Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)/ Tez adı : İran İslam İhtilâlinde Âyetullah Humeyni ve Velâyet-i Fakih Meselesi 2005-2009
Yüksek Lisans ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Devrim sonrası İran’xxın değişen dış politika algılaması 2002-2005
Lisans Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 1993-2002
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI 2020-
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI 2015-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI 2011-
Yönetilen Tezler
KÜBRA ARSLAN Yüksek Lisans Küreselleşen dünyada göçün uluslararası güvenliğe etkileri 2021
BİLGE YURTSEVER Yüksek Lisans Küreselleşen dünyada terörizm: Siber terörizm örneği 2020
MERAM TATLI Doktora RUSYA FEDERASYONUNUN YENİ TEHDİT ALGILAMALARINA YÖNELİK HİBRİT SAVAŞ UYGULAMALARI 2020
SILA DENİZ TAŞKIN Yüksek Lisans DİN VE DEVLET ETKİSİNDE FEMİNİZM:İRAN ÖRNEĞİ 2020
AYTAÇ GÜHER Yüksek Lisans Kolektif güvenlik anlaşması örgütü ve Özbekistan 2019
ERDİNÇ DURMAZ Yüksek Lisans Soğuk Savaşın Yeni Yüzü; Gri Alan Çatışmaları 2019
MÜZEYYEN YILDIZ Yüksek Lisans Diplomasinin Dönüşümü ve Türk Dış Politikasının Kamu Diplomasisi Uygulamaları Özelinde Ermeni Meselesi 2019
UMSUNAY ZHUMASHEVA Yüksek Lisans Sovyet sonrası dönemde Kazakistan'da milli eğitim politikası 2018
ŞEYMA BAYAT Yüksek Lisans 2008 Osetya Krizi Sonrası Türk Dış Politikasında Transkafkasya 2018
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2019
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2016
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Eğitim Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2011-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2011-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2011-
Makaleler
Tacikistan İç Savaşı TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus,EBSCO, ASOS Index, Sobiad Index, ProQuest, DOAJ, Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Factor, JournalSeek, CAB Abstracts, Science Library Index - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2020
Egypt, Possible Conflict and Cooperation Areas in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Hakemli - Ulrich’s Periodicals Directory, USAGoogle Scholar China National Knowledge Infrastructure (CNKI) NewJour, Georgetown University Library, USA - Özgün Makale - International Relations and Diplomacy - Doi: 10.17265/2328-2134/2019.07.001 2019
Küresel ve Bölgesel Jeopolitik Açısından Musul-Kerkük ve ‘Sözde Kerkük Referandumu’ TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türk Yurdu 2017
Lübnan Anayasal Düzeninde Egemenlik Dağılımı TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Sosyoekonomi - Doi: 10.17233/se.58261 2016
İran İslam Cumhuriyeti’nde egemenlik ve meşrûiyet kaynağı “Velâyet-i Fakih” TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi - Doi: 10.1501/SBFder_0000002288 2013
Liberalizm ve İnsan Hakları Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Hakemli - Alan endeksi - Özgün Makale - the Journal of Academic Social Science 2013
II Pehlevi dönemi İran dış Sİyaseti Üzerine bir Deneme TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies (Elektronik) 2013
From Burden to Strategic Asset The Relationship between the Government of Hamas and Mubarak s Egypt TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi 2013
Modern Türk Tarihçiliğinde Türklerin Müslüman Oluşu TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Hakemli - Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri - Özgün Makale - Turan-Sam 2012
Direniş ten Hükümet e Hamas ın Hükümet Tecrübesi TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Hakemli - Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri - Özgün Makale - Turan-Sam 2012
İran Türk Safevi Devleti nin Kuruluşu ve türk Tarihine stratejik Etkisi TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Hakemli - Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri - Özgün Makale - Turan-Sam 2012
Presidency As an Actor of Executive in the Islamic Republic of Iran TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2010
İran Silahlı İslami Hareketler ve Barış Süreci TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Avrasya Dosyası 1999
İslami Direnişten Taliban a TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Avrasya Dosyası 1998
Bildiriler
Lübnan anayasal Düzeninde Egemenlik Dağılımı TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.06.2012 - 30.06.2012) - Uluslararası Ortadoğu Sosyoloji Kongresi
İran İslam Cumhuriyeti nükleer Enerji Siyaseti TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.04.2011 - 29.04.2011) - Bölgesel ve Küresel Dinamikler
İran İslam Cumhuriyeti Dış Siyasetinde Mısır, Muhtemel Çatışma ve İşbirliği Alanları TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - - (27.12.2018 - 28.12.2018) - Kuzey Afrika’da Toplum ve Siyaset: Dönüşümler ve Meydan Okumalar
İran ve Rusya Stratejik İttifak mı Batı ya Karşı Koz mu TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2012 - 27.04.2012) - Uluslararası Kafkasya Sempozyumu
2500 Yıl Sonra İran’ın Akdeniz’e Dönüşü: İran’ın Akdeniz Siyasetini Anlamak TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2019 - 24.11.2019) - IV. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu: Akdeniz’xxde Devlet ve Düzen
Filistin Milli Güvenlik Meselesi TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.10.2012 - 19.10.2012) - Uluslararası İnsani Güvenlik İstanbul Konferansı
İran Devrim Muhafızlarının Suriye’deki Varlığının Bölgeye Olası Etkileri TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.12.2018 - 16.12.2018) - Uluslararası Türk ve Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi
İran İslam cumhuriyeti Dış Siyasetinde Kafkasya ve Hazar Havzası TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.10.2011 - 16.10.2011) - Uluslararası 3 Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma sempozyum
Bölgedeki Gelişmeler Işığında Hamas ve El Fetih Çatışması TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.12.2011 - 11.12.2011) - 3. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu
İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenliği: İran Türkleri ve Türkçü Hareket TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.10.2019 - 10.10.2019) - VIII. Uluslararası Türkoloji Kongresi “Türk Uygarlığı: Köklü Geçmişten Günümüze
Kitap
Humeyni ve İran İslam Devrimi TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kripto - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:290 - ISBN:6054125357 2010
Cumhurbaşkanları ve Dış Politika TAFLIOĞLU MEHMET SERKAN,DÜĞEN TURGAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:AHMET NECDET SEZER VE DIŞ POLİTİKA - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:KRİPTO - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:336 - ISBN:9786054991280 2016