Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/ Tez adı : Naftilamin türevi schiff bazlarının sentezi, metal kompleksleri, ve boyarmadde özelliklerinin incelenmesi 1996-2001
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Değişik gruplar içeren azo boyarmaddelerinin potansiyometrik titrasyon metoduyla asidik ve bazik özelliklerinin belirlenmesi 1992-1996
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1988-1992
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2018-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2009-2018
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2002-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1995-2002
Yönetilen Tezler
LEVENT EKER Yüksek Lisans Fen bilimleri öğretmenlerinin yaygın çevre eğitimi hakkındaki görüşleri ve yaygın çevre eğitiminin çevre bilinci üzerine etkisinin araştırılması 2023
KEVSER KAYA Yüksek Lisans Ortaokul 5.sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık kavramlarına ilişkin bilgi yapılarının soru cevap yöntemi ile analizi. 2023
EMİNE ÇELİK Yüksek Lisans 4. 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN EĞİTİMİNE KARŞI ÖNYARGILARININ ÖZYETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 2023
MERVE ÖZDEMİR Yüksek Lisans Ortaokul öğrencilerinin buharlaşma ve kaynama kavramlarına ilişkin bilgi yapılarının analizi 2018
MUSTAFA KIZIL Yüksek Lisans Çevre bilimi dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilgisi ve çevreye karşı tutumlarına olan etkisinin incelenmesi 2012
Projeler
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Öğretmenim Kapadokya Yaz Kampı (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Oligofenol Esasli Yeni Tip Oligomer Schiff Bazlari Ve Diazo Bileşiklerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu (-)
BAP Tamamlandı Naftilamin Türevi Schiff Bazlarının Sentezi Metal Kompleksleri ve Boyarmadde Özelliklerinin İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Araştırmacı olarak görev aldı (-)
Avrupa Birliği Tamamlandı Optically sensitive materials based on mixtures of azobenzene compounds and polymers with proton acceptor groups Scientific and Technological and International Bureau Research Council Jülich Research Center (-)
BAP Tamamlandı Yeni Azo Schiff Bazı Ligandları ile Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi (-)
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2013
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2013
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2006-2009
Makaleler
Investigation of Effects of Some Schiff Bases on Behaviour of Mild Steel in Acidic Medium KAHYAOĞLU HÜLYA,TUNÇEL MEHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Asian Journal of Chemistry 2014
Synthesis and characterization of novel polymer metal complexes PMC of Cu II Ni II and Co II derived from poly 4 5 dihydroxy 2 7 naphthalene disulfonic acid TUNÇEL MEHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Asian Journal of Chemistry - Doi: 10.14233/ajchem.2014.16604 2014
Investigation of the effects of some Schiff bases on the behavior of mild steel in acidic medium Hülya Kahyaoğlu, Mehmet Tunçel Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Asian Journal of Chemistry - Doi: 10.14233/ajchem.2014.16859 2014
Synthesis and characterization of new azo ligand and its Co II Cu II Zn II and Ni II complexes TUNÇEL MEHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Asian journal of Chemistry - Doi: 10.14233/ajchem.2014.16828 2014
Synthesis and characterization of thermally stable Schiff base polymers and their copper II cobalt II and nickel II complexes SERİN SELAHATTİN,TUNÇEL MEHMET,Özbülbül A Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Reactive and Functional Polymers - Doi: 10.1016/j.reactfunctpolym.2007.08.012 2008
The new soluble Schiff base polymer having double azomethine group synthesized by oxidative polycondensation Özbülbül Aslı, Mart Hasan, Tunçel Mehmet, Serin , Selahattin Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Designed Monomers and Polymers 2008
Synthesis and characterization of thermally stable Schiff base polymers and their copper II cobalt II and nickel II complexes Tunçel M., Özbülbül A., Serı˙n S. Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Reactive and Functional Polymers - Doi: 10.1016/j.reactfunctpolym.2007.08.012 2008
Synthesis characterization and histological activity of novel polydentate azo ligands and their cobalt II copper II and nickel II complexes Tunçel Mehmet, Kahyaoğlu Hülya, Çakır Mehmet Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Transition Metal Chemistry - Doi: 10.1007/s11243-008-9087-6 2008
The New Organo Soluble and Thermally Stable Schiff Base Polymer by Oxidative Polycondensation Özbülbül Aslı, Tunçel Mehmet, Serin Selahattin Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Asian Journal of Chemistry 2008
New soluble azophenol polymers prepared by oxidative polycondensation TUNÇEL MEHMET,SERİN SELAHATTİN,hasan mart,ÇANAKÇI DİLEK Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Polymer International - Doi: 10.1002/pi.2298 2007
New soluble azophenol polymers prepared by oxidative polycondensation ÇANAKÇI DİLEK,TUNÇEL MEHMET,MART HASAN,SERİN SELAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Polymer International - Doi: 10.1002/pi.2298 2007
Detemination of Pka values of some vic dioximes in non apueous media TUNÇEL MEHMET,AKKAYA MUSTAFA,UÇAN MUSTAFA,PEKACAR ALİ İHSAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Oriental Journal of Chemistry 2007
Determination of pKa values of some vic dioximes in non aqueous media TUNÇEL MEHMET,AKKAYA MUSTAFA,UÇAN MUSTAFA,PEKACAR ALİ İHSAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Oriental Journal of Chemistry 2007
New soluble azophenol polymers prepared by oxidative polycondensation Çanakçı Dilek, Tunçel Mehmet, Mart Hasan, Serin Selahattin Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Polymer International - Doi: 10.1002/pi.2298 2007
Dissociation constants of some Schiff bases and stability constants of their copper cobalt nickel and zinc complexes Tunçel Mehmet, Sarı Hayati Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Transition Metal Chemistry - Doi: 10.1007/s11243-007-0259-6 2007
Determination Of Pka Values Of Some Vic Dioximes In Non Aqueous Media Mehmet Tunçel, Mustafa Akkaya, Mustafa Uçan, Alihsan Pekacar Uluslararası - Hakemli - Cross ref, Thomson Reuters, Chemical Abstracts (USA), Scopus - Özgün Makale - Oriental Journal Of Chemistry 2007
Synthesis and characterization of new azo linked Schiff bases and their cobalt II copper II and nickel II complexes TUNÇEL MEHMET,SERİN SELAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Transition Metal Chemistry - Doi: 10.1007/s11243-006-0074-5 2006
A new soluble Schiff base polymer with a double azomethine group synthesized by oxidative polycondensation SERİN SELAHATTİN,MART HASAN,TUNÇEL MEHMET,ÖZBÜLBÜL ASLI Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Designed Monomers & Polymers - Doi: 10.1163/156855506776382655 2006
Synthesis and characterization of new azo linked Schiff bases and their cobalt II copper II and nickel II complexes Tunçel Mehmet, Serin Selahattin Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Transition Metal Chemistry - Doi: 10.1007/s11243-006-0074-5 2006
Synthesis and Characterization of Copper II Nickel II and Cobalt II Complexes with Azo Linked Schiff Base Ligands Tunçel Mehmet, Serin Selahattin Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry - Doi: 10.1081/SIM-200037841 2005
Determination Of The Acidic Character Of Some Azo Dyes By Potentiometric Titration Tuncel Mehmet, Serin Selahattin Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2004
Synthesis and Characterization of Copper II Nickel II and Cobalt II Chelates with Tridentate Schiff Base Ligands Derived from 4 Amino 5 hydroxynaphthalene 2 7 disulfonic Acid SERİN SELAHATTİN,TUNÇEL MEHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry - Doi: 10.1081/SIM-120021932 2003
Synthesis and Characterization of Copper II Nickel II and Cobalt II Chelates with Tridentate Schiff Base Ligands Derived from 4 Amino 5 hydroxynaphthalene 2 7 disulfonic Acid Tunçel Mehmet, Serin Selahattin Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry - Doi: 10.1081/SIM-120021932 2003
Bildiriler
Fen Öğretmen Adaylarının Projeye İlişkin Düşünceleri TUNÇEL MEHMET,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (5. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi)
Fen Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Öz Yeterlikleri TUNÇEL MEHMET,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (5. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi)
Probleme dayalı öğrenme etkinliğinin öğrencilerce değerlendirilmesi. KÖKSAL ELA AYŞE,MOLU ZEHRA,ÖZDEMİR GÖKHAN,KAHYAOĞLU HÜLYA,TUNÇEL MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2015 - 26.04.2015) - International Conference on Education In Mathematics, Science Technology.
Probleme dayalı öğrenme etkinliğinin öğrencilerce değerlendirilmesi KÖKSAL ELA AYŞE,MOLU ZEHRA,ÖZDEMİR GÖKHAN,KAHYAOĞLU HÜLYA,TUNÇEL MEHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.04.2015 - 26.04.2015) - International Conference on Education In Mathematics, Science Technology.
Bazı Organik Bileşiklerinin Asitli Ortamlarda Çelik Malzemelerin Korozyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması Kahyaoğlu Hülya, Tunçel Mehmet Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2008 - 25.11.2006) - XI.Uluslararası Korozyon Sempozyumu
Monosalisiliden Etilendiaminin Oksidatif Polikondensasyonu Aslı Özbülbül, Mehmet Tunçel, Hasan Mart, Selahattin Serin Ulusal - Özet bildiri - (04.09.2006 - 07.09.2006) - XIX. Ulusal kimya Kongresi
Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Kimya Öğrenmeye İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma Murat Özel, Hülya Kahyaoğlu, Mehmet Tunçel Ulusal - Özet bildiri - (04.09.2006 - 08.09.2006) - XX. Ulusal kimya Kongresi
4 Kloro 3 Amino 4 Hidroksi Azobenzen ve 4 Nitro 3 Amino 4 Hidroksi Azobenzen Monomerlerinin Oksidatif Polikondensasyonu Çanakçı Dilek, Tunçel Mehmet, Mart Hasan, Serin Selahattin Ulusal - Özet bildiri - (04.09.2006 - 06.09.2006) - XIX. Ulusal Kimya Kongresi
4 Fenilazofenol ve 4 Hidroksifenildisazobenzen Monomerlerinin Oksidatif Polikondensasyonu Çanakçı Dilek, Tunçel Mehmet, Mart Hasan, Serin Selahattin Ulusal - Özet bildiri - (04.09.2006 - 08.09.2006) - XIX. Ulusal Kimya Kongresi
Bazı Schiff Bazı Ligandlarının Stabilite ve Kompleks oluşum Sabitlerinin Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi İle Belirlenmesi Tuncel Mehmet, Sarı Hayati Ulusal - Poster - (04.09.2006 - 07.09.2007) - XX. Ulusal Kimya Kongresi
Disalisiliden p Fenilen Daimin ve disalisiliden o Fenilen Diaminin oksidatif Poli kondenzasyonu Özbülbül aslı, Tuncel Mehmet, Mart Hasan, Serin Selahattin Ulusal - Tam metin bildiri - (04.09.2006 - 07.09.2007) - XX. Ulusal Kimya Kongresi
Yeni Schiff Bazı Polimer Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Termal Kararlılıklarının İncelenmesi Özbülbül Aslı, Tunçel Mehmet, Mart Hasan, Serin Selahattin Ulusal - Özet bildiri - (04.09.2006 - 07.09.2007) - XX. Ulusal Kimya Kongresi
H asidi içeren azo Boyarmaddelerin asidik Özelliklerinin potansiyometrik titrasyon yöntemi ile belirlenmesi Tuncel Mehmet, Serin Selahattin Ulusal - Özet bildiri - (03.11.1997 - 06.11.1997) - XI. Ulusal Kimya Kongresi
Salisilaldehit Türevi Schiff Bazı Sentezi ve Metal ekstraksyonunda kullanılabilirlikleri TUNÇEL MEHMET Ulusal - Özet bildiri - (03.09.2001 - 06.09.2001) - XV. Ulusal Kimya Kongresi
Bazı Schiff Bazlarının Asitli Ortamlarda Çelik Malzemeler Üzerine Etkisinin Araştırılması Kahyaoğlu Hülya, Tuncel Mehmet Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.11.2006 - 04.11.2006) - X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu
Kitap
Çevre Eğitimi TUNÇEL MEHMET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Canlılar ve Enerji İlişkileri - Ders Kitabı - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:292 - ISBN:978-625-7825-77-1 - (Bölüm Sayfaları:63 - 86) 2022
Genel Kimya BAĞ HÜSEYİN,DOYMUŞ KEMAL,TUNÇEL MEHMET,DOLU GAMZE,SARAÇOĞLU MURAT Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:5 - Sayfa Sayısı:298 - ISBN:9786053184201 2016
GENEL KİMYA 2 TUNÇEL MEHMET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - - Yayın Evi:PEGEMA - Sayfa Sayısı:296 - ISBN:9944-919-49-07 2008
GENEL KİMYA TUNÇEL MEHMET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - - Yayın Evi:PEGEMA - Sayfa Sayısı:260 - ISBN:9944-919-09-8 2006