Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI (DR)/ Tez adı : Sayısal uçurum ve medya okuryazarlığı bağlamında çocukların internet kullanımları: Ankara örneği 2013-2020
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Türkiye'de siyasal dergilerde ırkçı-ayrımcı söylemler 2010-2013
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./ 2003-2007
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ 2014-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2013-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Demokrasinin Yeniden Yapılandırılması Tartışmaları Bağlamında 2011 Milletvekili Genel Seçimleri ve Medya (12.07.2011-12.10.2011)
Makaleler
Dijitalleşme ve Medya Okuryazarlığı Üzerine İncelemeler: Türkiye’deki Akademik Çalışmalar UYAR MEHTAP, HASDEMİR TUĞBA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2023
SAYISAL UÇURUM VE COVID-19: İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA UYAR MEHTAP Uluslararası - Hakemli - Asos Indeks, Cite Factor, EuroPub, Google Scholar, idealonline, Road, Scilit, Scientific Indexing Services - Özgün Makale - MEDIAJ - Doi: 10.33464/mediaj.1330726 2023
Sharenting: Türkiye’de Ebeveynlerin Paylaşım Eğilimleri Üzerine Bir Değerlendirme OMUR SONGÜL, UYAR MEHTAP Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.56676/kiad.1162288 2022
ÇOCUKLARIN İNTERNET’E ERİŞİMLERİ VE KULLANIM BECERİLERİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ UYAR MEHTAP, HASDEMİR TUĞBA Uluslararası - Hakemli - ResearchBib, CiteFactor - Özgün Makale - Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2021
MEDYA OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONULAR, SORUNLAR VE OLASILIKLAR UYAR MEHTAP,HASDEMİR TUĞBA Uluslararası - Hakemli - ; EBSChost-SocINDEX, ASOS Index, Acarindex, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi, OAJI, CiteFactor, Journal Factor, Sindex, Academic Keys ve Arastirmax - Özgün Makale - Odüsobiad 2020
DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM OLARAK MEDYA OKURYAZARLIĞI: TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME OMUR SONGÜL,UYAR MEHTAP Ulusal - Hakemli - SOBIAD, asos, CiteFactor, Scientific Indexing Services, DRJI, ESJIndex - Özgün Makale - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Doi: 10.25272/j.2149-8385.2020.6.3.07 2020
Bildiriler
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’NDE SAYISAL UÇURUM UYAR MEHTAP Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2023 - 29.10.2023) - ASES BANDIRMA INTERNATIONAL SCIENTIFIC STUDIES CONFERENCE
Rethinking Global Issues in the Local Examples: An Analysis on Children and Digital Media Environment in Turkey HASDEMİR TUĞBA, UYAR MEHTAP Uluslararası - Özet bildiri - (11.07.2021 - ) - IAMCR 2021 - International Association for Media and Communication Research
WHAT DO WE NEED IN A DATAFIED AGE?SOME METHODOLOGICAL CONCERNS FROM ACADEMIC STUDIES ON LITERACIES HASDEMİR TUĞBA,UYAR MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (31.10.2018 - 04.11.2018) - ECREA 7th European Communication Conference ECC)
Communication Process of Violence against Women in Websites of the National Newspapers in Turkey: An Example of Abusive Boyfriend UYAR MEHTAP Uluslararası - Özet bildiri - (10.05.2018 - 12.05.2018) - XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences
To Trace a City in Children s Books From the Childhood of Ankara to Children s Ankara Çocuk Kitaplarında Bir Şehrin İzini Sürmek Ankara nın Çocukluğundan Çocukluğun Ankarası na UYAR MEHTAP,HASDEMİR TUĞBA Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.06.2016 - 17.06.2016) - International Symposium Culture and Communication in Anatolia
Kitap
DİSİPLİNLERARASI ÇOCUK HAKLARI ANSİKLOPEDİSİ UYAR MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çocuk ve Sayısal Uçurum - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Astana Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:6 - ISBN:978-605-72478-1-0 - (Bölüm Sayfaları:427 - 432) 2023
DİSİPLİNLERARASI ÇOCUK HAKLARI ANSİKLOPEDİSİ UYAR MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijital Okuryazarlık - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Astana Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:6 - ISBN:978-605-72478-1-0 - (Bölüm Sayfaları:389 - 394) 2023
Dijital Medya Çalışmaları UYAR MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijital Medya Konusunun Halkla İlişkiler Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlere Yansıması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Özgür Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:20 - ISBN:978-975-447-784-9 - (Bölüm Sayfaları:121 - 140) 2023
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - VII UYAR MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI ULUSAL KONGRELERİNDE MEDYA OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK BİLDİRİLERİN İNCELENMESİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Artikel Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:19 - ISBN:978-625-8088-98-4 - (Bölüm Sayfaları:203 - 221) 2023
Digitising Early Childhood HASDEMİR TUĞBA,UYAR MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Representation of the New in the Traditional: New Media, Chldren’xxs Magazines and Digital Literacy - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Cambridge Scholars - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:30 - ISBN:1-5275-1822-1 - (Bölüm Sayfaları:74 - 103) 2018
Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi UYAR MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijital Yerliler: Kanıt Nerede? - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Ütopya - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:24 - ISBN:978-605-5580-98-8 - (Bölüm Sayfaları:39 - 62) 2016
Sosyal Bilimlerde COVID-19 Salgını: Dönemler ve Değişim Dinamikleri UYAR MEHTAP, OMUR SONGÜL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dünyada ve Türkiye'de Pandemi Sürecinde Yeni Medya'ya Yönelik Yapılan Çalışmalara Dair Bir İnceleme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Literatürk Academia Basımevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:232 - ISBN:978-605-74654-6-7 - (Bölüm Sayfaları:147 - 166) 2021
EĞİTİM VE İLETİŞİM ALANINDA MEDYA OKURYAZARLIĞI UYAR MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:DİJİTAL OKURYAZARLIK, BİLGİ OKURYAZARLIĞI VE MEDYA OKURYAZARLIĞININ ENTEGRASYONU: BENZERLİKLERİ, FARKLILIKLARI VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:BERİKAN YAYINEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:24 - ISBN:978-625-8365-75-7 - (Bölüm Sayfaları:107 - 130) 2022
Current Debates on Social Sciences 5Human Studies UYAR MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Medyanın Haber Sitelerindeki Görünümü: Türkiye Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Bilgin Kültür Sanat Yayınları - Basım Sayısı:1 - ISBN:987-625-7799-16-4 2020
İLETİŞİM VE MEDYA ARAŞTIRMALARI UYAR MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Efe Akademi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:19 - ISBN:978-625-6713-87-1 - (Bölüm Sayfaları:39 - 57) 2023
DİSİPLİNLERARASI ÇOCUK HAKLARI ANSİKLOPEDİSİ UYAR MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ebeveyn Arabuluculuğu - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Astana Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:6 - ISBN:978-605-72478-1-0 - (Bölüm Sayfaları:427 - 432) 2023