Eğitim Bilgileri
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ (DR)/ Tez adı : Laparoskopik kolesistektomi cerrahisinde ayak masajının ameliyat sonrası ağrı ve kaygı düzeyine etkisi 2014-2018
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Cerrahi hekimlerin ameliyathanedeki gergin davranışlarının hemşireler üzerindeki etkileri 2010-2012
Lisans MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./ 2005-2008
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2019-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ THE PODHALE STATE HİGHER VOCATİONAL SCHOOL İN NOWY TARG/APPLİED SCİENCES/NURSİNG 2018-2018
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2014-2019
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/GÜMÜŞHANE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014
İdari Görevler
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-2022
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2016
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2021
Bildiriler
Karaciğer Transplantasyonu Gerçekleştirilen Hastalarda Aile ve Sosyal Desteğin Anksiyete- Depresyon Düzeyine Etkisi KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (31.10.2019 - 02.11.2019) - 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
Elektif İnguinal Herni Ameliyatı Sonrası Hastaların Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (31.10.2019 - 02.11.2019) - 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
Surgeons in The Operating Room Effects on Nervous Behaviors in Nurses KORAŞ KEZBAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.08.2014 - 30.08.2014) - The 9th Congress on Women’xxs Health and Disease
The Effect of Foot Massage on Post- Operative Pain And Anxiety Levels in Laparoscopic Cholecystectomy Surgery: A Randomized Controlled Experimental Study KORAŞ KEZBAN,KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.09.2018 - 28.09.2018) - XI. International Symposium Global Challenges in A Chaning World- New Roles and Competencies in The Field of Nursing
Effects of Liver Transplantation on Sexual Function and Quality of Life KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KARABULUT NEZİHA,GÜRÇAYIR DİLEK Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2019 - 28.04.2019) - Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Efficacy of Hand and Foot Massage in Pain and Anxıety Management Following Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomızed Controlled Study KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2019 - 28.04.2019) - Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Critical Care Nurses Attitudes Toward Technology KARABULUT NEZİHA,YAMAN AKTAŞ YEŞİM,KORAŞ KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.12.2014 - 27.12.2014) - VII. International Symposium The Present and the Future of Nursing and Midwifery
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi
BARIATRIC SURGERY AND COMPLICATIONS KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2022 - 23.10.2022) - 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING AND INNOVATION
PREPARATION FOR COLONOSCOPY AND PATIENT REQUIREMENTS KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2022 - 23.10.2022) - 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING AND INNOVATION
COVID-19 PANDEMİSİ VE CERRAHİ HİZMETLER KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2022 - 23.10.2022) - 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING AND INNOVATION
Ebelik Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Algı Düzeylerinin İncelenmesi KULOĞLU NURHAN,GÜNTÜRK İNAYET,KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.03.2019 - 24.03.2019) - 3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi GÜNTÜRK İNAYET,KORAŞ SÖZEN KEZBAN,KULOĞLU NURHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.12.2019 - 22.12.2019) - 1. Malatya Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Yeterlilik Algısı ile Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi KORAŞ SÖZEN KEZBAN,GÜNTÜRK İNAYET,KULOĞLU NURHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.12.2019 - 22.12.2019) - 1. Malatya Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Ayak Masajının Ameliyat Sonrası Ağrı Düzeyine Etkisi KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Özet bildiri - (18.05.2020 - 20.05.2020) - 6th International Euro Asia Congress on Scientific Researches and Recent Trends
REDÜKSİYON MAMOPLASTİ AMELİYATININ BEL AĞRISI, BENLİK SAYGISI VE CİNSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ KORAŞ SÖZEN KEZBAN, KARABULUT NEZİHA Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.12.2022 - 16.12.2022) - 2th INTERNATIONAL CONGRESS ON INNOVATIVE APPROACHES IN MEDICAL AND HEALTH SCIENCES
The Effect of Negative Pressure Treatment in Patients With Venous Leg Ulcers on Wound Healing KORAŞ KEZBAN,KARABULUT NEZİHA,DURNA FIRAT,ÖNTAŞ HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.05.2018 - 07.05.2018) - Eighth International Research Conference on Science, Health and Medicine 2018 (IRCSHM 2018)
Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Taburculuk Eğitiminin Önemi KORAŞ SÖZEN KEZBAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.06.2020 - 07.06.2020) - Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi