Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, öğretmen adaylarının, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler öğretim programı küresel bağlantılar öğrenme alanına yönelik tutumlarının incelenmesi: Çeşitli değişkenler açısından 2011-2015
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Milli Korunma Kanunu çıkarılma amacı,sosyo-ekonomik etki ve sonuçları 2007-2010
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TARİH ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)/ 2002-2007
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2017-
Yönetilen Tezler
ŞEYMA TURHAN Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeyleri İle Etkili Vatandaşlık Yeterliklerinin İncelenmesi 2020
EMRE BOZKURT Yüksek Lisans 8. Sınıf Öğrencilerinin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik İlgi Tutumları (Aksaray Örneği) 2020
BETÜL ASLAN Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 2019
SERDAL KOCAER Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Eğitimi Yaklaşımlarından Ahlak Eğitimi ve Karakter Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 2019
NADİYE YILDIZ Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 2019
İLHAN ERSOY Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kültürel değerlere duyarlı eğitime hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi 2019
Projeler
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLK ADIM (13.05.2018-01.12.2019)
Makaleler
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KÜRESEL BAĞLANTILAR ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ KÖRÜKCÜ MELEK,ŞAHİNGÖZ MEHMET Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 2020
TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI TOPAL NEVZAT,KÖRÜKCÜ MELEK,ULUÇAY ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - asos - Özgün Makale - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2020
The Outcomes of Constructivist Learnıng Envıroments from the Perspectives of Secondary School Students USLU SALİH,KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Education Studies - Doi: 10.5539/ies.v13n8p16 2020
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KÖRÜKCÜ MELEK,USLU SALİH,Çetin Mehmet Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Manas Journal of Social Studies - Doi: https://doi.org/10.33206/mjss.643168 2020
TheInvestigationofSocialStudiesTeacherCandidatesCognitiveFlexibilityLevelsandMetacogniyiveLearningStrategiesinTermsofDifferentVariables KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - 1© 2020by the authors licensee Asian Online Journal Publishing GroupAsian Journal of Education and Training - Doi: 10.20448/journal.522.2020.61.1.11 2020
Değişen Müze Algısı Çerçevesinde Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine Yönelik Özyeterlik İnançları KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: https://doi.org/10.26468/trakyasobed.542284 2019
Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi KÖRÜKCÜ MELEK,USLU SALİH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13980 2018
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI BÖLGEDEÇALIŞMA PROBLEMATİĞİ KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES 2017
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ULUSOY KÖRÜKCÜ MELEK,ŞAHİNGÖZ MEHMET Ulusal - Hakemli - Türk Eğitim İndexi - Özgün Makale - GAZİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ 2016
The analysis of the relation between social studies and primary school teachers levels of liking of children and their job satisfaction in terms of diverse variable FAİZ MELİKE,KÖRÜKCÜ MELEK,KARADENİZ OĞUZHAN Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Journal of Human Sciences - Doi: 10.14687/jhs.v13i3.4204 2016
4 4 4 eğitim sistemi ile sosyal bilgiler eğitiminde ortaya çıkan kaotik durumlar hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri KARADENİZ OĞUZHAN,ULUSOY KÖRÜKCÜ MELEK Ulusal - Hakemli - OAJI, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, J-Gate, TÜBİTAK-ULAKBİM, Citefactor, NewJour, Google Akademik ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi - Özgün Makale - Yükseköğretim ve Bilim Dergisi - Doi: 10.5961/jhes.2015.113 2015
TEOG Sınavındaki TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Ait Soruların Kazanım Temelli Olarak Değerlendirilmesi KARADENİZ OĞUZHAN,EKER CEVAT,ULUSOY KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 2015
TBMM Birinci ve İkinci Dönem Sinop Milletvekilleri ULUSOY KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Hakemli - Sobbiad, Journal of Social Sciences and Humanities - Özgün Makale - Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014
Dr. Rıza Nur’un Milli Eğitim Bakanlığı Dönemi Faaliyetleri ULUSOY KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Hakemli - Google ScholarASOS IndexIndex CopernicusScientific Indexing Services - Özgün Makale - Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 2014
Bildiriler
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KÖRÜKCÜ MELEK,USLU SALİH,ÇETİN MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (31.01.2018 - 02.02.2018) - USBIK 2018 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik özyeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından yordanması KÖRÜKCÜ MELEK Ulusal - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3 nd International Congress of Eurasian Social Sciences’e
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının başarı yönelimlerinin incelenmesi KÖRÜKCÜ MELEK Ulusal - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3 nd International Congress of Eurasian Social Sciences’e
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının nitelikli öğretmen algıları KÖRÜKCÜ MELEK Ulusal - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3 nd International Congress of Eurasian Social Sciences’e
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİKALGILARI KÖRÜKCÜ MELEK,USLU SALİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLK ADIM KÖRÜKCÜ MELEK,YAZICI KUBİLAY,ÜNAL EMRE,MANDACI ŞAHİN SEHER,USLU SALİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Öğretmenlik Mesleğine İlk Adım KÖRÜKCÜ MELEK,YAZICI KUBİLAY,ÜNAL EMRE,MANDACI ŞAHİN SEHER,USLU SALİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Halk Danslarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi DÖNMEZ CENGİZ,USLU SALİH,KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN 2018-2019 AKADEMİK YILI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel çevre sorunlarına yönelik görüşleri KÖRÜKCÜ MELEK Ulusal - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - 8th international symposium on sicial studies education
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders dışı çalışma alışkanlıklarının incelenmesi KÖRÜKCÜ MELEK Ulusal - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - 8th international symposium on sicial studies education
Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Tutumlarının Duygusal Zeka Düzeyleri ve Bazı Kişisel Özelliklerine Göre İncelenmesi ULUSOY KÖRÜKCÜ Melek,KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.06.2013 - 09.06.2013) - V.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
GEÇMİŞTEN GELECEĞE İZ BIRAKANLAR: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESKİTÜRK ESERLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI ŞAHİNGÖZ MEHMET,DÖNMEZ CENGİZ,KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yurtseverlik Eğitimi ve Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,KÖRÜKCÜ MELEK,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Kitap
19 Yüzyılda Karşılaştırmalı Eğitim Denemesi ANGLO SAKSONLARIN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SEBEPLERİ NELERDİR KARADENİZ OĞUZHAN,ER HARUN,KÖRÜKCÜ MELEK,FAİZ MELİKE,TANGÜLÜ ZAFER Uluslararası - Kitap Tümü - - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Pegem Akademi Yayımcılık - Basım Sayısı:2 - ISBN:978-605-318-128-6 2019
Chaos, Complexity and Leadership TANGÜLÜ ZAFER,KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Pivoting on Chaos andDisorder, Reflection on EventsSteeringthe World of Politics in SocialSciences Course Books (Turkey and USA Example - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer İnternational Publishing - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-319-18693 - (Bölüm Sayfaları:507 - 519) 2015
Chaos, Complexity and Leadership 2017 Explorations of Chaos and Complexity Theory KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:DEMOGRAPHICAL EFFECTS OF SYRIAN REFUGEES ON THE REPUBLIC OF TURKEY AND THEIR REFLECTIONS IN THE SOCIAL STUDIES COURSE BOOKS - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:10 - ISBN:ISBN:978-3-319-89874-2 - (Bölüm Sayfaları:487 - 497) 2019
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri KÖRÜKCÜ MELEK,ER HARUN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:BİYOGRAFİLER İLESOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PEGEM AKADEMİ - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:25 - ISBN:978-605-318-378-5 - (Bölüm Sayfaları:295 - 320) 2019