Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YENİÇAĞ TARİHİ (DR)/ Tez adı : XVII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI TOPLUMUNDA DEĞİŞİM EĞİLİMLERİ (HARPUT ÖRNEĞİ) 1998-2006
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : HARPUT’xxTA GAYRİMÜSLİMLER (1823-1868) 1991-1994
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./ 1987-1991
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ 2018-2018
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI 2008-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyıl Ortalarında Harput Şehri’xxnin Sosyal ve Ekonomik Durumu (08.08.2014-)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2015
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-2013
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2013
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2013
Ödüller
"TARİH BİLİM ÖDÜLÜ" İKSAD (İKTİSADİ KALKINMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ) Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2017
Makaleler
HARPUT SANCAĞI’xxNDA YAPILAN MÜLK SATIŞLARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER (1662-1663) ERDOĞDU İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science - Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12489 2017
”NİĞDE SANCAĞI ÖRNEĞİNDE TIMAR TEVCÎHLERİ” ERDOĞDU İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - Sobiad, Research Bible, İSAM, Scientific Indexing Services - Özgün Makale - Journal Of Turk Islam World Social Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1360 2017
16097 NUMARALI TEMETTÜÂT DEFTERİNE GÖRE HARPUT ASURÎ MAHALLESİ ERDOĞDU İBRAHİM Ulusal - Hakemli - RESEARCH BİBLE, ASOS İNDEX, İSAM - Özgün Makale - FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2015
17 YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA TAŞRADA YARGI UYGULAMALARI HARPUT ÖRNEĞİNDE HAKİMÜ Ş ŞER ERDOĞDU İBRAHİM Ulusal - Hakemli - ASOS İNDEX - Özgün Makale - FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2014
17 YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA HARPUT ESNAFI VE TİCARİ OLANAKLARI DEĞİŞİM AÇISINDAN BAZI GÖZLEMLER ERDOĞDU İBRAHİM Ulusal - Hakemli - EBSCOHOST - Özgün Makale - EKEV AKADEMİ DERGİSİ 2007
HARPUT MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN NİZA DAVALARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER 1661 1693 ERDOĞDU İBRAHİM Ulusal - Hakemli - EBSCOHOST - Özgün Makale - EKEV AKADEMİ DERGİSİ 2007
”SANCAKTAN MUKÂTAAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE HARPUT SANCAĞI’xxNDA EHL-İ ÖRF TAİFESİ” ERDOĞDU İBRAHİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - OTAM 2006
"OSMANLI İKTİSADİ DÜZENİNDE İHTİSÂB MÜESSESESİ VE MUHTESÎPLİK ÜZERİNE BİR DENEME" ERDOĞDU İBRAHİM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - OTAM 2000
"TARİHİN MANASI VE TARİH YAZICILIĞINDA OBJEKTİFLİK SORUNU" ERDOĞDU İBRAHİM Ulusal - Hakemsiz - - Yorum - Şahika 1998
Bildiriler
17 YÜZYIL HARPUT’UNDA TİCARETE SÜLÛK EDEN ASKERÎLER HAKKINDA BAZI TESPİTLER ERDOĞDU İBRAHİM Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.10.2016 - 15.10.2016) - I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 13-14-15 EKİM 2016
Kitap
ORTA KARADENİZ KÜLTÜRÜ ERDOĞDU İBRAHİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ORTA KARADENİZ ARAŞTIRMALARI VE GELECEĞİ (ORTA KARADENİZ BÖLGESİNİN TARİHİ COĞRAFYASI) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü - Basım Sayısı:1 - ISBN:975-9116-02-2 2005
PROF DR ÖZER ERGENÇ E ARMAĞAN ERDOĞDU İBRAHİM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KLASİK DÖNEM OSMANLI İDARİ VE FİKRİ YAPILANMASINDA ULEMANIN ROLÜ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:BİLGE KÜLTÜR SANAT - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:489 - ISBN:978-605-5261-84-9 - (Bölüm Sayfaları:197 - 215) 2013