Eğitim Bilgileri
Doktora KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)/ Tez adı : Başıbüyüklü (Yozgat) kalsedonlarının mineralojik, jeokimyasal ve gemolojik incelemesi 2018-2021
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/DOĞAL YAPI TAŞLARI VE SÜS TAŞLARI (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İzmir Arkeoloji Müzesi'ndeki süstaşı ürünlerin (mühür taşları ve törensel taşların) ve süstaşlı antik mücevherlerin arkeo-gemolojiksel incelemesi 2010-2012
Lisans MERSİN ÜNİVERSİTESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU/GEMOLOJİ BÖLÜMÜ/GEMOLOJİ PR./ 2003-2006
Önlisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU/TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ PR./ 2001-2003
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ/MODA TASARIMI ANASANAT DALI 2020-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ/UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU/KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI BÖLÜMÜ/KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI ANABİLİM DALI 2017-2020
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ/TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU/TAKI TASARIMI BÖLÜMÜ/TAKI TASARIMI ANABİLİM DALI 2016-2017
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ/MESLEK YÜKSEKOKULU/TASARIM BÖLÜMÜ/KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PR. 2015-2016
Ödüller
Yayın Teşvik TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2013
Bildiriler
ANADOLU’DA “TIPKI TAŞI/YAD BONCUĞU” GÜNEY HİLMİ,KILIÇ SİBEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.10.2018 - 03.11.2018) - IV. International Academic Research Congress (INES)
MODERN VE ANTİK GEMOLOJİNİN TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMDEKİ ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ HATİPOĞLU MURAT, BABALIK HAKKI, ÇOBAN EVRİM, ÇİL VOLKAN, GÜNEY HİLMİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.09.2022 - 02.10.2022) - INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE’NİN SÜSTAŞI KALİTESİNDEKİ KORUNDUM (Al2O3) MİNERAL (MAVİ SAFİR) YATAĞI; OLUŞUMLARI VE GEMOLOJİKSEL ÖZELLİKLERİ HATİPOĞLU MURAT, ÇOBAN EVRİM, ÇİL VOLKAN, BABALIK HAKKI, GÜNEY HİLMİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.09.2022 - 02.10.2022) - INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
Süstaşlarının tanımlanmasında konfokal mikro-Raman (DCMRS) spektroskopi cihazı Türkiye’den bazı önemli örneklerin verileri [Confocal micro-Raman (Dcμrs) spectroscopy in identification of gemstones Some important samples from Turkey] HATİPOĞLU MURAT,ÇİL VOLKAN,BUZLU HIZIR BAKİ,BABALIK HAKKI,ÇOBAN EVRİM,GÜNEY HİLMİ,GÜNER ELANUR Uluslararası - Özet bildiri - (28.01.2019 - 01.02.2019) - 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı
ARKEOLOJİK KAZI ALANINDAN ÇIKARILAN ESER VE KAYAÇLARIN, JEOARKEOLOJİK VE ARKEOGEMOLOJİK ANALİZ YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ GÜNEY HİLMİ,SELİM HAMİT HALUK Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2018 - 27.04.2018) - 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı
GEOLOGICAL ORIGIN OF THE RING SEALS FROM SOME ANATOLIAN GEMS HATİPOĞLU MURAT,GÜNEY HİLMİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.12.2011 - 25.12.2011) - 5th International Congress Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin
KUVARS KRİSTAL TOZLARININ KAĞIT ÜRETİMİNE ENTEGRE EDİLMESİ GÜNEY HİLMİ,ÖZOMAY ZAFER Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2018 - 25.11.2018) - 5. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
ANADOLU TÜRK KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN SÜSTAŞLARI GÜNEY HİLMİ,TOP MUSTAFA NACİ,KILIÇ SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE’DE ARKEOLOJİ VE TABİAT TARİHİ MÜZELERİNİN GEMOLOG GEREKSİNİMİ GÜNEY HİLMİ,TOP MUSTAFA NACİ Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. International INES Academic ResearchesCongress
KAYNAKBİLİM OLARAK ARKEOLOJİ GÜNEY HİLMİ,KILIÇ SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. International INES Academic ResearchesCongress
GÖSTERGE BİLİM UNSURU OLARAK MÜHÜR YÜZÜK TAŞLARI GÜNEY HİLMİ,KILIÇ SİBEL Uluslararası - Özet bildiri - (18.05.2017 - 20.05.2017) - 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Boraks ile Mordanlanmış İpekli Kumaşların Renk ve Haslık Özelliklerinin Araştırılması ÖZOMAY MERAL,ÖZOMAY ZAFER,GÜNEY HİLMİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2019 - 21.04.2019) - V. INES Science, Technology and Innovation Congress
ANTİK YUNAN MİTLERİNİN BAZI YÜZÜK TAŞLARINA YANSIMALARI GÜNEY HİLMİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.12.2022 - ) - 5. ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT ve EDEBİYAT KONGRESİ
TÜRKİYE DE MÜZELERDEKİ TAŞLI ESERLERİN ARKEO GEMOLOJİK YÖNDEN İNCELENEREK YENİDEN ENVANTERLENMESİNİN ÖNEMİ GÜNEY HİLMİ,BAYBURTLU ÇİMEN Uluslararası - Özet bildiri - (13.10.2016 - 15.10.2016) - 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
JEOLOJİ VE GEMOLOJİ BİLİMLERİNDE KULLANILAN TAHRİBATSIZ ARKEOMETRİK YÖNTEMLER VE CİHAZLARIN GÜNÜMÜZ ARKEOLOJİ BİLİMİNDE KULLANIMI VE GEREKLİLİĞİ GÜNEY HİLMİ Ulusal - Özet bildiri - (10.05.2017 - 13.05.2017) - Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu
YOZGAT-BAŞIBÜYÜKLÜ KALSEDON VE AMETİSTLERİNİN JEOKİMYASAL VE GEMOLOJİK İNCELEMESİ GÜNEY HİLMİ, YANIK GÜRSEL, GÜRBÜZ MELTEM, BAŞIBÜYÜK ZEYNEL, KAYDU AKBUDAK İLKAY Uluslararası - Özet bildiri - (05.03.2021 - 06.03.2021) - 6. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
BAŞIBÜYÜKLÜ (YOZGAT) SİLİSLİ SÜSTAŞLARIN (KALSEDON VE AMETİST) MİNERALOJİK-PETROGRAFİK İNCELEMESİ VE SÜSTAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ GÜNEY HİLMİ, YANIK GÜRSEL, GÜRBÜZ MELTEM, BAŞIBÜYÜK ZEYNEL, KAYDU AKBUDAK İLKAY Uluslararası - Özet bildiri - (05.03.2021 - 06.03.2021) - 6. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
GEMOLOGLAR İÇİN MÜZE UZMANLIK BIRANŞLARINDA ARKEO GEMOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ GÜNEY HİLMİ,HATİPOĞLU MURAT Uluslararası - Özet bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
ANTİK DÖNEMDE KUYUM GRAVÜR (OYMA/KAZIMA/KALEM İŞİ) TEKNİĞİ GÜNEY HİLMİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.12.2022 - ) - ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-VII
Kitap
COVID-19 SALGINININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: FIRSATLAR VE TEHDİTLER GÜNEY HİLMİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:COVID-19 Pandemisinin Kuyumculuk Sektörüne Etkisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:282 - ISBN:978-625-8494-82-2 - (Bölüm Sayfaları:231 - 244) 2021
Sanatsal Faaliyetler
4. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu & Kültür Sanat Çalıştayı (Antalya) Düzenleyen(ler):Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Manavgat Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde; Akdeniz Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü destekleri ile Ifarts Organizasyon Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: Uluslararası Karma Sergi-Antalya - 27.11.2021 - 05.12.2021
ISARC 2. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC STUDIES AND INNOVATION CONGRESS Düzenleyen(ler):Prof. Dr. Sevi ÖZ, Doç. Dr. Aliye AKIN, Doç. Dr. Nizamülmülk GÜNEŞ, Dr. Ebubekir DİRİCAN, Dr. Nevim TÜZÜN, Dr. Serkan GÜN, Dr. Safa ACAR, Adnan AKIN Uluslararası - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: https://www.isarconference.org/hilmiguney - 25.06.2022 - 26.06.2022
Kameo-İntaglio Kişisel Takı Tasarım Sergisi Düzenleyen(ler):Hilmi GÜNEY Ulusal - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi - 19.12.2022 - 25.12.2022
"30 YILA 30 ESER" ULUSAL DAVETLİ KARMA SERGİ Düzenleyen(ler):Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Doç. Dr. Esra VAROL Dr. Öğr. Üyesi Hamide Tuba KIZILKAYA Dr. Öğr. Üyesi- Menekşe SAKARYA Öğr. Gör. Dr. Hilmi GÜNEY Arş. Gör. Sema ÇAĞLAR Arş. Gör. Tutku Ceren AKÇAM Niğde Müze Müdürlüğü Yakup ÜNLÜER Ayben Tuba YAZGI Gülcan MERT KİRLENMEZ Ulusal - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Niğde Müzesi Sergi Alanı - 15.04.2022 - 25.04.2022
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Zanaattan Sanata Kongre ve Jürili Karma Sergisi 2021 Düzenleyen(ler):Uşak Üniversitesi tarafından, Antalya AKEV Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile ortaklaşa Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Uluslararası Karma Sergi-Uşak - 14.12.2021 - 16.12.2021
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Zanaattan Sanata Kongre ve Jürili Karma Sergisi 2021 Düzenleyen(ler):Uşak Üniversitesi tarafından, Antalya AKEV Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile ortaklaşa Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Uluslararası Karma Sergi-Uşak - 14.12.2021 - 16.12.2021
3rd International Group Exhibition "ADVENTURE OF ART FROM TRADITIONAL TO CONTEMPORARY" Düzenleyen(ler):Prof. Dr. Emine KOCA- Prof. Dr. Fatma KOÇ -Lisepile Sanghtam -Sonali Malhotra -Furqan Faisal-Irina Patsy -Benedetta Flavia -Salman Hussein -Prof. Dr. Ayşe-Çakır İLHAN-Prof. Dr. Bülent Salderay Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Ramada by Wyndham Diyarbakır Kongre Salonları - 11.06.2022 - 12.06.2022
3rd International Group Exhibition "ADVENTURE OF ART FROM TRADITIONAL TO CONTEMPORARY" Düzenleyen(ler):Prof. Dr. Emine KOCA- Prof. Dr. Fatma KOÇ -Lisepile Sanghtam -Sonali Malhotra -Furqan Faisal-Irina Patsy -Benedetta Flavia -Salman Hussein -Prof. Dr. Ayşe-Çakır İLHAN-Prof. Dr. Bülent Salderay Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Ramada by Wyndham Diyarbakır Kongre Salonları - 11.06.2022 - 12.06.2022
Uluslararası Uludağ Sanat ve Tasarım Bienali (UARTDES) Düzenleyen(ler):Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Bianeller, trianeller / - Yer: Bienal-Uluslararası Karma Sergi-Bursa - 01.12.2021 - 15.12.2021
Uluslararası Uludağ Sanat ve Tasarım Bienali (UARTDES) Düzenleyen(ler):Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Bianeller, trianeller / - Yer: Bienal-Uluslararası Karma Sergi-Bursa - 01.12.2021 - 15.12.2021
Editör
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR) LAÇİNBAY KERİM Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: DergiPark Akademik - Yayın Kurulu Üyeliği 2021
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, TEKİN KARAGÖZ CEREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2022
ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE TEMATİK YAKLAŞIMLAR: PERFORMANS VE VERİMLİLİK ÖNERİLERİ AKPINAR MUHAMMET ENES, GÜNEY HİLMİ Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gazi Kitabevi - Editör - ISBN:978-625-365-001-8 2022
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR) LAÇİNBAY KERİM Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: DergiPark Akademik - Yayın Kurulu Üyeliği 2022
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, TEKİN KARAGÖZ CEREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2019
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, BAYBURTLU ÇİMEN, ÖZCAN ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2019
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, TEKİN KARAGÖZ CEREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2017
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, TEKİN KARAGÖZ CEREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2017
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, TEKİN KARAGÖZ CEREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2018
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, TEKİN KARAGÖZ CEREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2018
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, TEKİN KARAGÖZ CEREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2018
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, TEKİN KARAGÖZ CEREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2020
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, TEKİN KARAGÖZ CEREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2020
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, TEKİN KARAGÖZ CEREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2021
JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi KILIÇ SİBEL, GÜNEY HİLMİ, TEKİN KARAGÖZ CEREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: www.ijiia.com - Yrd. Editör 2021