Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/GÜNEY-DOĞU (KARLUK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 2015-
DOÇENT Kazak Devlet Bayan Pedagoji Üniversitesi/Filoloji Fakültesi/yabancı Diller Bölümü/İngiliz Dili 2012-2012
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 2010-2015
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 1999-2010
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1994-1999
Projeler
BAP Tamamlandı Özbek Şairi Rauf Parfi Hayatı ve Eserleri (-)
Bildiriler
Türkiye Türkçesi Gramer Kitaplarındaki İstek kipi ve Günlük Hayattaki Kullanılan Şekillerle Karşılaştırılması KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.09.2013 - 04.10.2013) - VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi 30 Eylül 4 Ekim 2013
Kazakçanın Yazı Dili Olması ve Kazakların Kullandığı Alfabelerle Mevcut Kiril Alfabesi Üzerine Bir Değerlendirme KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.03.2013 - 29.03.2013) - Kazakistan Respublikasının Ilım Berü Salasındağı Memlekettik Til: Kazırgı Ahvalı Jene Medeniyetaralık Ikpaldastık Meseleleri Halıkaralık Gılımı Teciribelik Konferentsiya
Gagavuz Türkçesinin Yazımı ve İmlâsı Üzerine KORAŞ HİKMET Ulusal - Tam metin bildiri - (27.12.2007 - 29.12.2007) - Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni 27-29 Aralık 2007
XX Asra Kadar Yazılmış Türk Dili Gramer Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.11.2015 - 27.11.2015) - Prf. E. Kuruşjanulı Jene Türki Dünyesi: Til tarih Ruhaniyat Attı Halkaralık Gılım Teoriyalık Konferentsiyasının Materialları
Ortak Bir Dil İçin Ortak Bir Alfabeye İlk Adım KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Başkurtçadaki Zarf Fiiller Üzerine Bir Değerlendirme KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Derleme Sözlüğünün Yeniden Düzenlenmesi ve Yeniden Söz Derlenmesi Hakkında KORAŞ HİKMET Ulusal - Tam metin bildiri - (25.03.2008 - 30.03.2008) - Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı 25-30 Mart 2008
Jambıl Jabayev in Yaşadığı Asırda Kazak Toplumuna Etkisi KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.02.2015 - 25.02.2016) - Jambıl Jabayev-Ulı Dalanın Alp Jırşısı Attı halıqaralıq Gılımi Teoriyalıq Qorferentsiyasının Materialdarı
Yeni Türk Yazı Dillerinin Teşekkülü Adlandırılması ve Türkistan Coğrafyasının Bölünmesindeki Rolü KORAŞ HİKMET Ulusal - Tam metin bildiri - (21.11.2009 - 23.11.2009) - 2023'e Doğru Türkçe Çalıştayı 21-23 Kasım 2009
İpek Kelimesi ve Onun Etrafında Oluşmuş Kavram Alanı KORAŞ HİKMET Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - I. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRK LEHÇELERİ Mİ TÜRK DİLLERİ Mİ TÜRK YAZI DİLLERİ Mİ? KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.10.2021 - ) - IX. Uluslararası Türkoloji Kongresi Türk Kültür ve medeniyetinin Sürekliliği
Türk Dünyası İçin Ortak Bir EdebiyatTarihi Yazma Konusundaki Engeller veYapılması Gerekenler KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.10.2020 - 23.10.2020) - VII. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASIARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU(20-23 Ekim 2020, Niğde)
Türk Lehçelerinde Hal Ekleri ve İsim Çekim Ekleri ile Teşkil Edilen Zarf Fiil Şekilleri ve Türkiye Türkçesinde Karşılıkları KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.10.2008 - 25.10.2008) - VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 20-25 Ekim 2008
Türki Elemi Jene Bukaralık Akparat Kuraldarı Meseleleri KORAŞ HİKMET,ŞAYKENOVA GÜLŞAD Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
1770 1812 Yıllarında Yaşamış Doğu Kazakistan Coğrafyasındaki Şairler Kitabı Hakkında KORAŞ HİKMET,GULMİRA ABDİRASİLOVA Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Türkiye Dışındaki Türkoloji Çalışmaları ve Misyonerlik Faaliyetleriyle İlişkisi KORAŞ HİKMET Ulusal - Tam metin bildiri - (19.03.2013 - 21.03.2013) - 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu 19-21 Mart 2013
Mehemmedimin Obulkasimov’un Şiirlerinde Türklük ve Milli Kimlik KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2014 - 21.03.2014) - I. Uuluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Türkçe Konuşan Halkların Dillerindeki Müşterekler KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.03.2012 - 18.03.2012) - Köptildilik Halıkaralık Gılımi-Praktikalık Konferentsiya Materialları (2012 Jılgı 17-18 Mamır)
Ruslaştırma Projesinin Bir Uygulaması Yahut Yeni Türk Yazı Dilleri KORAŞ HİKMET Uluslararası - Özet bildiri - (13.11.2017 - 16.11.2017) - Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı
Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.10.2012 - 10.10.2012) - Belgili Memleket Jene Qoğam Qayratkeri Ş. K. Berkimbayeva’nın 70 jıldık Mereytoyına Arnalgan «Qazaqstan Qoamın Eleumettik Jangırtu Jağdayındağı Bilim Men Pedagogikalıq Ğılım», Attı Xalıkaralıq Ğilimni-Tejiribelik Konferentsiya
Misyonerliğin Gölgesindeki Türkiye ve Türk Dünyası KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.05.2015 - 08.05.2015) - I. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
Türk Milli Alfabesinin Kökeni Hakkında Bir Deneme Yahut Sir Gerard Clauson’xxa Reddiye KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.12.2020 - 04.12.2020) - Ünlü türkolog, «Parasat» ödülünün sahibi, profesör Abjan Kurışjanoğlu’xxnundoğumunun 90.yıl kutlaması nedeniyle «Türkoloji alanında beşeri bilimler: tarihsel süreklilikve etkileşim» başlıklı on-line formatında uluslararası bilim konferansınınBÄ°LDÄ°RÄ°LERÄ° KÄ°TABÄ°4 Aralık 2020
Türk Milli Alfabesinin Kökeni Hakkında Bir Deneme Yahut Sir Gerard Clauson’xxa Reddiye KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.12.2020 - ) - Ünlü türkolog, «Parasat» ödülünün sahibi, profesör Abjan Kurışjanoğlu’xxnundoğumunun 90.yıl kutlaması nedeniyle «Türkoloji alanında beşeri bilimler: tarihsel süreklilikve etkileşim» başlıklı on-line formatında uluslararası bilim konferansınınBÄ°LDÄ°RÄ°LERÄ° KÄ°TABÄ°4 Aralık 2020
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Hakkında Değerlendirme KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2012 - 06.05.2012) - I. Uluslararası Niğde Dil, Kültür, Tarih Sempozyumu 3-6 Mayıs 2012
İstanbul Türkçesinin Türkistan da Yazı Dili Olarak Kullanılması Meselesi KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.04.2008 - 05.04.2008) - I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Beykent Üniversitesi İstanbul. (3-5 Nisan 2008) - Doi: 13647
Dil Ve Kimlik Bağlamında Dil Verilip Kimlikleri Yok Edilen Topluluklar KORAŞ HİKMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2021 - ) - VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (25-28 Haziren 2021 Niğde)
Editör
VII. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASIARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU(20-23 Ekim 2020, Niğde) KORAŞ HİKMET,YELOĞLU ADEM,SÖNMEZ MESUT Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: - - Editör - ISBN:978-605-70218-4-7 2020
Ey Dünya Ey KORAŞ HİKMET Uluslararası - - Yayın Evi: Bengü - Editör 2018
Türklük Bilimi Araştırmaları KORAŞ HİKMET Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bizim Büro - Yayın Kurulu Üyeliği 2016
Türklük Bilimi Araştırmaları KORAŞ HİKMET,KÖKSAL MEHMET FATİH,POLAT NAZIM HİKMET Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bizim Büro - Editör 2017
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017 KORAŞ HİKMET Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Bizim Büro - Editör - ISBN:978-6059965-75-0 2017
Türklük Bilimi Araştırmaları KORAŞ HİKMET Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bizim Büro - Editör 2017
Uluslararası Uygur Araştırmaları KORAŞ HİKMET Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: elektronik dergi - Yayın Kurulu Üyeliği 2016
Uluslararası Uygur Araştırmaları KORAŞ HİKMET Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: elektronik dergi - Yayın Kurulu Üyeliği 2016
III Beynelhalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu Simpoziumun Materialları C I KORAŞ HİKMET Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Metbee Ünvanı, İçeri Şeher 3-cü Maqomayev 8-ci dönge 4 - Editör - ISBN:978-9952-8301-2-5 2016
Türklük bilimi Araştırmaları 39 Sayı 2016 Bahar KORAŞ HİKMET Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bizim Büro - Yayın Kurulu Üyeliği 2016
I Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 18 21 Mart 2014 Bildirileri Kitabı I II KORAŞ HİKMET,Abdureşit Celil Karluk Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Bizim Büro - Editör - ISBN:978-605-9965-05-7/978-605-9965-06-4 2014
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: xxx - Yayın Kurulu Üyeliği 2012
Türklük Bilimi Araştırmaları Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bizim büro - Yrd. Editör 2012
Türklük bilimi Araştırmaları Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Bizim Büro - Yayın Kurulu Üyeliği 2013