Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI/ Tez adı : Sofistike ürün üretimi ve ihracat üzerine etkileri: Türkiye örneği 2019-2023
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İÖ)/ 2001-2006
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 2019-
Makaleler
Non-renewable energy effects of trade in intermediate and final products: Evidence from emerging industrial economies DEMİRAL MEHMET, DEMİRAL ÖZGE, ÖZAYTÜRK GÜRÇEM, ÖZTÜRK ÇETENAK ÖZLEM, ÖZAYTÜRK İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - SAGE Publications - Doi: 10.1177/0958305X231167474 2023
The relationship of global cities' foreign trade and urban growth: Investigation on the axis of the panel causes analysis ÖZAYTÜRK İBRAHİM, ÖZAYTÜRK GÜRÇEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.843052 2021
The Importance of Sophisticated Product Export Related Sector and In Country Export: Nano Calcite Example ÖZAYTÜRK İBRAHİM, İRİ RUHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.15869/itobiad.777743 2021
A Research on the Effects of Migration on Sophisticated Product and Its Exports KARATAŞ ABDULLAH,ÖZAYTÜRK İBRAHİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies-Economics,Finance,Politics - Doi: 10.47644/TurkishStudies.43007 2020
Testing the Hypothesis of J Curve for Turkish Economy YILMAZ ÖZEKENCİ SÜREYYA, ÖZAYTÜRK İBRAHİM, ÖZAYTÜRK GÜRÇEM Uluslararası - Hakemsiz - Index of Copurnicus - Özgün Makale - Chinese Business Review - Doi: 10.17265/1537-1506/2017.09.001 2017
Bildiriler
THE EFFECT OF INTERNATIONAL COMMODITY PRICES AFTER THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON PRODUCT EXPORTS OF DEVELOPED AND NEWLY INDUSTRIALIZED COUNTRIES ÖZAYTÜRK İBRAHİM Ulusal - Özet bildiri - (17.11.2023 - 19.11.2023) - Ases International Fırat Scientific Research Conference
INVESTIGATING THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN RENEWABLE ENERGY AND TRADE OPENNESS IN ENERGY FOREIGN-DEPENDENT COUNTRIES: DIMITRESCU-HURLIN PANEL CAUSALITY TEST ÖZAYTÜRK İBRAHİM Ulusal - Özet bildiri - (07.10.2023 - 08.10.2023) - II. Uluslararası Korkut Ata Bilimsel Araştırmalar Kongresi
A Research on the Impact of Economic Education in High School ÖZAYTÜRK İBRAHİM Uluslararası - Özet bildiri - (13.05.2022 - 15.05.2022) - EconAnadolu2022 The Sixth International Conference on Economics
The impact of Covid-19 to Chinese Industrial Good Export: Solidifying Its Position in The Global Market ÖZAYTÜRK İBRAHİM, ÖZAYTÜRK GÜRÇEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.04.2021 - 11.04.2021) - ICE-TEA2021 7th International Conference on Economics
Dynamic Relationship Between Economics Complexity and CO2 in The U.S.A. ÖZAYTÜRK İBRAHİM,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (14.10.2020 - 15.10.2020) - 4th International Congress on Economics, Finance Energy
Kitap
PERSPECTIVES ON MODERN ECONOMY ÖZAYTÜRK İBRAHİM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC COMPLEXITY AND UNEMPLOYMENT RATE - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication Limited - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:577 - ISBN:978-1-913809-02-7 - (Bölüm Sayfaları:43 - 60) 2020