Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : İlköğretim 8. sınıf fen bilgisi dersinde fotosentez-hücresel solunum konusunun 4MAT öğretim modeli kullanılarak öğretilmesinin öğrenci tutum ve başarısı üzerine etkisi 2000-2004
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Tapor dağı (Ulukışla-Niğde) ve çevresinin florası 1994-1998
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1990-1994
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2018-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2005-2018
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2004-2005
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2000-2004
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1995-2000
Yönetilen Tezler
İSMAİL AKDAĞ Yüksek Lisans Sosyobilimsel konular üzerine yapılan lisansüstü tezlerin içerik ve yöntem açısından değerlendirilmesi 2023
AHMET NURİ KAYNAR Yüksek Lisans Ortak bilgi yapılandırma modelinin "Hücre ve bölünmeler" ünitesindeki kavramsal anlama, akademik başarı ve kalıcılığa etkisi 2023
BUSE PINARBAŞI Yüksek Lisans Türkiye'de fen bilimleri eğitimi alanında 2018-2022 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi 2023
GAMZE UYDURAN Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin "Enerji" Konusundaki Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) yoluyla incelenmesi" 2019
MERVE HAKYOLDAŞ Yüksek Lisans Ortaokul öğrencilerinin "hücre" konusundaki bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi (KİT) yoluyla incelenmesi 2019
ESAT ÇİMENTEPE Yüksek Lisans STEM etkinliklerinin akademik başarı, bilimsel süreç becerileri ve bilgisayarca düşünme becerilerine etkisi 2019
HÜSEYİN YETİŞİR Yüksek Lisans Mobil cihazlarla artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı, tutum ve kalıcılığına etkisi 2019
KÜBRA YEŞİLTEPE Yüksek Lisans ARCS motivasyon modelinin fen bilimleri dersi güneş sistemi ve tutulmalar ünitesinde öğrencilerin akademik başarısı ve motivasyonuna etkisi 2019
SERDAR YAZICI Yüksek Lisans Fen bilimleri dersinde bilimsel tartışma odaklı öğretim modelinin öğrencilerin akademik başarısı, fen bilimleri dersine yönelik tutuma ve öğrenme kalıcılığına etkisi 2019
BETÜL ÖZKURT ÖZTÜRK Yüksek Lisans Fen eğitiminde senaryo temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarı tutum ve kalıcılığına etkisi: "İnsan ve çevre ünitesi örneği" 2019
MEHMET ÇOLAK Yüksek Lisans Fen bilgisi öğretmen adaylarının 21.yüzyıl becerilerine yönelik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 2019
EMRE AKDOĞAN Yüksek Lisans Animasyon destekli fen bilimleri dersinin beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisi: "Maddenin değişimi ünitesi örneği" 2019
AKDES AYŞE OMAÇ Yüksek Lisans Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının sosyo demografik faktörler bakımından incelenmesi 2019
MUHAMMED DEMİR Yüksek Lisans Fen bilimleri dersinde akıllı tahta kullanımının köy okullarında öğrencilerin akademik başarılarına, öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına ve derse yönelik tutumlarına etkisi 2019
ÖMER FARUK DOĞAN Yüksek Lisans Ortaokul öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik metaforik algıları 2019
GAMZE AYSU Yüksek Lisans Probleme dayalı öğrenme tabanlı STEM uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına etkisinin incelenmesi 2019
FATMA NUR AÇIKGÖZ Yüksek Lisans Beşinci sınıf öğrencilerinin yıkıcı doğa olaylarına ilişkin algılarının kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılarak incelenmesi 2019
ZÜBEYDE TECİMER ALTINEL Yüksek Lisans Fen bilimleri dersinde yavaş geçişli animasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına etkisi 2018
FETHULLAH CEYHAN Yüksek Lisans Fen öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarında bağlamsal faktörlerin rolü 2018
MUSTAFA KAVAKLI Yüksek Lisans İnsan ve çevre ilişkileri ünitesinin çoklu yazma etkinlikleri kullanılarak öğretilmesinin değerlendirilmesi 2016
BİLAL BABAANDAÇ Yüksek Lisans Oyunlarla öğretimin insan ve çevre ünitesinde öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi 2013
AHMET TÜRKAN Yüksek Lisans İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket ünitesinde bilgisayar destekli ve laboratuar temelli öğretimin öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisinin karşılaştırılması 2012
Projeler
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırma Yapma Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi (-)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2018-
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2017
Ödüller
UBYT Scientific Publication Award TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2013
UBYT Scientific Publication Award TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2013
Makaleler
The Effect of Using Interactive Simulation in Science Laboratory on Knowledge Levels of Science Laws and Computational Thinking Skills ATALAY NURHAN, MUTLU MEHMET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Mimbar Sekolah Dasar - Doi: 10.53400/mimbar-sd.v10i1 2023
An Examination of Pre-Service Science Teachers’ AttitudesToward Solid Waste and Recycling MUTLU MEHMET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Practice 2017
Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Animasyonlarının Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri YAKIŞAN Mehmet, YEL Mustafa, MUTLU Mehmet Uluslararası - Hakemli - ) EBSCO Education Source (HW Wilson) - Özgün Makale - Turkish Journal Of Education (TURJE) 2013
Success Effect of Documentary Use In Teaching Of Global Warming Subject MUTLU Mehmet, TOKCAN Halil Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - International Journal Of Academic Research (IJAR) - Doi: 10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.40 2013
Science Process Skills of Students Having Field Dependent and Field Independent Cognitive Styles MUTLU Mehmet, TEMİZ Burak Kağan Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Educational Research and Reviews - Doi: 10.5897/ERR2012.1104 2013
Recycling Concept Perceptions of Grade Eighth Students A Phenomenographic Analysis MUTLU MEHMET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Anthropologist 2013
Sixth Grade Students Perception Of Erosion A Phenomenographic Analysis MUTLU MEHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Environmental Protection and Ecology 2013
Effect of using Roundhouse diagrams on Preservice Teachers Understanding Of Ecosystem MUTLU MEHMET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal Of Baltic Science Education 2013
İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Toprak Kirliliği Hakkındaki Düşünceleri MUTLU MEHMET,TOKCAN HALİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - International Journal of Social Science Research 2012
Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Animasyonlarının Kullanılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi YAKIŞAN Mehmet, YEL Mustafa, MUTLU Mehmet Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 2009
Sınıf Öğretmen Adaylarının Çiçekli Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi Konuları ile İlgili Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. MUTLU MEHMET,Özel Murat Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kastamonu Eğitim Dergisi 2008
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri MUTLU MEHMET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008
The Relation Between The Learning Styles Of The Students In Anatolian High Schools Anatolian Teachers High Schools Science High Schools And Their Attitudes Towards Biology Course MUTLU MEHMET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Environmental Science Education (IJESE). 2006
Öğrenme Stillerine Dayalı Fen Bilgisi Öğretimi MUTLU MEHMET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2005
4MAT Öğretim Sistem Modelinin Çevre Eğitimine Uygulanması. DEMİRKAYA HİLMİ,MUTLU MEHMET,Uşak Muhammed Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2003
Fen Bilgisi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. MUTLU MEHMET,Uşak Muhammed,AYDOĞDU MUSTAFA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 2003
Fen Bilgisi Eğitiminde Kolb un Yaşantısal Öğrenme Yaklaşımı Mutlu Mehmet, Aydoğdu Mustafa Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi 2003
Bildiriler
Determination of the opinion on the healty nourishment of pre service science teacher MUTLU MEHMET,Durmaz Serbay Uluslararası - Özet bildiri - (12.05.2016 - 14.05.2016) - 14 th International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education
Determination of the opinion on the bad habits of 5th grade students MUTLU MEHMET,Durmaz Serbay Uluslararası - Özet bildiri - (12.05.2016 - 14.05.2016) - 14 th International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education
Yedinci sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Evsel Atıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Farkındalıkları MUTLU MEHMET,Kavaklı Mustafa,Hüseyin Yetişir Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II.Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Sekizinci sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Enerji kaynakları Yenilenebilir Yenilenemez Konusundaki Bilgi ve Farkındalıkları MUTLU MEHMET,Serbay Durmaz,Kavaklı Mustafa Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Ortaokul Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Farkındalıkları MUTLU MEHMET,Kavaklı Mustafa Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Ortaokul Öğrencilerinin Erozyon Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar MUTLU MEHMET,Kavaklı Mustafa,Aydoğan Alper,Hakyoldaş Merve,Özuğur Gamze Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Öğretmen ve Öğrenciler Neler Yapıyor? Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi ile İlgili İnançları. Özel Murat,MUTLU MEHMET Ulusal - Özet bildiri - (11.09.2014 - 14.09.2014) - XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Kirliliği ile İlgili Metaforları. MUTLU MEHMET,Özel Murat Ulusal - Özet bildiri - (11.09.2014 - 14.09.2014) - XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Toprak Kirliliğini Algılama Biçimleri MUTLU Mehmet, TOKCAN Halil Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
Web Sitelerinde Yer Alan 6 Sınıf I Döneme İlişkin Fen ve Teknoloji Sınav Sorularının Ölçme Araçlarına ve Bloom Taksonomisine Göre Analizi MUTLU Mehmet, YAZICI Serdar Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Animasyonlarının Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri YAKIŞAN Mehmet, YEL Mustafa, MUTLU Mehmet Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
İlköğretimden Ortaöğretime Ders Kitaplarındaki Kimya Deneyleri Üzerine İçerik Analizi MUTLU Mehmet, TECİMER Zübeyde, BABAANDAÇ Bilal, YAZICI Serdar Ulusal - Özet bildiri - (03.07.2011 - 08.07.2011) - II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarının Analoji ve Güncel Yaşam Öğeleri Yönünden Analizi 9 Sınıf Kimya Ders Kitabı Örneği MUTLU Mehmet, YAZICI Serdar Ulusal - Özet bildiri - (03.07.2011 - 08.07.2011) - II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Fen ve Teknoloji Dersi Yardımcı Kaynak Kitaplarının Analizi Canlılar Ve Hayat Öğrenme Alanı Örneği YAVUZ Ahmet, YAZICI Serdar, MUTLU Mehmet Ulusal - Özet bildiri - (23.09.2010 - 25.09.2010) - IX. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
OKS ve SBS Sınavlarında Yer Alan Fen ve Teknoloji Sorularının Bilimsel Süreç Becerileri ve Fen Teknoloji Toplum Kazanımları Açısından Değerlendirilmesi YAZICI Serdar, TEMİZ Burak Kağan, MUTLU Mehmet Ulusal - Özet bildiri - (23.09.2010 - 25.09.2010) - IX. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Kitap
İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi Balım Ali Günay, Mutlu Mehmet Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İlköğretim Fen ve Teknoloji Sınıflarında Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları - Ders Kitabı - Yayın Evi:Anı Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:312 - ISBN:975-6376-54-6 - (Bölüm Sayfaları:72 - 120) 2005
II Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu e kitap MUTLU MEHMET,Kavaklı Mustafa,Hüseyin Yetişir Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Evsel Atıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Farkındalıkları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem AKADEMİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:990 - ISBN:978-605-318-655-7 - (Bölüm Sayfaları:43 - 60) 2016
Çevre Bilimi MUTLU MEHMET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Doğal Hayatı Koruma - Ders Kitabı - Yayın Evi:Anı yayıncılık - Basım Sayısı:4 - Sayfa Sayısı:224 - ISBN:975-6376-81-3 - (Bölüm Sayfaları:125 - 144) 2009
Biyolojide Özel Konular MUTLU MEHMET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Biyoinformatik - Ders Kitabı - Yayın Evi:Beyaz Kalem - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:245 - ISBN:978-9944-497-05-3 - (Bölüm Sayfaları:227 - 245) 2009
Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler USLU SALİH, MUTLU MEHMET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE BİLİMİN DOĞASINA İLİŞKİN İNANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:368 - ISBN:978-625-425-419-2 - (Bölüm Sayfaları:1 - 15) 2023
Eğitim Bilimlerinde İleri ve Çağdaş Çalışmalar MUTLU MEHMET, USLU SALİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:455 - ISBN:978-625-6585-76-8 - (Bölüm Sayfaları:125 - 142) 2023