Eğitim Bilgileri
Doktora R.W.Technische Hochschule Aachen Kimya Tez adı : Darstellung und Charakterisierung von mit 3d-Übergangsmetallionen funktionalisierten molekularenCer- und Zirconiumoxiden 2009-2014
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Hümik asitlerin metal tutma ve ligand değiştirme özelliklerinin incelenmesi 2004-2007
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ)/ 2003-2004
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./ 1999-2003
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/VETERİNERLİK BÖLÜMÜ/LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR. 2015-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Floresans sensör bileşiklerin sentezi, yapı analizleri, anyonlar veya amino asitlerin varlığında spektrofotometrik özelliklerinin incelenmesi (14.09.2022-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 2D Kolon Kanseri Hücrelerinin İmidazol Türevi Fenantroimidazol Kompleksleri Tarafından İnhibisyonunun Moleküler Mekanizmasını Aydınlatılması (10.05.2021-26.12.2022)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Metal iyonlarını tespit edebilecek yeni siyanobifenil içeren Rodamin ve Floresein bazlı reseptörlerin hazırlanması (01.10.2018-03.05.2021)
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Ödüller
Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu Kamu, TÜRKİYE 2007
Makaleler
Phenolphthalein Conjugated Schiff Base as a Dual Emissive Fluorogenic Probe for the Recognition Aluminum (III) and Zinc (II) Ions AYDIN DUYGU, KUTLUCA ALICI MELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Fluorescence - Doi: 10.1007/s10895-021-02704-5 2021
Phentroimidazole Based Fluorescence “Turn on” Sensor for Highly Sensitive Detection of Zn2 Ions KUTLUCA ALICI MELİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Fluorescence 2020
Solid-state coexistence of {Zr12} and {Zr6} zirconium oxocarboxylate clusters Malaestean Iurie L,KUTLUCA ALICI MELİHA,Besson Claire,Ellern Arkady,Kögerler Paul Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - CrystEngComm - Doi: 10.1039/c3ce41829d 2014
Macrocycles based on magnetically functionalized zirconium oxide clusters Malaestean Iurie L,KUTLUCA ALICI MELİHA,Speldrich Manfred,Ellern Arkady,Kögerler Paul Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Inorganica Chimica Acta - Doi: 10.1016/j.ica.2011.08.061 2012
Linear Zigzag and Helical Cerium III Coordination Polymers Malaestean Iurie L,KUTLUCA ALICI MELİHA,Ellern Arkady,van Leusen Jan,Schilder Helmut,Speldrich Manfred,Baca Svetlana G,Kögerler Paul Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Crystal Growth Design - Doi: 10.1021/cg2016337 2012
Bildiriler
Synthesis of schiff base compound containing phenantromidazole and fluorimetric applications KUTLUCA ALICI MELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (06.03.2022 - 08.03.2022) - International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies
Nonanuclear Zr-Ni Cluster: Its Thermal Properties and Single Crystal Structure KUTLUCA ALICI MELİHA,Kögerler Paul Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Türk-Pak Conference Chemical Sciences (ITPCCS 2017)
Crystal Structure and Thermal Properties of Octanuclear Zirconium(IV) Complex KUTLUCA ALICI MELİHA,Kögerler Paul Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Türk-Pak Conference Chemical Sciences (ITPCCS 2017)
COLORIMETRIC AND FLUOROMETRIC PROPERTIES OF SCHIFF BASES INCLUDING IMIDAZOLE KUTLUCA ALICI MELİHA Uluslararası - Özet bildiri - (31.08.2016 - 03.09.2016) - 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS)
Zirkonyum IV oksit temelli makrosiklik komplekslerin sentezi KUTLUCA ALICI MELİHA Ulusal - Özet bildiri - (22.04.2015 - 25.04.2015) - V.. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ
Sorption properties immobilized Humic acid toward Cu II ions in discontinuous system KUTLUCA ALICI MELİHA, KARA HÜSEYİN Uluslararası - Özet bildiri - (17.04.2013 - 21.04.2013) - 1th International Chemistry and Chemical Engineering Conference