Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2018-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2013-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2005-2012
Makaleler
Investigation of basic mathematical knowledge of preservice maths teachers: procedural or conceptual? ÖZPINAR İLKNUR, ARSLAN SELAHATTİN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Mathematical Education in Science and Technology - Doi: 10.1080/0020739X.2020.1867915 2021
Öz, Akran, Grup ve Öğretim Üyesi Değerlendirmesi: Öğretmen Yeterlikleri Penceresinden Bir Bakış ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi - Doi: 10.30703/cije.754885 2021
Reflections of Mathematical and Mathematics Educational Values on Pedagogical Formation Students’ Teaching Preferences MANDACI ŞAHİN SEHER,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Asian Journal of Education and Training 2020
Preservice teachers‘ use of Web 2.0 tools and perspectives on their use in real classroom environment ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education - Doi: https://doi.org/10.16949/turkbilmat.736600 2020
Readability of Texts in Secondary School Mathematics Course Books ÇETİNKAYA GÖKHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÇELİK KORAT TUĞBA,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Asian Journal of Education and Training - Doi: 10.20448/journal.522.2018.44.250.256 2018
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel İletişim Becerisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ÖZPINAR İLKNUR,ARSLAN SELAHATTİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.11930 2017
Online Argümantasyon: Eleştirel Okuma Özyeterlik Algısı ÇELİK TUĞBA,GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi - Özgün Makale - Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 2017
Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 2017
Öğretmen Adaylarının Proje Hazırlama Süreçlerinin İncelenmesi ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.11595 2017
Pre-Service Education on Differentiated Instruction: Elementary Teacher Candidates’ Competences and Opinions on the Process AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Practice 2017
Matematik Öğretmeni Adaylarının Dijital Öyküleme Süreci ve Dijital Öykülerin Öğretim Ortamlarında Kullanımına Yönelik Görüşleri ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.14686/buefad.340057 2017
Use of WebQuests in Mathematics Instruction: Academic Achievement, Teacher and Student Opinions AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Universal Journal of Educational Research - Doi: 10.13189/ujer.2017.050913 2017
Examining Changes in Preservice Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge from their Microteaching AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Educational Sciences: Theory Practice - Doi: 10.12738/estp.2017.5.0454 2017
Effects of Digital Storytelling in Mathematics Instruction on Academic Achievement and Examination of Teacher-Student Opinions on the Process ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Training Studies - Doi: 10.11114/jets.v5i10.2595 2017
An Analysis of Mathematics Education Students’ Skills in the Process of Programming and Their Practices of Integrating It into Their Teaching GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Education Studies - Doi: 10.5539/ies.v10n8p60 2017
Öğretmenlerin Farklılaştırılmış Öğretim Uygulama Pratikleri: Öğrenim Süreci Üzerine Öğretmen ve Öğrenci Düşünceleri AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.24315/trkefd.290805 2017
Development Reliability and Validity of a Scale for Measuring Secondary School Students Problem Solving Skills ÖZPINAR İLKNUR,ARSLAN Selahattin Uluslararası - Hakemli - ISI - Özgün Makale - PONTE: International Scientific Researchs Journal 2016
Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra ile Hazırlanan Çalışma Yaprakları Üzerine Görüşleri GÖKÇE Semirhan,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 2016
Teacher Training System and Process Opinions of Teacher Candidateson Teacher Qualifications AYDOĞAN YENMEZ Arzu,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN Seher Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Higher Education Studies 2016
An Application of Flipped Classroom Method in the Instructional Technologies and Material Development Course ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ Arzu,GÖKÇE Semirhan Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Education and Training Studies 2016
Öğretim Elemanlarının 21. Yüzyıl Öğrenen Standartları ve Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşleri KÖĞCE Davut,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN Seher,AYDOĞAN YENMEZ Arzu Ulusal - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi - Özgün Makale - Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 2014
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013
Investigating Mathematics Teacher Candidates Opinions About Using Information Communication Technologies ARSLAN SELAHATTİN,KUTLUCA TAMER,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, PsycINFO - Özgün Makale - Cypriot Journal of Educational Sciences 2011
Comparing computer supported or concrete material assisted instructions in terms of effectiveness and classroom management ARSLAN SELAHATTİN,ÇALIK UZUN SELCEN,AYDIN YALÇINKAYA HATİCE,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia Social and Behavioral Sciences - Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.685 2010
Developing a Scale to Measure Information and Communication Technology Utilization Levels KUTLUCA TAMER,ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - The Asian Education Index, DOAJ, EBSCO, ULAKBİM, ERA - Özgün Makale - Türk Fen Eğitimi Dergisi 2010
Prospective Teachers Skills in Planning and Applying Learning Teaching Process ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - US-China Education Review 2010
Assessment in mathematics course and evaluating primary school coursebooks in terms of assessment ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Conference Proceedings Citation Index - Özgün Makale - Procedia - Social and Behavioral Sciences - Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.657 2010
İlköğretim Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Bakışlarının Karşılaştırılması BAKİ ADNAN,AYDIN YALÇINKAYA Hatice,ÖZPINAR İLKNUR,ÇALIK UZUN SELCEN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 2009
İlköğretim 6 Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009
Yeni İlköğretim 6 Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretim Programına Uygunluğunun İncelenmesi ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009
Öğretmen Nitelikleri: İlköğretim Programlarının Beklentileri ve Eğitim Fakültelerinin Kazandırdıkları ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi 2008
Logo Destekli Geometri Öğretimi Materyalinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkileri ve Öğrencilerin Uygulama İle İlgili Görüşleri BAKİ ADNAN,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007
Bildiriler
Experiences of Secondary School Students’ Asking Questions ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (29.01.2020 - 31.01.2020) - 3rd International Social Sciences Congress
Metaphoric Views of Mathematics TeacherCandidates on Problem and Problem Solving ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (29.01.2020 - 31.01.2020) - 3rd International Social Sciences Congress
THE VIEWS OF MATHEMATICS TEACHERS ON THE USE OF WEB 2.0 TOOLS IN ASSESSMENT AND EVALUATION PROCESS ÖZPINAR İLKNUR, ÇALIK UZUN SELCEN Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2021 - ) - 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF TURKISH COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION
Matematik Öğretmen Adaylarının Programlamayı Öğrenme Sürecindeki Becerilerinin ve Öğretime Entegre Etme Pratiklerinin İncelenmesi GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Özet bildiri - (28.09.2016 - 30.09.2016) - 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinde Ters Yüz Sınıf Yönetimi Uygulama Örneği ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Özet bildiri - (28.09.2016 - 30.09.2016) - 12. Uusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Matematik ve Matematik Eğitimi Değerlerinin Formasyon Öğrencilerinin Öğretim Yöntemleri Tercihlerine Yansımaları ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇEK TUBA,MANDACI ŞAHİN SEHER Ulusal - Özet bildiri - (28.09.2016 - 30.09.2016) - 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Matematik Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamalarında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerindeki Değişimin İncelenmesi AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN Ulusal - Özet bildiri - (28.09.2016 - 30.09.2016) - 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Öğretmen Adaylarının Görüşleriyle Öz, Akran Ve Grup Değerlendirme ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2018 - 30.06.2018) - X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
Öğretmen Adaylarının Sosyomatematiksel Normlar Üzerine Bilgi Değişimlerinin İncelenmesi AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2018 - 30.06.2018) - X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
İşlemsel ve Kavramsal Öğrenme Arasındaki İlişki: Genel Matematik Dersi Örneği ÖZPINAR İLKNUR,ARSLAN SELAHATTİN Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
Ortaokul Öğrencilerinin Matematikçi İmajlarının İncelenmesi AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2018 - 30.04.2018) - X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
Öğretim elemanlarının 21 yüzyıl öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşleri KÖĞCE DAVUT,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU Uluslararası - Özet bildiri - (26.06.2013 - 28.06.2013) - 1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium
Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Karşılaştıkları Zorluklar ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Matematiğe Yönelik İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER,KÖĞCE DAVUT,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Özet bildiri - (23.05.2013 - 25.05.2013) - 12. Matematik Sempozyumu
6 Sınıf Matematik Ders Kitapları Programının Öngördüğü Becerileri Nasıl Değerlendirmektedir ÖZPINAR İLKNUR,ARSLAN SELAHATTİN Ulusal - Özet bildiri - (20.10.2010 - 22.10.2010) - 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri
Öğretimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER Ulusal - Özet bildiri - (20.06.2013 - 22.06.2013) - 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu
Relationship Between Conceptual and Procedural Learning: The Case of General Mathematics Course ÖZPINAR İLKNUR,ARSLAN Selahattin Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.05.2016 - 22.05.2016) - International Conference on Education in Mathematics, Science Technology
Matematik Öğretmeni ve Öğrencilerin Sayı Hislerinin İncelenmesi ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU Ulusal - Özet bildiri - (17.05.2017 - 19.05.2017) - 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu
Hizmet-Öncesi Eğitim: Öğretmen Adaylarının Epistomolojik Bilgi Değişiminin İncelenmesi AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Özet bildiri - (17.05.2017 - 19.05.2017) - 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu
Beyaz Pano ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamının Öğrenenlerin Öz Yönelimli Öğrenme Yansımalarına Etkisi ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖNAL NEZİH,MANDACI ŞAHİN SEHER Ulusal - Özet bildiri - (16.05.2015 - 18.05.2015) - Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2
Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra ile Hazırlanan Çalışma Yaprakları ÜzerineGörüşleri GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Özet bildiri - (16.05.2015 - 18.05.2015) - Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2
The Use of Technology in the Assessment and Evaluation Process of Mathematics Instruction from the Perspectives of Teachers ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2019 - 14.04.2019) - International Conferance on Science,Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education
Investigation of Teachers’ Knowledge and Views on Mathematical Connection ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2019 - 14.04.2019) - International Conferance on Science,Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Proje Basamakları Doğrultusunda İncelenmesi AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Adaylıktan Göreve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşler ve Öğretmen Yeterliklerinin Değerlendirilmesindeki Değişim ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU Ulusal - Özet bildiri - (11.05.2016 - 14.05.2016) - 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Öğretmen adaylarının matematiğin günlük yaşamla ilişkisine yönelik algıları: metafor çalışması ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (10.09.2020 - 13.09.2020) - the VIIth International Eurasian Educational Research Congress (Online)
The Effectiveness of Student Teachers Majors on Their Problem Solving Skills KALA NESLİ,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (08.06.2009 - 11.06.2009) - College Teaching Learning Conference
The Reflections of Groupwork Practices Accompanied with Worksheets with 7th and 8th Level Students ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞDU İSKENDEROĞLU TUBA Ulusal - Özet bildiri - (08.06.2009 - 11.06.2009) - College Teaching Learning Conference
Öğrenci Sorularıyla Biçimlendirilmiş Online Argümantasyon Uygulaması: Hizmet-Öncesi Öğretmen Eğitimi AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,ÇELİK TUĞBA,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
Online Argümantasyon Yöntemi ile Eleştirel Okuma: Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi ÇELİK TUĞBA,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
İlkokul Matematik Ders Kitaplarındaki Görevlerin Bilişsel İstem Seviyelerine Göre İncelenmesi ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÇELİK TUĞBA,MANDACI ŞAHİN SEHER Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
Evaluating Instructional Technologies Material Design Course in Terms of Competencies it Provides to Candidate Teachers ÖZPINAR İLKNUR,KALA NESLİ Ulusal - Tam metin bildiri - (07.10.2009 - 09.10.2009) - 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
İlköğretim Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması BAKİ ADNAN,AYDIN YALÇINKAYA HATİCE,ÖZPINAR İLKNUR,ÇALIK UZUN SELCEN Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.10.2009 - 09.10.2009) - 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
Skills of Turkish Pre-Service Teachers’ Planning and Practicing Teaching-Learning Process ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (07.07.2008 - 10.07.2008) - XXXIII Comparative Education Society in Europe Conference
Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Matematik Öğretiminde Kullanımına Yönelik Uygulama ve Görüşlerinin İncelenmesi ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (06.09.2019 - 08.09.2019) - International Symposium on Active Learning
Matematik Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Soru Sorma ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (06.09.2019 - 08.09.2019) - International Symposium on Active Learning
Öğretmen Adaylarının Tpck Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bilesenlerine Đliskin Görüsleri MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT Uluslararası - Özet bildiri - (06.05.2013 - 09.05.2013) - International Symposium, New Issues on Teacher Education
Grup Portfolyosunun Öğrencilerin Gelişimleri ve Matematik Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Etkisi ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR,AYDIN YALÇINKAYA HATİCE Ulusal - Tam metin bildiri - (05.09.2007 - 07.09.2007) - 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
7 Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Yaprakları ve Grup Çalışması ile İlgili Düşünce ve Deneyimleri ARSLAN SELAHATTİN,AYDIN YALÇINKAYA HATİCE,ÖZPINAR İLKNUR Ulusal - Tam metin bildiri - (05.09.2007 - 07.09.2007) - 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
An Evaluation of Research Project Course in Faculties of Education The Case of Science Student Teacher KALA NESLİ,AYAS ALİPAŞA,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (05.07.2011 - 07.07.2011) - International Conference on Education and New Learning Technologies
Information Communication Technologies in Primary School Textbooks ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR,KALA NESLİ Ulusal - Özet bildiri - (05.07.2011 - 07.07.2011) - International Conference on Education and New Learning Technologies
Dijital Öykülemenin Matematik Öğretiminde Kullanımı: Akademik Başarı ve Öğretmen-Öğrenci Görüşleri ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansı
Technology in Modeling Instruction: How the Modeling Process was Shaped? AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansı
Using WebQuests in Teaching Mathematics GÖKÇE SEMİRHAN,ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2017 - 06.05.2017) - 6. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansı
Assessment in mathematics course and evaluating primary school coursebooks in terms of assessment ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conference on Educational Sciences
Comparing computer supported or concrete material assisted instructions in terms of effectiveness and classroom management ARSLAN SELAHATTİN,ÇALIK UZUN SELCEN,AYDIN YALÇINKAYA HATİCE,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.02.2010 - 08.02.2010) - World Conference on Educational Sciences
Geometri Öğretiminde LOGO Programının Öğrencilerin Tutum ve Akademik Başarılarına Etkileri BAKİ ADNAN,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2007 - 05.05.2007) - 7th International Educational Technology Conference
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet ÇELİK KORAT TUĞBA,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2018 - 05.05.2018) - Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS(EJER)
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,ÇETİNKAYA GÖKHAN,ÇELİK KORAT TUĞBA Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2018 - 05.05.2018) - Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS(EJER)
Ortaokul Matematik Öğretmenleri ile Öğrencilerinin Matematik Ders Kitaplarının Okunabilirliği ve Anlaşılabilirliği Hakkındaki Görüşleri ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÇELİK KORAT TUĞBA,ÇETİNKAYA GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (02.02.2018 - 05.05.2018) - V th International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2018)