Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : Sosyal bilgiler derslerinde okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde b-b-ö (bildiklerim-bilmek istediklerim- öğrendiklerim) stratejisinin kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı olan tutumlarına etkisi 2003-2006
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi demokratik hayat ünitesinde tartışma yönteminin kullanılmasının öğrencilerin demokratik tutumlarına etkisi 2001-2003
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./ 1993-1997
Akademik Unvanlar
DOÇENT 2012-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2006-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2000-2006
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1998-2000
Yönetilen Tezler
TUĞÇE GAMZE İŞÇİ Doktora Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Düşünme Becerilerine Etkisi 2020
ESENGÜL ÜNLÜ Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi 2020
BAŞAK ESMA ARIK Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 2020
ÖZGE EFE Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi 2020
FATMA EŞMEKAYA Yüksek Lisans Zihin haritası tekniğinin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi 2019
GAMZE MAVİŞ DEMİREZ Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının temel teknolojik yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Niğde il örneği) 2019
GÜLSÜN ÖZDEMİR Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile konuşma kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi: Niğde ili örneği 2019
FURKAN ALTUNAY Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının ve mesleki benlik saygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 2018
KERİME YENEN Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarına Yönelik Tutumları ile İletişim Becerileri Arasındaki ilişki 2018
BAHAR UZUN Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Niğde ili örneği) 2017
EFSUN BARUT Yüksek Lisans İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin özyeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ankara ili örneği). 2011
BAHADIR KILCAN Yüksek Lisans İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri " Kırşehir ili örneği " 2009
HASAN ÇİFTÇİ Yüksek Lisans İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler programında yer alan atatürkçülük kazanımlarına dair öğretmen görüşleri 2007
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Okula Başarı Yaşı ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki (03.06.2016-29.12.2016)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Öğretmenin Kapadokya Yaz Kampı Projesi (-)
İdari Görevler
Enstitü Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2017
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-2012
Ödüller
ULUSLARARASI BİLİMSEL TEŞVİK YAYINI TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2011
Teşekkür Belgesi KIZILAY Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2015
Makaleler
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİ SEÇME YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,KARAKUŞ AYLİN Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals - Özgün Makale - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2020
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Onay İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,GEÇGEL ŞÜKRAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: DOI:10.29299/kefad.2019.20.03.003 2019
Comparative Investiation of Democratic Values of Gifted and Normal Intelligence Students YAZICI KUBİLAY,İŞÇİ TUĞÇE GAMZE,ALİÇ İSA Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - International Journal of Eurasian Education and Culture 2019
SOME THOUGHTS on HISTORY TEACHING YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi - Özgün Makale - Turkish History Education Journal - Doi: 10.17497/tuhed.538198 2019
Social Studies Teacher Candidates Views On The Use Of Historical Heroes In Values Education FAİZ MELİKE,YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - International Journal of Eurasia Social Sciences, 2018
The Relationship between Learning Style, Test Anxiety and Academic Achievement YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Universal Journal of Educational Research - Doi: 10.13189/ujer.2017.050108 2017
Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi SABANCI OSMAN,YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2017
The Correlation between the Age of Starting School and AcademicAchievement BAŞTUĞ MUHAMMET,ÜNAL EMRE,YAZICI KUBİLAY,ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH Uluslararası - Hakemli - H.W. Wilson - Özgün Makale - İnternational Online of Journal of Educational Sciences - Doi: DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2017.04.017 2017
Ders Kitaplarında Tarih Konularının Öğretiminde Kullanılan Haritaların Temel Özelliklerinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,Özdemir Gülsün Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik) 2016
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,Çetin Mehmet Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.31201 2016
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarınınİncelenmesi DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,Demirez Gamze Maviş Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - International Online Journal of Educational Sciences 2016
Öğretim Etkinliklerinde Sanal Müzelerin Kullanımına İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9275 2016
Yeni Türk Devletlerinin Posta Pullarında Türk Kimliği ve Kültürü YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Bilig 2016
The investigation of the social entrepreneurship characteristics of social studies pre service teachers YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,ARIK SONER Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIC, Australian Education Index (AEI), Ulrichs, Google Scholar, CrossRef and Taylor Francis Online. - Özgün Makale - Cogent Education - Doi: 10.1080/2331186X.2016.1141455 2016
Investigation of Historical Characters in Republic of TurkeyRevolution History and Kemalism Course Books 1993 2012 SAFRAN MUSTAFA,DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,ÇİFTÇİ BARIŞ Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - International Education Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.5539/ies.v9n8p60 2016
Tarih Öğretmenlerine Göre Hatıratların Eğitim Öğretim Sürecinde Kullanılabilirlik Durumları DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015
TARİH ÖĞRETİMİNDE POSTA PULLARININ KULLANILABİLİRLİĞİNE BİR ÖRNEK 100 POSTA PULU İLE TÜRK TARİHİNDEN BİR KESİT 1863 1950 YILLARI ARASI YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 2014
Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında Tarihi Karakterlerin Kullanımını Etkileyen Faktörler DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 2013
Ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi ÇALIŞKAN HÜSEYİN,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - International Journal of Human Sciences 2013
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Eğitim ve Bilim 2011
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,AY EBRU Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2011
The Analysis of Social Studies Pre Service Teachers Interpersonal Self Efficacy Beliefs YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Hakemli - AHCI - Özgün Makale - Education 2010
Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Yazılı Materyallerinden Öğrenmelerini Etkileyen Bireysel Faktörler YAZICI KUBİLAY,KAYA BARIŞ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 2010
Sosyal Bilgilerde Bir Eğitimsel Araç Olarak Posta Pullarının Kullanımı YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2010
İlköğretim Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Programlarında 4 7 Sınıf Yer Alan Atatürkçülük Konularına İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,ÇAYCI BARIŞ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 2009
Atatürkçülüğün Bir Üst Değer Olarak Öğretimi DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009
Yeni Zelanda Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Bu Programın Türkiye deki Sosyal Bilgiler Öğretim Programı İle Karşılaştırılması YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009
Sosyal Bilgiler Derslerinde Grafik Düzenleyicilerin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Bilgiyi Elde Etmelerine Etkisi DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,SABANCI OSMAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2007
Sosyal Bilgiler Derslerinde Yazılı Materyallerin Öğrencilerin Okuma Seviyelerine Uygunluğunun Belirlenmesinde Kullanılan Ölçme Araçları YAZICI KUBİLAY,YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2007
Okunabilirlik Formüllerinin Kullanımına İlişkin Bazı Eleştiriler YAZICI KUBİLAY,TEMUR TURAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - EKEV Akademi Dergisi 2007
Sosyal Bilgilerde Kullanılan Görsel Araçlar Haritalar Küreler Resimler Tablolar ve Grafikler YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2006
Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2006
Hikâye Edici Metinlerin Çözümlenmesinde Hikâyenin Yüzü Stratejisinin Kullanımı YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2006
Sosyal Bilgilerde Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Metin Yapısına Bağlı Olarak Kullanılabilecek Strateji ve Teknikleri YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 2006
Sosyal Bilgiler ve Okuma Becerileri YAZICI KUBİLAY Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006
Bildiriler
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,KARAKUŞ AYLİN Uluslararası - Özet bildiri - (31.01.2018 - 02.02.2018) - USBIK 2018 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Onay İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,GEÇGEL ŞÜKRAN Uluslararası - Özet bildiri - (31.01.2018 - 02.02.2018) - USBIK 2018 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Etkin Vatandaş Olmada Sosyal Bilgilerde Topluma Hizmet Uygulamalarının Etkisi Yapılan Uygulamalar ve Öğrenci Görüşleri Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği TOKCAN HALİL,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2014 - 30.04.2014) - INTERNATIONAL SOCIAL STUDIES EDUCATION SYMPOSIUM III (ISSES III)
e learning activities intended for social studies education in Turkey BALOĞLU UĞURLU NİHAL,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.02.2010 - 28.02.2010) - International Educational Technology Conference and Exhibition
Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirmelerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması ÇALIŞKAN HÜSEYİN,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (25.11.2011 - 27.11.2011) - New Trends on Global Education Conference(GEC)
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLK ADIM KÖRÜKCÜ MELEK,YAZICI KUBİLAY,ÜNAL EMRE,MANDACI ŞAHİN SEHER,USLU SALİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Konuşma Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Tespit Edilmesi: Niğde İli Örneği YAZICI KUBİLAY,ÖZDEMİR GÜLSÜN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Öğretmenlik Mesleğine İlk Adım KÖRÜKCÜ MELEK,YAZICI KUBİLAY,ÜNAL EMRE,MANDACI ŞAHİN SEHER,USLU SALİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Araştırma Okuryazarlık Becerileri ile Dijital Okuryazarlık Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,UZUN BAHAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,DÖNMEZ CENGİZ,UZUN BAHAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
2005-2018 YILLARI ARASINDA EĞİTİM FAKÜLTELERİ BÜNYESİNDE ÇIKARILAN DERGİLERDE YAYIMLANAN SOSYAL BİLGİLER İLE İLGİLİ MAKALELERİN META-SENTEZ YOLUYLA İNCELENMESİ YAZICI KUBİLAY,İŞÇİ Tuğçe Gamze Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Onur Algıları USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,GEÇGEL ŞÜKRAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
2018 İlkokul Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değer Boyutunun Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ÇAYCI BARIŞ,YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN 2018-2019 AKADEMİK YILI SOSYAL BİLGİLERÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,KÖRÜKÇÜ MELEK Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN 2018-2019 AKADEMİK YILI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,KÖRÜKCÜ MELEK Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AHLAKİ KİMLİK DÜZEYLERİ USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,ÇAYCI BARIŞ,KARAKUŞ AYLİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ONUR ALGILARI USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,GEÇGEL ŞÜKRAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU
2018 İlkokul Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değer Boyutunun Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ÇAYCI BARIŞ,YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - II. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
Veri Madenciliğinin Eğitim Çalışmalarında Kullanılması NiğdeÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Alım Örneği ÜNAL EMRE,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğrenim Gören ÖğretmenAdaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Yeterlik Algıları SABANCI OSMAN,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Temel Teknoloji Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Niğde İl Örneği) YAZICI KUBİLAY,Demirtaş Gamze Maviş Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.10.2019 - 13.10.2019) - 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygı Düzeyleri ile Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,İŞÇİ TUĞÇE GAMZE,UZUN BAHAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.10.2019 - 13.10.2019) - 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu-
2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile 2015 Sosyal Bilgiler Taslak ÖğretimProgramının Karşılaştırılması DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,ÇİFTÇİ BARIŞ Uluslararası - Özet bildiri - (08.10.2015 - 10.10.2015) - III. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,Çetin Mehmet Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,Gamze Maviş Demirez Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye ve Araştırmaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlşiki Durumu YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,Eşmekaya Fatma Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2015 - 10.05.2015) - VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
İnkılap Tarihi Ders Kitaplarındaki Tarihi Karakterlerin Nutuk’ta Yer Alma Durumlarının İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,ÇETİN Mehmet,İŞÇİ Tuğçe Gamze Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - 8. Uluslararası Sosya Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Sosyal Bilgiler Derslerinde Bilim İnsanlarının Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri YAZICI KUBİLAY,İŞÇİ TUĞÇE GAMZE,UZUN BAHAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - 8. Uluslararası Sosya Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
İnkılap Tarihi Ders Kitaplarındaki Tarihi Karakterlerin Nutuk’ta Yer Alma Durumlarının İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,ÇETİN MEHMET,İŞÇİ TUĞÇE GAMZE Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2019 - 09.11.2019) - 8. Uluslararası Sosya Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Sanal Müzelerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (06.06.2013 - 08.06.2013) - International Computer and Instructional Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüşleri ve Eğitsel İçerikli Web Site Değerlendirme Yaklaşımları ÇALIŞKAN ERKAN,ÖNAL NEZİH,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.06.2013 - 08.06.2013) - International Computer and Instructional Technologies Symposium
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,GENCER Cansu Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - International Congress Of Eurasian Social Sciences
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneğ YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,ARIK SONER,BAYKAL FERHAT Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - International Congress Of Eurasian Social Sciences
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,ARIK SONER,BAYKAL Ferhat Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - International Congress Of Eurasian Social Sciences
Formasyon Alan Tarih Bölümü Mezunu Öğretmen Adaylarının Tarih Derslerinde Materyal Kullanımına Yönelik Görüşleri DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - International Congress Of Eurasian Social Sciences
Ortaokul Öğrencilerinin Algısal Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Belirlenmesi USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - International Symposium of Education and Values (ISOEVA)
Eğitimde Posta Pullarının Kullanımı YAZICI KUBİLAY Uluslararası - - (05.10.2017 - 08.10.2017) - International Symposium of Education and Values
Öğretmen adaylarının sınav kaygısı, öğretmen yeterliği ve tutumlarının meslek kaygılarını yordama düzeyinin incelenmesi YAZICI KUBİLAY,ÇAYCI BARIŞ,KILIÇ REMZİ,ARIK SONER Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - International Symposium of Education and Values
Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygısı, Öğretmen Yeterliği ve Tutumlarının Meslek Kaygılarını Yordama Düzeyinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,ÇAYCI BARIŞ,KILIÇ REMZİ,ARIK SONER Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRESEL DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ UZUN BAHAR,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 08.10.2017) - INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi USLU SALİH,YAZICI KUBİLAY,ALTUNAY FURKAN Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Öğretmen Özyeterlikleri YAZICI KUBİLAY,AY EBRU,USLU SALİH,ARIK SONER Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6)
Geçmişe Yolculuk: Niğde Müzesi’nde Yaratıcı Drama Atölyeleri İle Tarihsel Empati AY EBRU,YAZICI KUBİLAY,ADA TUĞBA Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Öğretmen Özyeterlikleri YAZICI KUBİLAY,AY EBRU,USLU SALİH,ARIK SONER Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yurtseverlik Eğitimi ve Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,KÖRÜKCÜ MELEK,USLU SALİH Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları ile Kültürel Zekâ Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,GEÇGEL ŞÜKRAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİZAH TARZLARI İLE KÜLTÜREL ZEKÂ DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,GEÇGEL ŞÜKRAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİZAH TARZLARI İLE POZİTİF ALGI DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,KARAKUŞ AYLİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.04.2018 - 07.04.2018) - 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitiminde Tarihi Kahramanların Kullanılmasına İlişkin Görüşleri FAİZ MELİKE,YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Özet bildiri - (04.04.2017 - 04.04.2017) - INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS)
Formasyon Alan Tarih Bölümü Mezunu Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları YAZICI KUBİLAY,USLU SALİH,KOZANER ÇİĞDEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.09.2016 - 03.09.2016) - 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
Kitap
Sosyal Bilgilerin Temelleri YAZICI KUBİLAY,ERDİLMEN OCAK ŞULE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgiler Öğretiminde Hukuk - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem akademi - Basım Sayısı:5 - Sayfa Sayısı:431 - ISBN:978-605-364-222-0 - (Bölüm Sayfaları:273 - 291) 2018
Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yeni Türk Devletlerinin Posta Pullarında Türk Kimliği ve Kültürü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ahmet Yesyevi Üniversitesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:23 - ISBN:978-9944-237-60-4 - (Bölüm Sayfaları:585 - 608) 2018
Sosyal Bilgiler Öğretimi YAZICI KUBİLAY,ARIK SONER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İşbirlikli Öğrenme - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Anı Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:310 - ISBN:978-605-170-104-2 - (Bölüm Sayfaları:123 - 136) 2016
Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi YAZICI KUBİLAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Medya ve Değerler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:388 - ISBN:978-605-364-822-2 2014
Sosyal Bilgiler Öğretimi YAZICI KUBİLAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Bilgilerde Atatürkçülük Konularının Öğretimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PegemA - Basım Sayısı:4 - Sayfa Sayısı:747 - ISBN:978-605-4282-02-9 - (Bölüm Sayfaları:669 - 718) 2009
Hayat Bilgisi Öğretimi YAZICI KUBİLAY Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Hayat Bilgisi Öğretiminde Okuduğunu Anlama Becerileri İçin strateji ve Teknikler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Maya Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:365 - ISBN:978-605-5985-56-1 - (Bölüm Sayfaları:193 - 214) 2009
Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayın Dağıtım - Sayfa Sayısı:386 - ISBN:978-605-395-079-0 2008
Editör
International Journal of Education Technology and Scientific Researches YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: http://www.ijetsar.com/ - Editör 2020
International Journal of Education Technology and Scientific Research YAZICI KUBİLAY Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ulusoy Yayıncılık - Editör 2019
Sosyal Bilgiler Öğretimi DÖNMEZ CENGİZ,YAZICI KUBİLAY Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Pegem Akademi - Editör - ISBN:978-605-318-273-3 2015