Eğitim Bilgileri
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)/ Tez adı : Yüksek hidrostatik basınç uygulamasının balık marinatında psikrotolerant biyojen amin üreten bakteriler ve biyojen amin oluşumu üzerine etkileri 2011-2015
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Biberiye ekstraktının vakum paketlenmiş uskumru (Scomber scombrus L., 1758) burgerlerinin raf ömrüne etkisi 2007-2010
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/ 2003-2007
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ/HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/HAYVAN BESLEME VE YEM TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI 2019-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ/HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/HAYVAN BESLEME VE YEM TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI 2016-2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2010-2015
Yönetilen Tezler
ROWIDA KHALILY Doktora The Effects of Edible Chitosan and Gelatin Films Incorporated with Apple Processing Waste Extracts on the Quality of Frozen Fish Burgers and Investigation of Industrial Usage Possibilities 2023
FARHAT KHALILY Doktora Influence of the gelatin films containing citrus peel extract on the shelf life of the chicken burgers 2023
WADAH ELSHEIKH Doktora The impacts of chitosan films enriched with different essential oils on the quality of trout burgers 2022
YALÇIN SALCI Yüksek Lisans Kekik ve biberiye ekstraktı ile zenginleştirilen jelatin filmlerin dondurulmuş balık burgerin raf ömrü üzerine etkileri 2021
MALIHA AFREEN Doktora Determination of the antioxidant and antimicrobial effects of chitosan coatings prepared with herbal essential oil emulsions in fish meatballs. 2021
OLUWATOSIN ABIDEMI OGUNKALU Doktora Effects of marination conditions on the physico-chemical and microbiological quality of anchovy fillets inoculated with Morganella psychrotolerans during cold storage. 2021
MAHAM ZAHID Yüksek Lisans Effect of chitosan coating supplemented with olive leaf extract on fish 2021
AHLAM ABUIBAID Yüksek Lisans Improvement the quality of fish by use of gelatin film incorporated with citrus seed extract 2020
ROWIDA KHALILY Yüksek Lisans Propolis ekstraktı ile zenginleştirilmiş yenilebilir filmlerin alabalık filetosu kalitesi üzerine etkileri 2019
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor NARENCİYE KABUĞU EKSTRAKTI İÇEREN JELATİN FİLMLERİN TAVUK BURGERLERİN RAF ÖMRÜNE ETKİSİ (30.03.2023-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı KEKİK VE BİBERİYE EKSTRAKTI İLE ZENGİNLEŞTİRİLEN JELATİN FİLMLERİN DONDURULMUŞ BALIK BURGERİN RAF ÖMRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ (23.12.2019-07.05.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı NİĞDE BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ALABALIK ÇİFTLİKLERİNİN SU KALİTE PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (23.12.2019-11.04.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı HAMSİ YAĞI OKSİDATİF STABİLİTESİNİN SAĞLANMASINDA TURUNÇGİL MEYVE KISIMLARININ KULLANIMI (21.12.2011-12.07.2013)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı PROPOLİS İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BALIK YAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ (19.12.2016-28.05.2019)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı NAR İŞLEME ATIĞI EKSTRAKTLARININ BALIK BURGERLERDE OKSİDATİF VE MİKROBİYAL KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (17.10.2019-11.04.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı YÜKSEK HİDROSTATİK BASINÇ UYGULAMASININ BALIK MARİNATINDA PSİKROTOLERANT BİYOJEN AMİN ÜRETEN BAKTERİLER VE BİYOJEN AMİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ (14.01.2015-01.04.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRAKTI İLAVE EDİLMİŞ KİTOSAN KAPLAMANIN BALIK KALİTESİNE ETKİLERİ (11.11.2021-30.04.2022)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı FARKLI MARİNASYON KOŞULLARININ Morganella psychrotolerans İLE İNOKÜLE EDİLMİŞ HAMSİ FİLETOLARININ SOĞUKTA DEPOLANMASI SÜRESİNCE FİZİKO-KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNE ETKİLERİ (11.11.2021-17.05.2022)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı AKSARAY BÖLGESİNDE AVLANAN VE GELENEKSEL YÖNTEMLE SOSLANARAK -18 oC’DE DEPOLANAN SAZAN’IN(Cyprinus carpio) KALİTE PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ (10.03.2020-03.03.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor FARKLI UÇUCU YAĞLARLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KİTOSAN FİLMLERİN ALABALIK BURGERLERİNİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ (09.12.2022-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı ELMA İŞLEME ATIĞI EKSTRAKTLARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLEN YENİLEBİLİR FİLMLERİN DONDURULMUŞ BALIK BURGERLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (07.05.2021-10.10.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı BİTKİ ESANSİYEL YAĞ EMÜLSİYONLARI İLE HAZIRLANAN KİTOSAN KAPLAMALARIN BALIK KÖFTESİNDE ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ (05.08.2020-10.10.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı DENİZ ALG EKTRAKTLARININ BALIK MARİNATININ YAĞ OKSİDASYON STABİLETESİNE VE RAF ÖMRÜNE ETKİLERİ (04.03.2013-27.03.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı SOĞAN KABUĞU EKSTRAKTI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ YENİLEBİLİR FİLMLERİN ALABALIK FİLETOSU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (03.08.2018-09.01.2020)
-Tübitak 1001 Tamamlandı FİZİKSEL VE KİMYASAL YÖNTEMLER KULLANILARAK YUMUŞATILAN KAFADAN BACAKLILAR AHTAPOT KALAMAR MÜREKKEP BALIĞI KASLARININ FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (01.10.2014-01.10.2015)
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Ödüller
2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (Doktora Öğrecileri için) TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2014
Uluslararası kongre en iyi poster bildiri ödülü ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2017
Uluslararası kongre en iyi sözlü bildiri ödülü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2017
Fakülte Birincilik Ödülü ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2007
Tübitak yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2018
Alman Akademik Değişim Servisi doktora araştırma bursu DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) Kamu, ALMANYA 2014
Tübitak Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2019
Tübitak yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2019
Tübitak yayın teşvik ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2021
Makale Performans Ödülü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2021
Yayın teşvik ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2021
Yayın teşvik ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2021
Makaleler
Replacement of soy by mealworms for livestock feed - A comparative review between soy and mealworms considering environmental aspects Siddiqui Shahida Anusha,Elsheikh Wadah,BAĞDATLI İLKNUR,Hasan Muzaffar,Cleantha Perlita Zerlina,Yudhistira Bara Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY 2024
Plant protein-derived peptides: Frontiers in sustainable food system and applications Nirmal Nilesh,Chandra Khanashyam Anandu,Shah Kartik,Awasti Nancy,Sajith Babu Karthik,BAĞDATLI İLKNUR,Afreen Maliha,Hassoun Abdo,Tuanthong Arthittaya Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Frontiers in Sustainable Food Systems 2024
Bodybuilders and high-level meat consumers’ behavior towards rabbit, beef, chicken, turkey, and lamb - A Comparative Review Siddiqui Shahida Anusha, Bhowmik Shuva, Afreen Maliha, BAĞDATLI İLKNUR, Ikram Ali, Gerini Francesca, Mehdizadeh Mohammad, Ayivi Raphael D., Castro-Muñoz Roberto Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - NUTRITION 2024
Impact of drying on techno-functional and nutritional properties of food proteins and carbohydrates - A comprehensive review Siddiqui Shahida Anusha, BAĞDATLI İLKNUR, Jain Surangna, Elsheikh Wadah, Ali Redha Ali, KURT ABDULLAH, TOKER ÖMER SAİD Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - DRYING TECHNOLOGY 2024
Impact of climate on agricultural production in England BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BAĞDATLI İLKNUR, Khalily Rowida Uluslararası - Hakemli - Crossref - Özgün Makale - Innovations in Agriculture - Doi: 10.25081/ia.2023-014 2023
Impact of Global Warming on Aquaculture in Norway BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BAĞDATLI İLKNUR, ELSHEIKH Wadah Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, WordCat, Crossref - Özgün Makale - International Journal of Engineering Technologies and Management Research 2023
Antimicrobial Quality Assessment of Sea-Bass Fillets Treated with Pomegranate Peel Extract During Refrigerated Storage BAĞDATLI İLKNUR, ELSHEIKH Wadah Uluslararası - Hakemli - DOAJ, Index copernicus, Worldcat, Google Scholar - Özgün Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research 2023
Determination of Microbiological Quality of Fish Burgers Enriched with Orange Peel Extract BAĞDATLI İLKNUR, AFREEN Maliha Uluslararası - Hakemli - Worldcat, Index Copernicus, DRJI - Özgün Makale - Eurasian Journal of Food Science and Technology 2023
Investigation of Seasonal Effects of Trout Farms on Water Quality in Nigde Province BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, AFREEN Maliha Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, DRJI - Özgün Makale - International Journal of Environmental Trends 2023
Investigation of quality parameters of common carp (Cyprinus carpio) meat marinated with traditional method used in Anatolia during storage at− 18° C ÖZ MUSTAFA, BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Gastronomy and Food Science 2023
Production and growth of microalgae in urine and wastewater: A review Siddiqui Shahida Anusha, Seng Wu Yuan, Saikia Trideep, BAĞDATLI İLKNUR, Afreen Maliha, Asif Shah Mohd, Ayivi Raphael D. Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS - Doi: 10.1007/s10311-023-01622-1 2023
Edible Lepidoptera as human foods – a comprehensive review Anusha Siddiqui Shahida, Ngah Norhayati, Eddy-Doh Akpe Mary, BAĞDATLI İLKNUR, Afreen Maliha, Fernando Ito, Singh Shubhra, Asif Shah Mohd, Nikolaevich Povetkin Sergey, Castro-Muñoz Roberto Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Journal of Insects as Food and Feed 2023
The Assessment of Global Warming on Fish Production in Red Sea Region of Sudan ELSHEIKH Wadah, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, ESJI, DRJI, Google Schoolar - Özgün Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research 2022
Antimicrobial Efficiency of Chitosan Coatings Containing Garlic Essential Oil on The Preservation of Rainbow Trout Fillets BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, Root index, DRJI, WordCat - Özgün Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research 2022
Combined Effects of High-Pressure Processing and Marination on the Quality of Herring (Clupea harengus) Fillets BAĞDATLI İLKNUR, AFREEN Maliha Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, Root index, DRJI, WordCat - Özgün Makale - Eurasian Journal of Food Science and Technology 2022
Changes in Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Grapefruit and Mandarin Peels Extracted with Different Solvents BAĞDATLI İLKNUR, KHALILY Farhat Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, Root index, DRJI, WordCat - Özgün Makale - Eurasian Journal of Food Science and Technology 2022
Seafood Processing, Preservation, and Analytical Techniques in the Age of Industry 4.0 Hassoun Abdo, Siddiqui Shahida Anusha, Smaoui Slim, BAĞDATLI İLKNUR, Arshad Rai Naveed, Garcia-Oliveira Paula, Prieto Miguel A., Aït-Kaddour Abderrahmane, Perestrelo Rosa, Câmara José S., Bono Gioacchino Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Applied Sciences-Basel 2022
Effects of Different Solvent Extractions on the Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Lemon and Orange Peels BAĞDATLI İLKNUR, Khalily Rowida Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, Root index, DRJI, WordCat - Özgün Makale - Eurasian Journal of Food Science and Technology 2022
Effect of Chitosan Coating Enriched with Peppermint Essential Oil Emulsion on the Microbiological Quality of Fish Meatballs BAĞDATLI İLKNUR, Afreen Maliha Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, Root index, DRJI, WordCat - Özgün Makale - Eurasian Journal of Food Science and Technology 2022
The Analysis of Climate Variability on Aquaculture Production in Karachi of Pakistan AFREEN Maliha, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - Index copernicus,Google Schoolar - Özgün Makale - International Journal of Engineering Technologies and Management Research 2022
Emerging technological advances in improving the safety of muscle foods. Framing in the context of the food revolution 4.0 Hassoun Abdo, Siddiqui Shahida Anusha, Smaoui Slim, BAĞDATLI İLKNUR, Arshad Rai Naveed, Bhat Zuhaib F., Bhat Hina F., Rodríguez María Carpena, Prieto Lage Miguel Ángel, AIT KADDOUR Abderrahmane, Pereira Jorge A.M., Zacometti Carmela, Ibrahim Salam A., ÖZOĞUL FATİH, Câmara José Uluslararası - Hakemli - SCI - Derleme Makale - FOOD REVIEWS INTERNATIONAL 2022
Effect of Climate Change on Agricultural Production: A Case Study Khartoum State, Sudan ELSHEIKH Wadah, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, MOFID Ali Uluslararası - Hakemli - Publons,Google Schoolar, Crossref, Worldcat - Özgün Makale - Open Access Journal of Agricultural Research 2022
Change Trend of Electrical Conductivity (EC) Values of Water Resources in Trout Farms Operating in Niğde Province, Turkey BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, ESJI, DRJI, Google Schoolar - Özgün Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research 2021
A review on phyto-pharmacology of Oxalis corniculata Sarfraz Iqra, Rasul Azhar, HUSSAIN GHULAM, Ajmal Shah Muhammad, Nageen Bushra, Jabeen Farhat, SELAMOĞLU ZELİHA, BAĞDATLI İLKNUR, Asrar Muhammad, ADEM ŞEVKİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening 2021
Farklı Oranlarda Limon Suyu ile Marine Edilmiş Sazan Etinin (Cyprinus carpio) Duyusal Parametrelerinin Belirlenmesi ÖZ MUSTAFA, BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - European Journal of Science and Technology - Doi: 10.31590/ejosat.1000261 2021
Nano-emulsions: A Novel Approach in Seafood Preservation BAĞDATLI İLKNUR, Zahid Maham Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, Root index, DRJI - Derleme Makale - Eurasian Journal of Food Science and Technology 2021
Food-borne pathogens in seafood Afreen Maliha, BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, Root index, DRJI, WordCat - Derleme Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research 2021
Effects of a-tocopherol supplementation on growth performence, antioxidant activity and nutrient digestibility of Labeo rohita fingerlings fed corn gluten meal-based diet Arshad Muhammad, Makhdoom Hussain Syed, Rafique Azhar, Ahmad Farooq, Mudassar Shahzad Mohammad, BAĞDATLI İLKNUR, Javid Arshad, Azmat Hamda, Ijaz Hussain Abdullah, Sharif Aqsa, Asrar Muhammad Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Indian Journal of Fisheries - Doi: 10.21077/ijf.2021.68.2.104861-11 2021
Innovations and Technology Disruptions in the Food Sector within the COVID-19 Pandemic and Post-lockdown Era Galanakis Charis M., Rizou Myrto, Aldawoud Turki M.S., BAĞDATLI İLKNUR, Rowan Neil J. Uluslararası - Hakemli - SCI - Derleme Makale - Trends in Food Science and Technology 2021
Antioxidant and antimicrobial effects of gelatin films incorporated with citrus seed extract on the shelf life of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets BAĞDATLI İLKNUR, Abuibaid Ahlam K.M, Aldawoud Turki M.S., Galanakis Charis M., Montesano Domenico Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION - Doi: 10.1111/jfpp.15304 2021
Functional and Bioactive Properties of Peptides Derived from Marine Side Streams BAĞDATLI İLKNUR, Maliha Afreen, Montesano Domenico, Carrillo Celia, Tomasevic Igor, Simal-Gandara Jesus, Barba Francisco J. Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Marine Drugs 2021
Evaluation of pH Changes in Trout Farms: A Case Study of Niğde Region, Turkey BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, Root index, DRJI, WordCat - Özgün Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research 2021
The impact of high pressure processing on the growth of Photobacterium phosphoreum and biogenic amine formation in marinated herring UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN Uluslararası - Hakemli - ESCI-Clarivate Analytics, Zoological record,TR dizin - Özgün Makale - Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2020
Soğukta depolanan (4±1oC) alabalık burgerlerde nar kabuğu ekstraktının antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi UÇAK İLKNUR Uluslararası - Hakemli - ESCI-Clarivate Analytics, Zoological record,TR dizin - Özgün Makale - Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science 2020
Natural antioxidants and therapeutic effects UÇAK İLKNUR,Zahid Maham Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, DRJI, Mendeley, Root Indexing - Derleme Makale - Eurasian Journal of Food Science and Technology 2020
Effect of freshness grade of anchovy (Engraulis encrasicolus) on the quality of marinated product stored at 4°C GÖKOĞLU NALAN,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Index copernicus - Özgün Makale - Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal 2020
Determination of the oxidative stability and shelf life of anchovy (Engraulis engrasicholus l., 1758) fish burgers supplemented with garlic peel extract during cold storage BAĞDATLI İLKNUR,FADILOĞLU EYLEM EZGİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Progressin Nutrition 2020
Nar çekirdeği ekstraktı ile zenginleştirilmiş balık burgerlerin oksidatif, mikrobiyal ve duyusal kalite değişimlerinin incelenmesi UÇAK İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Food and Health 2020
TRAIL mediated signaling in different cancers: cancer in the ”Crosshairs” Farooqi Ammad Ahmad,Naureen Humaira,Yilmaz Seher,Sabitaliyevich Uteuliyev Yerzhan,Zhailganov Azamat,Rabandiyarov Marat,BAĞDATLI İLKNUR,Karasholakova Lazzat,ATTAR RUKSET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Cellular and Molecular Biology 2020
Potential of Propolis Extract as a Natural Antioxidant and Antimicrobial in Gelatin Films Applied to Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets BAĞDATLI İLKNUR,Khalily Rowida,Carrillo Celia,Tomasevic Igor,Barba Francisco J Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Foods - Doi: doi:10.3390/foods9111584 2020
Fish processing wastes used as feed ingredient for animal and aquaculture feed Afreen Maliha,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Scopus, Google Scholar, CABI - Derleme Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2020
Value-added Fish Products BAĞDATLI İLKNUR,Zahid Maham Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, DRJI, Root indexing, EJSI, Google Schoolar, Cite factor - Derleme Makale - Eurasian Journal of Food Science and Technology 2020
Significance of Cryopreservation Biotechnology for Protection of Aquatic Species Afreen Maliha,BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, Root indexing, DRJI, ESJI, Google Schoolar - Derleme Makale - Eurasian Journal of Agricultural Research 2020
Influence of propolis extract on microbiological and sensory quality of rainbow trout fillets UÇAK İLKNUR Uluslararası - Hakemli - DRJI, Index Copernicus, Academic Keys - Özgün Makale - Eurasian Journal of Food Science and Technology 2019
Taze karideslerin raf ömrünün uzatılmasında soğan kabuğu ekstraktının etkisi UÇAK İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - GIDA / THE JOURNAL OF FOOD - Doi: 10.15237/gida.GD19017 2019
Effects of Gelatin Edible Films Containing Onion Peel Extract on the Quality of Rainbow Trout Fillets UÇAK İLKNUR,YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,Khalily Rowida,Abuibaid Ahlam Uluslararası - Hakemli - DRJI, World CAT, Academic Keys - Özgün Makale - Eurasian Journal of Food Science and Technology 2019
Inhibitory effects of high pressure treatment on microbial growth and biogenic amine formation in marinated herring (Clupea harengus) inoculated with Morganella psychrotolerans UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN,Kiessling Martina,Toepfl Stefan,Galanakis Charis Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - LWT-Food Science and Technology - Doi: 10.1016/j.lwt.2018.09.058 2019
Physicochemical and antimicrobial effects of gelatin-based edible films incorporated with garlic peel extract on the rainbow trout fillets UÇAK İLKNUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Progress in Nutrition - Doi: DOI:10.23751/pn.v21i1.8222 2019
Inhibitory effects of high pressure processing on Photobacterium phosphoreum and Morganella psychrotolerans in vacuum packed herring (Clupea harengus) UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN,Toepfl Stefan,Galanakis Charis M Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Food Safety - Doi: https://doi.org/10.1111/jfs.12519 2018
Effects of Freezing and Frozen Storage on Protein Functionality and Texture of Some Cephalopod Muscles GÖKOĞLU NALAN,TOPUZ OSMAN KADİR,YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,YATMAZ HANİFE AYDAN,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Aquatic Food Product Technology - Doi: 10.1080/10498850.2017.1422168 2018
Propolis ekstraktı ile zenginleştirilmiş balık yağında lipit oksidasyonu düzeyinin belirlenmesi UÇAK İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - GIDA / THE JOURNAL OF FOOD - Doi: 10.15237/gida.GD18031 2018
Efficiency of spearmint (Mentha spicata L.) and liquorice (Glycyrrhiza glabra L.) extracts in oxidative stability of fish oil under accelerated conditions UÇAK İLKNUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Progress in Nutrition - Doi: DOI: 110.23751/pn.v20i4.7950 2018
Maintaining the quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets by treatment of red onion peel extract during refrigerated storage UÇAK İLKNUR,Khalily Rowida,Abuibaid Ahlam KM,Abidemi Ogunkalu Oluwatosin Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Progress in Nutrition - Doi: DOI: 10.23751/pn.v20i4.7690 2018
Su Ürünleri İşleme ve Muhafazasında Yüksek Hidrostatik Basınç Kullanımı UÇAK İLKNUR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research - Doi: 10.17216/LimnoFish.340039 2018
Signaling networks in TMPRSS2-ERG positive prostate cancers: Do we need a Pied Piper or sharpshooter to deal with “at large” fused oncoprotein Lin Xiukun,Qureshi Muhammad,Hernndez Mirna Azalea Romero,YAYLIM İLHAN,Arif Sandila,UÇAK İLKNUR,Fayyaz Sundas,Farooqi Ammad Ahmad,Mansoor Qaisar,Ismail Muhammad Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Cellular and molecular biology 2017
Prolonged Fish Lipid Stability with Albedo Fragments of Bitter Orange YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,UÇAK İLKNUR,GÜMÜŞ BAHAR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences - Doi: 10.4194/1303-2712-v17_6_33 2017
Effect of bromelain and papain enzymes addition on physicochemical and textural properties of squid (Loligo vulgaris) GÖKOĞLU NALAN,YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,UÇAK İLKNUR,YATMAZ HANİFE AYDAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Food Measurement and Characterization - Doi: 10.1007/s11694-016-9403-3 2017
The quality alterations of rainbow trout mince treated with transglutaminase YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,YATMAZ HANİFE AYDAN,GÖKOĞLU NALAN,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - LWT-Food Science and Technology - Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2017.06.034 2017
VEGF mediated signaling in oral cancer Lin Xiukun,Gohar Khalid Sumbul,Qureshi Muhammad,ATTAR RUKSET,YAYLIM İLHAN,UÇAK İLKNUR,Yaqub Atif,Fayyaz Sundas,Farooqi Ammad Ahmad,Ismail Muhammad Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Cellular and MolecularBiology 2016
Optimisation of antioxidant activity and phenolic compound extraction conditions from red seaweed (Laurencia obtuse) TOPUZ OSMAN KADİR,GÖKOĞLU NALAN,YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,UÇAK İLKNUR,GÜMÜŞ BAHAR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Aquatic Food Product Technology - Doi: 10.1080/10498850.2013.868844 2016
Quality Changes in Marinated Anchovy (Engraulis encrasicolus) Sauced with Olive Oil Lemon Juice Emulsions TOPUZ OSMAN KADİR,GÖKOĞLU NALAN,YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Aquatic Food Product Technology - Doi: 10.1080/10498850.2014.968817 2016
Effect of High Hydrostatic Pressure on Sensory Quality of Marinated Herring (Clupea harengus) UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Food Processing and Preservation - Doi: 10.1111/jfpp.12784 2016
Influence of pomegranate peel Punica granatum extract on lipid oxidation in anchovy fish oil under heat accelerated conditions TOPUZ OSMAN KADİR,YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,UÇAK İLKNUR,GÜMÜŞ BAHAR,YATMAZ HANİFE AYDAN,GÖKOĞLU NALAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Food Science and Technology - Doi: 10.1007/s13197-014-1517-1 2015
Suppression of the formation of biogenic amines in mackerel mince by microbial transglutaminase YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,GÖKOĞLU NALAN,UÇAK İLKNUR,YATMAZ HANİFE AYDAN,Soottawat Benjakul Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of the Science of Food and Agriculture - Doi: 10.1002/jsfa.6937 2015
Citrus peel extract incorporated ice cubes to protect the quality of common pandora YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,UÇAK İLKNUR,GÜMÜŞ BAHAR,GÖKOĞLU NALAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Food Science and Technology - Doi: 10.1007/s13197-015-1942-9 2015
Effects of olive oil and olive oil pomegranate juice sauces on chemical oxidative and sensorial quality of marinated anchovy TOPUZ OSMAN KADİR,YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,UÇAK İLKNUR,GÜMÜŞ BAHAR,YATMAZ HANİFE AYDAN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Food Chemistry - Doi: 10.1016/j.foodchem.2013.12.103 2014
The effects of seasonal dynamics on sensory chemical and microbiological quality parametersof vacuum packed sardine (Sardinella aurita) DURMUŞ MUSTAFA,POLAT ABDURAHMAN,ÖZ Mustafa,ÖZOĞUL YEŞİM,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Food and Nutrition Research 2014
The effects of rosemary extract combination with vacuum packing on the quality changes of Atlantic mackerel fish burgers UÇAK İLKNUR,ÖZOĞUL YEŞİM,DURMUŞ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Food Science Technology - Doi: 10.1111/j.1365-2621.2011.02610.x 2011
Seasonal fat and fatty acids variations of seven marine fish species from the Mediterranean Sea ÖZOĞUL YEŞİM,POLAT ABDURAHMAN,UÇAK İLKNUR,ÖZOĞUL FATİH Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - European Journal of Lipid Science and Technology - Doi: 10.1002/ejlt.201000554 2011
Bildiriler
The Assessment of Carbon Footprint in Agricultural Production of Pakistan AFREEN MALIHA, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.12.2023 - 24.12.2023) - Ege 10. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
The Assessment of Carbon Footprint in Agricultural Production of Pakistan Afreen Maliha, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.12.2023 - ) - Ege 10. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
The Evaluation of Food Crisis and Climate Change During Covid-19 Period in Africa Elsheikh Wadah, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.12.2023 - ) - Ege 10. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Agricultural Production Assessment of The World During Covid-19 Period Afreen Maliha, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.12.2023 - ) - Selçuk 9. Uygulamalı Bilimler Kongresi
The Impact of Climate Change on Ecological Life Cycle in Sudan Elsheikh Wadah, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.12.2023 - 17.12.2023) - Selçuk 9. Uygulamalı Bilimler Kongresi
Global Warming and Food Crisis During COVID-19 Pandemic Era in Sudan ELSHEIKH WADAH, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2023 - 10.11.2023) - 5. Uluslararasi Karadeniz Modern Bilimsel AraştIrmalar Kongresi
How The COVID-19 Pandemic Duration Affected The Agricultural Production In Pakistan? AFREEN MALIHA, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2023 - 10.11.2023) - 5. Uluslararasi Karadeniz Modern Bilimsel Araştirmalar Kongresi
Global Warming and Food Crisis During Covid-19 Pandemic Era in Sudan Elsheikh Wadah, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2023 - ) - 5. Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi
How The Covid-19 Pandemic Duration Affected The Agricultural Production in Pakistan? Afreen Maliha, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2023 - ) - 5. UluslararasI Karadeniz Modern Bilimsel AraştIrmalar Kongresi
Effect of chitosan coating supplemented with peppermint essential oil on the oxidative quality of fish meatballs AFREEN MALIHA, BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - 17.09.2023) - V. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2023)
Climate Change and Agricultural Production in Azerbayjan BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, BAĞDATLI İLKNUR, ELSHEIKH WADAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - ) - V. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2023)
Global Warming and Food Production in Uzbekistan Afreen Maliha, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - ) - International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2023)
The Effects of Global Warming on Food Security in Kazakhstan BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT, Afreen Maliha Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - ) - V. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2023)
Climate Change and Possibility Effects on Food Security in Pakistan Elsheikh Wadah, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - ) - V. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2023)
Food Crisis and Global Warming in Africa Elsheikh Wadah, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.09.2023 - ) - 3rd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
The Impact of Climate Change on Agricultural Production in Punjab Province of Pakistan Afreen Maliha, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2022 - ) - 4th International Turkic World Congress on Science and Engineering
Assessment of Global Climate Change on Aquaculture in Nile River, Sudan ELSHEIKH Wadah, BAĞDATLI İLKNUR, BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2022 - 24.06.2022) - 4th International Turkic World Congress on Science and Engineering
Biodegradable packaging materials from marine by-products BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (24.11.2021 - ) - 4th International Conference on Applied Zoology (ICAZ-2021)
Antibiotics Residues in Aquaculture and Public Health Abidemi Ogunkalu Oluwatosin, BAĞDATLI İLKNUR Ulusal - Tam metin bildiri - (26.10.2021 - ) - 8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Plants essential oil used for seafood safety Afreen Maliha, BAĞDATLI İLKNUR Ulusal - Özet bildiri - (26.10.2021 - ) - 8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Roles of Fish Skin Mucus as Antibacterial in Fish Culture Abidemi Ogunkalu Oluwatosin, BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2021 - ) - III. International Turkic World Congress on Science and Engineering
Applications of Gum Arabic as Edible Coatings in Food Industry Elsheikh Wadah, BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2021 - ) - III. International Turkic World Congress on Science and Engineering
Bioactive Compounds From Marine Sources and Health Benefits BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (07.12.2020 - 08.12.2020) - 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ZOOLOGY, 2020(ICAZ-2020)
Applications of Biotechnology in Aquaculture Afreen Maliha,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2019 - 10.11.2019) - 1th International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
Recovery of proteins from seafood by using marinebiotechnology Afreen Maliha,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2019 - 10.11.2019) - 1st International Congress of the Turkish Journal ofAgriculture - Food Science and Technology
Uses of Enzyme Biotechnology in Seafood Processing Afreen Maliha,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.11.2019 - 10.11.2019) - 1th International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
Color alterations of anchovy (Engraulis engrasicholus l., 1758) burgers enriched with garlic peel extract UÇAK İLKNUR,Fadıloğlu Eylem Ezgi Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.04.2019 - 27.04.2019) - International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference
The Role of Gelatin and Chitosan Edible Films and Coatings in Seafood Preservation UÇAK İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.04.2019 - 27.04.2019) - International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference
Extraction Techniques of Natural Products UÇAK İLKNUR,Khalily Rowida Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.11.2018 - 30.11.2018) - International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research
Innovative techniques used in seafood processing UÇAK İLKNUR,Abuibaid Ahlam Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.11.2018 - 30.11.2018) - International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research
Microencapsulation Technology in Seafood UÇAK İLKNUR,Abidemi Ogunkalu Oluwatosin Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.11.2018 - 16.11.2018) - International Congress on Engineering and Architecture
Oxidative changes of fish oil supplemented with extract from onion peel waste during long-term storage UÇAK İLKNUR,Khalily Rowida Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2018 - 09.11.2018) - International Congress on Agriculture and Animal Sciences
Effect of propolis extract on fish oil quality during long-term storage UÇAK İLKNUR,YAMAN SEMA,AKYOL ETHEM,YATMAZ HANİFE AYDAN,BOĞA MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2018 - 09.11.2018) - International Congress on Agriculture and Animal Sciences
Utilization of seafood by products in food industry UÇAK İLKNUR,Khalily Rowida Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.11.2018 - 09.11.2018) - International Congress on Agriculture and Animal Sciences
Use of quinoa (chenopodium quinoa willd) seed in poultry nutrition CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL, YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA, BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.05.2018 - ) - International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018
Essential Oils for Modification of Rumen Fermentation, Reduction of Enteric Methane and Rumen Ammonia Production YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA, CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL, BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (02.04.2018 - ) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies
Effect of onion peel extract on the lipid oxidation attributes of fish oil UÇAK İLKNUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.04.2018 - 05.04.2018) - International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies
Su Ürünlerinde Mikrobiyal Kalitenin Geliştirilmesinde Yüksek Hidrostatik Basınç İşleminin Kullanılması UÇAK İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (16.11.2017 - 18.11.2017) - 3rd International Congress of Agriculture and Environment
Use of propolis in ruminant nutrition- Review YAMAN SEMA,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 05.11.2017) - Proceedings of the 4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Park Science
Use of propolis in ruminant nutrition YAMAN FIRINCIOĞLU SEMA, CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL, BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - ) - Proceedings of the 4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Park Science
High Pressure Effects on Lipid Oxidation in Marinated Herring UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN,TOEPFL STEFAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2017 - 25.10.2017) - 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)
Seafood Toxins UÇAK İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2017 - 25.10.2017) - 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)
Effects of cooking on protein functionality and texture of fresh and frozen thawed squid (Loligo vulgaris) muscle GÖKOĞLU NALAN,UÇAK İLKNUR,YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,TOPUZ OSMAN KADİR,YATMAZ HANİFE AYDAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.06.2017 - 10.06.2017) - International Symposium on Animal Science (ISAS)
Change of Microbiological Quality Attributes of Marinated Herring Treated by High Pressure UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN,Toepfl Stefan Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - International conference on agriculture forest food sciences and technologies
Protective Effects of Bergamot Peel extracts on Fish Lipid UÇAK İLKNUR,YATMAZ HANİFE AYDAN,GÜMÜŞ BAHAR,YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies
UV spectrum Determination of Fish Lipids Treated with grapefruit Peel YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,UÇAK İLKNUR,YATMAZ HANİFE AYDAN,GÜMÜŞ BAHAR Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2017 - 17.05.2017) - International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies
Effects of High Pressure Processing on the Quality Parameters of Marinated herring UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN,Toepfl Stefan Uluslararası - Özet bildiri - (16.11.2016 - 18.11.2017) - 3rd International Congress of Agriculture and Environment
Morganella psychrotolerans a histamine producing bacterium in seafood UÇAK İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (12.10.2016 - 14.10.2016) - 46th conference of the West European Fish Technologists’ Association
Effect of high pressure processing in reducing Photobacterium phosphoreum and histamine formation in marinated herring UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN,toepfl stefan Uluslararası - Özet bildiri - (12.10.2016 - 14.10.2016) - 46th conference of the West European Fish Technologists’ Association
Influence of High Pressure Processing on the Physical and Sensorial Quality of Herring Fillets UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2016 - 28.09.2016) - 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry
Changes in proteins and texture of squid Loligo vulgaris muscle after tumbling process GÖKOĞLU NALAN,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2016 - 28.09.2016) - 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry
Transglutaminaz Enziminin Farklı Balık Türlerinde Biyojen Amin Oluşumu Üzerine Etkisi YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,YATMAZ HANİFE AYDAN,UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN Ulusal - Özet bildiri - (01.09.2015 - 04.09.2015) - 18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu
Effects Of Tumbling Process On Physicochemical Properties of Octopus Octopus Vulgaris GÖKOĞLU NALAN,YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,UÇAK İLKNUR,YATMAZ HANİFE AYDAN Uluslararası - Özet bildiri - (10.06.2015 - 12.06.2015) - VII. International Water and Fish Conference
Inhibition of Lipid Oxidation In Anchovy Oil By Grapefruit Albedo Extract YATMAZ HANİFE AYDAN,YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU PINAR,GÖKOĞLU NALAN,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (10.06.2015 - 12.06.2015) - VII. International Water and Fish Conference
Su Ürünlerinde Histamin Oluşumu ve İnsan Sağlığına Etkileri UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN,YATMAZ HANİFE AYDAN Ulusal - Özet bildiri - (07.05.2015 - 08.05.2015) - 5. Gıda Güvenliği Kongresi
Su Ürünlerinde Organokalay Bileşiklerinin Kontaminasyonu ve İnsan Sağlığına Etkileri YATMAZ HANİFE AYDAN,GÖKOĞLU NALAN,UÇAK İLKNUR Ulusal - Özet bildiri - (07.05.2015 - 08.05.2015) - 5. Gıda Güvenliği Kongresi
Effects of Apple Cider Vinegar on Chemical and Sensory Properties of Marinated Fish GÖKOĞLU NALAN,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (14.07.2014 - 17.07.2014) - 7 th Annual International Symposium on Agriculture
Influence of Raw Material Freshness on the Quality of Fish Marinade GÖKOĞLU NALAN,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Özet bildiri - (28.11.2013 - 30.11.2013) - 3rd International Fisheries Symposium
Inactivation of E Coli After High Pressure Processing in Smoked Mackerel UÇAK İLKNUR,GÖKOĞLU NALAN Uluslararası - Özet bildiri - (08.10.2013 - 10.10.2013) - Innovation Food Conference (IFOOD)
Farklı Mevsimlerde Avlanan Sardalyanın Sardinella aurita Buzdolabı Koşullarında 4 C Vakum Paketli Olarak Depolanması Sırasında Yağ Asitlerinde Meydana Gelen Değişimler DURMUŞ MUSTAFA,POLAT ABDURAHMAN,ÖZOĞUL FATİH,UÇAK İLKNUR Ulusal - Özet bildiri - (25.10.2011 - 27.10.2011) - 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
Biberiye Ekstraktının Vakum Paketlenmiş Uskumru Scomber scombrus Burgerlerinin Yağ Asidi Kompozisyonuna Etkileri UÇAK İLKNUR,ÖZOĞUL YEŞİM,GÖKOĞLU NALAN,DURMUŞ MUSTAFA Ulusal - Özet bildiri - (25.10.2011 - 27.10.2011) - 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
Kitap
Pigmented Cereals and Millets: Bioactive Profile and Food Applications K Jasmeet, A Maliha, T F. Lisa, M Lee Nen, BAĞDATLI İLKNUR, A Naveen, P Jessica Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Anthocyanins in Colored Cereals: Measurement and Composition - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:402 - ISBN:978-1-83916-709-6 2023
Phytonutrients in the Treatment of Gastrointestinal Cancer Riaz Ammara, Rasul Azhar, Batool Rabia, Kanwal Lubna, Hussain Ghulam, Sarfraz Iqra, Shah Muhammad Ajmal, Rao Faiza, BAĞDATLI İLKNUR, ADEM ŞEVKİ, Fayed Marwa A.A. Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Alkaloids in the Treatment of Gastrointestinal Tract Cancer - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:BENTHAM SCIENCE - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:291 - ISBN:978-981-5049-63-3 - (Bölüm Sayfaları:182 - 208) 2023
Analytical Techniques in Biosciences Safraz Iqra, Rasul Azhar, BAĞDATLI İLKNUR, Lai Ngit Shin, Asrar Muhammad, ADEM ŞEVKİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Enzyme assay techniques and protocols - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ELSEVIER - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:500 - ISBN:9780128226544 - (Bölüm Sayfaları:191 - 199) 2021
The Role of Phytonutrients in Metabolic Disorders Riaz Ammara, Zara Rabia, Bushra Gul, Kanwal Nazia, Sadiqa Ayesha, Shareef Farzana, Sarfraz Iqra, Ajmal Shah Muhammad, BAĞDATLI İLKNUR, Anwer Bukhari Shazia, Rasul Azhar Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Cancer metabolism regulation by phytonutrients - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ELSEVIER - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:450 - ISBN:978-0-12-824356-5 - (Bölüm Sayfaları:237 - 290) 2022
Nonthermal Processing in Agri-Food-Bio Sciences BAĞDATLI İLKNUR, Afreen Maliha, Benova Evgenia, Marinova Plamena, Bogdanov Todor, Turtoi Maria, Patrașcu Livia, Aprodu Iuliana Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Electro – Technologies - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SPRINGER - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:791 - ISBN:978-3-030-92415-7 - (Bölüm Sayfaları:93 - 176) 2022
Coronavirus Drug Discovery Sarfraz Iqra, Rasul Azhar, ADEM ŞEVKİ, BAĞDATLI İLKNUR, Sarfraz Ayesha, Anwer Bukhari Shazia, A. Elfiky Abdo Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dietary polyphenols as therapeutic agents to combat COVID-19 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ELSEVIER - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:500 - ISBN:978-0-323-95578-2 - (Bölüm Sayfaları:203 - 215) 2022
Nutraceuticals and Health Care ÖZ MUSTAFA, BAĞDATLI İLKNUR, Nayik Gulzar Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PUFA/MUFA - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ELSEVIER - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:420 - ISBN:9780323897792 2021
Nutraceutical and Functional Food Components BAĞDATLI İLKNUR, Afreen Maliha Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Enzymes - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ELSEVIER - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:447 - ISBN:9780323850520 2021
A Centum of Valuable Plant Bioactives Rasul Azhar, Sarfraz Iqra, Riaz Ammara, BAĞDATLI İLKNUR, Kashif Zahoor Muhammad, HUSSAIN GHULAM, Nawaz Javaria, Sadiqa Ayesha, ADEM ŞEVKİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Biochanin A and Biochanin B - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ELSEVIER - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:600 - ISBN:9780128229231 2021
Innovative Technologies in Seafood Processing UÇAK İLKNUR,Toepfl Stefan Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:High-Pressure Processing of Seafood - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:TAYLOR AND FRANCIS - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:376 - ISBN:9780815366447 2019
Molecular Oncology: Underlying Mechanisms and Translational Advancements ATTAR RUKSET,Gasparri Maria Luisa,Halim Talha Abdul,Al Hamwi Dana,UÇAK İLKNUR,Fayyaz Sundas,Zaman Farrukh,Farooqi Ammad Ahmad Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Legacy of Vitamin D: Role of Vitamin D in Prevention of Gynecological Cancers - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SPRINGER - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-319-53081-9 2017
The Role of Alternative and Innovative Food Ingredients and Products in Consumer Wellness UÇAK İLKNUR,Öz Mustafa,Maqsood Sajid Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Products based on omega-3 polyunsaturated fatty acids and health effects - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ELSEVIER - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:336 - ISBN:9780128164532 - (Bölüm Sayfaları:199 - 214) 2019
Editör
Eurasian Journal of Food Science and Technology (EJFST) BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - Editör 2023
Discover Food BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Springer - Yayın Kurulu Üyeliği 2022
İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - Yayın Kurulu Üyeliği 2020
Current Probiotics BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bentham Science - Yayın Kurulu Üyeliği 2021
Archives of Natural Biological Research BAĞDATLI İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Archbiores - Yayın Kurulu Üyeliği 2021
Eurasian Journal of Agricultural Reasearch (EJAR) BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - Yrd. Editör 2018
Interdisciplinary Journal of Fisheries and Aquaculture Research UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Scient Open Access - 2020
Global Nutrition And Dietetics UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Scient Open Access - 2019
International Journal of Food and Nutrition Research UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: escipub - 2018
Journal of Survey in Fisheries Sciences UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Green Wave publishing of Canada - 2019
Fisheries and Aquatic Sciences UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: BMJ - 2018
Journal of Food Biotechnology Research UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: imedpub - 2018
Journal of Fisheries and Aquaculture Development UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Gavin Publishers - 2018
Journal of Fisheries and Life Sciences UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Akinik Publications - 2018
International Journal of Food Science, Nutrition and Dietetics (IJFS) UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SciDoc Publishers - 2018
Journal of Bioenergy and Food Science (JBFS) UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Instituto Federal do Amapá - 2018
Journal of Agricultural Science and Technology A UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: David Publisher - 2018
Journal of Agricultural Science and Technology B UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: David Publisher - 2018
Journal of Animal Science and Products UÇAK İLKNUR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Turkish Federation for Animal Science (TFAS) - 2018