Müzesi'nde Bulunan Gerdanlık ve Kolyelerin İncelenmesi/ Examination of The Necklace and Pentands Found in Niğde Museum GÜNEY HİLMİ, SAKARYA MENEKŞE, KIZILKAYA HAMİDE TUBA, VAROL ESRA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN 2022
İslam Öncesi Türklerde Kemer Kullanımı ve Özellikleri/The Use and Featuresof Belt in Pre-Islamic Turks SAKARYA MENEKŞE,KIZILKAYA HAMİDE TUBA Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: https://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-08-53-11 2020
Elbisede Kup ve Geometrik Desen Algısı/Line and Geometric Pattern Perception in Dress SAKARYA MENEKŞE,AĞAÇ SALİHA Ulusal - Hakemli - Acar Endeks - Özgün Makale - Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR) 2020
Niğde İli Bor İlçesi Silistre Muhacirlerinin Kadın Düğün Giysileri KOÇ FATMA,SAKARYA MENEKŞE Uluslararası - Hakemli - asos - Özgün Makale - TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyatve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.12992/TURUK514 2018
Müller Lyer Optik Yanılsama Etkisinin Elbisede Kup Açısından İncelenmesi SAKARYA MENEKŞE,AĞAÇ SALİHA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus (ICV=80,15) - Özgün Makale - International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) 2017
Optical Illusions And Effects On Clothing Design AĞAÇ SALİHA,SAKARYA MENEKŞE Uluslararası - Hakemli - index copernicus - Özgün Makale - International journal of Science Culture and Sport - Doi: 10.14486/IJSCS272 2015
Hayat Ağacı Sembolizmi AĞAÇ SALİHA,SAKARYA MENEKŞE Uluslararası - Hakemli - index copernicus - Özgün Makale - International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) 2015
Evaluation of Outdoor Sports Clothing Brand Personality by Users AĞAÇ SALİHA, SAKARYA MENEKŞE Uluslararası - Hakemli - index copernicus - Özgün Makale - International Journal of Science Culture and Sport [IntJSCS] - Doi: http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS67 2014
Bildiriler
Taşkömürü Maden Ocaklarında Çalışan İşçilere Yönelik Koruyucu Giysi Tasarımları AĞAÇ SALİHA,SAKARYA MENEKŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.09.2017 - 03.10.2017) - 1. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu
Optik Sanat ve Moda Sektörü Uygulamaları AĞAÇ SALİHA,SAKARYA MENEKŞE Ulusal - Tam metin bildiri - (27.04.2015 - 29.04.2015) - 2.Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı/ Disiplinlerarası Tasarım
Evaluation of Outdoor Sports Clothing Brand Personality by Users AĞAÇ SALİHA,SAKARYA MENEKŞE Uluslararası - Özet bildiri - (24.05.2014 - 26.05.2014) - 3.International Conferance on Science Culture and Sport
Meslek Yüksekokulları Giyim Üretim Teknolojisi Programı Kalıp Hazırlama Derslerinde Bilgisayar Destekli Kalıp Programı Kullanımı ve Pilot Bir Uygulama SAKARYA MENEKŞE,GÖKKAYA TÜYSÜZ AYŞE GÜL,DURDU ZOR SUNA Ulusal - Tam metin bildiri - (22.09.2011 - 23.09.2011) - Eğitimden İstihdama Geçişte Gençlerin Desteklenmesi Projesi Mesleki Eğitim ve Genç İstihdamı
Optical Illusions and Effects on Clothing Design AĞAÇ SALİHA,SAKARYA MENEKŞE Uluslararası - Özet bildiri - (22.05.2015 - 26.05.2015) - IV. International Journal of Science Culture and Sport Congress
De Stijl Sanat Akımı ve Piet Mondrian'ın Eserlerinin Moda Tasarımına Yansımaları SAKARYA MENEKŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.06.2021 - 22.06.2021) - International Congress on Art and Design Research and Exhibition (ART&DESIGN-2021)
Muller Lyer Optik Yanılsama Etkisinin Elbisede Çizgi Açısından İncelenmesi AĞAÇ SALİHA,SAKARYA MENEKŞE Uluslararası - Özet bildiri - (19.10.2017 - 22.10.2017) - 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi (IECSES-2017)
Meslek Yüksekokulları Tekstil Konfeksiyon Programının Öğrenci ve Öğretim Elemanları Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi AYDIN SEMİHA,SAKARYA MENEKŞE Ulusal - Tam metin bildiri - (14.05.2007 - 16.05.2007) - IV.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
Osmanlı Sarığı AĞAÇ SALİHA,SAKARYA MENEKŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.07.2016 - 14.07.2016) - Uluslararası Türkiye Çek İlişkileri Sempozyumu
Aksaray Nevşehir ve Niğde İllerindeki Konfeksiyon İşletmelerinde Toplam Verimli Bakım Tekniğinin Uygulanma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma SAKARYA MENEKŞE Ulusal - Tam metin bildiri - (09.09.2009 - 11.09.2009) - Eğitimden İstihdama Etkin Geçiş Sempozyumu
Kup Şeklinin Çizgili Desenli Elbisede Beden Formu Algısına Etkisi/The Effect of The Line Shape on The Perception of Body Form in Striped Patterned Dress SAKARYA MENEKŞE,AĞAÇ SALİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.12.2019 - 08.12.2019) - 4. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi/4th International Eurasian Conference on Sport, Education and Society
Moda Endüstrisinde Haute Couture: II. Dünya Savaşı Sonrası Dönem VAROL ESRA, SAKARYA MENEKŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.10.2022 - 06.10.2022) - Türk Dünyasında Kadın ve Moda Uluslararası Sempozyumu
Meslek Yüksekokulları Tekstil Konfeksiyon Programı Derslerinin İçerik Süre ve İşleniş Açısından Değerlendirilmesi SAKARYA MENEKŞE,AYDIN SEMİHA Ulusal - Tam metin bildiri - (04.06.2008 - 06.06.2008) - Niğde Tekstil Sempozyumu
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Deri Halı ve/veya Deri Yaygı Üretimi ve Uygulanan İşlemler TURGAY ADNAN FARUK,SUMAN FUZULİ,AL MURAT,SAKARYA MENEKŞE,ADIYAMAN MUSTAFA MURAT,YILDIZ KISACIK SİBEL Ulusal - Tam metin bildiri - (04.06.2008 - 06.06.2008) - Niğde Tekstil Sempozyumu
Öğrenci Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Çalışması Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Örneği SAKARYA MENEKŞE,ADIYAMAN MUSTAFA MURAT Ulusal - Tam metin bildiri - (04.06.2008 - 06.06.2008) - Niğde Tekstil Sempozyumu
Niğde Yöresi Geleneksel Kadın Giysilerinin İncelenmesi SAKARYA MENEKŞE,GÖKKAYA TÜYSÜZ AYŞE GÜL,DURDU ZOR SUNA,DEMİR NESLİHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2012 - 06.05.2012) - I.Uluslararası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu
Çalışan Kadınların Giysi Tercihlerinde Yaşadıkları İlin Kültüründen Etkilenme Durumları Niğde Üniversitesi Örneği DEMİR Neslihan, DURDU ZOR Suna, GÖKKAYA TÜYSÜZ Ayşe Gül, SAKARYA Menekşe Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2012 - 06.05.2012) - I.Uluslararası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu
Kitap
Üretim ve Hizmet Sektörlerinde Tematik Yaklaşımlar: Performans ve Verimlilik Önerileri SAKARYA MENEKŞE, ÖZESKİCİ SEMA, AKÇAM TUTKU CEREN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:3 Boyutlu Tasarım Programının Giyim Üretim Sektöründe Tasarımcı Performansına Etkisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:219 - ISBN:978-625-365-001-8 - (Bölüm Sayfaları:111 - 135) 2022
Sanatsal Faaliyetler
”Lalezar” II.Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar sempozyumu Kültür Sanat Çalıştayı Düzenleyen(ler):Akdeniz Üniveristesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Crystal Paraiso Hotel / Belek - 29.04.2017 - 01.05.2017
”Miras” VII. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu (International Turkish Culture Introduction of Arts Symposıum) Düzenleyen(ler):Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Sırbistan Niş Üniversitesi Sergi ve Konferans Salonu - 27.09.2019 - 02.10.2019
”The Sun’s Shadow”, The International Biennial of Miniature Art (BIAMT) Düzenleyen(ler):Universitatea de Vest Facultatea de Arte si Design Uluslararası - SERGİLER/Bianeller, trianeller / - Yer: The International Biennial of Miniature Art - Timisoara 2020 - 26.11.2020 - 31.12.2020
"Transformation" IKCUARTFEST Özel Tematik Sergi PARADOX Düzenleyen(ler):İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Uluslararası İKÇÜ Sanat Festivali/International IKCU Art Festival - 25.10.2021 - 31.10.2021
”Türk Dünyası Desenleri ve Giysilerinden Esintiler” Düzenleyen(ler):Menekşe SAKARYA, Suna DURDU ZOR,Ayşe Gül GÖKKAYA TÜYSÜZ, H.Tuba KIZILKAYA, Ümmügülsüm DURSUN, Neslihan DEMİR, Aliye TÜRLÜ Uluslararası - KOLEKSİYON /Giysi tasarımı (koleksiyonu) / - Yer: III. Uluslararası Türk Araştırmaları Sempozyumu- Bakü Hilton - 25.05.2016 - 27.05.2016
’Türk Dünyası Desenleri ve Giysilerinden Esintiler’ isimli defile hazırlığı ve sunumu Düzenleyen(ler):Menekşe SAKARYA- Ayşe Gül GÖKKAYA TÜYSÜZ Uluslararası - KOLEKSİYON /Koleksiyon hazırlığı ve sunumu / - Yer: III. Uluslararası Türk Araştırmaları Sempozyumu- Bakü Hilton - 25.05.2016 - 27.05.2016
”Mihr” Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi Düzenleyen(ler):Akdeniz Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: 3. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu - 24.04.2018 - 25.04.2018
”Altın Yıldız” Uluslararası Jürili Karma Sergi Düzenleyen(ler):El Sanatları Derneği, Akdeniz Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi. Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: I. Uluslararası Panorama Sanat Kampı Etkinlikleri (Sergi, Konferans, Workshop) - 23.02.2018 - 25.02.2018
”Alphonse” ’Yerel Olan Güzeldir’ Ulusal Karma Sergisi Düzenleyen(ler):Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu, Tarbzon. Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: ’Yerel Olan Güzeldir’ Ulusal Karma Sergisi, Trabzon Meslek Yüksekokulu - 22.11.2017 - 24.11.2017
”Gelincik” II. Uluslarası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi Düzenleyen(ler):SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Süleyman Demirel Üiversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ SERGİ SALONU-ISPARTA - 22.05.2017 - 31.05.2017
"Elegance" II. Ulusal Online Jürili Karma Tekstil ve Moda Tasarımı Sergisi (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Düzenleyen(ler):Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı - 22.04.2022 - 22.05.2022
PO-MO II Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Düzenleyen(ler):Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: https://www.mailartexhibition.org/ - 21.09.2020 - 10.10.2020
”Çente” Anadolu temalı ”Uluslararası Davetli Karma Sergisi” Düzenleyen(ler):AVANOS BELEDİYESİ, Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Avanos - 21.07.2017 - 24.07.2017
Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği (ART&DESIGN 2021) Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi-Kayseri Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme / - Yer: International Congress on Art and Design Research and Exhibition-Online Platform (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zoom Portalı) - 21.06.2021 - 22.06.2021
Kongre Bilim ve Sanat Kurulu Üyeliği (ART&DESIGN 2021) Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Kayseri Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme / - Yer: International Congress on Art and Design Research and Exhibition - 21.06.2021 - 22.06.2021
"Geometric Balance" International Congress on Art and Design Research and Exhibition (ART&DESIGN - 2021) Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi- Kayseri Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Dijital Platform- https://drive.google.com/file/d/12NH2yw3WiYKSqpauw9UL5YnhUOzlISRx/view - 21.06.2021 - 21.07.2021
"Red Tulips" DEM Uluslarası Jürili Çevrimiçi Karma Sergi Düzenleyen(ler):Selçuk Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü WEB Sayfası - 20.12.2022 - 30.12.2022
”Hazan Mevsimi” Karaman Sempozyumu Uluslararsı Karma Resim Sergisi Düzenleyen(ler):Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - 20.06.2019 - 22.06.2019
”Al Yazmalım” 2.Uluslarası Jürili Milli Kültür Karma Sanat Sergisi Düzenleyen(ler):2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi (IECSES-2017) Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: 2. Uluslarası Jürili Milli Kültür Karma Sanat Sergisi-Özkaymak Otel Kemer/ANTALYA - 19.10.2017 - 22.10.2017
”Hayalperest” ”Umut Kongresi” Düzenleyen(ler):Çanakkale Kepez Belediyesi ve Rating Academy Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: ”Umut Kongresi”Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür Sanat Merkezi - 19.04.2018 - 28.04.2018
"Ehramodern" Bayburt Belediyesi Bedesten Sanat Galerisi Koleksiyonu Düzenleyen(ler):Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Bayburt Belediyesi Uluslararası - KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler / - Yer: Bayburt Belediyesi Bedesten Sanat Galerisi - 18.07.2022 - 24.07.2022
"Ehramodern" 26. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür Sanat Şöleni "Ehrama Dokunuşlar ve Özgün Giyim Tasarımları' Karma Sergisi Düzenleyen(ler): Bayburt Belediyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler / - Yer: Bedesten Sanat Galerisi - 18.07.2022 - 24.07.2022
"Kontrast İlmekler" 2. Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu (İLSANS) Düzenleyen(ler):İstanbul Üniversitesi-Kocaeli Üniversitesi-Bayburt Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: International Communication and Art Symposium (INCAS) - 18.06.2022 - 19.06.2022
"Red Focus" 1. ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU/IARTSYMP/1st INTERNATIONAL ART SYMPOSIUM Düzenleyen(ler):Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: IARTSYMP: 1st INTERNATIONAL ART SYMPOSIUM - 16.11.2021 - 20.11.2021
”Lily””ELSANDER 1.Uluslarası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Düzenleyen(ler):El Sanatları Derneği, Akdeniz Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: ELSANDER - 16.10.2018 - 18.10.2018
”Tulipa” “Mezopotamya” temalı 3. Uluslararası Jürili Milli Kültür Karma Sanat Sergisi Düzenleyen(ler):Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS),Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi (IECSES-2018) - 15.11.2018 - 18.11.2018
”Neşeli” 4th International Congress of Eurasian Socıal Sciences (Icoess) Exhibition/ 4.Uluslararsı Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi Sergisi Düzenleyen(ler):Avrasya Kongresi Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: 4th International Congress of Eurasian Socıal Sciences (Icoess) / 4.Uluslararsı Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi - 15.10.2020 - 18.10.2020
“Turquoise” artworks Düzenleyen(ler):Ludmila Egorova, Andrew Schneider Founders and organizers of the project "SCYTHIA" Members of the National Artists’Union of Ukraine Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: The 11 International Biennial Exhibition of Contemporary Textile Art “Scythia” - 15.06.2016 - 26.06.2016
“İlmeklerle Dün Bugün” 30 Yıla 30 Eser Karma Ulusal Davetli Karma Sergi Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi-Niğde Müze Müdürlüğü Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Niğde Müzesi Sergi Salonu - 15.04.2022 - 25.04.2022
"30 YILA 30 ESER" Ulusal Davetli Karma Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Niğde Müze Müdürlüğü Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Niğde Müzesi Sergi Salonu - 15.04.2022 - 25.04.2022
Motto ”Sanat Terapidir” Düzenleyen(ler):Kübra Şahin Çeken ve Eda Öz Çelikbaş Ulusal - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: https://www.instagram.com/stories/highlights/17869382761721265/?hl=en - 15.04.2020 - 15.05.2020
‘Gıda Atıkları İle Batik Sanatı' Workshop Etkinliği Düzenleyen(ler):Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi yürütücülüğünde Türkiye-İspanya-İtalya katılımlı öğrenci grupları Uluslararası - WORKSHOP /Workshop / - Yer: Türkiye-İspanya-İtalya: WusTE "ReUSE of Food WASTE to create new materials and reduce pollution" Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi - 14.10.2022 - 14.10.2022
"Girift" IADCE- Uluslararası Sanat – Tasarım Konferansı, Performans ve Sergisi Düzenleyen(ler):Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi. Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Dijital Platform-https://bef.deu.edu.tr/tr/iadce-sergi/ - 14.04.2021 - 15.05.2021
”Ay Yıldız ve 30 Kuş” 15 Temmuz Milli Direniş Sergisi Düzenleyen(ler):İskenderun Teknik Üniveristesi, İskenderun Meslek Yüksekokulu Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Barbaros Hayrettin Konferans Salonu Fuaye Alanı - 12.07.2019 - 16.07.2019
”Yadigar” II.Uluslarası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri Düzenleyen(ler):Milli İlimler Akademisi Milli Azerbaycan Tarih Müzesi, Almanya Türklerin Dünyası Enstitüsü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Bakü - AZERBAYCAN - 11.04.2017 - 15.04.2017
”Çerkez Güzeli” Karma Türk Sanatları Sergisi Düzenleyen(ler):Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu - The Institute for Near Eastern and African Studies Faculty of Arts, Charles University in Prague (Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi Yakın Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü) Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Uluslararası Çek Cumhuriyeti İlişkileri Sempozyumu- Prag Ticaret Odası Kültür Merkezi - 10.07.2016 - 14.07.2016
”Aranjman” Uluslararası Sanat ve Terapi Sergisi Düzenleyen(ler):Dr.Öğr.Üyesi Eda Öz Çelikbaş, Dr. Öğr. Üyesi Kübra Şahin Çeken Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Online Sergi https://www.instagram.com/sanatterapidir/?hl=en - 10.06.2020 - 10.07.2020
”Irregularity” ”Sanat Terapidir” Uluslararası Sanat ve Terapi Sergisi Düzenleyen(ler):Dr.Öğr.Üyesi Eda ÖZ ÇELİKBAŞ, Dr.Öğr.Üyesi Kübra ŞAHİN ÇEKEN Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Online Sergi https://www.instagram.com/sanatterapidir/?hl=en - 10.06.2020 - 10.07.2020
”Zarafet” Doğal Boya Sempozyumu-Çalıştayı-Sergisi Düzenleyen(ler):Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Doğal Boya Sempozyumu-Çalıştayı-Sergisi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Doğal Boya Sempozyumu-Çalıştayı-Sergisi, Akvaryum Sergi Salonu - 10.05.2017 - 12.05.2017
”Yakut” XI. Uluslarası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Sanat Etkinlikleri Düzenleyen(ler):Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Selçuk Üniversitesi - 09.05.2018 - 11.05.2018
”Alamode” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergisi Düzenleyen(ler):Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitü Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergisi - 08.03.2018 - 15.03.2018
”Turkuazlı Peş” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararsı Karma Sergisi Düzenleyen(ler):Çankırı Valiliği, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Çankırı Valiliği Sergi Salonu - 08.03.2016 - 15.03.2016
”Düğüm” Kişisel Giysi Tasarımı Sergisi Düzenleyen(ler):Dr. Öğr. Üyesi Menekşe SAKARYA Ulusal - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi - 07.10.2020 - 21.10.2020
”Kutnulu 4.Uluslarası Avrasya Spor,Eğitim ve Toplum Kongresi /4.Uluslarası Milli Kültür Karma Sanat Sergisi Düzenleyen(ler):UBİKS Derneği, Pamukkale Üniversitesi, Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Pamukkale Üniversitesi - 06.12.2019 - 08.12.2019
"Odak/Focus" 2nd International Art Modern Mixed Exhibition Düzenleyen(ler):EDU CONFERENCES Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: 2nd International Art Modern Mixed Exhibition - 05.10.2022 - 09.10.2022
”The Color Squares” ’İplikten Yansılar’Karma Sergi Etkinliği (Jürili Karma Sergi) Düzenleyen(ler):Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu - 05.05.2015 - 08.05.2015
’Damalı Aşkı’’İplikten Yansılar’ Karma Sergi Etkinliği(Jürili Karma Sergi) Düzenleyen(ler):Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu - 05.05.2015 - 08.05.2015
”Oyalı Yazma” Geçmişten Günümüze İzler Konulu Karma Sergi Düzenleyen(ler):Akdeniz Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: 4. Yöresel Ürünler Sempozyumu - 03.11.2016 - 05.11.2016
”Süslü Püslü” 2. “ÖZ-GÜN” Uluslarası Davetli Karma Sergisi Düzenleyen(ler):European Cultural Resources, Kulturbrücken Jungbusch Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Kulturbrücken Jungbusch e.V. Soziokulturelles Zentrum Böckstr.21 68159 Mannheim/ ALMANYA - 03.04.2017 - 08.05.2017
"Sarmal" Artquake-6 International Group Exhibition Düzenleyen(ler):ANI - "Art Niğde International" Küratör: Safa BÜTE Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: Niğde Belediyesi Sanat Galerisi - 02.04.2021 - 14.04.2021
"Sanat Kurulu Üyeliği" Uluslararası Uludağ Sanat ve Tasarım Bienali Düzenleyen(ler):Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Uluslararası - SERGİLER/Bianeller, trianeller / - Yer: http://uludagbienal.uludag.edu.tr/ - 01.12.2021 - 15.12.2021
"Dream Catcher" “UARTDES" Uluslararası Uludağ Sanat ve Tasarım Bienali Düzenleyen(ler):Bursa Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü Uluslararası - SERGİLER/Bianeller, trianeller / - Yer: “UARTDES" Uluslararası Uludağ Sanat ve Tasarım Bienali - 01.12.2021 - 15.12.2021
"Coral Reef" Kişisel Sergi Düzenleyen(ler):Menekşe Sakarya Ulusal - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: Mor Kaftan Sanat Galerisi: Online Sergi https://www.morkaftan.com/menekse-sakarya - 01.11.2021 - 31.12.2021
”Uyanış” Ahmet Yakupoğlu Anısına 3.Uluslarası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Karma Sergisi Düzenleyen(ler):Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: 3.Uluslarası Sanat ve Tasarım Sempozyumu - 01.10.2020 - 03.10.2020
Küratör-Başkalaşım/Metamorphosis Uluslararası Jürili Karma Sergi Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası - KURATÖRLÜK / - Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi - 01.10.2019 - 04.10.2019
Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Başkalaşım Uluslararası Jürili karma Sergi Etkinliği - 01.10.2019 - 04.10.2019
”Şeritler” Başkalaşım/Metamorphosis UluslarasıJürili Karma Sergi Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Küratörler: Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Sakarya Öğr. Gör. Ayşe Gül Gökkaya Tüysüz Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi - 01.10.2019 - 04.10.2019
”Kumsal” Başkalaşım/Metamorphosis Uluslararası Jürili Karma Sergi Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Küratörler: Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Sakarya Öğr. Gör. Ayşe Gül Gökkaya Tüysüz Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi - 01.10.2019 - 04.10.2019
”Differance” ”Seven” Named International Online Exhibitions Düzenleyen(ler):Küratör Hakan Güven Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: http://www.portfolyou.com/yedi/ https://www.instagram.com/portfolyou/ - 01.09.2020 - 30.09.2020
Tasarım
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Temizlik ve Bahçe İşçileri Giysi Tasarımları Tasarım Sahipleri:Menekşe Sakarya Uluslararası - Moda Tasarımı (Kumaş, aksesuar veya giysi) - 01.01.2022 - 28.02.2022
İleri Dönüşüm Çanta Yapımı Tasarım Sahipleri:Menekşe Sakarya Uluslararası - Moda Tasarımı (Kumaş, aksesuar veya giysi) - 12.05.2022 - 13.05.2022
İleri Dönüşüm "Broş Tasarımı" Tasarım Sahipleri:Menekşe Sakarya Uluslararası - Moda Tasarımı (Kumaş, aksesuar veya giysi) - 12.05.2022 - 13.05.2022
Biniş Tasarımı Tasarım Sahipleri:Menekşe SAKARYA Uluslararası - Moda Tasarımı (Kumaş, aksesuar veya giysi) - 18.10.2021 - 18.10.2021
Editör
ART&DESIGN-2021 Exhibition Catalog AKÇAÖZOĞLU SEMİHA, SAKARYA MENEKŞE, VAROL ESRA, AKBULUT BAŞAR AYŞE Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör - ISBN:978-975-8062-40-9 2021
"30 YILA 30 ESER" Ulusal Davetli Karma Sergi Kataloğu VAROL ESRA, KIZILKAYA HAMİDE TUBA, SAKARYA MENEKŞE Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör - ISBN:978-975-8062-44-7 2022
STAR-Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi EKİZ MEHMET, ASLAN ENGİN, GÖHER FEYZAN, VAROL ESRA, AKÇAÖZOĞLU SEMİHA, ÖZESKİCİ DENİZ, KAPKIN ENGİN, CEYLAN ÖZGÜR, ÖCAL ÇAĞLAYAN SEMA Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Editör 2022
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR) DÖL ATTİLA, ASLAN ENGİN, GÖHER FEYZAN, LAÇİNBAY KERİM, EKİZ MEHMET, SAKARYA MENEKŞE, AKÇAÖZOĞLU SEMİHA Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Editör 2021
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR) DÖL ATTİLA, ASLAN ENGİN, LAÇİNBAY KERİM, GÖHER FEYZAN, EKİZ MEHMET, SAKARYA MENEKŞE, AKÇAÖZOĞLU SEMİHA Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2020
ART&DESIGN-2021 Book of Proceedings AKÇAÖZOĞLU SEMİHA, SAKARYA MENEKŞE, VAROL ESRA, AKBULUT BAŞAR AYŞE Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör - ISBN:978-975-8062-39-3 2021