Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GAZETECİLİK (DR)/ Tez adı : SSCB dönemi ve bağımsızlık sonrası Orta Asya Türk Devletleri’xxnde sinemanın ideolojik söylemi: Kazakistan örneği 2010-2017
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Sinemada mizansenin bir parçası olarak oyuncunun yönetimi 2006-2009
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ/SAHNE SANATLARI PR./ 1996-2000
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ 2020-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 2018-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ/RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PR. 2011-2018
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU/RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PR. 2004-2011
Yönetilen Tezler
SALİH LEVENT UĞURLU Yüksek Lisans ZAFER PARTİSİ SIĞINMACI POLİTİKASININ ALGI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 2022
YALÇIN CİHAT PEKÇETİN Yüksek Lisans Türkiye ve Rusya'nın Suriye sorununa yönelik politikalarının medyaya yansıması: Sputnik News Türkçe ve Anadolu Ajansı örneği 2020
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı GLASNOST (AÇIKLIK) VE PERESTROYKA (YENİDEN YAPILANMA) DÖNEMİ KAZAKİSTAN SİNEMASI (23.05.2019-23.07.2019)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Niğde Üniversitesi II. Kısa Film Festivali (22.02.2015-15.05.2015)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 4. Uluslararası Niğde Kısa Film Festivali (21.10.2019-25.10.2019)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Uluslararası Niğde Kısa Film Festivali (21.10.2019-25.10.2019)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası Niğde Kısa Film Festivali (16.10.2017-21.10.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Niğde Üniversitesi I. Kısa Film Festivali (15.09.2013-08.11.2013)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı . Uluslararası Niğde Üniversitesi Kısa Film Festivali (11.05.2015-15.05.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Müzikal Miras Aktarımında Yaşanan Sorunların Çözümü Üzerine Örnek Bir Durum Çalışması "Dârül Elhan Derlemeleri" (09.06.2020-27.10.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Müzikal Miras Aktarımında Yaşanan Sorunların Çözümü Üzerine Örnek Bir Durum Çalışması "Dârül Elhan Derlemeleri" (09.06.2020-27.10.2021)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Niğde Üniversitesi Kısa Film Festivali (06.11.2013-08.11.2013)
İdari Görevler
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-2020
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2020
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2016
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2016
Rektör Danışmanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2015
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2016
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2011
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2005-2009
Rektör Danışmanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2004-2005
Ödüller
Hikâye Dalı Kitap Ödülü Sabit İnce Edebiyat Ödülleri Diğer, TÜRKİYE 2008
V. Kültür Sanat Yarışması Öykü Dalı Mansiyon Ödülü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2007
Kadın Oyunları ve Öykü Yarışması Oyun Dalı Mansiyon Ödülü Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2000
Türk Edebiyatı Dergisi Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması Özendirme Ödülü Türk Edebiyatı Vakfı Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2004
Ulusal Şiir ve Öykü Yarışması Öykü Dalı Birincilik Ödülü Göller Bölgesi Yazarlar ve Şairler Derneği Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2004
Ulusal Şiir ve Öykü Yarışması Öykü Dalı Birincilik Ödülü Göller Bölgesi Yazarlar ve Şairler Derneği Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2003
Güzel Sanatlar Fakültesi V. Kısa Oyun Yazma Yarışması Birincilik Ödülü ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2000
Ulusal Şiir ve Öykü Yarışması Öykü Dalı İkincilik Ödülü Göller Bölgesi Yazarlar ve Şairler Derneği Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2004
II. Kadın Öyküleri Yarışması Üçüncülük Ödülü Özgür Pencere Edebiyat ve Sanat Derneği Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2006
Makaleler
DEVELOPMENT PRINCIPLES OF SERIAL FILM PRODUCTION AS A MASS MEDIA Shorabek Adilkhan, ZOR LOKMAN Uluslararası - Hakemli - DRJI - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 2022
Kazakistan Sineması ZOR LOKMAN Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Yeni Türkiye 2022
Hatay’ın Anavatana Katılmasının Basında Ele Alınışı: Cumhuriyet Gazetesi Örneği ZOR LOKMAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.32709/akusosbil.545817 2019
Akan Satayev’in Filmlerinde Sovyet Kazakistan’ın Son Yılları ZOR LOKMAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.9775/kausbed.2019.027 2019
REGARDING THE ISSUE OF THE TELEVISION IMPACT ON SOCIAL AND CULTURAL VALUESDEVELOPMENT IN SOCIETY Kabiyeva Tursyngul,Aidar Alma,ZOR LOKMAN Uluslararası - Hakemli - . - Özgün Makale - NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Doi: 10.32014/2019.2224-5294.128 2019
Television director’s skill in the formation of socio-cultural values of a viewer Kabiyeva Tursyngul,Aidar Alma,ZOR LOKMAN,Zhumankulova Yz Uluslararası - Hakemli - SCOPUS - Özgün Makale - Opción 2019
Azerbaycan Sineması’nda Bir Milliyetçi Söylem Örneği: Ali ve Nino ZOR LOKMAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018
Karabağ Savaşı’nın Azerbaycan Sinemasındaki Sunumu: Nabat Filmi Örneği ZOR LOKMAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 2018
USSR CRITIQUE IN SATYBALDY NARYMBETOV FILMS ZOR LOKMAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernıcus, EBSCO HOST, DRJI, JOURNAL FACTOR, Google Akademik, idealonline - Özgün Makale - INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCHES - Doi: 10.17361/UHIVE.2018.20.03 2018
Van Dijk’ın Eleştirel Söylem Analizinin Sinema Filmlerine Uygulanması ve Kazakistan Sineması’ndan Örnek Bir Film Çözümlemesi: Stalin’e Hediye ZOR LOKMAN Uluslararası - Hakemli - Google Akademik, İdealonline, Academic Resourch Index - Özgün Makale - Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 2017
TWO BIOGRAPHIC FILMS CRITICIZING THE SOVIET UNION IN THE CINEMA OF KAZAKHSTAN ZOR LOKMAN Uluslararası - Hakemli - DOAJ, Erih PLUS, CEEOL, Index Copernicus - Özgün Makale - Ulakbilge Dergisi - Doi: 10.7816/ulakbilge-05-18-06 2017
Orta Asya Türk Dünyası Sineması’nın Etkili Dilini Yaratan Usta Bir Yönetmen: Tolomuş Okeev ZOR LOKMAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Doi: 10.18493/kmusekad.52681 2014
Medya Etiği Kapsamında Özel Hayatın İhlali Konusu ZOR LOKMAN Uluslararası - Hakemli - Google Akademik, İdealonline, Academic Resourch Index - Özgün Makale - Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 2014
Bildiriler
Bağımsızlık Sonrası Kazakistan Sinemasında Ulus, Tarih ve Kültür Söylemi ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2023 - 16.06.2023) - X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
SİNEMADA OYUNCU YÖNETİMİ ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.12.2022 - ) - IV. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
SİNEMA OYUNCULUĞUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2022 - ) - II. ULUSLARARASI OĞUZ BOYLARI SEMPOZYUMU
Kazakistan’daki Zam Protestolarına Yönelik Türkiye’nin Yaklaşımı: İnternet Haberleri Üzerinden Analiz Arıcı Gamze, ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.05.2022 - ) - II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU
Rusya Ukrayna Çatışmasına ABD Tutumunun Yansımaları PEKÇETİN YALÇIN CİHAT, ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.05.2022 - ) - II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU
Tiyatro ve Sinemada Yönetmen ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.06.2021 - 20.09.2021) - III. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Kazakistan Sineması’nın Bağımsızlıktan Sonraki İlk Yılları ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2021 - 05.06.2021) - VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Pandemi Sürecinde Kültür ve Sanat ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.12.2020 - 11.12.2020) - 1. International Scientific and Practical Online Conference
Bazı Sinema Yönetmenlerinin Oyuncu Yönetimine Yönelik Anlayışları ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.02.2020 - 09.02.2020) - II. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Rusya’nın Suriye Politikasının Sputnik News Haber Portalında Yansıtılma Biçimi Pekçetin Yalçın Cihat,ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - 1.ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ
Sovyetler Döneminde Kazakistan Sinemasının Duraklama Süreci ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.10.2019 - 12.10.2019) - II. ULUSLARARASI DEVELİ - ÂŞIK SEYRÂNÎ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ
Sinemada Oyuncu Yönetiminin İlk Aşaması: Oyuncu Seçimi ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2019 - 06.10.2019) - I. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Glasnost (Açıklık) ve Perestroyka (Yeniden Yapılanma) Dönemi Kazakistan Sineması ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kazakistan Ulusal Sinemasının İlk Filmi: Amangeldi ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.03.2019 - 23.03.2019) - 3. Uluslararası Tarih ve GelişimSürecindeAvşar Türkmenleri Kongresi
Türkiye ve Yunanistan Sinemalarında Mübadelenin ve Aidiyet Sorunsalının Sunumu ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 28.10.2018) - Kartepe Zirvesi (Göç, Mültecilik ve İnsanlık)
SSCBnin Thaw (Yumuşama) Döneminde Kazakistan Sinemasının Gelişimi ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin Kuruluşu ve Dönemin Sosyopolitik Yapısının Ali ve Nino Filminde Sunumu ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.09.2018 - 16.09.2018) - I. Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Devleti Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu Uluslararası Sempozyumu
Film Diliyle Azerbaycan Halk Kahramanı Avşar İbad Hüseyinovun Kahramanlığı ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2018 - 21.04.2018) - Uluslararası Tarihi ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenleri Kongresi
Darbe Dönemlerinin Siyasi ve Toplumsal Yapısının Sinemadaki Sunumu: 12 Eylül Örneği ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.03.2018 - 23.03.2018) - 19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu
”Mustafa Çokay” ve “Emanet/Amanat” Filmlerinde Kazakistan Tarihinin Yeniden Yazımı ZOR LOKMAN Uluslararası - Özet bildiri - (30.11.2017 - 02.12.2017) - 2. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu
15 Temmuz Darbe Girişiminin Ertesi Gününe Ait Ulusal Gazete Manşetlerinin Karşılaştırmalı Analizi ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - Kartepe Zirvesi Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu
Uluslaşma Sürecinde Kazakistan Sinemasında Tarih ve Kültürün Yansıtılma Biçimi: “Göçebeler: Savaşçı” Filmi Örneği ZOR LOKMAN Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 27.10.2017) - 2.Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi
Kazakistan Sinemasında Tarihi Konulu Filmlerle Tarih Bilinci Oluşturma Gayretleri ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kazak Yönetmen Rashit Nugmanov un Filmleri ve Anlatım Dili ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kazakistan Sineması’nda Yeni Dalga ve Rashid Nugmanov Filmleri ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2014 - 21.03.2014) - I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kırgızistan Sineması’nın Usta Yönetmeni Tolomuş Okeev’in Filmleri ve Anlatım Dili ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2013 - 16.06.2013) - 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Orta Asya Türk Dünyası Sinemasının Etkili Dilini Yaratan Usta Bir Yönetmen: Tolomuş Okeev ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.05.2013 - 12.05.2013) - II. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi
Türkiye’de Yerel Basın ve Niğde Yerel Basınında Uzun Soluklu Bir Gazetecilik Örneği: Hamle Gazetesi ZOR LOKMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2012 - 06.05.2012) - 1.Uluslararası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu
Türk Tiyatrosu’nun Geçiş Köprüsü: Şair Evlenmesi ZOR LOKMAN Ulusal - Tam metin bildiri - (27.02.2009 - 28.02.2009) - Kocaeli Üniversitesi 1. Ulusal Oyun Yazarlığı Sempozyumu
Kitap
Grafik Tasarımı 1 KİRİŞCAN BEKİR, ZOR AYDIN, KARA CEM, ÇALIŞKAN CEREN, BULUT YUMRUKAYA CEREN, ERGÜVEN ARDAN, BAYAR ZİYACAN, ZOR LOKMAN, ÇEKİÇ SAVAŞ, HAŞILOĞLU MEHMET FERRUH Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:351 - ISBN:978-625-8001-12-9 2021
Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - V ZOR LOKMAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyalist Gerçekçilik Bağlamında Stalin Dönemi Kazakistan Sineması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Serüven yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:144 - ISBN:978-625-6399-39-6 - (Bölüm Sayfaları:35 - 47) 2022
SULARIN SIRRINI ÖDÜNÇLEYEN ADAM CENGİZ AYTMATOVA ARMAĞAN ZOR LOKMAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:CENGİZ AYTMATOVUN ESERLERİNDEN BOLOTBEK SHAMSHİYEV FİLMLERİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:589 - ISBN:978-975-448-229-4 - (Bölüm Sayfaları:287 - 309) 2018
SİNEMADA OYUNCU YÖNETİMİ ZOR LOKMAN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:AKADEMİSYEN KİTABEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:149 - ISBN:978-605-258-247-3 2019
Medya Kadın Çocuk ZOR LOKMAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İran Rejiminin Kıskacında Kadın ve Üç Hayat - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:246 - ISBN:978-605-258-673-0 - (Bölüm Sayfaları:77 - 99) 2019
Kazakistan Sineması ZOR LOKMAN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Astana Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:238 - ISBN:9786055010904 2020
Yunus Emre ZOR LOKMAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tarihsel Film Bağlamında Yunus Emre’nin Sinemada Anlatımı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İdeal Kültür Yayıncılık Ihlamur Kitap - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:960 - ISBN:978-605-74953-7-2 - (Bölüm Sayfaları:291 - 304) 2021
OLMAK İÇİN AŞK GEREK ZOR LOKMAN Ulusal - Kitap Tümü - - - Yayın Evi:MOLA YAYINEVİ - Sayfa Sayısı:74 - ISBN:9786055577919 2012
HER NE İSE AŞK ZOR LOKMAN Ulusal - Kitap Tümü - - - Yayın Evi:ÖZGÜR PENCERE YAYINLARI - Sayfa Sayısı:92 - ISBN:975001146-7 2007
Editör
Medya Kadın Çocuk ZOR LOKMAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Akademisyen Yayınevi - Editör - ISBN:978-605-258-673-0 2019
İletişim ve Sanat İncelemeleri ZOR LOKMAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: iksad publishing house - Editör - ISBN:978-625-7636-66-7 2021
SANAT VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI ZOR LOKMAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD Publishing House - Editör - ISBN:978-625-7279-71-0 2020
Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenleri Kongresi Bildiriler Kitabı ZOR LOKMAN Uluslararası - Diğer Yayınlar - Yayın Evi: Adana Büyükşehir Belediyesi - - ISBN:978-605-66774-9-6 2018
III. BEYNELXALQ TÜRK DÜNYASI ARAŞDIRMALARI SİMPOZİUMUNUN MATERİALLARI (II. Cild) Uluslararası - Diğer Yayınlar - Yayın Evi: Bakü Avrasya Üniversitesi Yayınları - Editör - ISBN:978-9952-8301-2-5 2016