Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/ 2021-
Yüksek Lisans NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : SOSYAL PLATFORMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ 2019-2020
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (İÖ)/ 2014-2018
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2020-
Makaleler
Pigouvian Bir Vergi Önerisi: Sar Vergisi YEGEN BAKİ,TURAN MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - IndexCopernicus, Directory of Research Journals Indexing - DRJI, EBSCOHost, World Cat, SOBIAD, International Scientific Indexing (ISI) - Özgün Makale - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 2021
TÜRKİYE ve BAZI OECD ÜLKELERİNDEKİ VERGİ AFLARININ KANUNİ DAYANAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TURAN MEHMET EMİN,GÜLER HÜNKAR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2020
Bir Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinin Değerlendirilmesi YEGEN BAKİ,TURAN MEHMET EMİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Legal Mali Hukuk Dergisi 2020
Kitap
Ekonomi Politik Tarihi Ve Teorisi TURAN MEHMET EMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Thomas Piketty Perspektifinden Küresel Sermayenin Vergilendirilmesi: Tobin Vergisi Bir Ütopya mı? - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:272 - ISBN:9786256586017 - (Bölüm Sayfaları:225 - 239) 2023
Türkiye’nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları YEGEN BAKİ,TURAN MEHMET EMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Temel Hak ve Hürriyetler Bağlamında ve Yargı Kararları Işığında Haksız Çıkma Zammının Değerlendirilmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Umuttepe Yayınları - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-7858-34-4 - (Bölüm Sayfaları:333 - 348) 2020