Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Türkiye’xxde Kamu Kesimi Faaliyetlerinin Finansal Sektör Üzerine Etkileri 2017-2019
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./ 2012-2016
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ/BANKACILIK ANABİLİM DALI 2019-
Makaleler
Osmanlı İmparatorluğunda Özelleştirme Faaliyetlerine Örnek Olarak Reji Tütün İDARESİ KAYA PERİHAN HAZEL,AYDIN MELİKŞAH,KARAÇOR ZEYNEP Ulusal - Hakemli - Copernicus, asos - Özgün Makale - Niğde ÜNİVERSİTESİ Ömer Halisdemir Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2019
TÜRKİYE’DE BANKA KREDİLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ EKONOMETRİK ANALİZ HAYKIR ÖZKAN,AYDIN MELİKŞAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 2019
Bildiriler
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ BELİRLEYİCİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ANALİZ AYDIN MELİKŞAH Ulusal - Özet bildiri - (16.12.2020 - ) - 2. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
Editör
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AYDIN MELİKŞAH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi - Yrd. Editör 2019