Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BANKACILIK VE FİNANS (DR)/ 2021-2023
Yüksek Lisans NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BANKACILIK VE FİNANS (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Finansal gelişmişlik düzeyinin firmaların finansal kısıtları üzerindeki etkisi 2018-2021
Yüksek Lisans NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BANKACILIK VE FİNANS (YL) (TEZLİ)/ 2018-2018
Lisans NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (İÖ)/ 2012-2017
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ/SOSYAL GÜVENLİK PR. 2021-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NİN NİĞDE EKONOMİSİNE KATKILARI (17.12.2020-21.06.2021)
Makaleler
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NİN NİĞDE EKONOMİSİNE KATKILARI YÜCEL FATİH, UÇAN OKYAY, ÖZTÜRK ÇETENAK ÖZLEM, BUDAK HİLAL, Göger Kübra, AYDIN HİLAL, KOÇAK Esra Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.1108473 2023
ÜLKE KREDİ NOTU GÖRÜNÜMLERİNİN PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİST30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR OLAY ANALİZİ AYDIN MELİKŞAH, AYDIN HİLAL Uluslararası - Hakemli - EBSCO , asos , arastirmax - Özgün Makale - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi - Doi: 10.54860/beyder.1048458 2022
FİNANSAL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN FİRMALARIN FİNANSAL KISITLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ̇ AYDIN HİLAL, ÇETENAK EMİN HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - International Index Copernicus, Google Scholar, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index, Academic Resource Index (ResearchBib), Directory of Research Journals Indexing, Crossef Index - Özgün Makale - Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi - Doi: 10.29228/ijbemp.52180 2021
Bildiriler
Finansal Gelişmişlik Düzeyinin Firmaların Finansal Kısıtları Üzerindeki Etkisi AYDIN HİLAL, ÇETENAK EMİN HÜSEYİN Uluslararası - Özet bildiri - (07.11.2019 - ) - 1. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi