Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRASYA ARAŞTIRMALARI (DR)/ Tez adı : Osmanaalı Sıdık Uulu’xxnın eserleri örneğinde geçiş dönemi Kırgızcası 2015-2019
Yüksek Lisans Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkoloji Anabilim Dalı Tez adı : Coodarbeşim Destanı (İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin) 2006-2009
Lisans Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji 2002-2006
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 2020-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Os Devlet Üniversitesi/Dünya Dilleri ve Uluslararası İlişkiler/Şarkiyat Bölümü/Türk Dili ve Edebiyatı 2007-2012
Makaleler
Kırgız Türkçesinde Ölüm Kelimesi ile İlgili Kavram Alanı SALIEV MEDER Uluslararası - Hakemli - MLA Modern Lenguage Assciation, Directory of Open Access Juornals, İndex Copernicus, World Cat, Asos İndex, İ2OR, Sparc İndexing - Özgün Makale - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.46400/uygur.813388 2020
Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Renk Adları Üzerine SALIEV MEDER Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2020
Geçiş Dönemi Kırgız Yazarı Osmanaalı Sıdık Uulu’nun Eserlerinde Çağdaş Türk Lehçelerinin İzleri SALIEV MEDER Uluslararası - Hakemli - SOBİAD, SİS - Özgün Makale - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 2019
Osmanaalı Sıdık Uulu’nun Eserlerinde Kırgızların Sosyal ve Dini-Eğitim Durumunun İzleri SALIEV MEDER Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2018
Bildiriler
Kırgız Türkçesinin Yazımında Kiril Alfabesindeki Y'li Harflerin Durumu SALIEV MEDER Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2021 - ) - VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Uygur Türkçesi ile Kırgız Türkçesi Ortasında İsim Çekim Ekleri Üzerinde Karşılaştırma SALIEV MEDER Ulusal - Tam metin bildiri - ( - ) - 5. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatına Genç Yaklaşımlar Öğrenci Bilgi Şöleni
Osmanaalı Sıdık Uulu’nun Eserlerinde Kırgızların Sosyal ve Dini-Eğitim Durumunun İzleri SALIEV MEDER Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
K. K. Yudahin’in Kırgızca-Rusça Sözlüğünde Geçen Seyrek Kullanılan Kelimeler SALIEV MEDER Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Coodarbeşim Destanındaki Ses Hadiseleri SALIEV MEDER Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - III. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
Sir Gerard Caluson’un “Türk Runik Alfabesinin Kökeni” Adlı Makalesine Eleştirel Yaklaşım SALIEV MEDER Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - 1. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Gramatikal Eklerin Tasviri ve Eşzamanlı Karşılaştırılması SALIEV MEDER Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - 1.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi
Kitap
Yaşlılık Kitabı SALIEV MEDER Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kırgız Halk Ozanlarının Şiirlerinde Yaşlılık - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:KİTABEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:295 - ISBN:978-605-7819-33-8 - (Bölüm Sayfaları:85 - 102) 2021
Türkiyada Kırgız Taanuu SALIEV MEDER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiyada Kırgız Tili Boyunça Korgolgon Magistrdik cana Doktorduk Dissertatsiyalar (1990-2018) - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Bengü Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:428 - ISBN:9786657654113 - (Bölüm Sayfaları:75 - 102) 2019
Editör
VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II SALIEV MEDER Uluslararası - Diğer Yayınlar - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yayınları - Editör - ISBN:978-605-70218-2-3 2020