Eğitim Bilgileri
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SAĞLIK YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2017-2021
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI (DR)/ Tez adı : Niğde ili'nde uzun süreli bakım hizmeti veren hasta yakınlarının psikososyal durumlarının değerlendirilmesi 2013-2019
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı ve uygulaması konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi 2009-2012
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YOZGAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK PR./ 2000-2004
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/İLK VE ACİL YARDIM PR. 2022-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/İLK VE ACİL YARDIM PR. 2015-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/YAŞLI BAKIMI PR. 2012-2015
İdari Görevler
Fakülte Sekreteri NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-2022
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Ödüller
MULTİDİSİPLİNER ETİK KONGRESİ/ EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2012
Makaleler
Correlation between Care Burden and Mental Health with the Perceived Social Support of Patients Relatives in Turkey ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP, BALCI ELÇİN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal) - Doi: 10.21109/kesmas.v16i3.4508 2021
APPROACHES OF THE NURSES TO EUTHANASIA AND SUICIDE: A CROSS-SECTIONAL STUDY FROM TURKEY BALCI ELÇİN,ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP,GÜNAY OSMAN Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Journal of International Social Research - Doi: 10.17719/jisr.2019.3256 2019
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Durumu DOĞAN MEHMET,ŞAHİN TÜRKAN,BAYRAKTAR MUHAMMET,ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP,AYKUT MUALLA Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - e-SAĞLIK Hemşirelik Dergisi 2018
Hemşirelerin Organ Bağışına Bakışları BALCI ELÇİN,ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet Tıp Dergisi - Doi: 10.7197/1305-0028.63831 2014
Ratıonal Drug Use of Nurses ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP,BALCI ELÇİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - TSK KORUYUCU HEKİMLİK BÜLTENİ - Doi: http://dx.doi.org/10.5455/pmb.1-1334045455 2013
Bildiriler
Koroner Arter Hastalığı Olan Bireylerde Epikardiyal Yağ Doku Kalınlığının Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi. TAHTA Yahya, AKKAYA HASAN, NİSARİ MEHTAP, ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP, ÖZTÜRK MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.09.2021 - 04.09.2021) - 7. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi
NİĞDE İLİ’xxNDE UZUN SÜRELİ BAKIM VEREN HASTA YAKINLARININ PSİKOSOSYAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP,BALCI ELÇİN Uluslararası - Özet bildiri - (26.11.2019 - 30.11.2019) - 3.International 21.National Public Health Congress
Kentleşmenin Çocuk Suçluluğu Üzerinde Etkisi ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP Uluslararası - Özet bildiri - (12.10.2017 - 14.10.2017) - Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Durumunun Değerlendirilmesi DOĞAN MEHMET,BAYRAKTAR MUHAMMET,ŞAHİN TÜRKAN,ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP,ÜNALAN DEMET,AYKUT MUALLA Ulusal - Özet bildiri - (15.03.2017 - 19.03.2017) - 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yalnızlık ve Umutsuzluk Düzeyleri KILIÇ ZÜLEYHA,GÖRİŞ SONGÜL,KULOĞLU NURHAN,ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP Ulusal - Tam metin bildiri - (14.10.2015 - 18.10.2015) - 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2015
Yaşlı bakımı ve Teknoloji KULOĞLU NURHAN,ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP,KILIÇ ZÜLEYHA Ulusal - Özet bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
İleri Yaş ve Engelli Turizmi ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP,KULOĞLU NURHAN,KILIÇ ZÜLEYHA Ulusal - Özet bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Ölüm kaygısı ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP,BAĞCI KEZİBAN Ulusal - Tam metin bildiri - (17.11.2013 - ) - 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Tıbbi Hataya Eğilim ve Hasta Güvenliği Kültürü SEZER EFE YAĞMUR, AK SEMRA, ERDEM EMİNE, ŞAHİNGÖZ TAHTA MEHTAP, YAVUZ HÜLYA Ulusal - Özet bildiri - (22.05.2013 - 25.05.2013) - 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
Hemşirelerin Organ Bağışına Bakışları ELÇİN BALCI, MEHTAP ŞAHİNGÖZ Ulusal - Poster - (02.10.2012 - 06.10.2012) - 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Hemşirelerin Akılcı Ilaç Kullanımı MEHTAP ŞAHİNGÖZ, ELÇİN BALCI Ulusal - Poster - (02.10.2012 - 06.10.2012) - 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
İki tabu Ötenazi ve İntihar ELÇİN BALCI, MEHTAP ŞAHİNGÖZ, OSMAN GÜNAY Ulusal - Poster - (04.10.2011 - 07.10.2011) - 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Onkoloji Hemşirelerinde Mesleksel Tükenmişlik ve Depresyon Belirtileri Sıklığı MEHTAP ŞAHİNGÖZ, GÜL KARAASLAN, OSMAN GÜNAY Ulusal - Poster - (18.10.2010 - 22.10.2010) - 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi