Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2016-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSAT FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2007-
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Enstitü Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018
Makaleler
Struggling the pandemic crises as a global public good the economic implications of pandemics GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.730281 2020
Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Olay Analiziyle Ölçülmesi GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2020
TÜRKİYE ve BAZI OECD ÜLKELERİNDEKİ VERGİ AFLARININ KANUNİ DAYANAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TURAN MEHMET EMİN,GÜLER HÜNKAR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2020
Türkiye’de Vergi Denetim Sisteminin Gelişimi ve Etkinliği GÜLER HÜNKAR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2019
Türkiye’de Mali Kriz Sonrası Kurallı Maliye Politikasının Bir Aracı Olarak Özelleştirme Politikaları GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - EBSCO, Index Copernicus, ASOS Index - Özgün Makale - Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2019
Türkiye ve Sosyal Refah Devletlerinde Vergi Harcamalarının Karşılaştırılması GÜLER HÜNKAR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - VERGİ SORUNLARI DERGİSİ 2019
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Ölçümü ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırılması GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Hakemli - ASOS Index, Index Copernicus, EBSCO, Sobiad, Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Araştırmax, Journal Factor, JournalSeek, Science Library Index CAB Abstracts ve ProQuest - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.356041 2018
Türkiye ve OECD Ülkelerinde Mali Küreselleşmenin Kamu Sosyal Harcamaları Üzerindeki Etkisi GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Maliye Dergisi 2018
Türkiye’de Mali Kural Olarak Vergi Gelir Güvenliğinin SağlanmasındaVergi Politikası Tasarımı GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM,KABA HACER Uluslararası - Hakemli - Journal Factor, I2OR, Academic Keys, Neliti - Özgün Makale - Politik Ekonomik Kuram 2018
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Vergi Politikalarının Sürdürülebilirliği Üzerindeki Etkisi GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - İstanbul İktisat Dergisi 2018
Gelirin Optimal Vergilendirilmesi: Teori ve Politika GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Index, DAIJ, ASOS Index - Özgün Makale - Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2017
Kur Baskısı Altında Kurallı Maliye Politikalarının Sürdürülebilirliği GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - EBSCO CEEAS - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi S.B.E. Dergisi 2017
Türkiye’nin KDV Hasılat Performansının Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği ÜlkeleriyleKarşılaştırılması ÇELEN MUSTAFA,GÜLER HÜNKAR Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 2017
Ücretlilerden Kesilen Gelir Vergisinin Türk Vergi Sistemi Üzerindeki İstikrar Etkisi GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - EBSCO HOST, Open AcademiJournals Index, ASOS Index - Özgün Makale - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2017
TÜRKİYE’DE GELİR VERGİSİNİN ÜCRETLİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİNLİK KAYBININ ÖLÇÜLMESİ GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - Academic Resource Index (ARI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Index, DAIJ, ASOS Index - Özgün Makale - Maliye Araştırmaları Dergisi 2016
Küresel Kamusal Malların Finansmanına Bir Model Olarak Avrupa Birliği Bütçesi Öz Kaynaklar Sistemi GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 2011
Bildiriler
Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Mali Kırılganlıklarının Ölçümü ve Karşılaştırılması GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5. Uluslararası Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Vergi Politikalarının Tasarımı Üzerindeki Etkisi GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Türkiye ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri KDV Hasılat Performanslarının Karşılaştırılması ÇELEN MUSTAFA,GÜLER HÜNKAR Ulusal - Tam metin bildiri - (20.05.2012 - 24.05.2012) - 27. Türkiye Maliye Sempozyumu
Mali Kural Olarak Vergi Gelir Güvenliği Ekseninde Vergi Sisteminin Tasarımı GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2018 - 14.04.2018) - 2. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar ve Finansal Piyasalar Kongresi
Türkiye’de Sosyal Harcamaların İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - 3. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Türkiye’de Mali Küreselleşmenin Sosyal Harcamalar Üzerindeki Etkileri GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - 3rd International Conference on Economic andSocial Impacts of Globalization
TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HARCAMALARININKAMU HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.06.2020 - 07.06.2020) - 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
Kitap
Türkiye’de Güncel Mali Tartışmalar GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Erken Uyarı Sistemi Olarak Mali Kırılganlık Göstergeleri: Türkiye ve AB Ülkelerinin Karşılaştırılması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:350 - ISBN:978-605-327-860-3 - (Bölüm Sayfaları:255 - 290) 2019
Armağan Kitap GÜLER HÜNKAR Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küresel Kamusal Bir Kötü Olarak Dezenformasyon - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:644 - ISBN:978-975-441-364-9 - (Bölüm Sayfaları:635 - 644) 2012
Economic Issues In Retrospect and Prospect GÜLER HÜNKAR,KABA HACER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Efficiency of Tax Administration in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC PUBLICATION - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:476 - ISBN:978-1-912503-46-9 - (Bölüm Sayfaları:301 - 315) 2018
Editör
Türkiye’de Güncel Mali Tartışmalar GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Ekin Yayınevi - Editör - ISBN:978-605-327-860-3 2019