Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YEREL YÖNETİMLER VE YÖNETİŞİM (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/ 2014-
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ/AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR)/ Tez adı : Avrupa Birliği Koşulluluğu ve Veto Oyuncuları: Yerel Yönetim Reformu 2014-
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ/AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/ Tez adı : Decentralization Policy of Turkey in the Process of Accession to the EU: The New Metropolitan Municipality Law 2014-2014
Lisans YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/ 2006-2011
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI HUKUK ANABİLİM DALI 2014-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ/AVRUPA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 2014-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2012-2014
İdari Görevler
Avrupa Araştırmaları Dergisi Editör Yardımcısı MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014-2018
Enstitü E Rehber Sorumlusu MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014-2018
Enstitü Web Sitesi Sorumlusu MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014-2018
Enstitü Engelli Birimi Koordinatörü MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014-2018
Ödüller
Yüksek Onur Derecesi (Bölüm Birincisi) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2011
Makaleler
YEREL YÖNETİM REFORMUNDA YERELLEŞME–MERKEZİLEŞME DİKOTOMİSİ: 6360 SAYILI YASA ÖRNEĞİ ÖZTÜRK KÜBRA Ulusal - Hakemli - EBSCO, ASOS, IBSS, Citefactor, Google Scholar, Akademik Dizin, Sobiad Atıf - Özgün Makale - Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 2019
Avrupa Birliği nin Normatif Gücü: Kavramsal Bir İnceleme KAÇAR FATMANUR,ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Hakemli - ASOS, EBSCO, SIS, TEİ, DRJI, Journal Factor, CiteFactor, MİAR - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017
Küreselleşmeye Karşı Yereli Koruma Çabası Sakin Şehirler BAYRAKTAR EYLÜL,ÖZTÜRK KÜBRA,KOCAOĞLU MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - INDEX COPERNICUS, EBSCO, ASOS - Özgün Makale - Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi 2016
Avrupa Birliği’nde Kimlik, Kültür Tartışmaları ve Türkiye ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Hakemli - EconLit, EBSCO, SOBİAD Atıf Dizini - Kitap Kritiği - Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi 2014
Bildiriler
AB Göç Krizi Çerçevesinde Değer Çıkar Çatışması ÖZTÜRK KÜBRA,DALĞAKIRAN EBRU,KAÇAR FATMANUR Uluslararası - Özet bildiri - (28.11.2016 - 29.11.2016) - VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devletdışı Aktörler
AB Üyelik Sürecinde Türkiye de Göç Politikasının Avrupalılaşması ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.09.2017 - 30.09.2017) - 11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu: Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü
THE ROLE OF CITY COUNCILS ON DECISIONS OF MUNICIPAL COUNCILS IN TURKEY: THE CASE OF KADIKÖY CITY COUNCIL ÖZTÜRK KÜBRA,BAYRAKTAR EYLÜL Uluslararası - Özet bildiri - (26.05.2017 - 28.05.2017) - SCOPE : 4th International Interdisciplinary Conference of Political Research
Turkey’s Recalcitrant Candidacy to the EU: Democratization Pendulum of Turkey in the AKP Period KAÇAR FATMANUR,ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Özet bildiri - (26.05.2017 - 28.05.2017) - SCOPE 2017: 4th International Interdisciplinary Conference of Political Research
Küreselleşmenin Yerelde Doğurduğu Bir Yaşam Biçimi Sakin Şehirler ÖZTÜRK KÜBRA,BAYRAKTAR EYLÜL,KOCAOĞLU MUSTAFA Ulusal - Tam metin bildiri - (26.05.2016 - 27.05.2016) - Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu
Erasmus Programı’na Yönelik Öğrenci Motivasyonlarını Anlamak: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Anket Çalışması YURTKORU EMİNE SERRA,DALĞAKIRAN EBRU,KAÇAR FATMANUR,ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Özet bildiri - (23.11.2018 - 24.11.2018) - Marmara Conference on European Studies: Europe under Challenge
Normatif Bir Paradoks Olarak Avrupa Birliği ve Göç Krizi ÖZTÜRK KÜBRA,KAÇAR FATMANUR Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2017 - 24.10.2017) - IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Dünya Politikasında Kriz ve Değişim
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE MÜLTECİ KRİZİNİN ARAÇSALLAŞTIRILMASI ÖZTÜRK KÜBRA,KAÇAR FATMANUR Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2017 - 24.12.2017) - Tricontinental Conference 2017 Yeditepe University
The Role of Local Administrations in Promoting Gender Equality ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Özet bildiri - (18.05.2018 - 19.05.2018) - SCOPE 2018 - 5th International Interdisciplinary Conference of Political Research
TÜRKİYE’ DE KAMU POLİTİKASI OLUŞTURMA SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’ NİN ROLÜ ÖZTÜRK KÜBRA,ÇETİNKAYA İSTİKBAL NAHİDE IŞIL Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2019 - 20.04.2019) - 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
AB Koşulluluğunun Türkiye’ de Kamu Yönetimi Reformlarına Yansıması ÖZTÜRK KÜBRA Ulusal - Tam metin bildiri - (15.10.2015 - 17.10.2015) - XIII. Kamu Yönetimi Forumu-KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN ROTASI, ETKİLERİ VE SORUNLARI
Yönetsel Reform ve Doku Uyuşmazlığı ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Özet bildiri - (14.05.2017 - 15.05.2017) - Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi
KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER: AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - VI. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
Yerel Yönetim Reformunda Yerelleşme –Merkezileşme Dikotomisi ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Özet bildiri - (13.04.2018 - 14.04.2018) - INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOOD LOCAL GOVERNANCE
Türkiye’nin Göç Politikaları: Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Suriye Krizi Sonrası Dönem ÖZTÜRK KÜBRA,Öztürk Ayşenur Uluslararası - Özet bildiri - (10.10.2019 - 11.10.2019) - 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı IV
AB Ülkelerinde Mülteci İmajı ve Göç Krizi ÖZTÜRK KÜBRA,KAÇAR FATMANUR Uluslararası - Özet bildiri - (10.10.2018 - 11.10.2018) - 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı III
AB Koşulluluğu ve Türkiye de Göç Politikasının Avrupalılaşması Süreci ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Özet bildiri - (10.10.2017 - 11.10.2017) - 21. Yüzyılda Uluslararası Göç II
Establishment of RDAs in Turkey as an Example of Obligated Policy Transfer and The Role of the EU as an International Actor ÖZTÜRK KÜBRA,BAYRAKTAR EYLÜL Uluslararası - Özet bildiri - (10.07.2016 - 13.07.2016) - ECPR Graduate Student Conference-University of Tartu
Türkiye’de Avrupalılaşma Süreci: Yerel Yönetim Reformu Üzerinden Bir İnceleme ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Özet bildiri - (10.05.2018 - 10.05.2018) - ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Kent Konseylerinde Katılımı Etkileyen Faktörler: Kadıköy Kent Konseyi Örneği ÖZTÜRK KÜBRA,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL Ulusal - Tam metin bildiri - (10.04.2015 - 11.04.2015) - II.Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu
AB Koşulluluğu Bağlamında 2002 Sonrası Türkiye’de Demokratikleşmenin İlerleme-Gerileme Dinamikleri ÖZTÜRK KÜBRA Ulusal - Özet bildiri - (07.11.2015 - 09.11.2015) - Siyasi İlimler Türk Derneği XIII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI PROGRAMI
AB Bütünleşmesi Nereye? Mülteci Krizinin Yansımaları DALĞAKIRAN EBRU,ÖZTÜRK KÜBRA,KAÇAR FATMANUR Ulusal - Özet bildiri - (05.11.2016 - 05.11.2016) - Siyasi İlimler Türk Derneği XIV. Lisansüstü Konferansı
PUSH AND PULL FACTORS OF MUNICIPAL MERGER REFORM: THE CASE OF TURKEY BAYRAKTAR EYLÜL,ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2018 - 07.09.2018) - EGPA
Dijital Çağda Siyasal İletişim ÖZTÜRK KÜBRA,Özgün Akkaymak Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 04.11.2017) - KAYFOR 15: Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikası
Türkiye nin AB Üyeliği Sürecinde Demokratikleşme Dinamikleri KAÇAR FATMANUR,ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 02.11.2017) - TESAM II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Kitap
Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar ÖZTÜRK KÜBRA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yönetsel Reform ve Doku Uyuşmazlığı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:596 - ISBN:978-605-67424-7-7 - (Bölüm Sayfaları:159 - 171) 2017
Editör
Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi DARTAN MUZAFFER,ÖZTÜRK KÜBRA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Marmara Üniversitesi - Yrd. Editör 1991