Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TASAVVUF ANABİLİM DALI 2018-
Bildiriler
Tasavvuf-Kelam Etkileşimine Dair 15. Asır’dan Bir Örnek: Abdüllatîf el-Kudsî’nin Hâdi’l-Kulûb İlâ Likâi’l-Mahbûb Adlı Eseri KARADUMAN HİCRET,ÇETİN SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2020 - 18.04.2020) - Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri