Eğitim Bilgileri
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ (DR)/ Tez adı : Laparoskopik kolesistektomi cerrahisinde ayak masajının ameliyat sonrası ağrı ve kaygı düzeyine etkisi 2014-2018
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Cerrahi hekimlerin ameliyathanedeki gergin davranışlarının hemşireler üzerindeki etkileri 2010-2012
Lisans MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./ 2005-2008
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2019-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ THE PODHALE STATE HİGHER VOCATİONAL SCHOOL İN NOWY TARG/APPLİED SCİENCES/NURSİNG 2018-2018
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2014-2019
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/GÜMÜŞHANE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Laporaskopik kolosistektomi Sonrasında Uygulanan El ve Ayak Mesajının Ağrı ve Kaygı Düzeyine Etkisi (17.07.2018-13.05.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Cinsiyet Hormonlarının Laparoskopik Kolesistektomi Geçiren Hastalarda Postoperatif Ağrı Düzeylerine Etkisi (09.04.2020-29.11.2021)
İdari Görevler
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-2022
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2016
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2021
Makaleler
The Effects of Sex Hormones on Postoperative Pain in Patients with Laparoscopic Cholecystectomy KORAŞ SÖZEN KEZBAN, BOLAT HACI, GÜNTÜRK İNAYET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques - Doi: 10.1097/SLE.0000000000001259 2024
Determining the Relationship Between Perceptions of the Nursing Profession and Attitudes towards Career Future of Nursing Senior Students: An Observational Study KORAŞ SÖZEN KEZBAN, AYDEMİR TUĞBA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Canadian Journal of Career Development - Doi: 10.53379/cjcd.2024.373 2024
Determination of the Relationship Between Family and Social Support and Anxiety-Depression Levels in Liver Transplant Patients KORAŞ SÖZEN KEZBAN, KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Clinical and Experimental Health Sciences - Doi: 10.33808/clinexphealthsci.888309 2023
The Effect of Reduction Mammoplasty on Low Back Pain, Self-Esteem, and Sexual Quality of Life KORAŞ SÖZEN KEZBAN, KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Indian Journal of Surgery - Doi: 10.1007/s12262-023-03761-9 2023
Effects of Liver Transplantation on Sexual Function and Quality of Life KARABULUT NEZİHA, KORAŞ SÖZEN KEZBAN, GÜRÇAYIR DİLEK Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Psychology, Health & Medicine - Doi: 10.1080/13548506.2021.1898003 2022
Preparation for Colonoscopy and Patient Requirements KORAŞ SÖZEN KEZBAN Ulusal - Hakemli - TürkMedline - Derleme Makale - Experimental and Applied Medical Science - Doi: 10.46871/eams.2021.22 2021
Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Olacak Hastalarda Ölüm Kaygısının Belirlenmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - Doi: 10.31067/acusaglik.852098 2021
Covid-19 Pandemisinin Cerrahi Hizmetlerin Sunulması Üzerindeki Etkileri KORAŞ SÖZEN KEZBAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Sağlık Bilimleri Dergisi - Doi: 10.34108/eujhs.1040455 2021
Bariatric Surgery and Complications KORAŞ SÖZEN KEZBAN Ulusal - Hakemli - TürkMedline - Derleme Makale - Journal of Health Professions Research 2021
Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Yeterlilik Algısı ile Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN, GÜNTÜRK İNAYET, KULOĞLU NURHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sağlık ve Toplum 2021
Determining the Relation Between Critical Thinking Tendencies and Clinical Decision- making Skills of Nursing Students KORAŞ SÖZEN KEZBAN, KARABULUT NEZİHA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - Doi: 10.30569/adiyamansaglik.814122 2021
Ameliyat Sonrası Derlenme Ünitesinde Görülen Erken Dönem Komplikasyonların Değerlendirilmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN Ulusal - Hakemli - Asos İndeks - Özgün Makale - Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi - Doi: 10.36516/jocass.2020.58 2020
Ayak Masajının Ameliyat Sonrası Ağrı Düzeyine Etkisi KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Derleme Makale - KSU Medical Journal - Doi: 10.17517/ksutfd.673351 2020
Efficacy of Hand and Foot Massage in Anxiety and Pain Management Following Laparoscopic Cholecystectomy: A Controlled Randomized Study KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Surgical Laparoscopy, Endoscopy Percutaneous Techniques - Doi: 10.1097/SLE.0000000000000738 2020
Venöz Bacak Ülseri Tedavisinde Uygulanan Negatif Basınçlı Pansumanın Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KARABULUT NEZİHA,DURNA FIRAT,ÖNTAŞ HAKAN Uluslararası - Hakemli - İndex Copernicus - Özgün Makale - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2019
The Effect of Foot Massage on Postoperative Pain and Anxiety Levels in Laparoscopic Cholecystectomy Surgery: A Randomized Controlled Experimental Study KORAŞ KEZBAN,KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of PeriAnesthesia Nursing - Doi: 10.1016/j.jopan.2018.07.006 2019
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Teknolojiye İlişkin Tutumları YAMAN AKTAŞ YEŞİM, KORAŞ SÖZEN KEZBAN, KARABULUT NEZİHA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing 2017
Cerrahi Hekimlerin Ameliyathanedeki Gergin Davranışlarının Hemşireler Üzerindeki Etkileri KORAŞ SÖZEN KEZBAN, ÖCALAN DİLEK, SOLAK OKAN Ulusal - Hakemli - Türkiye Atıf Dizini - Özgün Makale - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015
Bildiriler
Hemşirelik Öğrencilerinde Klinik Karar Verme Becerisi ile Duygusal Zeka Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.12.2023 - 17.12.2023) - Selçuk 9. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumları ve Kariyer Geleceklerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN, AYDEMİR TUĞBA Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.12.2023 - 17.12.2023) - Selçuk 9. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Redüksiyon Mamoplasti Ameliyatının Bel Ağrısı, Benlik Saygısı ve Cinsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi KORAŞ SÖZEN KEZBAN, KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.12.2022 - 16.12.2022) - 2th International Congress on Innovative Approaches in Medical and Health Sciences
İklim Değişikliği ve Hemşirelik KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Özet bildiri - (15.12.2022 - 16.12.2022) - 2th International Congress on Innovative Approaches in Medical and Health Sciences
Bariatric Surgery and Complications KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2022 - 23.10.2022) - 6th International Congress on Nursing and Innovation
Preparation for Colonoscopy and Patient Requirements KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2022 - 23.10.2022) - 6th International Congress on Nursing and Innovation
Covid-19 Pandemisi ve Cerrahi Hizmetler KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2022 - 23.10.2022) - 6th International Congress on Nursing and Innovation
Cinsiyet Hormonlarının Laparoskopik Kolesistektomi Geçiren Hastalarda Postoperatif Ağrı Düzeylerine Etkisi KORAŞ SÖZEN KEZBAN, BOLAT HACI, GÜNTÜRK İNAYET Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.11.2021 - 13.11.2021) - ISPEC International Congress on Multidisciplinary Studies
Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Taburculuk Eğitiminin Önemi KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.06.2020 - 07.06.2020) - Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi
Ayak Masajının Ameliyat Sonrası Ağrı Düzeyine Etkisi KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Özet bildiri - (18.05.2020 - 20.05.2020) - 6th International Euro Asia Congress on Scientific Researches and Recent Trends
Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Yeterlilik Algısı ile Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN,GÜNTÜRK İNAYET,KULOĞLU NURHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.12.2019 - 22.12.2019) - 1. Malatya Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi GÜNTÜRK İNAYET,KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KULOĞLU NURHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.12.2019 - 22.12.2019) - 1. Malatya Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Karaciğer Transplantasyonu Gerçekleştirilen Hastalarda Aile ve Sosyal Desteğin Anksiyete- Depresyon Düzeyine Etkisi KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (31.10.2019 - 02.11.2019) - 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
Elektif İnguinal Herni Ameliyatı Sonrası Hastaların Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (31.10.2019 - 02.11.2019) - 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi
Effects of Liver Transplantation on Sexual Function and Quality of Life KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KARABULUT NEZİHA,GÜRÇAYIR DİLEK Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2019 - 28.04.2019) - Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Efficacy of Hand and Foot Massage in Pain and Anxıety Management Following Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomızed Controlled Study KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2019 - 28.04.2019) - Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Ebelik Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Algı Düzeylerinin İncelenmesi KULOĞLU NURHAN,GÜNTÜRK İNAYET,KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.03.2019 - 24.03.2019) - 3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
The Effect of Foot Massage on Post- Operative Pain And Anxiety Levels in Laparoscopic Cholecystectomy Surgery: A Randomized Controlled Experimental Study KORAŞ SÖZEN KEZBAN, KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.09.2018 - 28.09.2018) - XI. International Symposium Global Challenges in A Chaning World- New Roles and Competencies in The Field of Nursing
The Effect of Negative Pressure Treatment in Patients With Venous Leg Ulcers on Wound Healing KORAŞ SÖZEN KEZBAN, KARABULUT NEZİHA, DURNA FIRAT, ÖNTAŞ HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.05.2018 - 07.05.2018) - Eighth International Research Conference on Science, Health and Medicine 2018 (IRCSHM 2018)
Critical Care Nurses Attitudes Toward Technology KARABULUT NEZİHA, YAMAN AKTAŞ YEŞİM, KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.12.2014 - 27.12.2014) - VII. International Symposium The Present and the Future of Nursing and Midwifery
Surgeons in the Operating Room Effects on Nervous Behaviors in Nurses KORAŞ SÖZEN KEZBAN, ÖCALAN DİLEK, SOLAK OKAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.08.2014 - 30.08.2014) - The 9th Athens Congress on Women’s Health and Disease
Kitap
TRENDS IN INTERPROFESSIONAL CARE MANAGEMENT IN HEALTHCARE KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PATIENT SAFETY AND THE ROLE OF THE NURSE IN SURGERY - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:285 - ISBN:978-625-8007-99-2 - (Bölüm Sayfaları:191 - 204) 2021
SAĞLIKTA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:YANIKLI HASTANIN TEDAVİ VE BAKIMI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:278 - ISBN:978-625-7897-44-0 - (Bölüm Sayfaları:261 - 276) 2020
SAĞLIKTA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:AĞRI VE HEMŞİRELİK BAKIMI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksad Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:278 - ISBN:978-625-7897-44-0 - (Bölüm Sayfaları:235 - 259) 2020