Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Piyano eğitiminde makamsal yapıdaki eserlerin seslendirilmesinde karşılaşılan teknik güçlükler ve model önerileri 2004-2009
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Piyano eğitimi sürecinde karşılaşılabilen bedensel rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıkların oluşmaması için müzik eğitimi anabilim dallarında alınabilecek önlemler 2002-2004
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1995-1999
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2014-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2009-2014
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 2002-2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2001-2002
Yönetilen Tezler
AHMET HİKMET BEDİR Yüksek Lisans Ortaöğretimde Matematik Dilinin Kullanıldığı Müzik Öğretiminin Öğrencilerin Müziksel Öğrenmeleri ve Motivasyonları Üzerindeki Etkisi 2020
HAZAL MANTAR Yüksek Lisans Müzik Öğretmeni Adaylarının İyi Oluş Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak Müzik Benliği Algısı Düzeylerinin İncelenmesi 2020
SAİT MURAT OĞUZ Yüksek Lisans MÜZİĞE GİRİŞ KONULARININ ÖĞRETİMİNDE ARMONİK KÜP MATERYALİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ 2020
OĞUZHAN ACIYAN Yüksek Lisans İlhan Baran'ın 'Çocuk Parçaları' eserinin öğrenilmesinde kullanılabilecek anlamlandırma ve örgütleme stratejilerinin incelenmesi 2019
AHMET CAN ÇAKAL Yüksek Lisans Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersindeki başarı hedefi yönelimlerinin incelenmesi 2019
İLKER TEZ Yüksek Lisans Ortaokul öğrencilerinin müzik - müzik dersi ve müzik öğretmeni kavramlarına ilşkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi 2016
BURCU DEMİR Yüksek Lisans Müzik öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerinin belirli değişkenlere göre incelenmesi 2015
AYLİN MENTİŞ KÖKSOY Doktora Müzik öğretmeni adaylarının başarı yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 2015
ÖZLEM KILINÇER Doktora Piyano dersinde kullanılan öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 2013
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2019
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2017
Makaleler
Examination of Professional Musicians’ Experiences about the Strategies that can be used while Learning Piano Music KILINÇER ÖZLEM,AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - EBSCOHost, Index Copernicus, ERIHPlus - Özgün Makale - International Journal of Eurasia Social Sciences 2020
Achievement goal orientations of students studying instrument education as predictors of their learning approaches AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Music Education Research - Doi: https://doi.org/10.1080/14613808.2020.1713735 2020
Mesleki Müzik Eğitimi Öğrencilerinin Enstrümantal Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.21764/maeuefd.413863 2018
Enstrümantal Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullanılan Stratejiler Ölçeğinin Yapı Geçerliğinin İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.29299/kefad.2018.19.02.008 2018
Examining The Achievement Goal Orientation Levels of Turkish Pre-service Music Teachers MENTİŞ KÖKSOY AYLİN,AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSIC EDUCATION - Doi: 10.1177/0255761417734693 2018
Amatör ile profesyonel müzisyenlerin enstrümanlarındaki müziği çalışırken ve öğrenirken kullandıkları stratejilerin incelenmesi KILINÇER ÖZLEM,AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - International Journal of Eurasia Social Sciences 2017
Examination of Strategies Fine Arts High School Students Use during the Practice and Learning of Instrumental Music AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Training Studies - Doi: https://doi.org/10.11114/jets.v5i4.2228 2017
Developing a Scale for Strategies Used during the Practice and Learning of Instrumental Music AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Educational Research and Reviews - Doi: 10.5897/ERR2017.3176 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersi ve Müzik Öğretmenine İlişkin Algılarının Metaforik Analizi TEZ İLKER,AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 2016
Müzik Öğretmenlerinin Öğretim Stillerini Tercih Etme Düzeylerinin İncelenmesi DEMİR BURCU,AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - Proquest, Ebscohost, akademia, arastirmax, ulakbim - Özgün Makale - Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi - Doi: 10.14527/pegegog.2015.026 2015
Öğretmen Adaylarının Geleneksel Müzik Türlerine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Ulusal - Hakemli - Dergi park, ulakbim - Özgün Makale - Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.5578/AMRJ.8905 2015
Examination of Learning Approach Levels in Piano Courses According to Some Variables in Individual Instrument Course AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - COPERNICUS, ASOS, EBSCO - Özgün Makale - International Journal on New Trends in Education and Their Implications 2013
Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersinde Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi KILINÇER ÖZLEM, AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - New World Sciences Academy-Fine Arts 2013
Piyano Dersinde Çalışılan Etüt ve Eser Düzeyleriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO, ASOS - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science Studies 2013
Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımı Düzeyleri ile Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO, ASOS - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science Studies 2013
Piyano Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi KILINÇER ÖZLEM, AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2013
Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - New World Sciences Academy-Fine Arts 2012
Piyano Repertuvarının Öğrenilmesinde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Örneği AYDINER UYGUN MEHTAP, KILINÇER ÖZLEM Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2012
Piyano Repertuvarının Öğrenilmesinde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Düzeyleri ile Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Örneği AYDINER UYGUN MEHTAP, KILINÇER ÖZLEM Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - New World Sciences Academy-Fine Arts 2012
Geleneksel Türk Halk Çalgılarının Müzik Öğretmenleri Tarafından Kullanılma Durumu AYDINER MEHTAP, ŞEN YAVUZ Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - MİLLİ FOLKLOR 2011
Türk Solo Piyano Eserlerinin Zorluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Modeli Denemesi AYDINER UYGUN MEHTAP Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2010
Piyano Eğitiminde Türk Besteci ve Eğitimcilerimizin Eserlerinin Seslendirilme Durumu AYDINER MEHTAP, ALBUZ AYTEKİN Ulusal - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Milli Eğitim Dergisi 2009
Piyano Eğitiminde En Sık Seslendirilen Türk Eserlerinin Müziksel Öğelerinin Analizleri AYDINER UYGUN MEHTAP Ulusal - Hakemli - ASOS, ULAKBİM, DOAJ - Özgün Makale - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008
Bildiriler
Orkestra Sanatçılarının Enstrümanlarındaki Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Öğrencilerinin Piyano Repertuvarını Öğrenirken Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi KILINÇER ÖZLEM,AYDINER UYGUN MEHTAP Ulusal - Tam metin bildiri - (25.04.2012 - 27.04.2012) - Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlarının İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2018 - 25.11.2018) - I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeğinin Alt Boyutlarının Birbirini Yordama Düzeylerinin İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2018 - 25.11.2018) - I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Üniversite Öğrencilerinin Pop Müzik ile İlgili Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. International Academic Research Congress - INES 2017
Üniversite Öğrencilerinin Klasik Batı Müziğine İlişkin Algıları: Metaforik Bir Çalışma AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. International Academic Research Congress - INES 2017
Enstrümantal Müziği Çalışma ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (18.05.2017 - 20.05.2017) - 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin Alt Boyutlarının Birbirini Yordama Düzeylerinin İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.09.2018 - 15.09.2018) - I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.09.2018 - 15.09.2018) - I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Çalgıdaki Başarı Hedefi Yönelimi Ölçeğinin Geliştirilmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.10.2016 - 14.10.2016) - Müzikte Performans
Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Enstrümantal Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi KILINÇER ÖZLEM,AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 14.05.2017) - IV International Eurasian Educational Research Congress (EJER)
Türk Beşleri’nin Eserlerinde Gelenekli Müziklerimize İlişkin Unsurların Kullanımları ve Bu Unsurların Kullanımları Ekseninde İki Örnek Piyano Eserinin Analizi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.09.2007 - 15.09.2007) - 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi
Piyano Eğitiminde Karşılaşılabilen Fiziksel Rahatsızlıkları Önleyebilmek İçin Alınabilecek Önlemler Konusunda G Ü M E A B D Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Ulusal - Poster - (07.04.2004 - 10.04.2004) - 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu
Öğretmen Adaylarının Nitelikli Müzik Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi UYGUN YAŞAR SAMİ,AYDINER UYGUN MEHTAP Ulusal - Tam metin bildiri - (05.11.2014 - 08.11.2014) - 90. Yıl Müzik Kongresi
Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimi Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2018 - 07.10.2018) - IV. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Enstrüman Öğrenimlerindeki Başarı Hedefi Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2018 - 07.10.2018) - IV. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeğinin Geliştirilmesi AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2018 - 07.10.2018) - IV. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
Piyano Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin Yapı Geçerliliğinin ve Güvenirliğinin İncelenmesi ÇAKAL AHMET CAN,AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 04.05.2019) - I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST 2019)
Piyano Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimlerinin Pratik Süresi ve Başarı Değişkenlerine Göre İncelenmesi ÇAKAL AHMET CAN,AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 04.05.2019) - I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST 2019)
Scale For Determining Learning Approaches to Piano Lesson Development Validity and Reliability AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.05.2012 - 03.05.2012) - World Congrees on Design, Arts and Education - Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.08.263
Kitap
Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Müzik Benliği Algısı Ölçeğinin (Müzben) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi A. Ş. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:12 - ISBN:978-605-258-907-6 - (Bölüm Sayfaları:115 - 126) 2020
Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları KILINÇER ÖZLEM,AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Benliği Algısı Düzeylerinin İncelenmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi A. Ş. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:11 - ISBN:978-605-258-907-6 - (Bölüm Sayfaları:103 - 113) 2020
Theory and Practice in Education KILINÇER ÖZLEM,AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Müzik Öğretmeni Adaylarının Düşünme Stillerinin Öğrenimlerini Gördükleri Enstrümanlar ve Başarıları Çerçevesinde İncelenmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lambert Academic Publishing - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-620-0-44130-0 - (Bölüm Sayfaları:410 - 420) 2019
Theory and Practice in Education KILINÇER ÖZLEM,AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kuram ve Uygulamada Düşünme Stilleri: Güzel Sanatlar Liselerinde Örnek Bir Çalışma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lambert Academic Publishing - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-620-0-44130-0 - (Bölüm Sayfaları:400 - 409) 2019
Müzisyenlerin enstrüman öğrenimlerindeki psikolojik faktörler: Başarı hedefi yönelimleri, öğrenme yaklaşımları ve stratejiler AYDINER UYGUN MEHTAP Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-7557-91-9 2019
Çocuklar Gibi Yaşamalı AYDINER UYGUN MEHTAP Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kardeşliğe Davet isimli şarkının söz-müzik ve piyano eşliği - Ders Kitabı - Yayın Evi:Görsel Tanıtım Matbaa ve Ajans Hizmetleri - Basım Sayısı:1 2008
Eğitim, Gençlik ve Gelecek AYDINER UYGUN MEHTAP Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Genç Müzik Öğretmeni Adaylarının Enstrüman Öğrenimlerindeki Başarı Hedefi Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lambert Academic Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:14 - ISBN:978-613-9-96117-7 - (Bölüm Sayfaları:317 - 330) 2018
Educational Research and Practice AYDINER UYGUN MEHTAP,KILINÇER ÖZLEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Strategies Musicians Use While Practicing and Learning Instrumental Music - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:St. Kliment Ohridski University Press - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:515 - ISBN:978-954-07-4271-7 - (Bölüm Sayfaları:400 - 408) 2017
Makamsal Yapıdaki 10 Piyano Eserinin Müziksel Öğelerinin Analizleri ve Teknik Güçlüklerine Yönelik Alıştırma Örnekleri AYDINER UYGUN MEHTAP Ulusal - Kitap Tümü - - - Yayın Evi:Niğde: Tekten Matbaa Basın Yayın Ltd. Şti. - Sayfa Sayısı:135 - ISBN:978 9944 62 880 8 2009
Ağustos Böceği ile Karınca Çocuklar ve Gençler İçin Piyano Eşlikli Şarkılar AYDINER UYGUN MEHTAP Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:EĞİTİM YAYINEVİ - Basım Sayısı:2 2014
Sanatsal Faaliyetler
Yüksek Lisans Öğrencileri Dönem Sonu Piyano Konseri Düzenleyen(ler): Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu / - Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konser Salonu - 29.12.2017 - 29.12.2017
Lisans Öğrencileri Dönem Sonu Piyano Konseri Düzenleyen(ler): Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler / - Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konser Salonu - 27.12.2017 - 27.12.2017
Dönem Sonu Piyano Konseri Düzenleyen(ler): Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu / - Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konser Salonu - 25.12.2017 - 25.12.2017
Dersimiz Müzik I: Keman-Piyano Konseri Düzenleyen(ler): Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu / - Yer: - 20.04.2015 - 20.04.2015
Yıl Sonu Piyano Konseri Düzenleyen(ler): Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu / - Yer: - 10.05.2019 - 10.06.2019
Çocuk Korosu Konseri Düzenleyen(ler):Niğde Üniversitesi Ulusal - FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu / - Yer: Niğde Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi - 06.01.2016 - 06.01.2016
Editör
Makamsal Dikte ve Solfej Ferit BULUT Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Arkadaş Yayınevi - Editör 2014