Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ/BANKACILIK ANABİLİM DALI 2019-
Bildiriler
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ BELİRLEYİCİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ANALİZ AYDIN MELİKŞAH Ulusal - Özet bildiri - (16.12.2020 - ) - 2. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi