Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2021-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2016-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSAT FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2007-
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2020
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2023
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2023
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2023
Enstitü Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018
Bildiriler
Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Mali Kırılganlıklarının Ölçümü ve Karşılaştırılması GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5. Uluslararası Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Vergi Politikalarının Tasarımı Üzerindeki Etkisi GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Türkiye ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri KDV Hasılat Performanslarının Karşılaştırılması ÇELEN MUSTAFA,GÜLER HÜNKAR Ulusal - Tam metin bildiri - (20.05.2012 - 24.05.2012) - 27. Türkiye Maliye Sempozyumu
Mali Kural Olarak Vergi Gelir Güvenliği Ekseninde Vergi Sisteminin Tasarımı GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2018 - 14.04.2018) - 2. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar ve Finansal Piyasalar Kongresi
Türkiye’de Sosyal Harcamaların İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - 3. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Türkiye’de Mali Küreselleşmenin Sosyal Harcamalar Üzerindeki Etkileri GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - 3rd International Conference on Economic andSocial Impacts of Globalization
TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HARCAMALARININKAMU HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.06.2020 - 07.06.2020) - 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
The Effect of Budget Deficits on Stock Market Returns in Turkey GÜLER HÜNKAR, HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2022 - ) - ICE-TEA 2022 The 8th International Conference on Economics of TEA