Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Termal turizm potansiyelinin bölgesel kalkınmada ekonomik rolü: Ilgın Termal Tesislerinde bir uygulama 2013-2016
Lisans MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR./ 2006-2010
Önlisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR./ 2004-2005
Önlisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEADA MESLEK YÜKSEKOKULU/OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR./ 2003-2004
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/AŞÇILIK PR. 2019-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/ÜRGÜP SEBAHAT VE EROL TOKSÖZ MESLEK YÜKSEKOKULU/OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/İKRAM HİZMETLERİ PR. 2013-2019
Projeler
Avrupa Birliği Tamamlandı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı/Turizm Sektöründe Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi, “TUSKİP”, Proje No: TR07H102-001/602, İskenderun / Hatay (28.11.2010-30.07.2011)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı İkinci Şansım Gastronomi (13.07.2020-08.09.2021)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı Yemek Bir Sanatsa Bende Bir Sanatkarım (01.10.2019-26.01.2020)
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2024-
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2024-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Makaleler
Niğde İlinde Yetişen Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Turizm Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma CİHANGİR İSA SERHAN, AKMEŞE KADRİYE ALEV, AKMEŞE HALİL Uluslararası - Hakemli - Scientific Indexing Services, Asos Indeks, Research Bible - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2023
Yöresel Gastronomik Ürünlerin Gastronomi Turizmine Kazandırılması Sürecinde Kadın Kooperatiflerinin Tutumları: Denee Kadın Kooparetifi Üyeleri Üzerine Bir Araştırma CİHANGİR İSA SERHAN, AKMEŞE HALİL, AKMEŞE KADRİYE ALEV Uluslararası - Hakemli - Scientific Indexing Services, Asos Indeks, Research Bible - Özgün Makale - Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2023
Gastronomi Turizmi Bağlamında Mutfak Kültür Mirası Olarak Törensel Bir Yemek “Örfene” CİHANGİR İSA SERHAN, AKMEŞE KADRİYE ALEV, AKMEŞE HALİL Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, EuroPub, idealonline, International Institute of Organized Research (I2OR), Citefactor, Scientific Indexing Services, Akademik Dokümanlar Dizini (Index of Academic Documents) [IAD], IPIndexing - Özgün Makale - Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 2023
Somut Olmayan Kültürel Miras Perspektifinde Veli Kültleri (İnanç Önderleri) ve Yemek: Niğde Şeyh Ömerli Köyü Pilav-Ayran Şenlikleri CİHANGİR İSA SERHAN, AKMEŞE KADRİYE ALEV Uluslararası - Hakemli - SOBİAD, ESJI, DRJI, ROOTINDEXING, AKADEMİC RESOURCE INDEX, SİCİENTİFİC INDEXİNG SERVİCES, I2OR AWARDS - Özgün Makale - SOCIL SCIENCES STUDIES JOURNAL 2023
Kreatif Turizm Ve Hatay’da Var Olan Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma GÖKÇE FİKRET, CİHANGİR İSA SERHAN, SUNAR HALİL, SUMMAK MEHMET ERHAN Uluslararası - Hakemli - ebsco - Özgün Makale - SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 2017
Gelenekselden Evrensele Kültürel Bir Olgu Yemek: ”Osbarda Mimbar Dolması” CİHANGİR İSA SERHAN, GÖKÇE FİKRET, SUNAR HALİL Uluslararası - Hakemli - Ebsco - Özgün Makale - SOCIL SCIENCES STUDIES JOURNAL 2017
AHİLİK KÜLTÜRÜ VE ALIŞ VERİŞ TURİZMİ KONYA BEDESTEN ÇARŞISINI ZİYARET EDEN TURİSTLERİN ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA CİHANGİR İSA SERHAN,KARAKAYA KAYHAN Ulusal - Hakemli - SIS, ASOS, J-Gate, INFOBASE INDEX - Özgün Makale - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 2016
Bildiriler
A RESEARCH ON THE RECOGNITION OF NİGDE LOCAL CULINARY CULTURE FROM THE PERSPECTİVE OF LOCAL CULINARY MARKETING CİHANGİR İSA SERHAN, AKMEŞE KADRİYE ALEV, AKMEŞE HALİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.11.2023 - 05.11.2023) - AKDENİZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Factors Affecting the Development of Health Tourism: Sample of Hatay SUNAR Halil,GÖKÇE FİKRET,CİHANGİR İSA SERHAN,ÖZDEMİR FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2018 - 24.11.2018) - Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV
Sağlık Turizminin Gelişimi Etkileyen Faktörler: Hatay Örneği SUNAR HALİL,GÖKÇE FİKRET,CİHANGİR İSA SERHAN,ÖZDEMİR FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2018 - 24.11.2018) - Innovation And Global Issues Congress IV
Turizmde Yeni Bir Yaklaşım: Dijital Arınma SUNAR HALİL,GÖKÇE FİKRET,CİHANGİR İSA SERHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - Innovation and Global Issues in Social Sciences
A NEW APPROACH TO TOURISM: DIGITAL RESTORATION (DIGITAL DETOX) SUNAR Halil,GÖKÇE FİKRET,CİHANGİR İSA SERHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - Innovation and Global Issues in Social Sciences III
Tripadvısor Aracılığıyla Online Müşteri Deneyimleri İncelenmeleri Hatay Örneği SUNAR Halil,GÖKÇE FİKRET,CİHANGİR İSA SERHAN,SUMMAK MEHMET ERHAN,SÜRÜCÜ ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.04.2018 - 21.04.2018) - VII. National III. International East Mediterranean Tourism Symposium
Tripadvısor Aracılığıyla Online Müşteri Deneyimlerinin İncelenmesi Hatay Örneği SUNAR HALİL,GÖKÇE FİKRET,CİHANGİR İSA SERHAN,SUMMAK MEHMET ERHAN,ALTUNÖZ ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.04.2018 - 21.04.2018) - VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞUAKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU
Gençlik Turizmi Kapsamında Yeni Trend“ Drone Yarışları SUNAR HALİL,GÖKÇE FİKRET,KILINÇ CEYHUN ÇAĞLAR,CİHANGİR İSA SERHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.04.2018 - 21.04.2018) - VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
Spor-Kamp Turizminin Termal Turizme Entegrasyonu: ”Konya Ilgın Termal Turizm Bölgesi Örneği” CİHANGİR İSA SERHAN, GÖKÇE FİKRET Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - INTERNATIONAL ACEDEMIC RESEARCH CONGRESS
JEOTERMAL KAYNAKLARIN TERMAL TURİZM AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ: “ILGIN” CİHANGİR İSA SERHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.09.2017 - 01.10.2017) - INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OFTOURISM RESEARCH
Helal Gıda Dairesinde Karşılaştırmalı Analiz: Türklerin Milli İçecekleri ”Kımız ve Boza” CİHANGİR İSA SERHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 1. Uluslar Arası İpekyolu Akademik Araştırmalar Sempozyumu
YABAN TV NİN YERLİ AVCILARIN TUTUMLARINA YÖNELİK ETKİLERİ VE AV TURİZMİ AÇISINDAN İRDELENMESİ NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ ÖZER OSMAN, CİHANGİR İSA SERHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2016 - 04.05.2016) - II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
YEREL HALKIN GÖZÜYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TERMAL TURİZM KOZAKLI TERMAL CİHANGİR İSA SERHAN, ÖZER OSMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2016 - 04.05.2016) - II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM MEMNUNİYETLERİ VE KARİYER BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA USET CİHANGİR İSA SERHAN, ÖZER OSMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2016 - 04.05.2016) - II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
Ilgın İlçesi Coğrafi Özelliklerinin Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi CİHANGİR İSA SERHAN Ulusal - Özet bildiri - (27.09.2013 - 29.09.2013) - 2. Ulusal Ilgın Sempozyumu
Destekler Kapsamında Müze Turizmine Bir Model Önerisi Ilgın Yaşam Kültürü Müzesi CİHANGİR İSA SERHAN Ulusal - Özet bildiri - (27.09.2013 - 29.09.2013) - 2. Ulusal Ilgın Sempozyumu
Bölgesel Kalkınmada Termal Turizmin Ekonomik Rolü: Ilgın Örneği CİHANGİR İSA SERHAN,GÖKÇE FİKRET,KOCABOZDOĞAN KAZIM Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.09.2011 - 01.10.2011) - I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu
BÖLGESEL KALKINMADA AB DESTEKLİ TURİZM EĞİTİM PROJELERİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMINI GELİŞTİRME PROJESİ (TUSKİP) TOSUN CEVAT,BİLİM YASİN,CİHANGİR İSA SERHAN,GÖKÇE FİKRET,KOCABOZDOĞAN KAZIM Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.09.2011 - 01.10.2011) - I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu
Bölgesel Kalkınmada AB Destekli Turizm Eğitim Projeleri Turizm Sektöründe Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi TUSKİP CİHANGİR İSA SERHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.09.2011 - 01.10.2011) - 1. Uluslar Arası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu
Bölgesel Kalkınmada Termal Turizmin Ekonomik Rolü Ilgın Termal Tesisleri CİHANGİR İSA SERHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.09.2011 - 01.10.2011) - 1. Uluslar Arası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu
Tarihi ve Kültürel Değerlerin Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Ilgın Örneği CİHANGİR İSA SERHAN,GÖKÇE FİKRET,Özdemir Filiz Ulusal - Tam metin bildiri - (30.06.2010 - 02.07.2010) - I. Ulusal Ilgın Sempozyumu
Tarihi ve Kültürel Değerlerin Turizm Açısından Değerlendirilmesi Ilgın Örneği CİHANGİR İSA SERHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (30.06.2010 - 02.07.2010) - 1. Ulusal Ilgın Sempozyumu
İş Amaçlı Seyahat Eden Turistlere Yönelik Uygulanan Tutundurma Faaliyetleri: Ankara’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği GÖKÇE FİKRET,CİHANGİR İSA SERHAN,TOKMAK AHMET Ulusal - Tam metin bildiri - (27.05.2010 - 30.05.2010) - V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
İş Amaçlı Seyahat Eden Turistlere Yönelik Uygulanan Tutundurma Faaliyetleri Ankara daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği CİHANGİR İSA SERHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (27.05.2010 - 30.05.2010) - v. Lisans Üstü Öğrencileri Araştırma Kongresi
Kitap
Current Gastronomy Studies in Flavor, Culture and Trends AKMEŞE KADRİYE ALEV, CİHANGİR İSA SERHAN, AKMEŞE HALİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Edible Herbs in Türkiye and Their Culinary Uses: A Study on Aegean Region - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Paradigma Akademi Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:222 - ISBN:978-625-6714-36-6 - (Bölüm Sayfaları:47 - 65) 2023
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araşturmaları 2017 CİHANGİR İSA SERHAN, GÖKÇE FİKRET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ilgın Termal Turizm Potansiyelinin Bölgesel Kalkınmadaki Ekonomik Rolü: Yerel Paydaşlar Tarafından Bir Değerlendirme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Çizgi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:809 - ISBN:987-605-196-094-4 - (Bölüm Sayfaları:30 - 40) 2017
Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV SUNAR Halil, GÖKÇE FİKRET, CİHANGİR İSA SERHAN, ÖZDEMİR FATİH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sağlık Turizminin Gelişimi Etkileyen Faktörler: Hatay Örneği Factors Affecting the Development of Health Tourism: Sample of Hatay - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1544 - ISBN:9 7 8 6 0 5 8 2 5 3 2 8 5 - (Bölüm Sayfaları:753 - 762) 2018
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Temel Kavramlar ve Güncel Konular) CİHANGİR İSA SERHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dünya Mutfak Kültürleri (Mutfak Sanatları Eğitim Sürecinde Uluslararası Mutfaklar) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yaynevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:350 - ISBN:978-625-6489-38-7 - (Bölüm Sayfaları:151 - 195) 2023
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Temel Kavramlar ve Güncel Konular) CİHANGİR İSA SERHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dünya Mutfakları (Uluslararası Mutfak Uygulamaları) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yaynevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:350 - ISBN:978-625-6489-38-7 - (Bölüm Sayfaları:197 - 238) 2023