Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2020-
Makaleler
Pigouvian Bir Vergi Önerisi: Sar Vergisi YEGEN BAKİ,TURAN MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - IndexCopernicus, Directory of Research Journals Indexing - DRJI, EBSCOHost, World Cat, SOBIAD, International Scientific Indexing (ISI) - Özgün Makale - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 2021
TÜRKİYE ve BAZI OECD ÜLKELERİNDEKİ VERGİ AFLARININ KANUNİ DAYANAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TURAN MEHMET EMİN,GÜLER HÜNKAR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2020
Bir Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinin Değerlendirilmesi YEGEN BAKİ,TURAN MEHMET EMİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Legal Mali Hukuk Dergisi 2020
Kitap
Türkiye’nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları YEGEN BAKİ,TURAN MEHMET EMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Temel Hak ve Hürriyetler Bağlamında ve Yargı Kararları Işığında Haksız Çıkma Zammının Değerlendirilmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Umuttepe Yayınları - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-7858-34-4 - (Bölüm Sayfaları:333 - 348) 2020