Eğitim Bilgileri
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ (DR)/ Tez adı : PGF 2a ile senkronize sütçü ineklerde tohumlama sırasında ve/veya tohumlamayı izleyen 12. günde GnRH uygulamalarının fertilite üzerine etkisi 1994-1999
Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER PR./ 1983-1988
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/VETERİNERLİK BÖLÜMÜ 1999-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 1991-1999
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel ProjesiNiğde İli Kıl Keçi Irkının Halk Elinde Islahı (21.10.2012-22.11.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı PREPARTUM DÖNEMDE SÜTÇÜ İNEK RASYONLARINA ANYONİK TUZ İLAVESİNİN METABOLİK PROFİL PERİPARTUM HASTALIKLAR GEBELİK ORANI SÜT VERİM ve KOMPOSİZYONU ÜZERİNE ETKİSİ (01.02.2013-24.02.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Rasyona Keten tohumu ve Zeytinyağ ilavesinin Kıl keçi oğlaklarında besi performansı ve kan metabolitleri üzerine etkisi (01.01.2013-11.06.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Gebeliğin Son Dönemindeki Keçilerde Enerji ve Protein Tüketiminin Laktasyon Performansı ve Metabolik Profil Üzerine Etkisinin İncelenmesi (01.01.2013-05.03.2015)
BAP Tamamlandı Niğde ve Yöresinde Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerden Listeria monocytogenes İzolasyonu ve Tanımlanması (-)
BAP Tamamlandı Laktasyondaki Holstein ırkı ineklerde tohumlama sonrası 15 ve 16 günlerde ketoprofen uygulamasının gebelik oranı üzerine etksi (-)
BAP Tamamlandı Holstein ırkı ineklerde kontrollü ovsynch senkronizasyon protokolünün gebe kalma oranı üzerine etkisi (-)
BAP Tamamlandı Laktasyon Başlangıcındaki Süt Sığırlarında Süt Üre Azotu Kan Serum Progesteron Düzeyi ve Bazı Enerji Metabolitlerinin Üreme Performansı Üzerindeki Etkisi (-)
BAP Tamamlandı Niğde İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerde Sütteki Somatik Hücre Sayısı ile Memenin Yapısal Özelliklerinin Subklinik Mastitis Süt Verimi ve Süt Komposizyonu Üzerine Etkisi (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Laktasyon Başlangıcındaki Süt Sığırı Rasyonlarına Fitoaktif Madde Katkısının Üreme Performansı Üzerine Etkisi (-)
BAP Tamamlandı Holstein Irkı Düvelerde Sabit Zamanlı Tohumlama Sonrası 12 Günde GnRH Uygulamasının Embriyonik Ölümlerin Önlenmesine Etkisi (-)
İdari Görevler
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2019
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2001-2005
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2000-2001
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1993-1998
Makaleler
Kid growth performance and reproductive characteristics of Hair goats raised under breeder conditions CEYHAN AYHAN, ÇINAR MAHMUT, SERBESTER UĞUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences - Doi: 10.55730/1300-0128.4230 2022
EFFECT OF ESTRUS SYNCHRONIZATION PROTOCOLS INCLUDING PGF2α AND GnRH ON FERTILITY PARAMETERS IN HAIR GOATS DURING BREEDING SEASON ÇINAR MAHMUT, CEYHAN AYHAN, YILMAZ OKTAY, ERDEM HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - The Journal of Animal & Plant Sciences 2017
Effect of somatic cell count on milk yield and composition of first and second lactation dairy cows ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,CEYHAN AYHAN,GÖRGÜLÜ MURAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Italian Journal of Animal Science 2015
Milk Yield Somatic Cell Count and Udder Measurements in Holstein Cows at Different Lactation Number and Months CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Media Peternakan 2015
Determination of the Effect of Somatic Cell Count on Udder Measurements and SubclinicalMastitis with Data Mining Method KÜÇÜKÖNDER HANDE,ÜÇKARDEŞ FATİH,CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Pakistan Veterinary Journal 2015
Prepartum Dönemde Sütçü İnek Rasyonlarına Anyonik Tuz İlavesinin Metabolik Profil Peripartum Hastalıklar ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisi ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2015
Niğde ili keçi yetiştiriciliğinin yapısal özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,ÜNALAN ADNAN,ŞEKEROĞLU AHMET,AKYOL ETHEM,YILMAZ Erdoğan,DEMİRKOPARAN Ahmet Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2015
Niğde İli Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,AKYOL ETHEM,Yılmaz Erdoğan Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - KSÜ Doğa Bil. Derg., 18(2): 60-68. 2015
Holştayn Düvelerde Sabit Zamanlı Tohumlama Sonrası 12 Günde Uygulanan GnRH Enjeksiyonunun Gebelik Oranı Üzerine Etkisi ÇINAR MAHMUT,YILMAZ OKTAY,CEYHAN AYHAN,ERDEM HÜSEYİN Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Kocatepe Vet J 2014
Siyah Alaca İneklerde Meme Ölçülerinin Somatik Hücre Sayısı ve Günlük Süt Verimi Üzerine Etkisi Ceyhan Ayhan, Çınar Mahmut, Serbester Uğur Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2013
Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri Ünalan Adnan, Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S. Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2013
İç Anadolu Bölgesi nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Yönelimleri Ceyhan Ayhan, Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Ünalan A, Akyol E, Şekeroğlu A. Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2013
Effect of Essential oil Combination on Performance Milk Composition Some Blood Parameters and Pregnancy Rate in Early Lactating Dairy Cows During Heat Exposure Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Ceyhan Ayhan, Erdem H, Görgülü M, Kutlu HR, Baykal Çelik L, Yücelt Ö and Cardoza PW. Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Animal and Plant Sciences 2012
Sütçü İneklerde Negatif Enerji Dengesi ve Metabolik İndikatörleri Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Hayırlı Armağan Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - KAFKAS UNIV, VETERINER FAKULTESI DERGISI 2012
Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Sağlık Koruma Programı Çınar Mahmut, Ceyhan Ayhan Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Hasad Hayvancılık Derg. 2012
Effect of Presence of CL at the Beginning of Ovsynch Protocol on Pregnancy Rates in Lactating Dairy Cows Çınar Mahmut, Güzeloğlu Aydın, Erdem Hüseyin Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - KAFKAS UNIV, VETERINER FAKULTESI DERGISI 2012
Melatonin Hormonunun Biyosentezi ve Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Eksojen Kullanımının Üreme Performansı ile Süt Kalitesi Üzerine Etkisi Çınar Mahmut, Serbester Uğur, Ceyhan Ayhan Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - TÜBAV Bilim Derg 2011
Effect of essential oils on production and reproduction in early lactating cows during heat exposure SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,ERDEM HÜSEYİN,GÖRGÜLÜ MURAT,KUTLU HASAN RÜŞTÜ,BAYKAL ÇELİK L,YÜCELT Ö,CARDOZO PW,BLANCH M Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 2011
Süt İneklerinde Beslemenin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi Uğur Serbester, Mahmut çınar Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Yem Magazin Derg. 2011
Laktasyon başlangıcındaki Süt sığırlarında Süt Üre Azot Düzeyi ve Döl Verimine Etkisi Serbester Uğur, Çınar Mahmut Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Hasad Hayvancılık Derg 2009
Niğde ve Yöresinde Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerden Listeria monocytogenes İzolasyonu ve Tanımlanması Bağcı Cemalettin, Çınar Mahmut Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Vet. Bil. Derg. 2005
PGF2 ile Senkronize Sütçü İneklerde Tohumlama Sırasında ve veya Tohumlamayı İzleyen 12 Günde GnRH Uygulamalarının Fertilite Üzerine Etkisi ÇINAR MAHMUT Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Hayvancılık Araştırma Dergisi 2002
Bildiriler
Some Reproductive Traits and Kid Growth Performance in Hair Goats Raised in Extensive Conditions CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 10th International Animal Science Conference
Some Reproductive Traits and Kid Growth Performance in Hair Goats Raised in Extensive Conditions CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 10th International Animal Science Conference
Prepartum Dönemde Sütçü İnek Rasyonlarına Anyonik Tuz İlavesinin Metabolik Profil Peripartum Hastalıklar ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisi ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,CEYHAN AYHAN Ulusal - Poster - (15.10.2015 - 18.10.2015) - VI. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Ulusal Kongresi
Performance and blood parameters of male Hair Goat kids fed diets containing oil The 16th AAAP Animal Science Congress November 10 14 Yogyakarta Indonesia SERBESTER UĞUR,CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,UYARLAR CANGİR,GÖRGÜLÜ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.11.2014 - 14.11.2014) - The 16th AAAP Animal Science Congress
Üreme Sezonunda Kıl Keçilerine Uygulanan PGF2 ve GnRH İçeren Östrüs Senkronizasyon Protokollerinin Fertilite Üzerine Etkisi V Veteriner Jinekoloji Kongresi 31 Ekim 3 Kasım Antalya ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,YILMAZ OKTAY,ERDEM HÜSEYİN Uluslararası - Poster - (31.10.2013 - 03.11.2013) - V. Veteriner Jinekoloji Kongresi
Holstein Irkı Düvelerde Sabit Zamanlı Tohumlama Sonrası 12 günde GnRH Uygulamasının Embriyonik Ölümlerin Önlenmesi Üzerine Etkisi ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,ERDEM HÜSEYİN Uluslararası - Poster - (09.10.2013 - 11.10.2013) - 15th Internatinol Veterinery Medicine Students Scientific Reseacrh Congress
İç Anadolu Bölgesinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Yönelimleri CEYHAN AYHAN,SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,ÜNALAN ADNAN,AKYOL ETHEM,ŞEKEROĞLU AHMET Ulusal - Sözlü Bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri ÜNALAN ADNAN,SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ŞEKEROĞLU AHMET Ulusal - Sözlü Bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Niğde ili keçi yetiştiriciliğinin yapısal özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma CEYHAN AYHAN,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,ŞEKEROĞLU AHMET,AKYOL ETHEM Ulusal - Sözlü Bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Kıl keçilerinde prepartum besleme yoğunluğunun süt verim ve kompozisyonu üzerine etkisi SERBESTER UĞUR,CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,UYARLAR CANGİR,GÖRGÜLÜ MURAT Ulusal - Tam metin bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Koyun ve keçilerde üremenin denetlenmesine yeni bir yaklaşım Ovsynch ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,SERBESTER UĞUR,ERDEM HÜSEYİN Ulusal - Özet bildiri - (05.09.2013 - 07.09.2013) - 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Süt İneklerinde Beslemenin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT Ulusal - Poster - (14.09.2011 - 16.09.2011) - 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Birinci ve İkinci Laktasyondaki Holstein İneklerde Somatik Hücre Sayısının Süt Verimi Süt Komposizyonu Üzerine Etkisi ve Subklinik Mastitisle İlişkisi ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,CEYHAN AYHAN,GÖRGÜLÜ MURAT Ulusal - Sözlü Bildiri - (14.09.2011 - 16.09.2011) - 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Sağlık Koruma Programı ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN Ulusal - Poster - (14.09.2011 - 16.09.2011) - 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Effects of fat to protein ratio in early lactation on subsequent milk yield milk lactose urea nitrogen citric acid and somatic cell count of dairy cows Eight International Symposium on the Nutrition of Herbivores ISNH8 SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,GÖRGÜLÜ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.09.2011 - 09.09.2011) - Eight International Symposium on the Nutrition of Herbivores (ISNH8)
Effect of essential oils on production and reproduction in early lactating cows during heat exposure SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,ERDEM HÜSEYİN,GÖRGÜLÜ MURAT,KUTLU HASAN RÜŞTÜ Uluslararası - Özet bildiri - (10.07.2011 - 14.07.2011) - ADSA-ASAS Joint Annual Meeting
Holstein Irkı İneklerde Kontrollü Ovsynch Senkronizasyon Protokolünün Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisi ÇINAR MAHMUT,GÜZELOĞLU AYDIN,ERDEM HÜSEYİN Uluslararası - Sözlü Bildiri - (04.11.2010 - 07.11.2010) - IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi
Melatonin Hormonunun Biyosentezi ve Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Eksojen Kullanımının Üreme Performansı ile Süt Kalitesi Üzerine Etkisi ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,CEYHAN AYHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (24.06.2010 - 26.06.2010) - Ulusal Keçicilik Kongresi
Effect of Ketoprofen administration 15 and 16 days after AI on conception rates in lactating holstein cows GÜZELOĞLU AYDIN,ERDEM HÜSEYİN,ÇINAR MAHMUT,GÜMEN AHMET Uluslararası - Özet bildiri - (13.07.2008 - 17.07.2008) - 16th International Congress on Animal Reproduction